ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" щодо ставок податку

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до статтi 3 Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 68; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 25 грудня 2008 року N 797-VI) такi змiни:

     1. У частинi першiй:

     цифри i слова:

"8703 автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна:
вiд 1801 куб. см до 2200 куб. см
новi 10 грн. з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв 12 грн. з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв 500 грн. з 100 куб. см
вiд 2201 куб. см до 3000 куб. см
новi 75 грн. з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв 90 грн. з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв 750 грн. з 100 куб. см
вiд 3001 куб. см i бiльше
новi 120 грн. з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв 135 грн. з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв 1000 грн. з 100 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна:
вiд 1801 куб. см до 2500 куб. см
новi 10 грн. з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв 12 грн. з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв 500 грн. з 100 куб. см
вiд 2501 куб. см до 3500 куб. см
новi 25 грн. з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв 30 грн. з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв 750 грн. з 100 куб. см
вiд 3501 куб. см i бiльше
новi 40 грн. з 100 куб. см
що використовувалися до 8 рокiв 45 грн. з 100 куб. см
що використовувалися понад 8 рокiв 1000 грн. з 100 куб. см";

     цифри i слова:

"8703 автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00 з об'ємом цилiндрiв двигуна:
до 1000 куб. см 3 грн. з 100 куб. см
вiд 1001 куб. см до 1500 куб. см 5 грн. з 100 куб. см
вiд 1501 куб. см до 1800 куб. см 7 грн. з 100 куб. см
вiд 1801 куб. см до 2200 куб. см 10 грн. з 100 куб. см
вiд 2201 куб. см до 3000 куб. см 75 грн. з 100 куб. см
вiд 3001 куб. см i бiльше 120 грн. з 100 куб. см"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна:
до 1000 куб. см 3 грн. з 100 куб. см
вiд 1001 куб. см до 1500 куб. см 5 грн. з 100 куб. см
вiд 1501 куб. см до 1800 куб. см 7 грн. з 100 куб. см
вiд 1801 куб. см до 2500 куб. см 10 грн. з 100 куб. см
вiд 2501 куб. см до 3500 куб. см 25 грн. з 100 куб. см
вiд 3501 куб. см i бiльше 40 грн. з 100 куб. см".

     2. Доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Ставка податку з власникiв визначених цим Законом об'єктiв оподаткування, якi вiдповiдно до чинного законодавства оснащенi обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо моторне стиснутий або скраплений газ, альтернативнi види рiдкого та газового палива - застосовується з коефiцiєнтом 0,5".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пункту 2 роздiлу I цього Закону, який вводиться в дiю з 1 липня 2009 року i дiє до 1 сiчня 2016 року.

     2. Пункт 3 частини першої статтi 69 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189) доповнити реченнями такого змiсту: "Податок з власникiв наземних транспортних засобiв сплачується платниками цього податку за мiсцем реєстрацiї таких транспортних засобiв. Кошти вiд його надходження використовуються виключно для фiнансування витрат, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг вiдповiдно до закону".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
5 березня 2009 року
N 1075-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.