ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.09.2009 р. N 10/2-1/1370-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про опублiкування наказу Держмитслужби України

     Iнформуємо, що наказ Держмитслужби України вiд 20.07.09 N 680 "Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України", зареєстрований в Мiнюстi України 31.08.09 за N 812/16828, опублiковано 18.09.09 в Офiцiйному вiснику України N 69 (ст. 2399). Вiдповiдно до пункту 4 цього наказу, вiн набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     Вiдповiдно до зазначеного наказу Держмитслужби України Порядок застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем, затверджений наказом Держмитслужби України вiд 24.12.03 N 905, зареєстрований в Мiнюстi України 29.12.03 за N 1246/8567, викладено у новiй редакцiї.

     Звертаємо увагу на деякi положення Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 20.07.09 N 680), зокрема:

     - до надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування уповноважена посадова особа митного органу в обов'язковому порядку проводить огляд мiсця проведення операцiй зi знищення або руйнування товарiв зi складанням акта встановленої форми;

     - операцiї зi знищення або руйнування товарiв проводяться пiд митним контролем пiсля прийняття митним органом вантажної митної декларацiї до митного оформлення;

     - пiдставою для завершення митного контролю за операцiєю зi знищення або руйнування товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування, є акт про знищення або руйнування товарiв;

     - митне оформлення товарiв, що помiщуються у митний режим знищення або руйнування, завершується вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.05 N 314, зареєстрованого в Мiнюстi України 27.04.05 N 439/10719 (зi змiнами), з урахуванням особливостей, викладених у цьому Порядку, пiсля проведення визначених у статтi 27 Митного кодексу України необхiдних для таких товарiв видiв контролю та складання Акта;

     - вiдходи знищення або руйнування, якi пiдлягають видаленню вiдповiдно до законодавства, перебувають пiд митним контролем до моменту подання власником цих вiдходiв або вповноваженою ним особою документiв, якi пiдтверджують видалення вiдходiв та якi долучаються до вiдповiдної вантажної митної декларацiї, за якою здiйснювалося митне оформлення товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування.

Заступник Директора Департаменту декларування та митних режимiв О.П.Москаленко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.