Продовження Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони

(Початок Додатка I-A до Глави 1 "Скасування мит" Роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею")

Тарифний графiк ЄС

Код згiдно КН ТЕКСТОВИЙ ОПИС Базова ставка увiзного мита Перехiдний перiод, рокiв
I РОЗДIЛ I - ЖИВI ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
01 ГРУПА 1 - ЖИВI ТВАРИНИ    
0101 Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi:    
0101 10 - Чистопороднi племiннi тварини:    
0101 10 10 - - Конi Вiльна 0
0101 10 90 - - Iншi 7,7 0
0101 90 - Iншi:    
  - - Конi:    
0101 90 11 - - - Для забою Вiльна 0
0101 90 19 - - - Iншi 11,5 0
0101 90 30 - - Вiслюки 7,7 0
0101 90 90 - - Мули та лошаки 10,9 0
0102 Велика рогата худоба, жива:    
0102 10 - Чистопороднi племiннi тварини:    
0102 10 10 - - Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) Вiльна 0
0102 10 30 - - Корови Вiльна 0
0102 10 90 - - Iншi Вiльна 0
0102 90 - Iншi:    
  - - Свiйськi види:    
0102 90 05 - - - Масою не бiльш як 80 кг 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
  - - - Масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг    
0102 90 21 - - - - Для забою 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
0102 90 29 - - - - Iншi 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
  - - - Масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг:    
0102 90 41 - - - - Для забою 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
0102 90 49 - - - - Iншi 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
  - - - Масою понад 300 кг:    
  - - - - Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення):    
0102 90 51 - - - - - Для забою 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
0102 90 59 - - - - - Iншi 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Корови:    
0102 90 61 - - - - - Для забою 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
0102 90 69 - - - - - Iншi 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Iншi:    
0102 90 71 - - - - - Для забою 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
0102 90 79 - - - - - Iншi 10,2 + 93,1 €/100 кг/нетто 0
0102 90 90 - - Iншi Вiльна 0
0103 Свинi, живi:    
0103 10 00 - Чистопороднi племiннi тварини Вiльна 0
  - Iншi:    
0103 91 - - Масою менше 50 кг:    
0103 91 10 - - - Свiйськi види 41,2 €/100 кг/нетто 0
0103 91 90 - - - Iншi Вiльна 0
0103 92 - - Масою 50 кг або бiльше    
  - - - Свiйськi види:    
0103 92 11 - - - - Свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 35,1 €/100 кг/нетто 0
0103 92 19 - - - - Iншi 41,2 €/100 кг/нетто 0
0103 92 90 - - - Iншi Вiльна 0
0104 Вiвцi та кози, живi:    
0104 10 - Вiвцi:    
0104 10 10 - - Чистопороднi племiннi тварини Вiльна 0
  - - Iншi:    
0104 10 30 - - - Ягнята (вiком до одного року) 80,5 €/100 кг/нетто 0
0104 10 80 - - - Iншi 80,5 €/100 кг/нетто 0
0104 20 - Кози:    
0104 20 10 - - Чистопороднi племiннi тварини 3,2 0
0104 20 90 - - Iншi 80,5 €/100 кг/нетто 0
0105 Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi:    
  - Масою не бiльш як 185 г:    
0105 11 - - Кури свiйськi (Gallus domesticus):    
  - - - Курчата прабатькiвських та материнських лiнiй племiнного виведення:    
0105 11 11 - - - - Яєчних порiд 52 €/1 000 шт 0
0105 11 19 - - - - Iншi 52 €/1 000 шт 0
  - - - Iншi:    
0105 11 91 - - - - Яєчних порiд 52 €/1 000 шт 0
0105 11 99 - - - - Iншi 52 €/1 000 шт 0
0105 12 00 - - Iндики 152 €/1 000 шт 0
0105 19 - - Iншi:    
0105 19 20 - - - Гуси 152 €/1 000 шт 0
0105 19 90 - - - Качки та цесарки 52 €/1 000 шт 0
  - Iншi:    
0105 94 00 - - Кури свiйськi (Gallus domesticus) 20,9 €/100 кг/нетто 0
0105 99 - - Iншi:    
0105 99 10 - - - Качки 32,3 €/100 кг/нетто 0
0105 99 20 - - - Гуси 31,6 €/100 кг/нетто 0
0105 99 30 - - - Iндики 23,8 €/100 кг/нетто 0
0105 99 50 - - - Цесарки 34,5 €/100 кг/нетто 0
0106 Iншi тварини, живi:    
  - Ссавцi:    
0106 11 00 - - Примати Вiльна 0
0106 12 00 - - Кити, дельфiни та морськi свинi (ссавцi ряду Cetacea); ламантини та дюгонi (ссавцi ряду Sirenia) Вiльна 0
0106 19 - - Iншi:    
0106 19 10 - - - Кролi свiйськi 3,8 0
0106 19 90 - - - Iншi Вiльна 0
0106 20 00 - Рептилiї (включаючи змiй i черепах) Вiльна 0
  - Птахи:    
0106 31 00 - - Хижi птахи Вiльна 0
0106 32 00 - - Папугоподiбнi (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду) Вiльна 0
0106 39 - - Iншi:    
0106 39 10 - - - Голуби 6,4 0
0106 39 90 - - - Iншi Вiльна 0
0106 90 00 - Iншi Вiльна 0
02 ГРУПА 2 - М'ЯСО ТА ЇСТIВНI СУБПРОДУКТИ    
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене:    
0201 10 00 - Тушi та половини туш 12,8 + 176,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0201 20 - Iншi вiдруби, необваленi:    
0201 20 20 - - Компенсованi четвертини 12,8 + 176,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0201 20 30 - - Нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 12,8 + 141,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0201 20 50 - - Нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 12,8 + 212,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0201 20 90 - - Iншi 12,8 + 265,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0201 30 00 - Обваленi 12,8 + 303,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене:    
0202 10 00 - Тушi та половини туш 12,8 + 176,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0202 20 - Iншi вiдруби необваленi:    
0202 20 10 - - Компенсованi четвертини 12,8 + 176,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0202 20 30 - - Нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 12,8 + 141,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0202 20 50 - - Нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 12,8 + 221,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0202 20 90 - - Iншi 12,8 + 265,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0202 30 - Обваленi:    
0202 30 10 - - Переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини - у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним куском 12,8 + 221,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0202 30 50 - - Лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 12,8 + 221,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0202 30 90 - - Iншi 12,8 + 304,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яловичина (12 000 тонн/рiк)
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена:    
  - Свiжа або охолоджена:    
0203 11 - - Тушi та половини туш:    
0203 11 10 - - - Свiйських свиней 53,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк) + Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
0203 11 90 - - - Iншi Вiльна 0
0203 12 - - Окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:    
  - - - Свiйських свиней:    
0203 12 11 - - - - Окости та їх вiдруби 77,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ Свинина (20 000 тонн/рiк)
0203 12 19 - - - - Лопатки та їх вiдруби 60,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк) + Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
0203 12 90 - - - Iншi Вiльна 0
0203 19 - - Iнша:    
  - - - Свiйських свиней:    
0203 19 11 - - - - Переднiй край та його вiдруби 60,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк) + Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
0203 19 13 - - - - Корейка та її вiдруби, необваленi 86,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ Свинина (20 000 тонн/рiк виражених у чистiй вазi)
0203 19 15 - - - - Грудинка з прошарком сала та її вiдруби 46,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк) + Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
  - - - - Iншi:    
0203 19 55 - - - - - Обваленi 86,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк)
0203 19 59 - - - - - Iншi 86,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк) + Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
0203 19 90 - - - Iнша Вiльна 0
  - Морожена:    
0203 21 - - Тушi та половини туш:    
0203 21 10 - - - Свiйських свиней 53,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк) + Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
0203 21 90 - - - Iншi Вiльна 0
0203 22 - - Окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:    
  - - - Свiйських свиней:    
0203 22 11 - - - - Окости та їх вiдруби 77,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк)
0203 22 19 - - - - Лопатки та їх вiдруби 60,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк) + Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
0203 22 90 - - - Iншi Вiльна 0
0203 29 - - Iнша:    
  - - - Свiйських свиней:    
0203 29 11 - - - - Переднiй край та його вiдруби 60,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк) + Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
0203 29 13 - - - - Корейка та її вiдруби, необваленi 86,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ Свинина (20 000 тонн/рiк)
0203 29 15 - - - - Грудинка з прошарком сала та її вiдруби 46,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк) + Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
  - - - - Iншi:    
0203 29 55 - - - - - Обваленi 86,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк)
0203 29 59 - - - - - Iншi 86,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Свинина (20 000 тонн/рiк)
+ Тарифна квота Свинина додаткова (20 000 тонн/рiк)
0203 29 90 - - - Iнша Вiльна 0
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена:    
0204 10 00 - Тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi 12,8 + 171,3 €/100 кг/нетто 0
  - Iнша баранина, свiжа або охолоджена:    
0204 21 00 - - Тушi та половини туш 12,8 + 171,3 €/100 кг/нетто 0
0204 22 - - Iншi вiдруби, необваленi:    
0204 22 10 - - - Переднi четвертини короткого розрубу 12,8 + 119,9 €/100 кг/нетто 0
0204 22 30 - - - Хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 12,8 + 188,5 €/100 кг/нетто 0
0204 22 50 - - - Тазостегновi частини з гомiлками 12,8 + 222,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Баранина (1 500 - 2 250 тонн/рiк) (1)
0204 22 90 - - - Iншi 12,8 + 222,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Баранина (1 500 - 2 250 тонн/рiк) (1)
0204 23 00 - - Обвалена 12,8 + 311,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ Баранина (1 5 00 - 2 250 тонн/рiк) (1)
0204 30 00 - Тушi та половини туш ягнят, мороженi 12,8 + 128,8 €/100 кг/нетто 0
  - Iнша баранина, морожена:    
0204 41 00 - - Тушi та половини туш 12,8 + 128,8 €/100 кг/нетто 0
0204 42 - - Iншi вiдруби, необваленi:    
0204 42 10 - - - Переднi четвертини короткого розрубу 12,8 + 90,2 €/100 кг/нетто 0
0204 42 30 - - - Хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 12,8 + 141,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Баранина (1 500 - 2 250 тонн/рiк) (1)
0204 42 50 - - - Тазостегновi частини з гомiлками 12,8 + 167,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Баранина (1 500 - 2 250 тонн/рiк) (1)
0204 42 90 - - -Iншi 12,8 + 167,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Баранина (1 500 - 2 250 тонн/рiк) (1)
0204 43 - - Обваленi:    
0204 43 10 - - - Ягнят 12,8 + 234,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Баранина (1 500 - 2 250 тонн/рiк) (1)
0204 43 90 - - - Iншi 12,8 + 234,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Баранина (1 500 - 2 250 тонн/рiк) (1)
0204 50 - Козлятина:    
  - - Свiжа або охолоджена:    
0204 50 11 - - - Тушi та половини туш 12,8 + 171,3 €/100 кг/нетто 0
0204 50 13 - - - Переднi четвертини короткого розрубу 12,8 + 119,9 €/100 кг/нетто 0
0204 50 15 - - - Хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 12,8 + 188,5 €/100 кг/нетто 0
0204 50 19 - - - Тазостегновi частини з гомiлками 12,8 + 222,7 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi:    
0204 50 31 - - - - Вiдруби, необваленi 12,8 + 222,7 €/100 кг/нетто 0
0204 50 39 - - - - Вiдруби, обваленi 12,8 + 311,8 €/100 кг/нетто 0
  - - Морожена:    
0204 50 51 - - - Тушi та половини туш 12,8 + 128,8 €/100 кг/нетто 0
0204 50 53 - - - Переднi четвертини короткого розрубу 12,8 + 90,2 €/100 кг/нетто 0
0204 50 55 - - - Хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 12,8 + 141,7 €/100 кг/нетто 0
0204 50 59 - - - Тазостегновi частини з гомiлками 12,8 + 167,5 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi:    
0204 50 71 - - - - Вiдруби, необваленi 12,8 + 167,5 €/100 кг/нетто 0
0204 50 79 - - - - Вiдруби, обваленi 12,8 + 234,5 €/100 кг/нетто 0
0205 00 М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене:    
0205 00 20 - Свiже або охолоджене 5,1 0
0205 00 80 - Морожене 5,1 0
0206 Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi:    
0206 10 - Великої рогатої худоби, свiжi або охолодженi:    
0206 10 10 - - Для виробництва фармацевтичних продуктiв Вiльна 0
  - - Iншi:    
0206 10 95 - - - Товста дiафрагма i тонка дiафрагма 12,8 + 303,4 €/100 кг/нетто 0
0206 10 98 - - - Iншi Вiльна 0
  - Великої рогатої худоби, мороженi:    
0206 21 00 - - Язики Вiльна 0
0206 22 00 - - Печiнка Вiльна 0
0206 29 - - Iншi:    
0206 29 10 - - - Для виробництва фармацевтичних продуктiв Вiльна 0
  - - - Iншi:    
0206 29 91 - - - - Товста дiафрагма i тон/рiкка дiафрагма 12,8 + 304,1 €/100 кг/нетто 0
0206 29 99 - - - - Iншi Вiльна 0
0206 30 00 - Свиней, свiжi або охолодженi Вiльна 0
  - Свиней, мороженi    
0206 41 00 - - Печiнка Вiльна 0
0206 49 00 - - Iншi Вiльна 0
0206 80 - Iншi, свiжi або охолодженi:    
0206 80 10 - - Для виробництва фармацевтичних продуктiв Вiльна 0
  - - Iншi:    
0206 80 91 - - - Коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 6,4 0
0206 80 99 - - - Овець та кiз Вiльна 0
0206 90 - iншi, мороженi:    
0206 90 10 - - Для виробництва фармацевтичних продуктiв Вiльна 0
  - - Iншi:    
0206 90 91 - - - Коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 6,4 0
0206 90 99 - - - Овець та кiз Вiльна 0
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:    
  - Курей свiйських (Gallus domesticus):    
0207 11 - - Не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:    
0207 11 10 - - - Обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата" 26,2 €/100 кг/нетто 0
0207 11 30 - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 29,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 11 90 - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 32,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 12 - - Не розрiзанi на частини, мороженi:    
0207 12 10 - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 29,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1) + Тарифна квота_М'ясо птицi додаткова (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 12 90 - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 32,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1) + Тарифна квота_М'ясо птицi додаткова (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 13 - - Частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi:    
  - - - Частини тушок:    
0207 13 10 - - - - Обваленi 102,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Необваленi:    
0207 13 20 - - - - - Половини та четвертини 35,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 13 30 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 13 40 - - - - - Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/100 кг/нетто 0
0207 13 50 - - - - - Грудинки та їх частини 60,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 13 60 - - - - - Нiжки та їх частини 46,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 13 70 - - - - - Iншi 100,8 €/100 кг/нетто 0
  - - - Субпродукти:    
0207 13 91 - - - - Печiнка 6,4 0
0207 13 99 - - - - Iншi 18,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 14 - - Частини тушок i субпродукти, мороженi:    
  - - - Частини тушок:    
0207 14 10 - - - - Обваленi 102,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Необваленi:    
0207 14 20 - - - - - Половини та четвертини 35,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 14 30 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 14 40 - - - - - Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/100 кг/нетто 0
0207 14 50 - - - - - Грудинки та їх частини 60,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 14 60 - - - - - Нiжки та їх частини 46,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 14 70 - - - - - Iншi 100,8 €/100 кг/нетто 0
  - - - Субпродукти:    
0207 14 91 - - - - Печiнка 6,4 0
0207 14 99 - - - - Iншi 18,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - Iндикiв:    
0207 24 - - Не роздiленi на частини, свiжi або охолодженi:    
0207 24 10 - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 34 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 24 90 - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 37,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 25 - - Не розрiзанi на частини, мороженi    
0207 25 10 - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 34 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 25 90 - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 37,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 26 - - Частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi:    
  - - - Частини тушок:    
0207 26 10 - - - - Обваленi 85,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Необваленi:    
0207 26 20 - - - - - Половини та четвертини 41 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 26 30 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 26 40 - - - - - Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/100 кг/нетто 0
0207 26 50 - - - - - Грудинки та їх частини 67,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - - Нiжки та їх частини:    
0207 26 60 - - - - - - Гомiлки та їх частини 25,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 26 70 - - - - - - Iншi 46 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 26 80 - - - - - Iншi 83 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - Субпродукти:    
0207 26 91 - - - - Печiнка 6,4 0
0207 26 99 - - - - Iншi 18,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 27 - - Частини тушок i субпродукти, мороженi:    
  - - - Частини тушок:    
0207 27 10 - - - - Обваленi 85,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Необваленi:    
0207 27 20 - - - - - Половини та четвертини 41 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 27 30 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 27 40 - - - - - Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/100 кг/нетто 0
0207 27 50 - - - - - Грудинки та їх частини 67,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - - Нiжки та їх частини:    
0207 27 60 - - - - - - Гомiлки та їх частини 25,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 27 70 - - - - - - Iншi 46 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 27 80 - - - - - Iншi 83 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - Субпродукти:    
0207 27 91 - - - - Печiнка 6,4 0
0207 27 99 - - - - Iншi 18,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - Качок, гусей або цесарок:    
0207 32 - - Не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:    
  - - - Качок:    
0207 32 11 - - - - Обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки" 38 €/100 кг/нетто 0
0207 32 15 - - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 46,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 32 19 - - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 51,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - Гусей:    
0207 32 51 - - - - Обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 45,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 32 59 - - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 48,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 32 90 - - - Цесарок 49,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 33 - - Не розрiзанi на частини, мороженi:    
  - - - Качок:    
0207 33 11 - - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 46,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 33 19 - - - - Обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 51,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - Гусей:    
0207 33 51 - - - - Обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 45,1 €/100 кг/нетто 0
0207 33 59 - - - - Обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 48,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 33 90 - - - Цесарок 49,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 34 - - Печiнка жирна, свiжа або охолоджена:    
0207 34 10 - - - Гусей Вiльна 0
0207 34 90 - - - Качок Вiльна 0
0207 35 - - Iншi, свiжi або охолодженi:    
  - - - Частини тушок:    
  - - - - Обваленi:    
0207 35 11 - - - - - Гусей 110,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 35 15 - - - - - Качок i цесарок 128,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Необваленi:    
  - - - - - Половини або четвертини:    
0207 35 21 - - - - - - Качок 56,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 35 23 - - - - - - Гусей 52,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 35 25 - - - - - - Цесарок 54,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 35 31 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 35 41 - - - - - Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - - Грудинки та їх частини:    
0207 35 51 - - - - - - Гусей 86,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 35 53 - - - - - - Качок i цесарок 115,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - - Нiжки та їх частини:    
0207 35 61 - - - - - - Гусей 69,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 35 63 - - - - - - Качок i цесарок 46,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 35 71 - - - - - Палетоти гусей або качок 66 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 35 79 - - - - - Iншi 123,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - Субпродукти:    
0207 35 91 - - - - Печiнка, крiм жирної 6,4 0
0207 35 99 - - - - Iншi 18,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 36 - - Iншi, мороженi:    
  - - - Частини тушок:    
  - - - - Обваленi:    
0207 36 11 - - - - - Гусей 110,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 36 15 - - - - - Качок i цесарок 128,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Необваленi:    
  - - - - - Половини i четвертини:    
0207 36 21 - - - - - - Качок 56,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 36 23 - - - - - - Гусей 52,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 36 25 - - - - - - Цесарок 54,2 €/100 кг/нетто 0
0207 36 31 - - - - - Крила цiлi, з кiнчиками або без них 26,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 36 41 - - - - - Спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 18,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - - Грудинки та їх частини:    
0207 36 51 - - - - - - Гусей 86,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 36 53 - - - - - - Качок i цесарок 115,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - - Нiжки та їх частини:    
0207 36 61 - - - - - - Гусей 69,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 36 63 - - - - - - Качок i цесарок 46,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0207 36 71 - - - - - Палетоти гусей або качок 66 €/100 кг/нетто 0
0207 36 79 - - - - - Iншi 123,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - Субпродукти:    
  - - - - Печiнка:    
0207 36 81 - - - - - Гусяча жирна Вiльна 0
0207 36 85 - - - - - Качина жирна Вiльна 0
0207 36 89 - - - - - Iнша 6,4 0
0207 36 90 - - - - Iншi 18,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
0208 Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi:    
0208 10 - Кролятина або зайчатина:    
0208 10 10 - - Свiйських кроликiв 6,4 0
0208 10 90 - - Iншi Вiльна 0
0208 30 00 - Приматiв 9 0
0208 40 - Китiв, дельфiнiв i морських свиней (ссавцiв ряду Cetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia):    
0208 40 10 - - М'ясо китiв 6,4 0
0208 40 90 - - Iнше 9 0
0208 50 00 - Рептилiй (включаючи змiй i черепах) 9 0
0208 90 - Iншi:    
0208 90 10 - - Свiйських голубiв 6,4 0
0208 90 30 - - Дичини, крiм кролятини або зайчатини Вiльна 0
0208 90 55 - - М'ясо тюленiв 6,4 0
0208 90 60 - - Пiвнiчних оленiв 9 0
0208 90 70 - - Жаб'ячi лапки 6,4 0
0208 90 95 - - Iншi 9 0
0209 00 Сало без пiсних частин, свинячий жир i жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi або охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi:    
  - Сало:    
0209 00 11 - - Свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi 21,4 €/100 кг/нетто 0
0209 00 19 - - Сушене або копчене 23,6 €/100 кг/нетто 0
0209 00 30 - Жир свинячий, iнший нiж товарних пiдкатегорiй 0209 00 11 або 0209 00 19 12,9 €/100 кг/нетто 0
0209 00 90 - Жир свiйської птицi 41,5 €/100 кг/нетто 0
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв:    
  - Свинина:    
0210 11 - - Окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:    
  - - - Свiйських свиней:    
  - - - - Солоне або в розсолi:    
0210 11 11 - - - - - Окости та їх вiдруби 77,8 €/100 кг/нетто 0
0210 11 19 - - - - - Лопатки та їх вiдруби 60,1 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Сушенi або копченi:    
0210 11 31 - - - - - Окости та їх вiдруби 151,2 €/100 кг/нетто 0
0210 11 39 - - - - - Лопатки та їх вiдруби 119 €/100 кг/нетто 0
0210 11 90 - - - Iншi 15,4 0
0210 12 - - Грудинка з прошарком сала та її вiдруби:    
  - - - Свiйських свиней:    
0210 12 11 - - - - Солонi або в розсолi 46,7 €/100 кг/нетто 0
0210 12 19 - - - - Сушенi або копченi копченi 77,8 €/100 кг/нетто 0
0210 12 90 - - - Iншi 15,4 0
0210 19 - - Iншi:    
  - - - Свiйських свиней:    
  - - - - Солонi або в розсолi:    
0210 19 10 - - - - - Беконнi половини або спенсери 68,7 €/100 кг/нетто 0
0210 19 20 - - - - - Три чвертi свинячого боку або серединки 75,1 €/100 кг/нетто 0
0210 19 30 - - - - - Переднiй край i вiдруби переднього краю 60,1 €/100 кг/нетто 0
0210 19 40 - - - - - Корейка та її вiдруби 86,9 €/100 кг/нетто 0
0210 19 50 - - - - - Iншi 86,9 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Сушенi або копченi:    
0210 19 60 - - - - - Переднiй край i вiдруби попереднього краю 119 €/100 кг/нетто 0
0210 19 70 - - - - - Корейки та її вiдруби 149,6 €/100 кг/нетто 0
  - - - - - Iншi:    
0210 19 81 - - - - - - Обваленi 151,2 €/100 кг/нетто 0
0210 19 89 - - - - - - Iншi 151,2 €/100 кг/нетто 0
0210 19 90 - - - Iншi 15,4 0
0210 20 - М'ясо великої рогатої худоби    
0210 20 10 - - Необвалене 15,4 + 265,2 €/100 кг/нетто 0
0210 20 90 - - Обвалене 15,4 + 303,4 €/100 кг/нетто 0
  - Iншi, включаючи їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв:    
0210 91 00 - -Приматiв 15,4 0
0210 92 00 - - Китiв, дельфiнiв i морських свиней (ссавцiв ряду Cetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia) 15,4 0
0210 93 00 - - Рептилiй (включаючи змiй i черепах) 15,4 0
0210 99 - - Iншi:    
  - - - М'ясо:    
0210 99 10 - - - - Конина, солона або в розсолi чи висушена 6,4 0
  - - - - Баранина та козлятина:    
0210 99 21 - - - - - Необвалена 222,7 €/100 кг/нетто 0
0210 99 29 - - - - - Обвалена 311,8 €/100 кг/нетто 0
0210 99 31 - - - - Пiвнiчних оленiв 15,4 0
0210 99 39 - - - - Iнших 130 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi (16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - Субпродукти:    
  - - - - Свiйських свиней:    
0210 99 41 - - - - - Печiнка 64,9 €/100 кг/нетто 0
0210 99 49 - - - - - Iншi 47,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Великої рогатої худоби:    
0210 99 51 - - - - - Товста дiафрагма i тонка дiафрагма 15,4 + 303,4 €/100 кг/нетто 0
0210 99 59 - - - - - Iншi 12,8 0
0210 99 60 - - - - Овець i кiз 15,4 0
  - - - - Iншi:    
  - - - - - Печiнка свiйської птицi:    
0210 99 71 - - - - - - Жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi Вiльна 0
0210 99 79 - - - - - - Iншi 6,4 0
0210 99 80 - - - - - Iншi 15,4 0
0210 99 90 - - - Їстiвне борошно з м'яса i м'ясних субпродуктiв 15,4 + 303,4 €/100 кг/нетто 0
03 ГРУПА 3 - РИБА I РАКОПОДIБНI, МОЛЮСКИ ТА IНШI ВОДЯНI БЕЗХРЕБЕТНI    
0301 Жива риба:    
0301 10 - Декоративна риба:    
0301 10 10 - - Прiсноводна Вiльна 0
0301 10 90 - - Морська 7,5 0
  - Iнша жива риба:    
0301 91 - - Форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster):    
0301 91 10 - - - Видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 8 0
0301 91 90 - - - Iнша 12 0
0301 92 00 - - Вугор (Anguilla spp.) Вiльна 0
0301 93 00 - - Короп 8 0
0301 94 00 - - Тунець звичайний, або синiй (Thunnus thynnus) 16 0
0301 95 00 - - Тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii) 16 0
0301 99 - - Iнша:    
  - - - Прiсноводна:    
0301 99 11 - - - - Лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 2 0
0301 99 19 - - - - Iнша 8 0
0301 99 80 - - - Морська 16 0
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304:    
  - Лососевi, крiм печiнки, iкри та молочка:    
0302 11 - - Форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster):    
0302 11 10 - - - Видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 8 0
0302 11 20 - - - Виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 12 0
0302 11 80 - - - Iнша 12 0
0302 12 00 - - Лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 2 0
0302 19 00 - - Iншi 8 0
  - Камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae та Citaridae), крiм печiнки, iкри та молочка:    
0302 21 - - Палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):    
0302 21 10 - - - Палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 8 0
0302 21 30 - - - Палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 8 0
0302 21 90 - - - Палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 15 0
0302 22 00 - - Камбала морська (Pleuronectes platessa) 7,5 0
0302 23 00 - - Язик морський (Solea spp.) 15 0
0302 29 - - Iншi:    
0302 29 10 - - - Мегрiм (Lepidorhombus spp.) 15 0
0302 29 90 - - - Iншi 15 0
  - Тунцi (роду Thunnus), скiпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крiм печiнки, iкри та молочка:    
0302 31 - - Тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga):    
0302 31 10 - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 Вiльна 0
0302 31 90 - - - Iншi 22 0
0302 32 - - Тунець жовтоперий (Thunnus albacares):    
0302 32 10 - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 Вiльна 0
0302 32 90 - - - Iншi 22 0
0302 33 - - Скiпджек, або тунець смугастий:    
0302 33 10 - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 Вiльна 0
0302 33 90 - - - Iншi 22 0
0302 34 - - Тунець великоокий (Thunnus obesus):    
0302 34 10 - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 Вiльна 0
0302 34 90 - - - Iнший 22 0
0302 35 - - Тунець звичайний, або синiй (Thunnus thynnus):    
0302 35 10 - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 Вiльна 0
0302 35 90 - - - Iнший 22 0
0302 36 - - Тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii):    
0302 36 10 - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 Вiльна 0
0302 36 90 - - - Iнший 22 0
0302 39 - - Iншi:    
0302 39 10 - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 Вiльна 0
0302 39 90 - - - Iншi 22 0
0302 40 00 - Оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii), крiм печiнки, iкри та молочка 15 0
0302 50 - Трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), крiм печiнки, iкри та молочка:    
0302 50 10 - - Трiска атлантична (Gadus morhua) 12 0
0302 50 90 - - Iншi 12 0
  - Iнша риба, крiм iкри, молочка та печiнки:    
0302 61 - - Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus):    
0302 61 10 - - - Європейська сардина (Sardina pilchardus) 23 0
0302 61 30 - - - Сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 15 0
0302 61 80 - - - Кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 13 0
0302 62 00 - - Пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0
0302 63 00 - - Сайда (Pollachius virens) 7,5 0
0302 64 00 - - Скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber ausralasicus, Scomber japonicus) 20 0
0302 65 - - Акули:    
0302 65 20 - - - Колюча (Squalus acanthias) 6 0
0302 65 50 - - - Котяча (Scyliorhinus spp.) 6 0
0302 65 90 - - - Iншi 8 0
0302 66 00 - - Вугор (Anguilla spp.) Вiльна 0
0302 67 00 - - Меч-риба (Xiphias gladius) 15 0
0302 68 00 - - Iклач (Dissostichus spp.) 15 0
0302 69 - - Iнша:    
  - - - Прiсноводна    
0302 69 11 - - - - Короп 8 0
0302 69 19 - - - - Iнша 8 0
  - - - Морська риба:    
  - - - - Риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Eunthynnus (Katsuwonus) pelamis) товарної пiдпозицiї 0302 33:    
0302 69 21 - - - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 Вiльна 0
0302 69 25 - - - - - Iншi 22 0
  - - - - Окунь морський (Sebastes spp.):    
0302 69 31 - - - - - Виду Sebastes marinus 7,5 0
0302 69 33 - - - - - Iншi 7,5 0
0302 69 35 - - - - Сайка (Boreogadus saida) 12 0
0302 69 41 - - - - Мерланг (Merlangus merlangus) 7,5 0
0302 69 45 - - - - Мольва (Molva spp.) 7,5 0
0302 69 51 - - - - Мiнтай (Theragra chalcogramma) i сайда срiбляста (Pollachius pollachius) 7,5 0
0302 69 55 - - - - Анчоуси (Engraulis spp.) 15 0
0302 69 61 - - - - Морськi карасi видiв Dentex dentex та Pagellus spp. 15 0
  - - - - Мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь (Urophycis spp.):    
  - - - - - Мерлуза роду Merluccius:    
0302 69 66 - - - - - - Мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 15 0
0302 69 67 - - - - - - Мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 15 0
0302 69 68 - - - - - - Iншi 15 0
0302 69 69 - - - - - Морський минь (Urophycis spp.) 15 0
0302 69 75 - - - - Лящ морський звичайний (Brama spp.) 15 0
0302 69 81 - - - - Вудильник (Lophius spp.) 15 0
0302 69 85 - - - - Путасу (Micromesistius poutassou або Gadus poutassou) 7,5 0
0302 69 86 - - - - Пiвденна путасу (Micromesistius australis) 7,5 0
0302 69 91 - - - - Ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 0
0302 69 92 - - - - Конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 7,5 0
0302 69 94 - - - - Лаврак (Dicentrarchus labrax) 15 0
0302 69 95 - - - - Аурата (Sparus aurata) 15 0
0302 69 99 - - - - Iншi 15 0
0302 70 00 - Печiнка, iкра та молочко 10 0
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304:    
  - Лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), крiм печiнки, iкри та молочка:    
0303 11 00 - - Нерка, або червона (Oncorhynchus nerka) 2 0
0303 19 00 - - Iншi 2 0
  - Iншi лососевi, крiм печiнки, iкри та молочка:    
0303 21 - - Форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster):    
0303 21 10 - - - Видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 9 0
0303 21 20 - - - Виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 12 0
0303 21 80 - - - Iнша 12 0
0303 22 00 - - Лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 2 0
0303 29 00 - - Iншi 9 0
  - Камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae та Citaridae), крiм печiнки, iкри та молочка:    
0303 31 - - Палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):    
0303 31 10 - - - Палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 7,5 0
0303 31 30 - - - Палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 0
0303 31 90 - - - Палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 15 0
0303 32 00 - - Камбала морська (Pleuronectes platessa) 15 0
0303 33 00 - - Язик морський (Solea spp.) 7,5 0
0303 39 - - Iншi:    
0303 39 10 - - - Камбала рiчкова (Platichthys flesus) 7,5 0
0303 39 30 - - - Риба роду Rhombosolea 7,5 0
0303 39 70 - - - Iншi 15 0
  - Тунцi (роду Thunnus), скiпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крiм печiнки, iкри та молочка:    
0303 41 - - Тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga):    
  - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604:    
0303 41 11 - - - - Цiлий Вiльна 0
0303 41 13 - - - - Без зябер i нутрощiв Вiльна 0
0303 41 19 - - - - Iнший (наприклад знеголовлений) Вiльна 0
0303 41 90 - - - Iншi 22 0
0303 42 - - Тунець жовтоперий (Thunnus albacares):    
  - - - Для промислового виробництва продукцiї товарної позицiї 1604:    
  - - - - Цiлий:    
0303 42 12 - - - - - Масою понад 10 кг штука Вiльна 0
0303 42 18 - - - - - Iнший Вiльна 0
  - - - - Без зябер i нутрощiв:    
0303 42 32 - - - - - Масою понад 10 кг штука Вiльна 0
0303 42 38 - - - - - Iнший Вiльна 0
  - - - - Iнший (наприклад знеголовлений):    
0303 42 52 - - - - - Масою понад 10 кг штука Вiльна 0
0303 42 58 - - - - - Iншi Вiльна 0
0303 42 90 - - - Iншi 22 0
0303 43 - - Скiпджек, або тунець смугастий:    
  - - - Для промислового виробництва продукцiї товарної позицiї 1604:    
0303 43 11 - - - - Цiлий Вiльна 0
0303 43 13 - - - - Без зябер i нутрощiв Вiльна 0
0303 43 19 - - - - Iнший (наприклад знеголовлений) Вiльна 0
0303 43 90 - - - Iнший 22 0
0303 44 - - Тунець великоокий (Thunnus obesus):    
  - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604:    
0303 44 11 - - - - Цiлий Вiльна 0
0303 44 13 - - - - Без зябер i нутрощiв Вiльна 0
0303 44 19 - - - - Iнший (наприклад знеголовлений) Вiльна 0
0303 44 90 - - - Iнший 22 0
0303 45 - - Тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus):    
  - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604:    
0303 45 11 - - - - Цiлий Вiльна 0
0303 45 13 - - - - Без зябер i нутрощiв Вiльна 0
0303 45 19 - - - - Iнший (наприклад знеголовлений) Вiльна 0
0303 45 90 - - - Iнший 22 0
0303 46 - - Тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii):    
  - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604:    
0303 46 11 - - - - Цiлий Вiльна 0
0303 46 13 - - - - Без зябер i нутрощiв Вiльна 0
0303 46 19 - - - - Iнший (наприклад знеголовлений) Вiльна 0
0303 46 90 - - - Iнший 22 0
0303 49 - - Iншi:    
  - - - Для промислового виробництва продукцiї товарної позицiї 1604:    
0303 49 31 - - - - Цiлий Вiльна 0
0303 49 33 - - - - Без зябер i нутрощiв Вiльна 0
0303 49 39 - - - - Iнший (наприклад знеголовлений) Вiльна 0
0303 49 80 - - - Iнший 22 0
  - Оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) та трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), крiм печiнки, iкри та молочка:    
0303 51 00 - - Оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0
0303 52 - - Трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):    
0303 52 10 - - - Трiска атлантична (Gadus morhua) 12 0
0303 52 30 - - - Гренландська трiсочка (Gadus ogaс) 12 0
0303 52 90 - - - Трiска тихоокеанська (Gadus macrocephalus) 12 0
  - Меч-риба (Xiphias gladius) та iклач (Dissostichus spp.), крiм печiнки, iкри та молочка:    
0303 61 00 - - Меч-риба (Xiphias gladius) 7,5 0
0303 62 00 - - Iклачi (Dissostichus spp.) 15 0
  - Iнша риба, крiм печiнки, iкри та молочка:    
0303 71 - - Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus):    
0303 71 10 - - - Європейська сардина (Sardina pilchardus) 23 0
0303 71 30 - - - Сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 15 0
0303 71 80 - - - Кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 13 0
0303 72 00 - - Пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0
0303 73 00 - - Сайда (Pollachius virens) 7,5 0
0303 74 - - Скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):    
0303 74 30 - - - Скумбрiя звичайна, або європейська (Scomber scombrus), та скумбрiя японська, або схiдна (Scomber japonicus) 20 0
0303 74 90 - - -Скумбрiя австралiйська (Scomber australasicus) 15 0
0303 75 - - Акули:    
0303 75 20 - - - Колюча (Squalus acanthias) 6 0
0303 75 50 - - - Котяча (Scyliorhinus spp.) 6 0
0303 75 90 - - - Iншi 8 0
0303 76 00 - - Вугор (Anguilla spp.) Вiльна 0
0303 77 00 - - Лаврак (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15 0
0303 78 - - Мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь (Urophycis spp.):    
  - - - Мерлуза роду Merluccius:    
0303 78 11 - - - - Мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 15 0
0303 78 12 - - - - Мерлуза пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану (Merluccius hubbsi) 15 0
0303 78 13 - - - - Мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 15 0
0303 78 19 - - - - Iншi 15 0
0303 78 90 - - - Морський минь роду Urophycis 15 0
0303 79 - - Iншi:    
  - - - Прiсноводна:    
0303 79 11 - - - - Короп 8 0
0303 79 19 - - - - Iнша 8 0
  - - - Морська:    
  - - - - Риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), товарної пiдпозицiї 0303 43:    
  - - - - - Для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604:    
0303 79 21 - - - - - - Цiла Вiльна 0
0303 79 23 - - - - - - Без зябер i нутрощiв Вiльна 0
0303 79 29 - - - - - - Iнша (наприклад знеголовлена) Вiльна 0
0303 79 31 - - - - - Iнша 22 0
  - - - - Окунь морський (Sebastes spp.):    
0303 79 35 - - - - - Виду Sebastes marinus 7,5 0
0303 79 37 - - - - - Iншi 7,5 0
0303 79 41 - - - - Сайка (Boreogadus saida) 12 0
0303 79 45 - - - - Мерланг (Merlangus merlangus) 7,5 0
0303 79 51 - - - - Мольва (Molva spp.) 7,5 0
0303 79 55 - - - - Мiнтай (Theragra chalcogramma) i сайда срiбляста (Pollachius pollachius) 15 0
0303 79 58 - - - - Однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor) 10 0
0303 79 65 - - - - Анчоуси (Engraulis spp.) 15 0
0303 79 71 - - - - Морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.) 15 0
0303 79 75 - - - - Лящ морський звичайний (Brama, spp.) 15 0
0303 79 81 - - - - Вудильник (Lophius spp.) 15 0
0303 79 83 - - - - Путасу (Micromesistius poutassou або Gadus poutassou) 7,5 0
0303 79 85 - - - - Пiвденна путасу (Micromesistius australis) 7,5 0
0303 79 91 - - - - Ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 0
0303 79 92 - - - - Макруронус новозеландський (Macruronus novaezealandiae) 7,5 0
0303 79 93 - - - - Конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 7,5 0
0303 79 94 - - - - Виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae 7,5 0
0303 79 98 - - - - Iншi 15 0
0303 80 - Печiнка, iкра та молочко:    
0303 80 10 - - Iкра та молочко для виготовлення дезоксирибонуклеїнової кислоти або протамiну сульфату Вiльна 0
0303 80 90 - - Iншi 10 0
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:    
  - Свiжi або охолодженi:    
0304 11 - - Меч-риби (Xiphias gladius):    
0304 11 10 - - - Фiле 18 0
0304 11 90 - - - Iнше м'ясо риб (включаючи фарш) 15 0
0304 12 - - Iклачiв (Dissostichus spp.):    
0304 12 10 - - - Фiле 18 0
0304 12 90 - - - Iнше м'ясо риб (включаючи фарш) 15 0
0304 19 - - Iншi:    
  - - - Фiле:    
  - - - - Прiсноводної риби:    
0304 19 13 - - - - - Лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho) 2 0
  - - - - - Форелi видiв Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae:    
0304 19 15 - - - - - - Виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука 12 0
0304 19 17 - - - - - - Iнших 12 0
0304 19 19 - - - - - Iнших прiсноводних риб 9 3
  - - - - Iнших:    
0304 19 31 - - - - - Трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida) 18 0
0304 19 33 - - - - - Сайди (Pollachius virens) 18 0
0304 19 35 - - - - - Окуня морського (Sebactes spp.) 18 0
0304 19 39 - - - - - Iнших 18 3
  - - - Iнше м'ясо риб (включаючи фарш):    
0304 19 91 - - - - Прiсноводних риб 8 0
  - - - - Iнше:    
0304 19 97 - - - - - Боки (спинки) оселедцiв 15 0
0304 19 99 - - - - - Iнше 15 0
  - Фiле морожене:    
0304 21 00 - - Меч-риби (Xiphias gladius) 7,5 0
0304 22 00 - - Iклачiв (Dissostichus spp.) 15 0
0304 29 - - Iншi:    
  - - - Прiсноводної риби:    
0304 29 13 - - - - Лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho) 2 0
  - - - - Форелi видiв Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae:    
0304 29 15 - - - - - Виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука 12 0
0304 29 17 - - - - - Iнших 12 0
0304 29 19 - - - - Iнших прiсноводних риб 9 3
  - - - Iнших:    
  - - - - Трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida):    
0304 29 21 - - - - - Трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 7,5 0
0304 29 29 - - - - - Iнших 7,5 0
0304 29 31 - - - - Сайди (Pollachius virens) 7,5 0
0304 29 33 - - - - Пiкшi (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0
  - - - - Окуня морського (Sebastes spp.):    
0304 29 35 - - - - - Виду Sebastes marinus 7,5 0
0304 29 39 - - - - - Iнших 7,5 0
0304 29 41 - - - - Мерланга (Merlangus merlangus) 7,5 0
0304 29 43 - - - - Мольви (Molva spp.) 7,5 0
0304 29 45 - - - - Тунцiв (роду Thunnus) i риби роду Euthynnus 18 0
  - - - - Скумбрiї (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i однокольорового бонiто (Orcynopsis unicolor):    
0304 29 51 - - - - - Скумбрiї австралiйської (Scomber australasicus) 15 0
0304 29 53 - - - - - Iнших 15 0
  - - - - Мерлузи (Merluccius spp.) i морського миня (Urophycis spp.):    
  - - - - - Мерлузи роду Merluccius:    
0304 29 55 - - - - - - Мерлузи мiлководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus) 7,5 0
0304 29 56 - - - - - - Мерлузи аргентинської (пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi) 7,5 0
0304 29 58 - - - - - - Iншi 6,1 0
0304 29 59 - - - - - Морського миня роду Urophycis 7,5 0
  - - - - Акул:    
0304 29 61 - - - - - Колючої (Squalus acanthias) та котячої (Scyliorhinus spp.) 7,5 0
0304 29 69 - - - - - Iнших акул 7,5 0
0304 29 71 - - - - Камбали морської (Pleuronectes platessa) 7,5 0
0304 29 73 - - - - Камбали рiчкової (Platichthys flesus) 7,5 0
0304 29 75 - - - - Оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0
0304 29 79 - - - - Мегрiма (Lepidorhombus spp.) 15 0
0304 29 83 - - - - Вудильника (Lophius spp.) 15 0
0304 29 85 - - - - Минтая (Theragra chalcogramma) 13,7 0
0304 29 91 - - - - Макруронуса новозеландського (Macruronus novaezealandiae) 7,5 0
0304 29 99 - - - - Iнших 15 3
  - Iншi:    
0304 91 00 - - Меч-риби (Xiphias gladius) 7,5 0
0304 92 00 - - Iклачiв (Dissostichus spp.) 7,5 0
0304 99 - - Iншi:    
0304 99 10 - - - Сурiмi 14,2 0
  - - - Iншi:    
0304 99 21 - - - - Прiсноводної риби 8 0
  - - - - Iншi    
0304 99 23 - - - - - Оселедцiв (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0
0304 99 29 - - - - - Окуня морського (Sebastes spp.) 8 0
  - - - - - Трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida):    
0304 99 31 - - - - - - Трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 7,5 0
0304 99 33 - - - - - - Трiски атлантичної (Gadus morhua) 7,5 0
0304 99 39 - - - - - - Iнших 7,5 0
0304 99 41 - - - - - Сайди (Pollachius virens) 7,5 0
0304 99 45 - - - - - Пiкшi (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0
0304 99 51 - - - - - Мерлузи (Merluccius spp.) i морського миня (Urophycis spp.) 7,5 0
0304 99 55 - - - - - Мегрiма (Lepidorhombus spp.) 15 0
0304 99 61 - - - - - Ляща морського звичайного (Brama spp.) 15 0
0304 99 65 - - - - - Вудильника (Lophius spp.) 7,5 0
0304 99 71 - - - - - Путасу (Micromesistius poutassou або Gadus poutassou) 7,5 0
0304 99 75 - - - - - Минтая (Theragra chalcogramma) 7,5 0
0304 99 99 - - - - - Iнших 7,5 0
0305 Риба, сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування:    
0305 10 00 - Рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування 13 0
0305 20 00 - Печiнка, iкра та молочко риб, сушенi, копченi, солонi або в розсолi 11 0
0305 30 - Рибне фiле, сушене, солоне або в розсолi, але не копчене:    
  - - Трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida):    
0305 30 11 - - - Трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 16 0
0305 30 19 - - - Iнших 20 0
0305 30 30 - - Лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho), солонi або у розсолi 15 0
0305 30 50 - - Палтуса синьокорого, або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або в розсолi 15 0
0305 30 90 - - - Iнших 16 0
  - Риба копчена, включаючи фiле:    
0305 41 00 - - Лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 13 0
0305 42 00 - - Оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 0
0305 49 - - Iнша:    
0305 49 10 - - - Палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 15 0
0305 49 20 - - - Палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 16 0
0305 49 30 - - - Скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 14 0
0305 49 45 - - - Форель (Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster) 14 0
0305 49 50 - - - Вугор (Anguilla spp.) 14 0
0305 49 80 - - - Iншi 14 0
  - Риба сушена, солона або несолона, але не копчена:    
0305 51 - - Трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):    
0305 51 10 - - - Сушена, несолона 13 0
0305 51 90 - - - Сушена, солона 13 0
0305 59 - - Iнша:    
  - - - Сайка (Boreogadus saida):    
0305 59 11 - - - - Сушена, несолона 13 0
0305 59 19 - - - - Сушена, солона 13 0
0305 59 30 - - - Оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 0
0305 59 50 - - - Анчоуси (Engraulis spp.) 10 0
0305 59 70 - - - Палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 15 0
0305 59 80 - - - Iнша 12 0
  - Риба солона, але не сушена, не копчена та риба в розсолi:    
0305 61 00 - - Оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 0
0305 62 00 - - Трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13 0
0305 63 00 - - Анчоуси (Engraulis spp.) 10 0
0305 69 - - Iнша:    
0305 69 10 - - - Сайка (Boreogadus saida) 13 0
0305 69 30 - - - Палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 15 0
0305 69 50 - - - Лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 11 0
0305 69 80 - - - Iнша 12 0
0306 Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:    
  - Мороженi:    
0306 11 - - Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):    
0306 11 10 - - - Хвости лангустiв 12,5 0
0306 11 90 - - - Iншi 12,5 0
0306 12 - - Омари (Homarus spp.):    
0306 12 10 - - - Цiлi 6 0
0306 12 90 - - - Iншi 16 0
0306 13 - - Креветки:    
0306 13 10 - - - Родини Pandalidae 12 0
0306 13 30 - - - Роду Crangon 18 0
0306 13 40 - - - Глибоководнi рожевi (Parapenaeus longirostris) 12 0
0306 13 50 - - - Роду Penaeus 12 0
0306 13 80 - - - Iншi 12 0
0306 14 - - Краби:    
0306 14 10 - - - Видiв Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. i Callinectes sapidus 7,5 0
0306 14 30 - - - Виду Cancer pagurus 7,5 0
0306 14 90 - - - Iншi 7,5 0
0306 19 - - Iншi, включаючи борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:    
0306 19 10 - - - Раки прiсноводнi 7,5 0
0306 19 30 - - - Омар норвезький (Nephrops norvegicus) 12 0
0306 19 90 - - - Iншi 12 0
  - Немороженi:    
0306 21 00 - - Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 12,5 0
0306 22 - - Омари (Homarus spp.):    
0306 22 10 - - - Живi 8 0
  - - - Iншi:    
0306 22 91 - - - - Цiлi 8 0
0306 22 99 - - - - Iншi 10 0
0306 23 - - Креветки:    
0306 23 10 - - - Родини Pandalidae 12 0
  - - - Роду Crangon:    
0306 23 31 - - - - Свiжi, охолодженi або варенi у водi чи на парi 18 0
0306 23 39 - - - - Iншi 18 0
0306 23 90 - - - Iншi 12 0
0306 24 - - Краби:    
0306 24 30 - - - Виду Cancer pagurus 7,5 0
0306 24 80 - - - Iншi 7,5 0
0306 29 - - Iншi, включаючи борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:    
0306 29 10 - - - Раки прiсноводнi 7,5 0
0306 29 30 - - - Омар норвезький (Nephrops norvegicus) 12 0
0306 29 90 - - - Iншi 12 0
0307 Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi для харчування:    
0307 10 - Устрицi:    
0307 10 10 - - Устрицi плоскi (Ostrea spp.), живi, масою (включаючи стулки) не бiльш як 40 г кожна Вiльна 0
0307 10 90 - - Iншi 9 0
  - Черепашки Святого Якова, або гребiнцi, морськi гребiнцi чи петонкулюс, iншi молюски родiв Pecten, Chlamys або Placopecten:    
0307 21 00 - - Живi, свiжi або охолодженi 8 0
0307 29 - - Iншi:    
0307 29 10 - - - Черепашки Святого Якова, або гребiнцi (Pecten maximus), мороженi 8 0
0307 29 90 - - - Iншi 8 0
  - Мiдiї (Mytilus spp., Perna spp.):    
0307 31 - - Живi, свiжi або охолодженi:    
0307 31 10 - - - Mytilus spp. 10 0
0307 31 90 - - - Perna spp. 8 0
0307 39 - - Iншi:    
0307 39 10 - - - Mytilus spp. 10 0
0307 39 90 - - - Perna spp. 8 0
  - Каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):    
0307 41 - - Живi, свiжi або охолодженi:    
0307 41 10 - - - Каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 8 0
  - - - Кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):    
0307 41 91 - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 0
0307 41 99 - - - - Iншi 8 0
0307 49 - - Iншi:    
  - - - Мороженi:    
  - - - - Каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):    
  - - - - - Роду Sepiola:    
0307 49 01 - - - - - - Каракатиця мала (Sepiola rondeleti) 6 0
0307 49 11 - - - - - - Iншi 8 0
0307 49 18 - - - - - Iншi 8 0
  - - - - Кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):    
  - - - - - Loligo spp.:    
0307 49 31 - - - - - - Loligo vulgaris 6 0
0307 49 33 - - - - - - Loligo pealei 6 0
0307 49 35 - - - - - - Loligo patagonica 6 0
0307 49 38 - - - - - - Iншi 6 0
0307 49 51 - - - - - Ommastrephes sagittatus 6 0
0307 49 59 - - - - - Iншi 8 0
  - - - Iншi:    
0307 49 71 - - - - Каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 8 0
  - - - - Кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):    
0307 49 91 - - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 0
0307 49 99 - - - - - Iншi 8 0
  - Спрути, або восьминоги (Octopus spp.):    
0307 51 00 - - Живi, свiжi або охолодженi 8 0
0307 59 - - Iншi:    
0307 59 10 - - - Мороженi 8 0
0307 59 90 - - - Iншi 8 0
0307 60 00 - Равлики, крiм морських Вiльна 0
  - Iншi, включаючи борошно, порошок i гранули з iнших водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi для харчування:    
0307 91 00 - - Живi, свiжi або охолодженi 11 0
0307 99 - - Iншi    
  - - - Мороженi:    
0307 99 11 - - - - Illex spp. 8 0
0307 99 13 - - - - Смугастий венус та iншi види родини Veneridae 8 0
0307 99 15 - - - - Медузи (Rhopilema spp.) Вiльна 0
0307 99 18 - - - - Iншi водянi безхребетнi 11 0
0307 99 90 - - - Iншi 11 0
04 ГРУПА 4 - МОЛОКО ТА МОЛОЧНI ПРОДУКТИ; ЯЙЦЯ ПТАХIВ; НАТУРАЛЬНИЙ МЕД; ХАРЧОВI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В IНШОМУ МIСЦI НЕПОЙМЕНОВАНI    
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0401 10 - З вмiстом жирiв не бiльш як 1 мас. %:    
0401 10 10 - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 13,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0401 10 90 - - Iншi 12,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0401 20 - З вмiстом жирiв понад 1 мас. %, але не бiльш як 6 мас. %:    
  - - Не бiльш як 3 мас. %:    
0401 20 11 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 18,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0401 20 19 - - - Iншi 17,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - Понад 3 мас. %:    
0401 20 91 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 22,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0401 20 99 - - - Iншi 21,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0401 30 - З вмiстом жирiв понад 6 мас. %:    
  - - Не бiльш як 21 мас. %:    
0401 30 11 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 57,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0401 30 19 - - - Iншi 56,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - Понад 21 мас. %, але не бiльш як 45 мас. %:    
0401 30 31 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 110 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0401 30 39 - - - Iншi 109,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - Понад 45 мас. %:    
0401 30 91 - - - У первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 183,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0401 30 99 - - - Iншi 182,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0402 10 - У порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв не бiльш як 1,5 мас. %:    
  - - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0402 10 11 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 125,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0402 10 19 - - - Iншi 118,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - - Iншi:    
0402 10 91 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,19 €/кг + 27,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0402 10 99 - - - Iншi 1,19 €/кг + 21 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - У порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв понад 1,5 мас. %:    
0402 21 - - Без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
  - - - З вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас. %:    
0402 21 11 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 135,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Iншi:    
0402 21 17 - - - - - З вмiстом жирiв не бiльш як 11 мас. % 130,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0402 21 19 - - - - - З вмiстом жирiв понад 11 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 130,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - - - З вмiстом жирiв понад 27 мас. %:    
0402 21 91 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 167,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0402 21 99 - - - - Iншi 161,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0402 29 - - Iншi:    
  - - - З вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас. %:    
0402 29 11 - - - - Молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас. % 1,31 €/кг + 22 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Iншi:    
0402 29 15 - - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,31 €/кг + 22 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0402 29 19 - - - - - Iншi 1,31 €/кг + 16,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - - - З вмiстом жирiв понад 27 мас. %:    
0402 29 91 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,62 €/кг + 22 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0402 29 99 - - - - Iншi 1,62 €/кг + 16,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - Iншi:    
0402 91 - - Без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0402 91 10 - - - З вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас. % 34,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0402 91 30 - - - З вмiстом жирiв понад 8 мас. %, але не бiльш як 10 мас. % 43,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - - З вмiстом жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 45 мас. %:    
0402 91 51 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 110 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0402 91 59 - - - - Iншi 109,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - - З вмiстом жирiв понад 45 мас. %:    
0402 91 91 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 183,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0402 91 99 - - - - Iншi 182,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0402 99 - - Iншi:    
0402 99 10 - - - З вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас. % 57,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - - З вмiстом жирiв понад 9,5 мас. %, але не бiльш як 45 мас. %:    
0402 99 31 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,08 €/кг + 19,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0402 99 39 - - - - Iншi 1,08 €/кг + 18,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - - З вмiстом жирiв понад 45 мас. %:    
0402 99 91 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 1,81 €/кг + 19,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0402 99 99 - - - - Iншi 1,81 €/кг + 18,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао:    
0403 10 - Йогурт:    
  - - Неароматизований, без додання фруктiв, горiхiв або какао:    
  - - - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:    
0403 10 11 - - - - Не бiльш як 3 мас. % 20,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0403 10 13 - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 24,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0403 10 19 - - - - Понад 6 мас. % 59,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - - Iнший, з вмiстом жирiв:    
0403 10 31 - - - - Не бiльш як 3 мас. % 0,17 €/кг + 21,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0403 10 33 - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 0,20 €/кг + 21,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0403 10 39 - - - - Понад 6 мас. % 0,54 €/кг + 21,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - Ароматизований або з доданням фруктiв, горiхiв чи какао:    
  - - -У порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв:    
0403 10 51 - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 8,3 + 95 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0403 10 53 - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 8,3 + 130,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0403 10 59 - - - - Понад 27 мас. % 8,3 + 168,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
  - - - Iнший, з вмiстом молочних жирiв:    
0403 10 91 - - - - Не бiльш як 3 мас. % 8,3 + 12,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0403 10 93 - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 8,3 + 17,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0403 10 99 - - - - Понад 6 мас. % 8,3 + 26,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0403 90 - Iншi:    
  - - Неароматизованi, без додання фруктiв, горiхiв або какао:    
  - - -У порошку, гранулах чи iнших твердих видах:    
  - - - - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:    
0403 90 11 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 100,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0403 90 13 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 135,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0403 90 19 - - - - - Понад 27 мас. % 167,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Iншi, з вмiстом жирiв:    
0403 90 31 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 0,95 €/кг + 22 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0403 90 33 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 1,31 €/кг + 22 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0403 90 39 - - - - - Понад 27 мас. % 1,62 €/кг + 22 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - - - Iншi:    
  - - - - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:    
0403 90 51 - - - - - Не бiльш як 3 мас. % 20,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0403 90 53 - - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 24,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0403 90 59 - - - - - Понад 6 мас. % 59,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Iншi, з вмiстом жирiв:    
0403 90 61 - - - - - Не бiльш як 3 мас. % 0,17 €/кг + 21,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0403 90 63 - - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 0,20 €/кг + 21,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
0403 90 69 - - - - - Понад 6 мас. % 0,54 €/кг + 21,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Молоко та вершки, згущене молоко i йогурти
(8 000 - 10 000 тонн/рiк) (1)
  - - Ароматизованi або з доданням фруктiв, горiхiв або какао:    
  - - - У порошку, гранулах або в iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв:    
0403 90 71 - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 8,3 + 95 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0403 90 73 - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 8,3 + 130,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0403 90 79 - - - - Понад 27 мас. % 8,3 + 168,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
  - - - Iншi, з вмiстом молочних жирiв:    
0403 90 91 - - - - Не бiльш як 3 мас. % 8,3 + 12,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0403 90 93 - - - - Понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 8,3 + 17,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0403 90 99 - - - - Понад 6 мас. % 8,3 + 26,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi молочнi продукти
(2 000 тонн/рiк)
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi:    
0404 10 - Молочна сироватка, видозмiнена чи нi, згущена або не згущена, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
  - - У порошку, гранулах чи iншому твердому виглядi:    
  - - - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38):    
  - - - - Не бiльш як 15 мас. % i з вмiстом жирiв:    
0404 10 02 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 7 €/100 кг/нетто 0
0404 10 04 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 135,7 €/100 кг/нетто 0
0404 10 06 - - - - - Понад 27 мас. % 167,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Понад 15 мас. % i з вмiстом жирiв:    
0404 10 12 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 100,4 €/100 кг/нетто 0
0404 10 14 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 135,7 €/100 кг/нетто 0
0404 10 16 - - - - - Понад 27 мас. % 167,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38):    
  - - - - Не бiльш як 15 мас. % i з вмiстом жирiв:    
0404 10 26 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 0,07 €/кг/нетто + 16,8 €/100 кг/нетто 0
0404 10 28 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 1,31 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
0404 10 32 - - - - - Понад 27 мас. % 1,62 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Понад 15 мас. % i з вмiстом жирiв:    
0404 10 34 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 0,95 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
0404 10 36 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 1,31 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
0404 10 38 - - - - - Понад 27 мас. % 1,62 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
  - - - Без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38):    
  - - - - Не бiльш як 15 мас. % i з вмiстом жирiв:    
0404 10 48 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 0,07 €/кг/нетто 0
0404 10 52 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 135,7 €/100 кг/нетто 0
0404 10 54 - - - - - Понад 27 мас. % 167,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Понад 15 мас. % i з вмiстом жирiв:    
0404 10 56 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 100,4 €/100 кг/нетто 0
0404 10 58 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 135,7 €/100 кг/нетто 0
0404 10 62 - - - - - Понад 27 мас. % 167,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38):    
  - - - - Не бiльш як 15 мас. % i з вмiстом жирiв:    
0404 10 72 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 0,07 €/кг/нетто + 16,8 €/100 кг/нетто 0
0404 10 74 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 1,31 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
0404 10 76 - - - - - Понад 27 мас. % 1,62 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Понад 15 мас. % i з вмiстом жирiв:    
0404 10 78 - - - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 0,95 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
0404 10 82 - - - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 1,31 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
0404 10 84 - - - - - Понад 27 мас. % 1,62 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто 0
0404 90 - Iншi:    
  - - Без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом жирiв:    
0404 90 21 - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 100,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0404 90 23 - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 135,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0404 90 29 - - - Понад 27 мас. % 167,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
  - - Iншi, з вмiстом жирiв:    
0404 90 81 - - - Не бiльш як 1,5 мас. % 0,95 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0404 90 83 - - - Понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 1,31 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0404 90 89 - - - Понад 27 мас. % 1,62 €/кг/нетто + 22 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сухе молоко (1 500 - 5 000 тонн/рiк) (1)
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти:    
0405 10 - Масло вершкове:    
  - - З вмiстом жирiв не бiльш як 85 мас. %:    
  - - - Масло вершкове натуральне:    
0405 10 11 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 189,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Вершкове масло
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
0405 10 19 - - - - Iншi 189,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Вершкове масло
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
0405 10 30 - - - Вершкове масло рекомбiноване 189,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Вершкове масло
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
0405 10 50 - - - Вершкове масло сироваткове (пiдсирне) 189,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Вершкове масло
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
0405 10 90 - - Iншi 231,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Вершкове масло
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
0405 20 - Молочнi пасти:    
0405 20 10 - - З вмiстом жиру понад 39 мас. %, але не бiльш як 60 мас. % 9 + EA Тарифна квота_
Переробленi маслянi продукти (250 тонн/рiк)
0405 20 30 - - З вмiстом жиру понад 60 мас. %, але не бiльш як 75 мас. % 9 + EA Тарифна квота_
Переробленi маслянi продукти (250 тон/рiк)
0405 20 90 - - З вмiстом жиру понад 75 мас. %, але не бiльш як 80 мас. % 189,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Вершкове масло
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
0405 90 - Iншi:    
0405 90 10 - - З вмiстом жиру понад 99,3 мас. % i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас. % 231,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Вершкове масло
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
0405 90 90 - - Iншi 231,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_
Вершкове масло
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир:    
0406 10 - Свiжий сир (без визрiвання), включаючи сир з молочної сироватки, i кисломолочний сир:    
0406 10 20 - - З вмiстом жиру не бiльш як 40 мас. % 185,2 €/100 кг/нетто 0
0406 10 80 - - Iншi 221,2 €/100 кг/нетто 0
0406 20 - Сири тертi або в порошку, усiх сортiв:    
0406 20 10 - - Гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), вироблений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 7,7 0
0406 20 90 - - Iншi 188,2 €/100 кг/нетто 0
0406 30 - Сири плавленi, крiм тертих або в порошку:    
0406 30 10 - - Пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyere) та апензель (Appenzell) i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"); упакованi для роздрiбної торгiвлi, з вмiстом жиру не бiльш як 56 мас. % у перерахунку на суху речовину 144,9 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
  - - - З вмiстом жиру не бiльш як 36 мас. % i з вмiстом жиру в сухiй речовинi:    
0406 30 31 - - - - Не бiльш як 48 мас. % 139,1 €/100 кг/нетто 0
0406 30 39 - - - - Понад 48 мас. % 144,9 €/100 кг/нетто 0
0406 30 90 - - - З вмiстом жирiв понад 36 мас. % 215 €/100 кг/нетто 0
0406 40 - Блакитнi сири та iншi сири, що мiстять прожилки, отриманi внаслiдок використання Penicillium roqueforti:    
0406 40 10 - - Рокфор (Roquefort) 140,9 €/100 кг/нетто 0
0406 40 50 - - Горгонзола (Gorgonzola) 140,9 €/100 кг/нетто 0
0406 40 90 - - Iншi 140,9 €/100 кг/нетто 0
0406 90 - Iншi сири:    
0406 90 01 - - Для виробництва плавлених сирiв 167,1 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
0406 90 13 - - - Ементальський (Emmentaler) 171,7 €/100 кг/нетто 0
0406 90 15 - - - Грюєр (Gruyere), збринц (Sbrinz) 171,7 €/100 кг/нетто 0
0406 90 17 - - - Бергкезе (Bergkase), апензель (Appenzell) 171,7 €/100 кг/нетто 0
0406 90 18 - - - Фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), Вашерен Мон-Дор (Vacherin Mont d'Or) i Тет де Муан (Tete de Moine) 171,7 €/100 кг/нетто 0
0406 90 19 - - - Гларський сир з травами, так званий "Шабцигер" ("Schabziger"), виготовлений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 7,7 0
0406 90 21 - - - Чедер (Cheddar) 167,1 €/100 кг/нетто 0
0406 90 23 - - - Едем (Edam) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 25 - - - Тильзит (Tilsit) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 27 - - - Бутеркезе (Butterkase) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 29 - - - Качкавал (Kashkaval) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 32 - - - Фета (Feta) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 35 - - - Кефалотирi (Kefalo-Tyri) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 37 - - - Фiнляндiя (Finlandia) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 39 - - - Ярлсберг (Jarlsberg) 151 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi:    
0406 90 50 - - - - Сири з молока вiвцi чи молока буйволицi в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках iз шкури вiвцi чи кози 151 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Iншi:    
  - - - - - З вмiстом жиру не бiльш як 40 мас. % i з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:    
  - - - - - - Не бiльш як 47 мас. %:    
0406 90 61 - - - - - - - Грана Падано (Grana Padano), Пармiджiано Реджiано (Parmigiano Reggiano) 188,2 €/100 кг/нетто 0
0406 90 63 - - - - - - - Фiоре Сардо (Fiore Sardo), Пекорино (Pecorino) 188,2 €/100 кг/нетто 0
0406 90 69 - - - - - - - Iншi 188,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - - - - Понад 47 мас. %, але не бiльш як 72 мас. %:    
0406 90 73 - - - - - - - Проволоне (Provolone) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 75 - - - - - - - Асiяго (Asiago), Качикавало (Caciocavallo), Монтасiо (Montasio), Рагузано (Ragusano) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 76 - - - - - - - Данбо (Danbo), Фонталь (Fontal), Фонтина (Fontina), Фiнбо (Fynbo), Хавартi (Havarti), Марибо (Maribo), Самсое (Samso) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 78 - - - - - - - Гауда (Gouda) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 79 - - - - - - - Есром (Esrom), Iталiко (Italico), Кернгем (Kernhem), Сен-Нектер (Saint-Nectaire), Сен-Полен (Saint-Paulin), Таледжiо (Taleggio) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 81 - - - - - - - Канталь (Cantal), Чешир (Cheshire), Уенслiдейл (Wensleydale), Ланкашир (Lancashire), Подвiйний глостерський (Double Gloucester), Бларней (Blarney), Колбi (Colby), Монтерей (Monterey) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 82 - - - - - - - Камамбер (Camembert) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 84 - - - - - - - Брi (Brie) 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 85 - - - - - - - Кефалографiєра (Kefalograviera), Касерi (Kasseri) 151 €/100 кг/нетто 0
  - - - - - - - Iншi сири, з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:    
0406 90 86 - - - - - - - - Понад 47 мас. %, але не бiльш як 52 мас. % 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 87 - - - - - - - - Понад 52 мас. %, але не бiльш як 62 мас. % 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 88 - - - - - - - - Понад 62 мас. %, але не бiльш як 72 мас. % 151 €/100 кг/нетто 0
0406 90 93 - - - - - - Понад 72 мас. % 185,2 €/100 кг/нетто 0
0406 90 99 - - - - - Iншi 221,2 €/100 кг/нетто 0
0407 00 Яйця птицi в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi:    
  - Свiйської птицi:    
  - - Для iнкубацiї:    
0407 00 11 - - - Iндичi чи гусячi 105 €/1 000 шт 0
0407 00 19 - - - Iншi 35 €/1 000 шт 0
0407 00 30 - - Iншi 30,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк
в перерахунку
на кiлькiсть яєць) (1)
+ Тарифна квота_ Яйця додаткова (3 000 тонн/рiк) (1)
0407 00 90 - Iншi 7,7 0
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
  - Яєчнi жовтки:    
0408 11 - - Сушенi:    
0408 11 20 - - - Не придатнi для вживання Вiльна 0
0408 11 80 - - - Iншi 142,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк
в перерахунку
на кiлькiсть яєць) (1)
0408 19 - - Iншi:    
0408 19 20 - - - Не придатнi для вживання Вiльна 0
  - - - Iншi:    
0408 19 81 - - - - Рiдкi 62 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк
в перерахунку
на кiлькiсть яєць) (1)
0408 19 89 - - - - Iншi, включаючи мороженi 66,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк
в перерахунку
на кiлькiсть яєць) (1)
  - Iншi:    
0408 91 - - Сушенi:    
0408 91 20 - - - Не придатнi для вживання Вiльна 0
0408 91 80 - - - Iншi 137,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк
в перерахунку
на кiлькiсть яєць) (1)
0408 99 - - Iншi:    
0408 99 20 - - - Не придатнi для вживання Вiльна 0
0408 99 80 - - - Iншi 35,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк
в перерахунку
на кiлькiсть яєць) (1)
0409 00 00 Мед натуральний 17,3 Тарифна квота_Мед
(5 000 - 6 000 тонн/рiк) (1)
0410 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi 7,7 0
05 ГРУПА 5 - IНШI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В IНШОМУ МIСЦI НЕ ЗАЗНАЧЕНI    
0501 00 00 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся Вiльна 0
0502 Щетина свiйських або диких свиней; борсуковий волос та iнший волос, використовуванi для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу:    
0502 10 00 - Щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини Вiльна 0
0502 90 00 - Iншi Вiльна 0
0504 00 00 Кишки, сечовi мiхурi та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi Вiльна 0
0505 Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок i вiдходи пiр'я або частин пiр'я:    
0505 10 - Пiр'я, придатне для набивання; пух:    
0505 10 10 - - Необробленi Вiльна 0
0505 10 90 - - Iншi Вiльна 0
0505 90 00 - Iншi Вiльна 0
0506 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв:    
0506 10 00 - Осеїн та кiстки, обробленi кислотою Вiльна 0
0506 90 00 - Iншi Вiльна 0
0507 Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок i вiдходи цих матерiалiв:    
0507 10 00 - Слонова кiстка; порошок i вiдходи слонової кiстки Вiльна 0
0507 90 00 - Iншi Вiльна 0
0508 00 00 Корали та аналогiчнi матерiали, не обробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок i вiдходи Вiльна 0
[0509]      
0510 00 00 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання Вiльна 0
0511 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 1 або 3, не придатнi для харчування:    
0511 10 00 - Сперма бикiв Вiльна 0
  - Iншi:    
0511 91 - - Продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних; мертвi тварини групи 3:    
0511 91 10 - - - Вiдходи рибнi Вiльна 0
0511 91 90 - - - Iншi Вiльна 0
0511 99 - - Iншi:    
0511 99 10 - - - Сухожилля та жили; обрiзи та аналогiчнi вiдходи необробленої шкiри Вiльна 0
  - - - Губки натуральнi тваринного походження:    
0511 99 31 - - - - Необробленi Вiльна 0
0511 99 39 - - - - Iншi 5,1 0
0511 99 85 - - - Iншi Вiльна 0
II РОЗДIЛ II - ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
06 ГРУПА 6 - ЖИВI ДЕРЕВА ТА IНШI РОСЛИНИ; ЦИБУЛИНИ, КОРIННЯ ТА IНШI АНАЛОГIЧНI ЧАСТИНИ РОСЛИН; ЗРIЗАНI КВIТИ I ДЕКОРАТИВНА ЗЕЛЕНЬ    
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212:    
0601 10 - Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою:    
0601 10 10 - - Гiацинти 5,1 0
0601 10 20 - - Нарциси 5,1 0
0601 10 30 - - Тюльпани 5,1 0
0601 10 40 - - Гладiолуси 5,1 0
0601 10 90 - - Iншi 5,1 0
0601 20 - Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю:    
0601 20 10 - - Саджанцi, рослини та коренi цикорiю Вiльна 0
0601 20 30 - - Орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани 9,6 0
0601 20 90 - - Iншi 6,4 0
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв    
0602 10 - Невкорiненi живцi та пiдщепи:    
0602 10 10 - - Винограду Вiльна 0
0602 10 90 - - Iншi 4 0
0602 20 - Дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами, щепленi чи нещепленi:    
0602 20 10 - - Живцi винограду, щепленi чи укорiненi Вiльна 0
0602 20 90 - - Iншi 8,3 0
0602 30 00 - Рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi 8,3 0
0602 40 00 - Троянди, щепленi чи нещепленi 8,3 0
0602 90 - Iншi:    
0602 90 10 - - Мiцелiй грибiв 8,3 0
0602 90 20 - - Рослини ананасу Вiльна 0
0602 90 30 - - Рослини овочевих культур, суницi та полуницi 8,3 0
  - - Iншi:    
  - - - Рослини для вiдкритого ґрунту:    
  - - - - Дерева, кущi та чагарники:    
0602 90 41 - - - - - Дерева лiсовi 8,3 0
  - - - - - Iншi:    
0602 90 45 - - - - - - Живцi укорiненi та молодi рослини 6,5 0
0602 90 49 - - - - - - Iншi 8,3 0
0602 90 50 - - - - Iншi рослини для вiдкритого ґрунту 8,3 0
  - - - Рослини для закритого ґрунту:    
0602 90 70 - - - - Живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв 6,5 0
  - - - - Iншi:    
0602 90 91 - - - - - Квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв 6,5 0
0602 90 99 - - - - - Iншi 6,5 0
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складання букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом:    
  - Свiжi:    
0603 11 00 - - Троянди 8,5 0
0603 12 00 - - Гвоздики 8,5 0
0603 13 00 - - Орхiдеї 8,5 0
0603 14 00 - - Хризантеми 8,5 0
0603 19 - - Iншi:    
0603 19 10 - - - Гладiолуси 8,5 0
0603 19 90 - - - Iншi 8,5 0
0603 90 00 - Iншi 10 0
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складання букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом:    
0604 10 - Мохи та лишайники:    
0604 10 10 - - Ягель (оленячий мох) Вiльна 0
0604 10 90 - - Iншi 5 0
  - Iншi:    
0604 91 - - Свiжi:    
0604 91 20 - - - Рiздвянi дерева 2,5 0
0604 91 40 - - - Гiлки хвойних дерев 2,5 0
0604 91 90 - - - Iншi 2 0
0604 99 - - Iншi:    
0604 99 10 - - - Засушенi, без подальшої обробки Вiльна 0
0604 99 90 - - - Iншi 10,9 0
07 ГРУПА 7 - ОВОЧI ТА ДЕЯКI ЇСТIВНI КОРЕНЕПЛОДИ I БУЛЬБИ    
0701 Картопля, свiжа або охолоджена:    
0701 10 00 - Насiннєва 4,5 0
0701 90 - Iнша:    
0701 90 10 - - Для виробництва крохмалю 5,8 0
  - - Iнша:    
0701 90 50 - - - Молода, з 1 сiчня до 30 червня 9,6 0
0701 90 90 - - - Iнша 11,5 0
0702 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi Див, Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита (вхiдна цiна)
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi:    
0703 10 - Цибуля рiпчаста i цибуля-шалот:    
  - - Цибуля рiпчаста:    
0703 10 11 - - - Насiннєва 9,6 0
0703 10 19 - - - Iнша 9,6 0
0703 10 90 - - Цибуля-шалот 9,6 0
0703 20 00 - Часник 9,6 + 120 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Часник
(500 тонн/рiк)
0703 90 00 - Цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi 10,4 0
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi:    
0704 10 00 - Капуста цвiтна та капуста броколi 9,6 MIN 1,1 €/100 кг/нетто 0
0704 20 00 - Капуста брюсcельська 12 0
0704 90 - Iншi:    
0704 90 10 - - Капуста бiлоголова та червоноголова 12 MIN 0,4 €/100 кг/нетто 0
0704 90 90 - - Iнша 12 0
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi:    
  - Салат-латук:    
0705 11 00 - - Головчастi сорти 10,4 MIN 1,3 €/100 кгвалової ваги 0
0705 19 00 - - Iншi 10,4 0
  - Цикорiй:    
0705 21 00 - - Цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 0
0705 29 00 - - Iнший 10,4 0
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi:    
0706 10 00 - Морква та рiпа 13,6 0
0706 90 - Iншi:    
0706 90 10 - - Селера коренева 13,6 0
0706 90 30 - - Хрiн звичайний (Cochlearia armoracia) 12 0
0706 90 90 - - Iншi 13,6 0
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi:    
0707 00 05 - Огiрки Див, Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита (вхiдна цiна)
0707 00 90 - Корнiшони 12,8 0
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi:    
0708 10 00 - Горох (Pisum sativum) 8 0
0708 20 00 - Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10,4 MIN 1,6 €/100 кг/нетто 0
0708 90 00 - Iншi бобовi овочi 11,2 0
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi:    
0709 20 00 - Спаржа 10,2 0
0709 30 00 - Баклажани (бадрiджани) 12,8 0
0709 40 00 - Iнша селера, крiм селери кореневої 12,8 0
  - Гриби та трюфелi:    
0709 51 00 - - Гриби роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 12,8 0
0709 59 - - Iншi:    
0709 59 10 - - - Лисички 3,2 0
0709 59 30 - - - Бiлi гриби 5,6 0
0709 59 50 - - - Трюфелi 6,4 0
0709 59 90 - - - Iншi 6,4 0
0709 60 - Перець роду Capsicum або роду Pimenta:    
0709 60 10 - - Солодкий перець 7,2 0
  - - Iнший:    
0709 60 91 - - - Роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв Вiльна 0
0709 60 95 - - - Для промислового виробництва ефiрних олiй чи резиноїдiв Вiльна 0
0709 60 99 - - - Iнший 6,4 0
0709 70 00 - Шпинат, шпинат новозеландський i лобода 10,4 0
0709 90 - Iншi:    
0709 90 10 - - Салатнi овочi, крiм салату-латука (Lactuca sativa) i цикорiю (Cichorium spp.) 10,4 0
0709 90 20 - - Буряк листовий i артишок iспанський 10,4 0
  - - Маслини, або оливки:    
0709 90 31 - - - Призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 4,5 0
0709 90 39 - - - Iншi 13,1 €/100 кг/нетто 0
0709 90 40 - - Каперси 5,6 0
0709 90 50 - - Фенхель 8 0
0709 90 60 - - Цукрова кукурудза 9,4 €/100 кг/нетто 0
0709 90 70 - - Кабачки Див, Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита (вхiдна цiна)
0709 90 80 - - Артишоки Див, Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита (вхiдна цiна)
0709 90 90 - - Iншi 12,8 0
0710 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi:    
0710 10 00 - Картопля 14,4 0
  - Бобовi овочi, лущенi або нелущенi:    
0710 21 00 - - Горох (Pisum sativum) 14,4 0
0710 22 00 - - Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 14,4 0
0710 29 00 - - Iншi 14,4 0
0710 30 00 - Шпинат, шпинат новозеландський i лобода 14,4 0
0710 40 00 - Цукрова кукурудза 5,1 + 9,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукрова кукурудза (1 500 тонн/рiк)
0710 80 - Iншi овочi:    
0710 80 10 - - Маслини, або оливки 15,2 0
  - - Перець роду Capsicum або роду Pimenta:    
0710 80 51 - - - Перець солодкий 14,4 0
0710 80 59 - - - Iнший 6,4 0
  - - Гриби:    
0710 80 61 - - - Роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 14,4 0
0710 80 69 - - - Iншi 14,4 0
0710 80 70 - - Помiдори 14,4 0
0710 80 80 - - Артишоки 14,4 0
0710 80 85 - - Спаржа 14,4 0
0710 80 95 - - Iншi 14,4 0
0710 90 00 - Овочевi сумiшi 14,4 0
0711 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки, у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього використання в їжу:    
0711 20 - Маслини, або оливки:    
0711 20 10 - - Призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 6,4 0
0711 20 90 - - Iншi 13,1 €/100 кг/нетто 0
0711 40 00 - Огiрки, корнiшони 12 0
  - Гриби та трюфелi:    
0711 51 00 - - Гриби роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 9,6 + 191 €/100 кг/нетто eda Тарифна квота_Гриби
(500 тонн/рiк)
+ Тарифна квота Гриби додаткова (500 тонн/рiк)
0711 59 00 - - Iншi 9,6 0
0711 90 - Iншi овочi; овочевi сумiшi    
  - - Овочi:    
0711 90 10 - - - Перець роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю 6,4 0
0711 90 30 - - - Цукрова кукурудза 5,1 + 9,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукрова кукурудза (1 500 тонн/рiк)
0711 90 50 - - - Цибуля рiпчаста 7,2 0
0711 90 70 - - - Каперси 4,8 0
0711 90 80 - - - Iншi 9,6 0
0711 90 90 - - Овочевi сумiшi 12 0
0712 Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки:    
0712 20 00 - Цибуля рiпчаста 12,8 0
  - Гриби, аурикулярiї (Auricularia spp.), тремеловi гриби (Tremella spp.) i трюфелi:    
0712 31 00 - - Гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони) 12,8 0
0712 32 00 - - Аурикулярiї (Auricularia spp.) 12,8 0
0712 33 00 - - Тремеловi гриби (Tremella spp.) 12,8 0
0712 39 00 - - Iншi 12,8 0
0712 90 - Iншi овочi; овочевi сумiшi:    
0712 90 05 - - Картопля, включаючи нарiзану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки 10,2 0
  - - Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata):    
0712 90 11 - - - Гiбрид для сiвби Вiльна 0
0712 90 19 - - - Iнша 9,4 €/100 кг/нетто 0
0712 90 30 - - Помiдори 12,8 0
0712 90 50 - - Морква 12,8 0
0712 90 90 - - Iншi 12,8 0
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або не подрiбненi:    
0713 10 - Горох (Pisum sativum):    
0713 10 10 - - Для сiвби Вiльна 0
0713 10 90 - - Iнший Вiльна 0
0713 20 00 - Турецький горох (нут) Вiльна 0
  - Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.):    
0713 31 00 - - Квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek Вiльна 0
0713 32 00 - - Квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis) Вiльна 0
0713 33 - - Квасоля звичайна, включаючи бiлу дрiбну квасолю (Phaseolus vulgaris):    
0713 33 10 - - - Для сiвби Вiльна 0
0713 33 90 - - - Iнша Вiльна 0
0713 39 00 - - Iншi Вiльна 0
0713 40 00 - Сочевиця Вiльна 0
0713 50 00 - Боби кормовi, або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi, або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) 3,2 0
0713 90 00 - Iншi 3,2 0
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи порiзанi або у виглядi гранул чи скибок; серцевина сагової пальми    
0714 10 - Манiок (касава):    
0714 10 91 - - - Якi призначаються для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 9,5 €/100 кг/нетто 0
0714 10 98 - - - Iншi 9,5 €/100 кг/нетто 0
0714 20 - Картопля солодка або батат:    
0714 20 10 - - Свiжа, цiла, призначена для їжi 3,0 0
0714 20 90 - - Iнша 6,4 €/100 кг/нетто 0
0714 90 - Iншi:    
  - - Маранта, салеп i аналогiчнi коренеплоди та бульби з високим вмiстом крохмалю:    
0714 90 11 - - - Якi призначаються для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг або свiжi та цiлi, або без шкiрки мороженi, порiзанi чи непорiзанi 9,5 €/100 кг/нетто 0
0714 90 19 - - - Iншi 9,5 €/100 кг/нетто 0
0714 90 90 - - Iншi 3,8 0
____________
(1) Лiнiйне збiльшення впродовж 5 рокiв.
08 ГРУПА 8 - ЇСТIВНI ПЛОДИ ТА ГОРIХИ; ЦЕДРА ЦИТРУСОВИХ АБО ШКIРКИ ДИНЬ    
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки:    
  - Горiхи кокосовi:    
0801 11 00 - - Висушенi Вiльна 0
0801 19 00 - - Iншi Вiльна 0
  - Горiхи бразильськi:    
0801 21 00 - - У шкаралупi Вiльна 0
0801 22 00 - - Без шкаралупи Вiльна 0
  - Горiхи кеш'ю:    
0801 31 00 - - У шкаралупi Вiльна 0
0801 32 00 - - Без шкаралупи Вiльна 0
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки:    
  - Мигдаль:    
0802 11 - - У шкiрцi:    
0802 11 10 - - - Гiркий Вiльна 0
0802 11 90 - - - Iнший 5,6 0
0802 12 - - Без шкiрки:    
0802 12 10 - - - Гiркий Вiльна 0
0802 12 90 - - - Iнший 3,5 0
  - Горiхи лiсовi (Corylus spp.):    
0802 21 00 - - У шкаралупi 3,2 0
0802 22 00 - - Без шкаралупи 3,2 0
  - Горiхи волоськi:    
0802 31 00 - - У шкаралупi 4 0
0802 32 00 - - Без шкаралупи 5,1 0
0802 40 00 - Їстiвнi каштани (Castanea spp.) 5,6 0
0802 50 00 - Фiсташки 1,6 0
0802 60 00 - Горiхи макадамiї 2 0
0802 90 - Iншi:    
0802 90 20 - - Горiхи ареки (бетель), горiхи коли та пекан Вiльна 0
0802 90 50 - - Горiшки кедровi 2 0
0802 90 85 - - Iншi 2 0
0803 00 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi:    
  - Свiжi:    
0803 00 11 - - Плантайни 16 0
0803 00 19 - - Iншi 176 €/1 000 кг/нетто 0
0803 00 90 - Сушенi 16 0
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi:    
0804 10 00 - Фiнiки 7,7 0
0804 20 - Iнжир:    
0804 20 10 - - Свiжий 5,6 0
0804 20 90 - - Сушений 8 0
0804 30 00 - Ананаси 5,8 0
0804 40 00 - Авокадо 4 0
0804 50 00 - Гуаява, манго та мангостан Вiльна 0
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi:    
0805 10 - Апельсини:    
0805 10 20 - - Апельсини солодкi, свiжi Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0805 10 80 - - Iншi 16 0
0805 20 - Мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових:    
0805 20 10 - - Клементини Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0805 20 30 - - Монреаль i сатсума Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0805 20 50 - - Мандарини та вiлкiнги Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0805 20 70 - - Танжерини Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0805 20 90 - - Iншi Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0805 40 00 - Грейпфрути, включаючи помело 1,5 0
0805 50 - лимони (Citrus limon, Citrus limonum) i лайми (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):    
0805 50 10 - - Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0805 50 90 - - Лайми (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 0
0805 90 00 - Iншi 12,8 0
0806 Виноград, свiжий або сушений:    
0806 10 - Свiжий:    
0806 10 10 - - Столовий Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0806 10 90 - - Iнший 14,4 0
0806 20 - Сушений:    
0806 20 10 - - Коринка 2,4 0
0806 20 30 - - Султана 2,4 0
0806 20 90 - - Iнший 2,4 0
0807 Динi, кавуни i папая, свiжi:    
  - Динi, кавуни:    
0807 11 00 - - Кавуни 8,8 0
0807 19 00 - - Iншi 8,8 0
0807 20 00 - Папая Вiльна 0
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi:    
0808 10 - Яблука:    
0808 10 10 - - Для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 7,2 MIN 0,36 €/100 кг/нетто 0
0808 10 80 - - Iншi Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0808 20 - Грушi та айва:    
  - - Грушi:    
0808 20 10 - - - Для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня 7,2 MIN 0,36 €/100 кг/нетто 0
0808 20 50 - - - Iншi Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0808 20 90 - - Айва 7,2 0
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi:    
0809 10 00 - Абрикоси Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0809 20 - Вишнi та черешнi:    
0809 20 05 - - Вишня кисла (Prunus cerasus) Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0809 20 95 - - Iншi Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0809 30 - Персики, включаючи нектарини:    
0809 30 10 - - Нектарини Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0809 30 90 - - Iншi Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0809 40 - Сливи та терен:    
0809 40 05 - - Сливи Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
0809 40 90 - - Терен 12 0
0810 Iншi плоди, свiжi:    
0810 10 00 - Суницi та полуницi 11,2 0
0810 20 - Малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода):    
0810 20 10 - - Малина 8,8 0
0810 20 90 - - Iншi 9,6 0
0810 40 - Журавлина, чорниця та iншi плоди з роду Vaccinium:    
0810 40 10 - - Брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea) Вiльна 0
0810 40 30 - - Плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 3,2 0
0810 40 50 - - Плоди рослин видiв Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum 3,2 0
0810 40 90 - - Iншi 9,6 0
0810 50 00 - Кiвi 8,8 0
0810 60 00 - Дурiан 8,8 0
0810 90 - Iншi:    
0810 90 20 - - Тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, та саподила Вiльна 0
  - - Чорна смородина, бiла або червона смородина (порiчки) та аґрус:    
0810 90 50 - - - Чорна смородина 8,8 0
0810 90 60 - - - Червона смородина (порiчки) 8,8 0
0810 90 70 - - - Iншi 9,6 0
0810 90 95 - - Iншi 8,8 0
0811 Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0811 10 - Суницi та полуницi:    
  - - З доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0811 10 11 - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.% 20,8 + 8,4 €/100 кг/нетто 0
0811 10 19 - - - Iншi 20,8 0
0811 10 90 - - Iншi 14,4 0
0811 20 - Малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, бiла або червона смородина (порiчки) та аґрус:    
  - - З доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
0811 20 11 - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.% 20,8 + 8,4 €/100 кг/нетто 0
0811 20 19 - - - Iншi 20,8 0
  - - Iншi:    
0811 20 31 - - - Малина 14,4 0
0811 20 39 - - - Чорна смородина 14,4 0
0811 20 51 - - - Червона смородина (порiчки) 12 0
0811 20 59 - - - Ожина, плоди шовковицi 12 0
0811 20 90 - - - Iншi 14,4 0
0811 90 - Iншi    
  - - З доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
  - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.%:    
0811 90 11 - - - - Тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 13 + 5,3 €/100 кг/нетто 0
0811 90 19 - - - - Iншi 20,8 + 8,4 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi:    
0811 90 31 - - - - Тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 13 0
0811 90 39 - - - - Iншi 20,8 0
  - - Iншi:    
0811 90 50 - - - Плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 12 0
0811 90 70 - - - Плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium 3,2 0
  - - - Вишнi та черешнi:    
0811 90 75 - - - - Вишня кисла (Prunus cerasus) 14,4 0
0811 90 80 - - - - Iншi 14,4 0
0811 90 85 - - - Тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 9 0
0811 90 95 - - - Iншi 14,4 0
0812 Плоди та горiхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки або в розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю, але у такому виглядi не придатнi для безпосереднього використання в їжу:    
0812 10 00 - Вишнi та черешнi 8,8 0
0812 90 - Iншi:    
0812 90 10 - - Абрикоси 12,8 0
0812 90 20 - - Апельсини 12,8 0
0812 90 30 - - Папая 2,3 0
0812 90 40 - - Плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 6,4 0
0812 90 70 - - Гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола, пiтая та тропiчнi горiхи 5,5 0
0812 90 98 - - Iншi 8,8 0
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи:    
0813 10 00 - Абрикоси 5,6 0
0813 20 00 - Чорнослив 9,6 0
0813 30 00 - Яблука 3,2 0
0813 40 - Iншi плоди:    
0813 40 10 - - Персики, включаючи нектарини 5,6 0
0813 40 30 - - Грушi 6,4 0
0813 40 50 - - Папая 2 0
0813 40 65 - - Тамаринд Вiльна 0
0813 40 95 - - Iншi 2,4 0
0813 50 - Сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи:    
  - - Сумiшi горiхiв або сушених плодiв, крiм плодiв товарних позицiй 0801 - 0806:    
  - - - Без чорносливу:    
0813 50 12 - - - - З папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або плода хлiбного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї 4 0
0813 50 15 - - - - Iншi 6,4 0
0813 50 19 - - - З чорносливом 9,6 0
  - - Сумiшi, що складаються виключно iз сушених горiхiв товарних позицiй 0801 i 0802:    
0813 50 31 - - - З тропiчних горiхiв 4 0
0813 50 39 - - - Iншi 6,4 0
  - - Iншi сумiшi:    
0813 50 91 - - - Без чорносливу та iнжиру 8 0
0813 50 99 - - - Iншi 9,6 0
0814 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю 1,6 0
09 ГРУПА 9 - КАВА, ЧАЙ, МАТЕ, АБО ПАРАГВАЙСЬКИЙ ЧАЙ, ПРЯНОЩI    
0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з умiстом кави в будь-якiй пропорцiї:    
  - Кава несмажена:    
0901 11 00 - - З кофеїном Вiльна 0
0901 12 00 - - Без кофеїну 8,3 0
  - Кава смажена:    
0901 21 00 - - З кофеїном 7,5 0
0901 22 00 - - Без кофеїну 9 0
0901 90 - Iнша:    
0901 90 10 - - Шкаралупа та оболонки зерен кави Вiльна 0
0901 90 90 - - Замiнники кави, що мiстять каву 11,5 0
0902 Чай ароматизований чи неароматизований:    
0902 10 00 - Чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг 3,2 0
0902 20 00 - Iнший чай зелений (неферментований) Вiльна 0
0902 30 00 - Чай чорний (ферментований) i частково ферментований у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг Вiльна 0
0902 40 00 - Iнший чай чорний (ферментований) i частково ферментований Вiльна 0
0903 00 00 Мате, або парагвайський чай Вiльна 0
0904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушенi або подрiбненi чи меленi:    
  - Перець роду Piper:    
0904 11 00 - - Неподрiбнений i немелений Вiльна 0
0904 12 00 - - Подрiбнений або мелений 4 0
0904 20 - Стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушенi або подрiбненi чи меленi:    
  - - Неподрiбненi та немеленi:    
0904 20 10 - - - Стручковий перець солодкий 9,6 0
0904 20 30 - - - Iнший Вiльна 0
0904 20 90 - - Подрiбненi або меленi 5 0
0905 00 00 Ванiль 6 0
0906 Кориця та квiти коричного дерева:    
  - Неподрiбненi та немеленi:    
0906 11 00 - - Кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume) Вiльна 0
0906 19 00 - - Iнше Вiльна 0
0906 20 00 - Подрiбненi або меленi Вiльна 0
0907 00 00 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки) 8 0
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон:    
0908 10 00 - Горiх мускатний Вiльна 0
0908 20 00 - Мацiс Вiльна 0
0908 30 00 - Кардамон Вiльна 0
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю:    
0909 10 00 - Насiння анiсу або бодяну Вiльна 0
0909 20 00 - Насiння корiандру Вiльна 0
0909 30 00 - Насiння кумiну Вiльна 0
0909 40 00 - Насiння кмину Вiльна 0
0909 50 00 - Насiння фенхелю; ягоди ялiвцю Вiльна 0
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), тим'ян або чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi:    
0910 10 00 - Iмбир Вiльна 0
0910 20 - Шафран:    
0910 20 10 - - Неподрiбнений i немелений Вiльна 0
0910 20 90 - - Подрiбнений або мелений 8,5 0
0910 30 00 - Турмерик (куркума) Вiльна 0
  - Iншi прянощi:    
0910 91 - - Сумiшi, зазначенi в примiтцi 1 (b) цiєї групи:    
0910 91 10 - - - Неподрiбненi та немеленi Вiльна 0
0910 91 90 - - - Подрiбненi або меленi 12,5 0
0910 99 - - Iншi:    
0910 99 10 - - - Насiння гуньби сiнної (Trigonella) Вiльна 0
  - - - Тим'ян або чебрець:    
  - - - - Неподрiбнений i немелений:    
0910 99 31 - - - - - Тим'ян або чебрець, повзучий (Thymus serpyllum) Вiльна 0
0910 99 33 - - - - - Iншi 7 0
0910 99 39 - - - - Подрiбнений або мелений 8,5 0
0910 99 50 - - - Лаврове листя 7 0
0910 99 60 - - - Каррi Вiльна 0
  - - - Iншi:    
0910 99 91 - - - - Неподрiбненi та немеленi Вiльна 0
0910 99 99 - - - - Подрiбненi або меленi 12,5 0
10 ГРУПА 10 - ЗЕРНОВI КУЛЬТУРИ    
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин):    
1001 10 00 - Пшениця тверда 148 €/т 0
1001 90 - Iншi:    
1001 90 10 - - Полба для сiвби 12,8 0
  - - Iнша полба, пшениця м'яка i сумiш пшеницi та жита (меслин):    
1001 90 91 - - - Насiннєвi пшениця м'яка i сумiш пшеницi та жита (меслин): 95 €/т 0
1001 90 99 - - - Iншi 95 €/т Тарифна квота_Пшениця
(950 000 - 1 000 000 тонн/рiк) (1)
1002 00 00 Жито 93 €/т 0
1003 00 Ячмiнь:    
1003 00 10 - Насiннєвий 93 €/т 0
1003 00 90 - Iнший 93 €/т Тарифна квота_Ячмiнь
(250 000 - 350 000 тонн/рiк) (1)
1004 00 00 Овес 89 €/т Тарифна квота_Овес (4 000 тонн/рiк)
1005 Кукурудза:    
1005 10 - Насiннєва:    
  - - Гiбриди:    
1005 10 11 - - - Гiбриди подвiйнi та гiбриди топ-крос Вiльна 0
1005 10 13 - - - Гiбриди потрiйнi Вiльна 0
1005 10 15 - - - Гiбриди простi Вiльна 0
1005 10 19 - - - Iншi Вiльна 0
1005 10 90 - - Iнша 94 €/т 0
1005 90 00 - Iнша 94 €/т Тарифна квота_Кукурудза
(400 000 - 650 000 тонн/рiк) (1)
1006 Рис:    
1006 10 - Рис у плiвцi (рис-сирець):    
1006 10 10 - - Для сiвби 7,7 0
  - - Iнший:    
  - - - Пропарений:    
1006 10 21 - - - - Короткозерний 211 €/т 0
1006 10 23 - - - - Середньозерний 211 €/т 0
  - - - - Довгозерний:    
1006 10 25 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 211 €/т 0
1006 10 27 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 211 €/т 0
  - - - Iнший:    
1006 10 92 - - - - Короткозерний 211 €/т 0
1006 10 94 - - - - Середньозерний 211 €/т 0
  - - - - Довгозерний:    
1006 10 96 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 211 €/т 0
1006 10 98 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 211 €/т 0
1006 20 - Рис лущений (коричневий)    
  - - Пропарений:    
1006 20 11 - - - Короткозерний 264 €/т 0
1006 20 13 - - - Середньозерний 264 €/т 0
  - - - Довгозерний:    
1006 20 15 - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 264 €/т 0
1006 20 17 - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 264 €/т 0
  - - Iнший:    
1006 20 92 - - - Короткозерний 264 €/т 0
1006 20 94 - - - Середньозерний 264 €/т 0
  - - - Довгозерний:    
1006 20 96 - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 264 €/т 0
1006 20 98 - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 264 €/т 0
1006 30 - Рис напiвобрушений або повнiстю обрушений, полiрований чи неполiрований, або глазурований чи неглазурований:    
  - - Напiвобрушений рис:    
  - - - Пропарений:    
1006 30 21 - - - - Короткозерний 416 €/т 0
1006 30 23 - - - - Середньозерний 416 €/т 0
  - - - - Довгозерний:    
1006 30 25 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 416 €/т 0
1006 30 27 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 416 €/т 0
  - - - Iнший:    
1006 30 42 - - - - Короткозерний 416 €/т 0
1006 30 44 - - - - Середньозерний 416 €/т 0
  - - - - Довгозерний:    
1006 30 46 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 416 €/т 0
1006 30 48 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 416 €/т 0
  - - Повнiстю обрушений рис:    
  - - - Пропарений:    
1006 30 61 - - - - Короткозерний 416 €/т 0
1006 30 63 - - - - Середньозерний 416 €/т 0
  - - - - Довгозерний:    
1006 30 65 - - - - - Iiз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 416 €/т 0
1006 30 67 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 416 €/т 0
  - - - Iнший:    
1006 30 92 - - - - Короткозерний 416 €/т 0
1006 30 94 - - - - Середньозерний 416 €/т 0
  - - - - Довгозерний:    
1006 30 96 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 416 €/т 0
1006 30 98 - - - - - Iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 416 €/т 0
1006 40 00 - Рис битий 128 €/т 0
1007 00 Сорго зернове:    
1007 00 10 - Гiбрид для сiвби 6,4 0
1007 00 90 - Iншi 94 €/т 0
1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; Iншi зерновi культури:    
1008 10 00 - Гречка 37 €/т 0
1008 20 00 - Просо 56 €/т 0
1008 30 00 - Насiння канаркової трави Вiльна 0
1008 90 - Iншi зерновi культури:    
1008 90 10 - - Тритикале (пшенично-житнiй гiбрид) 93 €/т 0
1008 90 90 - - Iншi 37 €/т 0
11 ГРУПА 11 - ПРОДУКЦIЯ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI; СОЛОД; КРОХМАЛI, IНУЛIН; ПШЕНИЧНА КЛЕЙКОВИНА    
1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину):    
  - Борошно пшеничне:    
1101 00 11 - - З твердої пшеницi 172 €/т 0
1101 00 15 - - З м'якої пшеницi та полби 172 €/т Тарифна квота_Пшениця
(950 000 - 1 000 000 тонн/рiк) (1)
1101 00 90 - Борошно iз сумiшi пшеницi та жита (меслину) 172 €/т Тарифна квота_Пшениця
(950 000 - 1 000 000 тонн/рiк) (1)
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину):    
1102 10 00 - Борошно житнє 168 €/т 0
1102 20 - Борошно кукурудзяне:    
1102 20 10 - - З вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.% 173 €/т Тарифна квота_Кукурудза
(400 000 - 650 000 тонн/рiк) (1)
1102 20 90 - - Iнше 98 €/т Тарифна квота_Кукурудза
(400 000 - 650 000 тонн/рiк) (1)
1102 90 - Iнше:    
1102 90 10 - - Борошно ячмiнне 171 €/т Тарифна квота_ячмiнь
(250 000 - 350 000 тонн/рiк) (1)
1102 90 30 - - Борошно вiвсяне 164 €/т 0
1102 90 50 - - Борошно рисове 138 €/т 0
1102 90 90 - - Iнше 98 €/т Тарифна квота_Пшениця
(950 000 - 1 000 000 тонн/рiк) (1)
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур:    
  - Крупи та крупка:    
1103 11 - - З пшеницi:    
1103 11 10 - - - З твердої пшеницi 267 €/т 0
1103 11 90 - - - М'якої пшеницi та полби 186 €/т Тарифна квота_Пшениця
(950 000 - 1 000 000 тонн/рiк) (1)
1103 13 - - З кукурудзи:    
1103 13 10 - - - З вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.% 173 €/т Тарифна квота_Кукурудза
(400 000 - 650 000 тон/рiк) (1)
1103 13 90 - - - Iнша 98 €/т Тарифна квота_ Кукурудза
(400 000 - 650 000 тонн/рiк) (1)
1103 19 - - Iз зерна iнших зернових культур:    
1103 19 10 - - - Жита 171 €/т 0
1103 19 30 - - - Ячменю 171 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1103 19 40 - - - Вiвса 164 €/т 0
1103 19 50 - - - Рису 138 €/т 0
1103 19 90 - - - Iнших 98 €/т Тарифна квота_ Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1103 20 - Гранули:    
1103 20 10 - - З жита 171 €/т 0
1103 20 20 - - З ячменю 171 €/т Тарифна квота_Ячмiнь
(250 000 - 350 000 тонн/рiк) (1)
1103 20 30 - - З вiвса 164 €/т 0
1103 20 40 - - З кукурудзи 173 €/т Тарифна квота_Кукурудза
(400 000 - 650 000 тонн/рiк) (1)
1103 20 50 - - З рису 138 €/т 0
1103 20 60 - - З пшеницi 175 €/т Тарифна квота_Пшениця
(950 000 - 1 000 000 тонн/рiк) (1)
1103 20 90 - - З iнших зернових культур 98 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:    
  - Зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв:    
1104 12 - - З вiвса:    
1104 12 10 - - - Плющене 93 €/т 0
1104 12 90 - - - У виглядi пластiвцiв 182 €/т 0
1104 19 - - З iнших зернових культур:    
1104 19 10 - - - Пшеницi 175 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 19 30 - - - Жита 171 €/т 0
1104 19 50 - - - Кукурудзи 173 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
  - - - З ячменю:    
1104 19 61 - - - - Плющене 97 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 19 69 - - - - У виглядi пластiвцiв 189 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
  - - - Iнших:    
1104 19 91 - - - - Пластiвцi з рису 234 €/т 0
1104 19 99 - - - - Iншi 173 €/т 0
  - Iнше оброблене зерно (наприклад лущене, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене):    
1104 22 - - З вiвса:    
1104 22 20 - - - Лущене 162 €/т 0
1104 22 30 - - - Лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 162 €/т 0
1104 22 50 - - - Обрушене 145 €/т 0
1104 22 90 - - - Тiльки подрiбнене 93 €/т 0
1104 22 98 - - - Iнше 93 €/т 0
1104 23 - - З кукурудзи:    
1104 23 10 - - - Лущене, рiзане або нерiзане, подрiбнене чи неподрiбнене 152 €/т Тарифна квота_Кукурудза
(400 000 - 650 000 тонн/рiк) (1)
1104 23 30 - - - Обрушене 152 €/т Тарифна квота_Кукурудза
(400 000 - 650 000 тонн/рiк) (1)
1104 23 90 - - - Тiльки подрiбнене 98 €/т Тарифна квота_Кукурудза
(400 000 - 650 000 тонн/рiк) (1)
1104 23 99 - - - Iнше 98 €/т Тарифна квота_Кукурудза
(400 000 - 650 000 тонн/рiк) (1)
1104 29 - - З iнших зернових культур:    
  - - - Ячменю:    
1104 29 01 - - - - Лущене 150 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 29 03 - - - - Лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten") 150 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 29 05 - - - - Обрушене 236 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 29 07 - - - - Тiльки подрiбнене 97 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 29 09 - - - - Iнше 97 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
  - - - Iнше:    
  - - - - Лущене, рiзане (ядро) або нерiзане, подрiбнене або неподрiбнене:    
1104 29 11 - - - - - Пшеницi 129 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 29 18 - - - - - Iнше 129 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 29 30 - - - - Обрушене 154 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
  - - - - Тiльки подрiбнене:    
1104 29 51 - - - - - Пшеницi 99 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 29 55 - - - - - Жита 97 €/т 0
1104 29 59 - - - - - Iнше 98 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
  - - - - Iнше:    
1104 29 81 - - - - - Пшеницi 99 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 29 85 - - - - - Жита 97 €/т 0
1104 29 89 - - - - - Iнше 98 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 30 - Зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:    
1104 30 10 - - Пшеницi 76 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1104 30 90 - - Iнших зернових культур 75 €/т Тарифна квота_Крупи
(6 300 - 7 800 тонн/рiк) (1)
1105 Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi:    
1105 10 00 - Борошно, крупи та порошок 12,2 0
1105 20 00 - Пластiвцi, гранули 12,2 0
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713, iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08:    
1106 10 00 - Iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 7,7 0
1106 20 - Iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714:    
1106 20 10 - - Денатурованi 95 €/т 0
1106 20 90 - - Iншi 166 €/т 0
1106 30 - З продуктiв групи 08:    
1106 30 10 - - З бананiв 10,9 0
1106 30 90 - - Iншi 8,3 0
1107 Солод, обсмажений або необсмажений:    
1107 10 - необсмажений:    
  - - З пшеницi:    
1107 10 11 - - - У виглядi борошна 177 €/т Тарифна квота_Солод i пшенична клейковина (7 000 тонн/рiк)
1107 10 19 - - - Iнший 134 €/т Тарифна квота_Солод i пшенична клейковина (7 000 тонн/рiк)
  - - Iнший:    
1107 10 91 - - - У виглядi борошна 173 €/т Тарифна квота_Солод i пшенична клейковина (7 000 тонн/рiк)
1107 10 99 - - - Iнший 131 €/т Тарифна квота_Солод i пшенична клейковина (7 000 тонн/рiк)
1107 20 00 - Обсмажений 152 €/т Тарифна квота_Солод i пшенична клейковина (7 000 тонн/рiк)
1108 Крохмалi; iнулiн:    
  - Крохмалi:    
1108 11 00 - - Пшеничний 224 €/т Тарифна квота_Крохмалi
(10 000 тонн/рiк)
1108 12 00 - - Кукурудзяний 166 €/т Тарифна квота_Крохмалi
(10 000 тонн/рiк)
1108 13 00 - - Картопляний 166 €/т Тарифна квота_Крохмалi
(10 000 тонн/рiк)
1108 14 00 - - Манiоковий 166 €/т 0
1108 19 - - Iнший:    
1108 19 10 - - - З рису 216 €/т 0
1108 19 90 - - - Iнший 166 €/т 0
1108 20 00 - Iнулiн 19,2 0
1109 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира 512 €/т Тарифна квота_Солод i пшенична клейковина (7 000 тонн/рiк)
12 ГРУПА 12 - НАСIННЯ I ПЛОДИ ОЛIЙНИХ РОСЛИН; IНШЕ НАСIННЯ, ПЛОДИ ТА ЗЕРНА; ТЕХНIЧНI АБО ЛIКАРСЬКI РОСЛИНИ; СОЛОМА I ФУРАЖ    
1201 00 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi:    
1201 00 10 - Для сiвби Вiльна 0
1201 00 90 - Iншi Вiльна 0
1202 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений:    
1202 10 - Нелущений:    
1202 10 10 - - Для сiвби Вiльна 0
1202 10 90 - - Iнший Вiльна 0
1202 20 00 - Лущений, подрiбнений або неподрiбнений Вiльна 0
1203 00 00 Копра Вiльна 0
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене:    
1204 00 10 - Для сiвби Вiльна 0
1204 00 90 - Iнше Вiльна 0
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене:    
1205 10 - Насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти:    
1205 10 10 - - Для сiвби Вiльна 0
1205 10 90 - - Iнше Вiльна 0
1205 90 00 - Iнше Вiльна 0
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене:    
1206 00 10 - Для сiвби Вiльна 0
  - Iнше:    
1206 00 91 - - Лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами Вiльна 0
1206 00 99 - - Iнше Вiльна 0
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi:    
1207 20 - Насiння бавовнику:    
1207 20 10 - - для сiвби Вiльна 0
1207 20 90 - - Iнше Вiльна 0
1207 40 - Насiння кунжуту:    
1207 40 10 - - Для сiвби Вiльна 0
1207 40 90 - - Iнше Вiльна 0
1207 50 - Насiння гiрчицi:    
1207 50 10 - - Для сiвби Вiльна 0
1207 50 90 - - Iнше Вiльна 0
  - Iншi:    
1207 91 - - Насiння маку:    
1207 91 10 - - - Для сiвби Вiльна 0
1207 91 90 - - - Iнше Вiльна 0
1207 99 - - Iншi:    
1207 99 15 - - - Для сiвби Вiльна 0
  - - - Iншi:    
1207 99 91 - - - - Насiння конопель Вiльна 0
1207 99 97 - - - - Iншi Вiльна 0
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi:    
1208 10 00 - Iз соєвих бобiв 4,5 0
1208 90 00 - Iнше Вiльна 0
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби:    
1209 10 00 - насiння цукрових бурякiв 8,3 0
  - Насiння кормових культур:    
1209 21 00 - - Насiння люцерни 2,5 0
1209 22 - - Насiння конюшини (Trifolium spp.):    
1209 22 10 - - - Конюшини лучної (Trifolium pratense L.) Вiльна 0
1209 22 80 - - - Iнше Вiльна 0
1209 23 - - Насiння кострицi:    
1209 23 11 - - - Кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.) Вiльна 0
1209 23 15 - - - Кострицi червоної (Festuca rubra L.) Вiльна 0
1209 23 80 - - - Iншi 2,5 0
1209 24 00 - - Насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.) Вiльна 0
1209 25 - - Насiння пажитницi (Lolium multiflorum Lam.; Lolium perenne L.):    
1209 25 10 - - - Пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.) Вiльна 0
1209 25 90 - - Пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.) Вiльна 0
1209 29 - - Iншi:    
1209 29 10 - - - Насiння вики; насiння рослин видiв (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerata L.); мiтлицi (Agrostis) Вiльна 0
1209 29 35 - - - Насiння тимофiївки лучної Вiльна 0
1209 29 50 - - - Насiння люпину 2,5 0
1209 29 60 - - - Насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba) 8,3 0
1209 29 80 - - - Iнше 2,5 0
1209 30 00 - Насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток 3 0
  - Iнше:    
1209 91 - - Насiння овочевих рослин:    
1209 91 10 - - - Насiння кольрабi (Brassica oleracea, var. caulorapa i gongylodes L.) 3 0
1209 91 30 - - - Насiння бурякiв столових (Beta vulgaris var. conditiva) 8,3 0
1209 91 90 - - - Iншi 3 0
1209 99 - - Iнше:    
1209 99 10 - - - Насiння лiсових дерев Вiльна 0
  - - - Iнше:    
1209 99 91 - - - - Насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209 30 00 00 3 0
1209 99 99 - - - - iнше 4 0
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:    
1210 10 00 - Шишки хмелю, неподрiбненi, не розмеленi i не у виглядi гранул 5,8 0
1210 20 - Шишки хмелю, подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:    
1210 20 10 - - Шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим умiстом лупулiну; лупулiн 5,8 0
1210 20 90 - - Iншi 5,8 0
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi:    
1211 20 00 - Коренi женьшеню Вiльна 0
1211 30 00 - Листя коки Вiльна 0
1211 40 00 - Макова соломка Вiльна 0
1211 90 - Iншi:    
1211 90 30 - - Плоди дерева кумару, або англiйського бобу 3 0
1211 90 85 - - Iншi Вiльна 0
1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi незазначенi:    
1212 20 00 - Морськi та iншi водоростi Вiльна 0
  - Iншi:    
1212 91 - - Цукровi буряки:    
1212 91 20 - - - Сушенi, подрiбненi або неподрiбненi 23 €/100 кг/нетто 0
1212 91 80 - - - Iншi 6,7 €/100 кг/нетто 0
1212 99 - - Iншi:    
1212 99 20 - - - Цукрова тростина 4,6 €/100 кг/нетто 0
1212 99 30 - - - Плоди рiжкового дерева 5,1 0
  - - - Насiння рiжкового дерева:    
1212 99 41 - - - - Нелущене, неподрiбнене або немелене Вiльна 0
1212 99 49 - - - - Iншi 5,8 0
1212 99 70 - - - Iншi Вiльна 0
1213 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул Вiльна 0
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi:    
1214 10 00 - Борошно та гранули з люцерни Вiльна 0
1214 90 - Iншi:    
1214 90 10 - - Буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди 5,8 0
1214 90 90 - - Iншi Вiльна 0
13 ГРУПА 13 - ШЕЛАК ПРИРОДНИЙ НЕОЧИЩЕНИЙ; КАМЕДI, СМОЛИ ТА IНШI РОСЛИННI СОКИ I ЕКСТРАКТИ    
1301 Шелак природний, неочищений; природнi камедi, смоли, гумiсмоли та живицi (наприклад, бальзами):    
1301 20 00 - Гумiарабiк Вiльна 0
1301 90 00 - Iншi Вiльна 0
1302 Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:    
  - Соки i екстракти рослинного походження:    
1302 11 00 - - Опiум Вiльна 0
1302 12 00 - - Iз солодки (локрицi) 3,2 0
1302 13 00 - - З хмелю 3,2 0
1302 19 - - Iншi:    
1302 19 05 - - - Живиця ванiльна 3 0
1302 19 80 - - - Iншi Вiльна 0
1302 20 - Пектиновi речовини, пектинати i пектати    
1302 20 10 - - Сухi 19,2 0
1302 20 90 - - Iншi 11,2 0
  - Клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:    
1302 31 00 - - Агар-агар Вiльна 0
1302 32 - - Клеї i загусники з плодiв i насiння рiжкового дерева або з насiння циамопсиса, або гуара, видозмiненi або невидозмiненi:    
1302 32 10 - - - З плодiв або насiння рiжкового дерева Вiльна 0
1302 32 90 - - - З насiння циамопсиса, або гуара Вiльна 0
1302 39 00 - - Iншi Вiльна 0
14 ГРУПА 14 - РОСЛИННI МАТЕРIАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛЕТЕНИХ ВИРОБIВ; IНШI ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, В IНШОМУ МIСЦI НЕ ЗАЗНАЧЕНI    
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння:    
1401 10 00 - Бамбук Вiльна 0
1401 20 00 - Iндiйська тростина, або ротанг Вiльна 0
1401 90 00 - Iншi Вiльна 0
[1402]      
[1403]      
1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi:    
1404 20 00 - Бавовняний линт Вiльна 0
1404 90 00 - Iншi Вiльна 0
III РОЗДIЛ III - ЖИРИ ТА ОЛIЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВI ХАРЧОВI ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
15 ГРУПА 15 - ЖИРИ ТА ОЛIЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВI ХАРЧОВI ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ    
1501 00 Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503:    
  - Жир свинячий (включаючи лярд):    
1501 00 11 - - Для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування Вiльна 0
1501 00 19 - - Iншi 17,2 €/100 кг/нетто 0
1501 00 90 - Жир свiйської птицi 11,5 0
1502 00 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503:    
1502 00 10 - Для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування Вiльна 0
1502 00 90 - Iншi 3,2 0
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим чином:    
  - Лярд-стеарин i олеостеарин:    
1503 00 11 - - Для промислового використання Вiльна 0
1503 00 19 - - Iншi 5,1 0
1503 00 30 - Масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування Вiльна 0
1503 00 90 - Iншi 6,4 0
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
1504 10 - Жири та їх фракцiї, з риб'ячої печiнки:    
1504 10 10 - - З вмiстом вiтамiну А не бiльш як 2500 МО/г 3,8 0
  - - Iншi:    
1504 10 91 - - - З палтуса Вiльна 0
1504 10 99 - - - Iншi Вiльна 0
1504 20 - Жири i масла та їх фракцiї, з риби, крiм жирiв з печiнки:    
1504 20 10 - - Твердої фракцiї 10,9 0
1504 20 90 - - Iншi Вiльна 0
1504 30 - Жири i масла та їх фракцiї, з морських ссавцiв:    
1504 30 10 - - Твердi фракцiї 10,9 0
1504 30 90 - - Iншi Вiльна 0
1505 00 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн):    
1505 00 10 - Вовняний жир (жиропiт), сирий 3,2 0
1505 00 90 - Iншi Вiльна 0
1506 00 00 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу Вiльна 0
1507 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
1507 10 - Олiя сира, рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована:    
1507 10 10 - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 3,2 0
1507 10 90 - - Iншi 6,4 0
1507 90 - Iiншi:    
1507 90 10 - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1507 90 90 - - Iншi 9,6 0
1508 Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
1508 10 - Олiя сира:    
1508 10 10 - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування Вiльна 0
1508 10 90 - - Iншi 6,4 0
1508 90 - Iншi:    
1508 90 10 - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1508 90 90 - - Iншi 9,6 0
1509 Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
1509 10 - Олiя оливкова першого (холодного) пресування:    
1509 10 10 - - Очищена оливкова олiя першого (холодного) пресування 122,6 €/100 кг/нетто 0
1509 10 90 - - Iнша 124,5 €/100 кг/нетто 0
1509 90 00 - Iншi 134,6 €/100 кг/нетто 0
1510 00 Iншi олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин, або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509:    
1510 00 10 - Олiї сирi 110,2 €/100 кг/нетто 0
1510 00 90 - Iншi 160,3 €/100 кг/нетто 0
1511 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
1511 10 - Олiя сира:    
1511 10 10 - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування Вiльна 0
1511 10 90 - - Iншi 3,8 0
1511 90 - Iншi:    
  - - Твердi фракцiї:    
1511 90 11 - - - У первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1511 90 19 - - - Iншi 10,9 0
  - - Iншi:    
1511 90 91 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1511 90 99 - - - Iншi 9 0
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
  - Олiї соняшникова або сафлорова та їх фракцiї:    
1512 11 - - Олiї сирi:    
1512 11 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 3,2 0
  - - - Iншi:    
1512 11 91 - - - - Соняшникова 6,4 0
1512 11 99 - - - - Сафлорова 6,4 0
1512 19 - - Iншi:    
1512 19 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1512 19 90 - - - Iншi 9,6 0
  - Олiя бавовняна та її фракцiї:    
1512 21 - - Олiя сира, очищена або не очищена вiд госиполу:    
1512 21 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 3,2 0
1512 21 90 - - - Iншi 6,4 0
1512 29 - - Iншi:    
1512 29 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1512 29 90 - - - Iншi 9,6 0
1513 Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
  - Олiя кокосова (з копри) та її фракцiї:    
1513 11 - - Олiя сира:    
1513 11 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 2,5 0
  - - - Iншi:    
1513 11 91 - - - - У первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1513 11 99 - - - - Iншi 6,4 0
1513 19 - - Iншi:    
  - - - Твердi фракцiї:    
1513 19 11 - - - - У первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1513 19 19 - - - - Iншi 10,9 0
  - - - Iншi:    
1513 19 30 - - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
  - - - - Iншi:    
1513 19 91 - - - - - У первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1513 19 99 - - - - - Iншi 9,6 0
  - Олiї пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї:    
1513 21 - - Олiя сира:    
1513 21 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 3,2 0
  - - - Iншi:    
1513 21 30 - - - - У первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1513 21 90 - - - - Iншi 6,4 0
1513 29 - - Iншi:    
  - - - Твердi фракцiї:    
1513 29 11 - - - - У первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1513 29 19 - - - - Iншi 10,9 0
  - - - Iншi:    
1513 29 30 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
  - - - - Iншi:    
1513 29 50 - - - - - Упервинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1513 29 90 - - - - - Iншi 9,6 0
1514 Олiї свирiпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
  - Олiї свирiпова або рiпакова з низьким вмiстом ерукової кислоти та їх фракцiї:    
1514 11 - - Олiя сира:    
1514 11 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 3,2 0
1514 11 90 - - - Iнша 6,4 0
1514 19 - - Iншi:    
1514 19 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1514 19 90 - - - Iншi 9,6 0
  - Iншi:    
1514 91 - - Олiя сира:    
1514 91 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 3,2 0
1514 91 90 - - - Iнша 6,4 0
1514 99 - - Iнша:    
1514 99 10 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1514 99 90 - - - Iншi 9,6 0
1515 Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:    
  - Олiя з насiння льону та її фракцiї:    
1515 11 00 - - Олiя сира 3,2 0
1515 19 - - Iншi:    
1515 19 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1515 19 90 - - - Iншi 9,6 0
  - Олiя з кукурудзи та її фракцiї:    
1515 21 - - Олiя сира:    
1515 21 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 3,2 0
1515 21 90 - - - Iнша 6,4 0
1515 29 - - Iншi:    
1515 29 10 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1515 29 90 - - - Iншi 9,6 0
1515 30 - Олiя рицинова та її фракцiї:    
1515 30 10 - - Для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв Вiльна 0
1515 30 90 - - Iншi 5,1 0
1515 50 - Олiя кунжутова та її фракцiї:    
  - - Олiя сира:    
1515 50 11 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 3,2 0
1515 50 19 - - - Iнша 6,4 0
  - - Iншi:    
1515 50 91 - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
1515 50 99 - - - Iншi 9,6 0
1515 90 - Iншi:    
1515 90 11 - - Олiя тунгова; олiя джоджобова, ойтикова; вiск з мирта та японський вiск; їх фракцiї Вiльна 0
  - - Олiя з насiння тютюну та її фракцiї:    
  - - - Олiя сира:    
1515 90 21 - - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування Вiльна 0
1515 90 29 - - - - Iнша 6,4 0
  - - - Iншi:    
1515 90 31 - - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування Вiльна 0
1515 90 39 - - - - Iншi 9,6 0
  - - Iншi олiї та їх фракцiї:    
  - - - Олiї сирi:    
1515 90 40 - - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 3,2 0
  - - - - Iншi:    
1515 90 51 - - - - - Твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1515 90 59 - - - - - Твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 6,4 0
  - - - iншi:    
1515 90 60 - - - - Для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
  - - - - Iншi:    
1515 90 91 - - - - - Твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1515 90 99 - - - - - Твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 9,6 0
1516 Жири, масла i олiї, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi:    
1516 10 - Жири i масла твариннi та їх фракцiї:    
1516 10 10 - - У первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
1516 10 90 - - Iншi 10,9 0
1516 20 - Жири i олiї рослиннi та їх фракцiї:    
1516 20 10 - - Олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск") 3,4 0
  - - Iншi:    
1516 20 91 - - - У первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 12,8 0
  - - - Iншi:    
1516 20 95 - - - - Олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5,1 0
  - - - - Iншi:    
1516 20 96 - - - - - Олiя арахiсова, з бавовнику, сої або соняшнику; iнша олiя з вмiстом жирних вiльних кислот менш як 50 мас.%, за винятком олiї пальмоядрової, з брасiї, кокоса, рiпаку, свирiпи або копайба 9,6 0
1516 20 98 - - - - - Iншi 10,9 0
1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516:    
1517 10 - Маргарин, за винятком рiдкого маргарину:    
1517 10 10 - - З вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.% 8,3 + 28,4 €/100 кг/нетто 0
1517 10 90 - - Iнший 16 0
1517 90 - Iншi:    
1517 90 10 - - З вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.% 8,3 + 28,4 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
1517 90 91 - - - Олiї нелеткi, рiдкi, змiшанi 9,6 0
1517 90 93 - - - Харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм 2,9 0
1517 90 99 - - - Iншi 16 0
1518 00 Жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi чи в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в iншому мiсцi не зазначенi:    
1518 00 10 - Лiноксин 7,7 0
  - Олiя нелетка, рiдка, змiшана, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування    
1518 00 31 - - Сира 3,2 0
1518 00 39 - - Iнша 5,1 0
  - Iншi:    
1518 00 91 - - жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516 7,7 0
  - - Iншi:    
1518 00 95 - - - Нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їх фракцiй 2 0
1518 00 99 - - - Iншi 7,7 0
[1519]      
1520 00 00 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг Вiльна 0
1521 Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски iнших комах i спермацет, рафiнованi чи нерафiнованi або забарвленi чи незабарвленi:    
1521 10 00 - Воски рослиннi Вiльна 0
1521 90 - Iншi:    
1521 90 10 - - Спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи незабарвлений Вiльна 0
  - - Вiск бджолиний або воски iнших комах, рафiнованi чи нерафiнованi, забарвленi чи незабарвленi:    
1521 90 91 - - - Неочищений Вiльна 0
1521 90 99 - - - Iнший 2,5 0
1522 00 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:    
1522 00 10 - Дегра 3,8 0
  - Залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:    
  - - Що мiстять олiю з властивостями оливкової олiї:    
1522 00 31 - - - Соапсток 29,9 €/100 кг/нетто 0
1522 00 39 - - - Iншi 47,8 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
1522 00 91 - - - Олiйний фуз або жировi залишки, соапсток 3,2 0
1522 00 99 - - - Iншi Вiльна 0
IV РОЗДIЛ IV - ГОТОВI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ; АЛКОГОЛЬНI ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНI НАПОЇ I ОЦЕТ; ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМIННИКИ    
16 ГРУПА 16 - ГОТОВI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ З М'ЯСА, РИБИ АБО РАКОПОДIБНИХ, МОЛЮСКIВ АБО IНШИХ ВОДЯНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ    
1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв:    
1601 00 10 - З печiнки 15,4 0
  - Iншi:    
1601 00 91 - - Ковбаси, сухi або пастоподiбнi, сирi 149,4 €/100 кг/нетто 0
1601 00 99 - - Iншi 100,5 €/100 кг/нетто 0
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi:    
1602 10 00 - Гомогенiзованi готовi продукти 16,6 0
1602 20 - З печiнки будь-яких тварин:    
1602 20 10 - - Гусячої або качиної 10,2 0
1602 20 90 - - Iншi 16 0
  - Iз свiйської птицi товарної позицiї 0105:    
1602 31 - - З iндикiв:    
  - - - Якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:    
1602 31 11 - - - - Якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв 102,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi
(16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1602 31 19 - - - - Iншi 102,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi
(16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1602 31 30 - - - Якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 102,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi
(16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1602 31 90 - - - Iншi 102,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi
(16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1602 32 - - З курей свiйських (Gallus domesticus):    
  - - - Якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:    
1602 32 11 - - - - Сирi 86,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_ М'ясо птицi
(16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1602 32 19 - - - - Iншi 102,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi
(16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1602 32 30 - - - Якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 10,9 Тарифна квота_М'ясо птицi
(16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1602 32 90 - - - Iншi 10,9 Тарифна квота_М'ясо птицi
(16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1602 39 - - Iншi:    
  - - - Якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:    
1602 39 21 - - - - Сирi 86,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_М'ясо птицi
(16 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1602 39 29 - - - - Iншi 10,9 0
1602 39 40 - - - Якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 10,9 0
1602 39 80 - - - Iншi 10,9 0
  - Iз свинини:    
1602 41 - - Окiст i його вiдруби:    
1602 41 10 - - - Свiйської свинi 156,8 €/100 кг/нетто 0
1602 41 90 - - - Iншi 10,9 0
1602 42 - - З лопатки та її вiдрубiв:    
1602 42 10 - - - Свiйської свинi 129,3 €/100 кг/нетто 0
1602 42 90 - - - Iншi 10,9 0
1602 49 - - Iншi, включаючи сумiшi:    
  - - - Iз свiйських свиней:    
  - - - - Якi мiстять 80 мас.% або бiльше м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження:    
1602 49 11 - - - - - Фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв 156,8 €/100 кг/нетто 0
1602 49 13 - - - - - Шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин 129,3 €/100 кг/нетто 0
1602 49 15 - - - - - Iншi сумiшi, що мiстять окости, лопатковi частини, фiлейнi частини або шийнi частини та їх вiдруби 129,3 €/100 кг/нетто 0
1602 49 19 - - - - - Iншi 85,7 €/100 кг/нетто 0
1602 49 30 - - - - Якi мiстять 40 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% м'яса або м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 75 €/100 кг/нетто 0
1602 49 50 - - - - Якi мiстять менш як 40 мас.% м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 54,3 €/100 кг/нетто 0
1602 49 90 - - - Iншi 10,9 0
1602 50 - З великої рогатої худоби:    
1602 50 10 - - Сирi; сумiшi м'яса або м'ясних субпродуктiв варених i м'яса або м'ясних субпродуктiв сирих 303,4 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
1602 50 31 - - - Солонина (Corned beef) 16,6 0
1602 50 95 - - - Iншi 16,6 0
1602 90 - Iншi, включаючи готовi продукти з кровi будь-яких тварин:    
1602 90 10 - - Продукти з кровi будь-яких тварин 16,6 0
  - - Iншi:    
1602 90 31 - - - З дичини або кролика 10,9 0
  - - - Iншi:    
1602 90 51 - - - - Якi мiстять м'ясо або м'яснi субпродукти свiйських свиней 85,7 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Iншi:    
  - - - - - Якi мiстять м'ясо або субпродукти великої рогатої худоби:    
1602 90 61 - - - - - - Сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих 303,4 €/100 кг/нетто 0
1602 90 69 - - - - - - Iншi 16,6 0
  - - - - - Iншi:    
  - - - - - - З баранини або козлятини:    
  - - - - - - - Сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих:    
1602 90 72 - - - - - - - - З баранини 12,8 0
1602 90 74 - - - - - - - - З козлятини 16,6 0
  - - - - - - - Iншi:    
1602 90 76 - - - - - - - - З баранини 12,8 0
1602 90 78 - - - - - - - - З козлятини 16,6 0
1602 90 99 - - - - - - Iншi 16,6 0
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних:    
1603 00 10 - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12,8 0
1603 00 80 - Iншi Вiльна 0
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:    
  - Риба цiла або шматками, але не фарширована:    
1604 11 00 - - Лосось 5,5 0
1604 12 - - Оселедцi:    
1604 12 10 - - - Фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене 15 3
  - - - Iншi:    
1604 12 91 - - - - У герметично закритих посудинах 20 3
1604 12 99 - - - - Iншi 20 3
1604 13 - - Сардини, сардинела, кiлька або шпроти:    
  - - - Сардини:    
1604 13 11 - - - - В оливковiй олiї 12,5 0
1604 13 19 - - - - Iншi 12,5 0
1604 13 90 - - - Iншi 12,5 0
1604 14 - - Тунець, скiпджек, або тунець смугастий, i пеламiда (Sarda spp.):    
  - - - Тунець та скiпджек, або тунець смугастий    
1604 14 11 - - - - В олiї 24 7
  - - - - Iншi:    
1604 14 16 - - - - - Фiле, або "балик" 24 7
1604 14 18 - - - - - Iншi 24 7
1604 14 90 - - - Пеламiда (Sarda spp.) 25 7
1604 15 - - Скумбрiя:    
  - - - Скумбрiя звичайна, або європейська (Scomber scombrus), i скумбрiя японська, або схiдна (Scomber japonicus):    
1604 15 11 - - - - Фiле 25 3
1604 15 19 - - - - Iншi 25 3
1604 15 90 - - - Скумбрiя австралiйська (Scomber australasicus) 20 3
1604 16 00 - - Анчоуси 25 3
1604 19 - - Iнша:    
1604 19 10 - - - Лососевi, крiм лосося 7 3
  - - - Риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):    
1604 19 31 - - - - Фiле, або "балик" 24 3
1604 19 39 - - - - Iншi 24 3
1604 19 50 - - - Однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor) 12,5 3
  - - - Iнша:    
1604 19 91 - - - - Фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене 7,5 3
  - - - - Iншi:    
1604 19 92 - - - - - Трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 3
1604 19 93 - - - - - Сайда (Pollachaius virens) 20 3
1604 19 94 - - - - - Мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь Urophycis spp.) 20 3
1604 19 95 - - - - - Минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius) 20 3
1604 19 98 - - - - - Iншi 20 3
1604 20 - Iнша риба готова або консервована:    
1604 20 05 - - Готовi продукти iз сурiмi 20 3
  - - Iншi:    
1604 20 10 - - - З лосося 5,5 3
1604 20 30 - - - З лососевих, крiм лосося 7 3
1604 20 40 - - - З анчоусiв 25 3
1604 20 50 - - - Iз сардин, пеламiди, скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus), скумбрiї японської, або схiдної (Scomber japonicus), та однокольорового бонiто (Orcynopsis unicolor) 25 3
1604 20 70 - - - З тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus 24 3
1604 20 90 - - - З iнших риб 14 3
1604 30 - Iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:    
1604 30 10 - - Iкра осетрових (чорна iкра) 20 3
1604 30 90 - - Iкра iнших риб 20 3
1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:    
1605 10 00 - Краби 8 3
1605 20 - Креветки:    
1605 20 10 - - У герметично закритих посудинах 20 3
  - - Iншi:    
1605 20 91 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг 20 3
1605 20 99 - - - Iншi 20 3
1605 30 - Омари:    
1605 30 10 - - М'ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супiв чи соусiв Вiльна 0
1605 30 90 - - Iншi 20 3
1605 40 00 - Iншi ракоподiбнi 20 3
1605 90 - Iншi:    
  - - Молюски:    
  - - - Мiдiї (Mytilus spp., Perna spp.):    
1605 90 11 - - - - У герметично закритих посудинах 20 3
1605 90 19 - - - - Iншi 20 3
1605 90 30 - - - Iншi 20 3
1605 90 90 - - Iншi водянi безхребетнi 26 3
17 ГРУПА 17 - ЦУКОР I КОНДИТЕРСЬКI ВИРОБИ З ЦУКРУ    
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi    
  - Цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв:    
1701 11 - - З тростини:    
1701 11 10 - - - Для рафiнування 33,9 €/100 кг/нетто 0
1701 11 90 - - - Iнший 41,9 €/100 кг/нетто 0
1701 12 - - З цукрових бурякiв:    
1701 12 10 - - - Для рафiнування 33,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
1701 12 90 - - - Iнший 41,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
  - Iнший:    
1701 91 00 - - З доданням ароматичних добавок або барвникiв 41,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
1701 99 - - Iншi:    
1701 99 10 - - - Цукор бiлий 41,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
1701 99 90 - - - Iншi 41,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока:    
  - Лактоза та сироп лактози:    
1702 11 00 - - З вмiстом лактози 99 мас.% або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину 14 €/100 кг/нетто 0
1702 19 00 - - Iншi 14 €/100 кг/нетто 0
1702 20 - Цукор i сироп кленовi:    
1702 20 10 - - Кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв 0,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
1702 20 90 - - Iншi 8 0
1702 30 - Глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас.% фруктози в сухому станi:    
1702 30 10 - - Iзоглюкоза 50,7 €/100 кг/нетто mas Тарифна квота_Iншi цукровi продукти (10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - Iншi:    
1702 30 50 - - - У виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 26,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Iншi цукровi продукти (10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1702 30 90 - - - Iншi 20 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Iншi цукровi продукти (10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1702 40 - Глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:    
1702 40 10 - - Iзоглюкоза 50,7 €/100 кг/нетто mas Тарифна квота_Iншi цукровi продукти (10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1702 40 90 - - Iншi 20 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Iншi цукровi продукти (10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1702 50 00 - Фруктоза хiмiчно чиста 16 + 50,7 €/100 кг/нетто mas Тарифна квота_Переробленi продукти з цукру (2 000 - 3 000 тонн/рiк) (1)
1702 60 - Iнша фруктоза та сироп фруктози, з вмiстом у сухому станi понад 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:    
1702 60 10 - - Iзоглюкоза 50,7 €/100 кг/нетто mas Тарифна квота_Iншi цукровi продукти (10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1702 60 80 - - Сироп iнулiновий 0,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Iншi цукровi продукти (10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1702 60 95 - - Iншi 0,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Iншi цукровi продукти (10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
1702 90 - Iншi, включаючи iнвертний цукор та Iншi цукри й цукровi сиропи, з вмiстом у сухому станi 50 мас.% фруктози:    
1702 90 10 - - Мальтоза хiмiчно чиста 12,8 Тарифна квота_Переробленi продукти з цукру (2 000 - 3 000 тонн/рiк) (1)
1702 90 30 - - Iзоглюкоза 50,7 €/100 кг/нетто mas Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
1702 90 50 - - Мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп 20 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
  - - цукор i патока карамелiзованi:    
1702 90 71 - - - З вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози в сухому станi 0,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тон/рiк)
  - - - Iншi:    
1702 90 75 - - - - У виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого 27,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
1702 90 79 - - - - Iншi 19,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тон/рiк)
1702 90 80 - - Сироп iнулiновий 0,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
1702 90 95 - - Iншi 0,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукор
(20 070 тонн/рiк)
1703 Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру:    
1703 10 00 - Патока (меляса) з тростини 0,35 €/100 кг/нетто 0
1703 90 00 - Iнша 0,35 €/100 кг/нетто 0
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао:    
1704 10 - Жувальнi гумки, у цукровiй оболонцi або без неї:    
1704 10 10 - - З вмiстом менш як 60 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 6,2 + 27,1 €/100 кг/нетто MAX 17,9 0
1704 10 90 - - З вмiстом 60 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 6,3 + 30,9 €/100 кг/нетто MAX 18,2 0
1704 90 - Iншi:    
1704 90 10 - - Екстракт солодки, або локрицi, який мiстить понад 10 мас.% цукрози, але без додання iнших речовин 13,4 0
1704 90 30 - - Бiлий шоколад 9,1 + 45,1 €/100 кг/нетто MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/n 0
  - - Iншi:    
1704 90 51 - - - Пасти i маси, включаючи марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1704 90 55 - - - Льодяники вiд болю у горлi i цукерки вiд кашлю 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1704 90 61 - - - Драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
  - - - Iншi:    
1704 90 65 - - - - Кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1704 90 71 - - - - Карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1704 90 75 - - - - Iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
  - - - - Iншi:    
1704 90 81 - - - - - Одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток) 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1704 90 99 - - - - - Iншi 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 для товарiв iз вмiстом цукру <70%
Тарифна квота_
Переробленi продукти з цукру
(2 000 - 3 000 тонн/рiк) для товарiв
iз вмiстом цукру >70% (1)
18 ГРУПА 18 - КАКАО ТА ПРОДУКТИ З НЬОГО    
1801 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi Вiльна 0
1802 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао Вiльна 0
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена:    
1803 10 00 - Незнежирена 9,6 0
1803 20 00 - Повнiстю або частково знежирена 9,6 0
1804 00 00 Какао-масло, какао-жир 7,7 0
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: 8 0
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао:    
1806 10 - Какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
1806 10 15 - - Без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 8 0
1806 10 20 - - З вмiстом 5 мас.% або бiльше, але менш як 65 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 8 + 25,2 €/100 кг/нетто 0
1806 10 30 - - З вмiстом 65 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 8 + 31,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi продукти з цукру (2 000 - 3 000 тонн/рiк) (1)
1806 10 90 - - З вмiстом 80 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 8 + 41,9 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi продукти з цукру (2 000 - 3 000 тонн/рiк) (1)
1806 20 - Iншi готовi вироби у виглядi блокiв, плиток чи батонiв, масою понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти чи порошку, у гранулах або iншому аналогiчному виглядi, якi мiстяться в контейнерах або в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 2 кг:    
1806 20 10 - - З вмiстом 31 мас.% або бiльше какао-масла чи з вмiстом у сумi 31 мас.% або бiльше какао-масла й молочного жиру 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 20 30 - - З вмiстом у сумi 25 мас.% або бiльше, але менше 31 мас.% какао-масла та молочного жиру 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
  - - Iншi:    
1806 20 50 - - - З вмiстом 18 мас.% або бiльше какао-масла 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 20 70 - - - Крихти молочного шоколаду 15,4 + EA Тарифна квота_Молочнi кремовi продукти (300 - 500 тонн/рiк) (1)
1806 20 80 - - - Шоколадна глазур 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 20 95 - - - Iншi 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 для товарiв iз вмiстом цукру <70%
Тарифна квота_
Переробленi продукти з цукру
(2 000 - 3 000 тонн/рiк) для товарiв
iз вмiстом цукру >70% (1)
  - Iншi, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв:    
1806 31 00 - - З начинкою 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 32 - - Без начинки:    
1806 32 10 - - - З доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 32 90 - - - Iншi 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 90 - Iншi:    
  - - Шоколад i шоколаднi вироби    
  - - - Шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки    
1806 90 11 - - - - Якi мiстять алкоголь 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 90 19 - - - - Iншi 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
  - - - Iншi:    
1806 90 31 - - - - З начинкою 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 90 39 - - - - Без начинки 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 90 50 - - Кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 90 60 - - Пасти, що мiстять какао 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 90 70 - - Готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
1806 90 90 - - Iншi 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0
19 ГРУПА 19 - ГОТОВI ПРОДУКТИ IЗ ЗЕРНА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, БОРОШНА, КРОХМАЛЮ АБО МОЛОКА; БОРОШНЯНI КОНДИТЕРСЬКI ВИРОБИ    
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас.% какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас.% у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi:    
1901 10 00 - Продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi 7,6 + EA 0
1901 20 00 - Сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905 7,6 + EA 0
1901 90 - Iншi:    
  - - Екстракт солодовий:    
1901 90 11 - - - З вмiстом сухого екстракту 90 мас.% або бiльше 5,1 + 18 €/100 кг/нетто 0
1901 90 19 - - - Iншi 5,1 + 14,7 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
1901 90 91 - - - Без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор) чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю, крiм харчових продуктiв у виглядi порошку iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404 12,8 0
1901 90 99 - - - Iншi 7,6 + EA 0 для товарiв iз вмiстом цукру <70%
Тарифна квота_
Переробленi продукти з цукру
(2 000 - 3 000 тонн/рiк) для товарiв
iз вмiстом цукру >70% (1)
1902 Вироби з тiста без дрiжджiв, з начинкою (з м'яса чи iнших продуктiв) або без начинки, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi або приготовленi iншим способом, наприклад спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi; кускус, готовий або не готовий до споживання:    
  - Вироби з тiста без дрiжджiв, без начинки, не пiдданi тепловiй обробцi або не приготовленi iншим способом:    
1902 11 00 - - З вмiстом яєць 7,7 + 24,6 €/100 кг/нетто 0
1902 19 - - Iншi:    
1902 19 10 - - - Без вмiсту борошна або крупки з м'якої пшеницi 7,7 + 24,6 €/100 кг/нетто 0
1902 19 90 - - - Iншi 7,7 + 21,1 €/100 кг/нетто 0
1902 20 - Вироби з тiста без дрiжджiв, з начинкою, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi або приготовленi iншим способом:    
1902 20 10 - - З вмiстом понад 20 мас.% риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних 8,5 3
1902 20 30 - - З вмiстом понад 20 мас.% ковбас i аналогiчних продуктiв iз м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири будь-якого виду або походження 54,3 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
1902 20 91 - - - Пiдданi тепловiй обробцi 8,3 + 6,1 €/100 кг/нетто 0
1902 20 99 - - - Iншi 8,3 + 17,1 €/100 кг/нетто 0
1902 30 - Iншi вироби з тiста без дрiжджiв:    
1902 30 10 - - Висушенi 6,4 + 24,6 €/100 кг/нетто 0
1902 30 90 - - Iншi 6,4 + 9,7 €/100 кг/нетто 0
1902 40 - Кускус:    
1902 40 10 - - Неприготовлений 7,7 + 24,6 €/100 кг/нетто 0
1902 40 90 - - Iнший 6,4 + 9,7 €/100 кг/нетто 0
1903 00 00 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах 6,4 + 15,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi зерновi продукти (2 000 тонн/рiк)
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi:    
1904 10 - Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв:    
1904 10 10 - - Виготовленi з кукурудзи 3,8 + 20 €/100 кг/нетто 0
1904 10 30 - - Виготовленi з рису 5,1 + 46 €/100 кг/нетто 0
1904 10 90 - - Iншi 5,1 + 33,6 €/100 кг/нетто 0
1904 20 - Готовi харчовi продукти, виготовленi з несмажених зернових пластiвцiв або iз сумiшей несмажених зернових пластiвцiв iз смаженими зерновими пластiвцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових культур:    
1904 20 10 - - Вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур 9 + EA 0
  - - Iншi:    
1904 20 91 - - - Виготовленi з кукурудзи 3,8 + 20 €/100 кг/нетто 0
1904 20 95 - - - Виготовленi з рису 5,1 + 46 €/100 кг/нетто 0
1904 20 99 - - - Iншi 5,1 + 33,6 €/100 кг/нетто 0
1904 30 00 - Пшениця Bulgur 8,3 + 25,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi зерновi продукти (2 000 тонн/рiк)
1904 90 - Iншi:    
1904 90 10 - - Рис 8,3 + 46 €/100 кг/нетто 0
1904 90 80 - - Iншi 8,3 + 25,7 €/100 кг/нетто 0
1905 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти:    
1905 10 00 - Хрусткi хлiбцi 5,8 + 13 €/100 кг/нетто 0
1905 20 - Пряники:    
1905 20 10 - - З вмiстом менш як 30 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 9,4 + 18,3 €/100 кг/нетто 0
1905 20 30 - - З вмiстом 30 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 9,8 + 24,6 €/100 кг/нетто 0
1905 20 90 - - З вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10,1 + 31,4 €/100 кг/нетто 0
  - Печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки:    
1905 31 - - Печиво солодке сухе:    
  - - - Повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:    
1905 31 11 - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0
1905 31 19 - - - - Iншi 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0
  - - - Iншi:    
1905 31 30 - - - - З вмiстом 8 мас.% або бiльше молочних жирiв 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0
  - - - - Iншi:    
1905 31 91 - - - - - Печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0
1905 31 99 - - - - - Iншi 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0
1905 32 - - Вафлi та вафельнi облатки:    
1905 32 05 - - - З вмiстом води понад 10 мас.% 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0
  - - - Iншi:    
  - - - - Повнiстю або частково покритi шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:    
1905 32 11 - - - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0
1905 32 19 - - - - - Iншi 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0
  - - - - Iншi:    
1905 32 91 - - - - - Пiдсоленi, з начинкою або без неї 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0
1905 32 99 - - - - - Iншi 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0
1905 40 - Сухарi, грiнки та аналогiчнi смаженi вироби:    
1905 40 10 - - Сухарi 9,7 + EA 0
1905 40 90 - - Iншi 9,7 + EA 0
1905 90 - Iншi:    
1905 90 10 - - Прiсний хлiб (маца) 3,8 + 15,9 €/100 кг/нетто 0
1905 90 20 - - Вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр i аналогiчнi продукти 4,5 + 60,5 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
1905 90 30 - - - Хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або плодiв, з вмiстом у сухому станi не бiльш як 5 мас.% цукру i не бiльш як 5 мас.% жиру 9,7 + EA 0
1905 90 45 - - - Печиво сухе 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0
1905 90 55 - - - Продукти екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0
  - - - Iншi:    
1905 90 60 - - - - З доданням пiдсолоджувальних речовин 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0
1905 90 90 - - - - Iншi 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0
20 ГРУПА 20 - ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ОВОЧIВ, ПЛОДIВ, ГОРIХIВ АБО IНШИХ ЧАСТИН РОСЛИН    
2001 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти:    
2001 10 00 - Огiрки, корнiшони 17,6 0
2001 90 - Iншi:    
2001 90 10 - - Мангове чутнi Вiльна 0
2001 90 20 - - Плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв 5 0
2001 90 30 - - Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукрова кукурудза (1 500 тонн/рiк)
2001 90 40 - - Ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом 5 мас.% або бiльше крохмалю 8,3 + 3,8 €/100 кг/нетто 0
2001 90 50 - - Гриби 16 0
2001 90 60 - - Пальмова серцевина 10 0
2001 90 65 - - Маслини, або оливки 16 0
2001 90 70 - - Перець солодкий стручковий 16 0
2001 90 91 - - Тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 0
2001 90 97 - - Iншi 16 0
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:    
2002 10 - Томати цiлi або розрiзанi на частини:    
2002 10 10 - - Очищенi 14,4 Тарифна квота_Томати (10 000 тонн/рiк)
2002 10 90 - - Iншi 14,4 Тарифна квота_Томати (10 000 тонн/рiк)
2002 90 - Iншi:    
  - - З вмiстом сухої речовини менш як 12 мас.%:    
2002 90 11 - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 14,4 Тарифна квота_Томати (10 000 тонн/рiк)
2002 90 19 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 14,4 Тарифна квота_Томати (10 000 тонн/рiк)
  - - З вмiстом сухої речовини 12 мас.% або бiльше, але не бiльш як 30 мас.%:    
2002 90 31 - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 14,4 Тарифна квота_Томати (10 000 тонн/рiк)
2002 90 39 - - - Упервинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 14,4 Тарифна квота_Томати (10 000 тонн/рiк)
  - - З вмiстом сухої речовини понад 30 мас.%:    
2002 90 91 - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 14,4 Тарифна квота_Томати (10 000 тонн/рiк)
2002 90 99 - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 14,4 Тарифна квота_Томати (10 000 тонн/рiк)
2003 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:    
2003 10 - Гриби роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони):    
2003 10 20 - - Попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi 18,4 + 191 €/100 кг/нетто eda Тарифна квота_Гриби (500 тонн/рiк)
2003 10 30 - - Iншi 18,4 + 222 €/100 кг/нетто eda Тарифна квота_Гриби (500 тонн/рiк)
2003 20 00 - Трюфелi 14,4 0
2003 90 00 - Iншi 18,4 0
2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:    
2004 10 - Картопля:    
2004 10 10 - - Пiддана лише тепловiй обробцi 14,4 0
  - - Iнша:    
2004 10 91 - - - У виглядi борошна, крупiв або пластiвцiв 7,6 + EA 0
2004 10 99 - - - Iнша 17,6 0
2004 90 - Iншi овочi та овочевi сумiшi:    
2004 90 10 - - Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукрова кукурудза (1 500 тонн/рiк)
2004 90 30 - - Капуста квашена, каперси та маслини, або оливки 16 0
2004 90 50 - - Горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp, у стручках 19,2 0
  - - Iншi, включаючи сумiшi:    
2004 90 91 - - - Цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi 14,4 0
2004 90 98 - - - Iншi 17,6 0
2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:    
2005 10 00 - Овочi гомогенiзованi 17,6 0
2005 20 - Картопля:    
2005 20 10 - - У виглядi борошна, круп або пластiвцiв 8,8 + EA 0
  - - Iнша:    
2005 20 20 - - - Нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання 14,1 0
2005 20 80 - - - Iнша 14,1 0
2005 40 00 - Горох (Pisum sativum) 19,2 0
  - Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.):    
2005 51 00 - - Квасоля лущена 17,6 0
2005 59 00 - - Iнша 19,2 0
2005 60 00 - Спаржа 17,6 0
2005 70 00 - Маслини, або оливки 12,8 0
2005 80 00 - Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Цукрова кукурудза (1 500 тонн/рiк)
  - Iншi овочi та овочевi сумiшi:    
2005 91 00 - - Бамбуковi паростки 17,6 0
2005 99 - - Iншi:    
2005 99 10 - - - Плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучого перцiв 6,4 0
2005 99 20 - - - Каперси 16 0
2005 99 30 - - - Артишоки 17,6 0
2005 99 40 - - - Морква 17,6 0
2005 99 50 - - - Овочевi сумiшi 17,6 0
2005 99 60 - - - Капуста квашена 16 0
2005 99 90 - - - Iншi 17,6 0
2006 00 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (глазурованi, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом):    
2006 00 10 - Iмбир Вiльна 0
  - Iншi:    
  - - З вмiстом цукру понад 13 мас.%:    
2006 00 31 - - - Вишня та черешня 20 + 23,9 €/100 кг/нетто 0
2006 00 35 - - - Тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 12,5 + 15 €/100 кг/нетто 0
2006 00 38 - - - Iншi 20 + 23,9 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
2006 00 91 - - - Тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 12,5 0
2006 00 99 - - - Iншi 20 0
2007 Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодовi або горiховi пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
2007 10 - Гомогенiзованi готовi продукти:    
2007 10 10 - - З вмiстом цукру понад 13 мас.% 24 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - Iншi:    
2007 10 91 - - - З тропiчних плодiв 15 0
2007 10 99 - - - Iншi 24 0
  - Iншi:    
2007 91 - - Цитрусовi:    
2007 91 10 - - - З вмiстом цукру понад 30 мас.% 20 + 23 €/100 кг/нетто 0
2007 91 30 - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.% 20 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
2007 91 90 - - - Iншi 21,6 0
2007 99 - - Iншi:    
  - - - З вмiстом цукру понад 30 мас.%:    
2007 99 10 - - - - Пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначенi для промислового оброблення 22,4 0
2007 99 20 - - - - Пюре та пасти з каштанiв 24 + 19,7 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Iншi:    
2007 99 31 - - - - - З вишень i черешень 24 + 23 €/100 кг/нетто 0
2007 99 33 - - - - - З полуниць i суниць 24 + 23 €/100 кг/нетто 0
2007 99 35 - - - - - З малини 24 + 23 €/100 кг/нетто 0
2007 99 39 - - - - - Iншi 24 + 23 €/100 кг/нетто 0
2007 99 50 - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.%: 24 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi:    
2007 99 93 - - - - З тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв 15 0
2007 99 97 - - - - Iншi 24 0
2008 Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  - Горiхи, арахiс, або землянi горiхи, та iнше насiння, змiшане або не змiшане мiж собою:    
2008 11 - - Арахiс, або землянi горiхи:    
2008 11 10 - - - Арахiсове масло 12,8 0
  - - - Iншi, у первинних упаковках, масою нетто:    
2008 11 91 - - - - Понад 1 кг: 11,2 0
  - - - - Не бiльш як 1 кг:    
2008 11 96 - - - - - Обсмаженi 12 0
2008 11 98 - - - - - Iншi 12,8 0
2008 19 - - Iншi, включаючи сумiшi:    
  - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
2008 19 11 - - - - Тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 7 0
  - - - - Iншi:    
2008 19 13 - - - - - Мигдаль i фiсташки, обсмаженi 9 0
2008 19 19 - - - - - Iншi 11,2 0
  - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 19 91 - - - - Тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 8 0
  - - - - Iншi:    
  - - - - - Горiхи, обсмаженi:    
2008 19 93 - - - - - - Мигдаль i фiсташки 10,2 0
2008 19 95 - - - - - - Iншi 12 0
2008 19 99 - - - - - Iншi 12,8 0
2008 20 - Ананаси:    
  - - З доданням спирту:    
  - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
2008 20 11 - - - - З вмiстом цукру понад 17 мас.% 25,6 + 2,5 €/100 кг/нетто 0
2008 20 19 - - - - Iншi 25,6 0
  - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 20 31 - - - - З вмiстом цукру понад 19 мас.% 25,6 + 2,5 €/100 кг/нетто 0
2008 20 39 - - - - Iншi 25,6 0
  - - Без додання спирту:    
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
2008 20 51 - - - - З вмiстом цукру понад 17 мас.% 19,2 0
2008 20 59 - - - - Iншi 17,6 0
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 20 71 - - - - З вмiстом цукру понад 19 мас.% 20,8 0
2008 20 79 - - - - Iншi 19,2 0
2008 20 90 - - - Без додання цукру 18,4 0
2008 30 - Цитрусовi:    
  - - З доданням спирту:    
  - - - З вмiстом цукру понад 9 мас.%:    
2008 30 11 - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 25,6 0
2008 30 19 - - - - Iншi 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi:    
2008 30 31 - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 24 0
2008 30 39 - - - - Iншi 25,6 0
  - - Без додання спирту:    
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
2008 30 51 - - - - Дольки грейпфрута 15,2 0
2008 30 55 - - - - Мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 18,4 0
2008 30 59 - - - - Iншi 17,6 0
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 30 71 - - - - Дольки грейпфрута 15,2 0
2008 30 75 - - - - Мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 17,6 0
2008 30 79 - - - - Iншi 20,8 0
2008 30 90 - - - Без додання цукру 18,4 0
2008 40 - Грушi:    
  - - З доданням спирту:    
  - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
  - - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.%:    
2008 40 11 - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 25,6 0
2008 40 19 - - - - - Iншi 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Iншi:    
2008 40 21 - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 24 0
2008 40 29 - - - - - Iншi 25,6 0
  - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 40 31 - - - - З вмiстом цукру понад 15 мас.% 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
2008 40 39 - - - - Iншi 25,6 0
  - - Без додання спирту:    
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
2008 40 51 - - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.% 17,6 0
2008 40 59 - - - - Iншi 16 0
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 40 71 - - - - З вмiстом цукру понад 15 мас.% 19,2 0
2008 40 79 - - - - Iншi 17,6 0
2008 40 90 - - - Без додання цукру 16,8 0
2008 50 - Абрикоси:    
  - - З доданням спирту:    
  - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
  - - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.%:    
2008 50 11 - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 25,6 0
2008 50 19 - - - - - Iншi 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Iншi    
2008 50 31 - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 24 0
2008 50 39 - - - - - Iншi 25,6 0
  - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 50 51 - - - - З вмiстом цукру понад 15 мас.% 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
2008 50 59 - - - - Iншi 25,6 0
  - - Без додання спирту:    
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
2008 50 61 - - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.% 19,2 0
2008 50 69 - - - - Iншi 17,6 0
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 50 71 - - - - З вмiстом цукру понад 15 мас.% 20,8 0
2008 50 79 - - - - Iншi 19,2 0
  - - - Без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:    
2008 50 92 - - - - 5 кг або бiльше 13,6 0
2008 50 94 - - - - 4,5 кг або бiльше, але менш як 5 кг 17 0
2008 50 99 - - - - Менш як 4,5 кг 18,4 0
2008 60 - Вишнi та черешнi:    
  - - З доданням спирту:    
  - - - З вмiстом цукру понад 9 мас.%:    
2008 60 11 - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 25,6 0
2008 60 19 - - - - Iншi 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi:    
2008 60 31 - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 24 0
2008 60 39 - - - - Iншi 25,6 0
  - - Без додання спирту:    
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто:    
2008 60 50 - - - - Понад 1 кг 17,6 0
2008 60 60 - - - - Не бiльш як 1 кг 20,8 0
  - - - Без додання цукру, у первинних упаковках масою нетто:    
2008 60 70 - - - - 4,5 кг або бiльше 18,4 0
2008 60 90 - - - - Менш як 4,5 кг 18,4 0
2008 70 - Персики, включаючи нектарини:    
  - - З доданням спирту:    
  - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
  - - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.%:    
2008 70 11 - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 25,6 0
2008 70 19 - - - - - Iншi 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Iншi:    
2008 70 31 - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 24 0
2008 70 39 - - - - - Iншi 25,6 0
  - - - У первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 70 51 - - - - З вмiстом цукру понад 15 мас.% 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
2008 70 59 - - - - Iншi 25,6 0
  - - Без додання спирту:    
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
2008 70 61 - - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.% 19,2 0
2008 70 69 - - - - Iншi 17,6 0
  - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 70 71 - - - - З вмiстом цукру понад 15 мас.% 19,2 0
2008 70 79 - - - - Iншi 17,6 0
  - - - Без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:    
2008 70 92 - - - - 5 кг або бiльше 15,2 0
2008 70 98 - - - - Менш як 5 кг 18,4 0
2008 80 - Суницi та полуницi:    
  - - З доданням спирту:    
  - - - З вмiстом цукру понад 9 мас.%:    
2008 80 11 - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 25,6 0
2008 80 19 - - - - Iншi 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - Iншi:    
2008 80 31 - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 24 0
2008 80 39 - - - - Iншi 25,6 0
  - - Без додання спирту:    
2008 80 50 - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 17,6 0
2008 80 70 - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 20,8 0
2008 80 90 - - - Без додання цукру 18,4 0
  - Iншi, включаючи сумiшi, за винятком тих, якi включаються до пiдпозицiї 2008 19:    
2008 91 00 - - Серцевина пальми 10 0
2008 92 - - Сумiшi:    
  - - - З доданням спирту:    
  - - - - З вмiстом цукру понад 9 мас.%:    
  - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:    
2008 92 12 - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 16 0
2008 92 14 - - - - - - Iншi 25,6 0
  - - - - - Iншi:    
2008 92 16 - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 16 + 2,6 €/100 кг/нетто 0
2008 92 18 - - - - - - Iншi 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Iншi:    
  - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:    
2008 92 32 - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 0
2008 92 34 - - - - - - Iншi 24 0
  - - - - - Iншi:    
2008 92 36 - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 16 0
2008 92 38 - - - - - - Iншi 25,6 0
  - - - Без додання спирту:    
  - - - - З доданням цукру:    
  - - - - - У первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
2008 92 51 - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 11 0
2008 92 59 - - - - - - Iншi 17,6 0
  - - - - - Iншi:    
  - - - - - - Плодово-ягiднi сумiшi, у яких частка кожної iз складових не бiльш як 50 мас.% усiєї маси:    
2008 92 72 - - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 8,5 0
2008 92 74 - - - - - - - Iншi 13,6 0
  - - - - - - Iншi:    
2008 92 76 - - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 12 0
2008 92 78 - - - - - - - Iншi 19,2 0
  - - - - Без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:    
  - - - - - 5 кг або бiльше:    
2008 92 92 - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв): 11,5 0
2008 92 93 - - - - - - Iншi 18,4 0
  - - - - - 4,5 кг або бiльше, але менш як 5 кг:    
2008 92 94 - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 11,5 0
2008 92 96 - - - - - - Iншi 18,4 0
  - - - - - Менш як 4,5 кг:    
2008 92 97 - - - - - - З тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 11,5 0
2008 92 98 - - - - - - Iншi 18,4 0
2008 99 - - Iншi:    
  - - - З доданням спирту:    
  - - - - Iмбир:    
2008 99 11 - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 10 0
2008 99 19 - - - - - Iншi 16 0
  - - - - Виноград:    
2008 99 21 - - - - - З вмiстом цукру понад 13 мас.% 25,6 + 3,8 €/100 кг/нетто 0
2008 99 23 - - - - - Iншi 25,6 0
  - - - - Iншi:    
  - - - - - З вмiстом цукру понад 9 мас.%:    
  - - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:    
2008 99 24 - - - - - - - тропiчнi плоди 16 0
2008 99 28 - - - - - - Iншi 25,6 0
  - - - - - - Iншi:    
2008 99 31 - - - - - - - Тропiчнi плоди 16 + 2,6 €/100 кг/нетто 0
2008 99 34 - - - - - - - Iншi 25,6 + 4,2 €/100 кг/нетто 0
  - - - - - Iншi:    
  - - - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:    
2008 99 36 - - - - - - -Тропiчнi плоди 15 0
2008 99 37 - - - - - - - Iншi 24 0
  - - - - - - Iншi:    
2008 99 38 - - - - - - - Тропiчнi плоди 16 0
2008 99 40 - - - - - - - Iншi 25,6 0
  - - - Без додання спирту:    
  - - - - З доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:    
2008 99 41 - - - - - Iмбир Вiльна 0
2008 99 43 - - - - - Виноград 19,2 0
2008 99 45 - - - - - Сливи та чорнослив 17,6 0
2008 99 48 - - - - - Плоди тропiчних фруктiв 11 0
2008 99 49 - - - - - Iншi 17,6 0
  - - - - Здоданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:    
2008 99 51 - - - - - Iмбир Вiльна 0
2008 99 63 - - - - - Плоди тропiчних фруктiв 13 0
2008 99 67 - - - - - Iншi 20,8 0
  - - - - Без додання цукру:    
  - - - - - Сливи та чорнослив, у первинних упаковках, масою нетто:    
2008 99 72 - - - - - - 5 кг або бiльше 15,2 0
2008 99 78 - - - - - - Менш як 5 кг 18,4 0
2008 99 85 - - - - - Кукурудза, крiм цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata) 5,1 + 9,4 €/100 кг/нетто 0
2008 99 91 - - - - - Ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 мас.% або бiльше 8,3 + 3,8 €/100 кг/нетто 0
2008 99 99 - - - - - Iншi 18,4 0
2009 Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:    
  - Сiк апельсиновий:    
2009 11 - - Заморожений:    
  - - - З числом Брiкса понад 67:    
2009 11 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 33,6 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 11 19 - - - - Iнший 33,6 0
  - - - З числом Брiкса не бiльш як 67:    
2009 11 91 - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 15,2 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 11 99 - - - - Iнший 15,2 0
2009 12 00 - - Незаморожений, з числом Брiкса не бiльш як 20 12,2 0
2009 19 - - Iнший:    
  - - - З числом Брiкса понад 67:    
2009 19 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 33,6 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 19 19 - - - - Iнший 33,6 0
  - - - З числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:    
2009 19 91 - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 15,2 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 19 98 - - - - Iнший 12,2 0
  - Сiк грейпфрутiв (включаючи сiк помело):    
2009 21 00 - - З числом Брiкса не бiльш як 20 12 0
2009 29 - - Iнший:    
  - - - З числом Брiкса понад 67:    
2009 29 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 33,6 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 29 19 - - - - Iнший 33,6 0
  - - - З числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:    
2009 29 91 - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 12 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 29 99 - - - - Iнший 12 0
  - Соки iнших цитрусових:    
2009 31 - - З числом Брiкса не бiльш як 20:    
  - - - Вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:    
2009 31 11 - - - - Якi мiстять доданий цукор 14,4 0
2009 31 19 - - - - Якi не мiстять доданого цукру 15,2 0
  - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:    
  - - - - Сiк лимонний:    
2009 31 51 - - - - - Який мiстить доданий цукор 14,4 0
2009 31 59 - - - - - Який не мiстить доданого цукру 15,2 0
  - - - - Соки з iнших цитрусових:    
2009 31 91 - - - - - Якi мiстять доданий цукор 14,4 0
2009 31 99 - - - - - Якi не мiстять доданого цукру 15,2 0
2009 39 - - Iншi:    
  - - - З числом Брiкса понад 67:    
2009 39 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 33,6 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 39 19 - - - - Iншi 33,6 0
  - - - З числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:    
  - - - - Вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:    
2009 39 31 - - - - - Якi мiстять доданий цукор 14,4 0
2009 39 39 - - - - - Якi не мiстять доданого цукру 15,2 0
  - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:    
  - - - - - Сiк лимонний:    
2009 39 51 - - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 14,4 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 39 55 - - - - - - З вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 14,4 0
2009 39 59 - - - - - - Якi не мiстять доданого цукру 15,2 0
  - - - - - Соки з iнших цитрусових:    
2009 39 91 - - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 14,4 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 39 95 - - - - - - З вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 14,4 0
2009 39 99 - - - - - - Якi не мiстять доданого цукру 15,2 0
  - Сiк ананасовий:    
2009 41 - - З числом Брiкса не бiльш як 20:    
2009 41 10 - - - Вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 15,2 0
  - - - Iнший:    
2009 41 91 - - - - Який мiстить доданий цукор 15,2 0
2009 41 99 - - - - Який не мiстить доданого цукру 16 0
2009 49 - - Iнший:    
  - - - З числом Брiкса понад 67:    
2009 49 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 33,6 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 49 19 - - - - Iнший 33,6 0
  - - - З числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:    
2009 49 30 - - - - Вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 15,2 0
  - - - Iнший:    
2009 49 91 - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 15,2 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 49 93 - - - - - З вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 15,2 0
2009 49 99 - - - - - Який не мiстить доданого цукру 16 0
2009 50 - Сiк томатний:    
2009 50 10 - - Який мiстить доданий цукор 16 0
2009 50 90 - - Iнший 16,8 0
  - Сiк виноградний (включаючи виноградне сусло)    
2009 61 - - З числом Брiкса не бiльш як 30:    
2009 61 10 - - - Вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
2009 61 90 - - - Вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто 22,4 + 27 €/гл Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
2009 69 - - Iнший:    
  - - - З числом Брiкса понад 67:    
2009 69 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 40 + 121 €/гл + 20,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
2009 69 19 - - - - Iнший Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
  - - - З числом Брiкса понад 30, але не бiльш як 67:    
  - - - - Вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто:    
2009 69 51 - - - - - Концентрований Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
2009 69 59 - - - - - Iнший Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита
(вхiдна цiна)
  - - - - Вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто:    
  - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:    
2009 69 71 - - - - - - Концентрований 22,4 + 131 €/гл + 20,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
2009 69 79 - - - - - - Iнший 22,4 + 27 €/гл + 20,6 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тон/рiк) (1)
2009 69 90 - - - - - Iнший 22,4 + 27 €/гл Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - Сiк яблучний:    
2009 71 - - З числом Брiкса не бiльш як 20:    
2009 71 20 - - - - Який мiстить доданий цукор 18 Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
2009 71 99 - - - - Який не мiстить доданого цукру 18 Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
2009 79 - - Iнший    
  - - - З числом Брiкса понад 67:    
2009 79 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 30 + 18,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
2009 79 19 - - - - Iнший 30 Тарифна квота_ Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - З числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:    
2009 79 30 - - - - Вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 18 Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
  - - - - Iнший:    
2009 79 91 - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 18 + 19,3 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
2009 79 93 - - - - - З вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 18 Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
2009 79 99 - - - - - Який не мiстить доданого цукру 18 Тарифна квота_Яблучний та виноградний соки
(10 000 - 20 000 тонн/рiк) (1)
2009 80 - Соки з iнших плодiв або овочiв:    
  - - З числом Брiкса бiльш як 67:    
  - - - Сiк грушевий:    
2009 80 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 33,6 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 80 19 - - - - Iнший 33,6 0
  - - - Iншi:    
  - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:    
2009 80 34 - - - - - Соки з тропiчних плодiв 21 + 12,9 €/100 кг/нетто 0
2009 80 35 - - - - - Iншi 33,6 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
  - - - - Iншi:    
2009 80 36 - - - - - Соки з тропiчних плодiв 21 0
2009 80 38 - - - - - Iншi 33,6 0
  - - З числом Брiкса не бiльш як 67:    
  - - - Сiк грушевий:    
2009 80 50 - - - - Вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 19,2 0
  - - - - Iнший:    
2009 80 61 - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 19,2 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 80 63 - - - - - З вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 19,2 0
2009 80 69 - - - - - Який не мiстить доданого цукру 20 0
  - - - Iншi:    
  - - - - Вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, якi мiстять доданий цукор:    
2009 80 71 - - - - - Сiк з вишень або черешень 16,8 0
2009 80 73 - - - - - Соки з тропiчних плодiв 10,5 0
2009 80 79 - - - - - Iншi 16,8 0
  - - - - Iншi:    
  - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:    
2009 80 85 - - - - - - Соки з тропiчних плодiв: 10,5 + 12,9 €/100 кг/нетто 0
2009 80 86 - - - - - - Iншi 16,8 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
  - - - - - З вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%:    
2009 80 88 - - - - - - Соки з тропiчних плодiв 10,5 0
2009 80 89 - - - - - - Iншi 16,8 0
  - - - - - Якi не мiстять доданого цукру:    
2009 80 95 - - - - - - Сiк з плодiв рослин виду Vaccinium macrocarpon: 14 0
2009 80 96 - - - - - - Сiк з вишень або черешень 17,6 0
2009 80 97 - - - - - - Соки з тропiчних плодiв 11 0
2009 80 99 - - - - - Iншi 17,6 0
2009 90 - Сумiшi сокiв:    
  - - З числом Брiкса понад 67:    
  - - - Сумiшi яблучного та грушевого сокiв:    
2009 90 11 - - - - Вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 33,6 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 90 19 - - - - Iншi 33,6 0
  - - - Iншi:    
2009 90 21 - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 33,6 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 90 29 - - - - Iншi 33,6 0
  - - З числом Брiкса не бiльш як 67:    
  - - - Сумiшi яблучного та грушевого сокiв:    
2009 90 31 - - - - Вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 20 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 90 39 - - - - Iншi 20 0
  - - - Iншi:    
  - - - - Вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:    
  - - - - - Сумiшi сокiв з цитрусових i ананасового:    
2009 90 41 - - - - - - Якi мiстять доданий цукор 15,2 0
2009 90 49 - - - - - - Iншi 16 0
  - - - - - Iншi:    
2009 90 51 - - - - - - Якi мiстять доданий цукор 16,8 0
2009 90 59 - - - - - - Iншi 17,6 0
  - - - - Вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:    
  - - - - - Сумiшi сокiв з цитрусових i ананасового:    
2009 90 71 - - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 15,2 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
2009 90 73 - - - - - - З вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 15,2 0
2009 90 79 - - - - - - Якi не мiстять доданого цукру 16 0
  - - - - - Iншi:    
  - - - - - - З вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:    
2009 90 92 - - - - - - - Сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10,5 + 12,9 €/100 кг/нетто 0
2009 90 94 - - - - - - Iншi 16,8 + 20,6 €/100 кг/нетто 0
  - - - - - - З вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%:    
2009 90 95 - - - - - - - Сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10,5 0
2009 90 96 - - - - - - - Iншi 16,8 0
  - - - - - - Якi не мiстять доданого цукру:    
2009 90 97 - - - - - - - Сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 11 0
2009 90 98 - - - - - - - Iншi 17,6 0
____________
(1) Лiнiйне збiльшення впродовж 5 рокiв.
21 ГРУПА 21 - РIЗНI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ    
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю або мате, або парагвайського чаю i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та концентрати з них:    
  - Екстракти, есенцiї та концентрати кави i готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави:    
2101 11 00 - - Екстракти, есенцiї та концентрат 9 0
2101 12 - - Готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави:    
2101 12 92 - - - Готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв кави 11,5 0
2101 12 98 - - - Iншi 9 + EA Тарифна квота_Переробленi продукти з цукру
(2 000 - 3 000 тонн/рiк) (1)
2101 20 - Екстракти, есенцiї та концентрати з чаю чи мате, або парагвайського чаю, i готовi продукти на їх основi або на основi чаю чи мате, або парагвайського чаю:    
2101 20 20 - - Екстракти, есенцiї або концентрати 6 0
  - - Готовi продукти:    
2101 20 92 - - - На основi екстрактiв, есенцiй або концентратiв з чаю чи мате, або парагвайського чаю 6 0
2101 20 98 - - - Iншi 6,5 + EA Тарифна квота_Переробленi продукти з цукру
(2 000 - 3 000 тонн/рiк) (1)
2101 30 - Смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та концентрати з них:    
  - - Смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави:    
2101 30 11 - - - Смажений цикорiй 11,5 0
2101 30 19 - - - Iншi 5,1 + 12,7 €/100 кг/нетто 0
  - - Екстракти, есенцiї та концентрати смаженого цикорiю та iнших смажених замiнникiв кави:    
2101 30 91 - - - Смаженого цикорiю 14,1 0
2101 30 99 - - - Iншi 10,8 + 22,7 €/100 кг/нетто 0
2102 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 3002); готовi пекарськi порошки:    
2102 10 - Дрiжджi активнi:    
2102 10 10 - - Дрiжджi культурнi 10,9 0
  - - Дрiжджi пекарськi:    
2102 10 31 - - - Сухi 12 + 49,2 €/100 кг/нетто 0
2102 10 39 - - - Iншi 12 + 14,5 €/100 кг/нетто 0
2102 10 90 - - Iншi 14,7 0
2102 20 - Дрiжджi неактивнi; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми:    
  - - Дрiжджi неактивнi:    
2102 20 11 - - - У виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 8,3 0
2102 20 19 - - - Iншi 5,1 0
2102 20 90 - - Iншi Вiльна 0
2102 30 00 - Порошки пекарськi готовi 6,1 0
2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця:    
2103 10 00 - Соус соєвий 7,7 0
2103 20 00 - Кетчуп та iншi томатнi соуси 10,2 0
2103 30 - Порошок гiрчицi та готова гiрчиця:    
2103 30 10 - - Порошок гiрчицi Вiльна 0
2103 30 90 - - Готова гiрчиця 9 0
2103 90 - Iншi:    
2103 90 10 - - Мангове чутнi, рiдке Вiльна 0
2103 90 30 - - Настоянки гiркi ароматичнi з вмiстом 44,2 - 49,2 об. % спирту та 1,5 - 6 мас. % тирличу (генцiану), прянощiв i рiзних iнгредiєнтiв з вмiстом 4 - 10 % цукру, у посудинах мiсткiстю не бiльш як 0,5 л Вiльна 0
2103 90 90 - - Iншi 7,7 0
2104 Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти:    
2104 10 00 - Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування 11,5 0
2104 20 00 - Гомогенiзованi складенi харчовi продукти 14,1 0
2105 00 Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао:    
2105 00 10 - Без вмiсту молочних жирiв або з вмiстом менш як 3 мас. % молочних жирiв 8,6 + 20,2 €/100 кг/нетто MAX 19,4 + 9,4 €/100 кг/нетто 0
  - З вмiстом молочних жирiв:    
2105 00 91 - - 3 мас. % або бiльше, але менш як 7 мас. % 8 + 38,5 €/100 кг/нетто MAX 18,1 + 7 €/100 кг/нетто 0
2105 00 99 - - 7 мас. % або бiльше 7,9 + 54 €/100 кг/нетто MAX 17,8 + 6,9 €/100 кг/нетто 0
2106 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi:    
2106 10 - Бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини:    
2106 10 20 - - Без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю 12,8 0
2106 10 80 - - Iншi EA Тарифна квота_Молочнi кремовi продукти
(300 - 500 тонн/рiк) (1)
2106 90 - Iншi:    
2106 90 20 - - Складенi спиртнi продукти, крiм продуктiв, виготовлених на основi ароматичних речовин, що використовуються у виробництвi напоїв 17,3 MIN 1 €/ % vol/гл 0
  - - Сиропи цукровi, ароматизованi або з доданням барвникiв:    
2106 90 30 - - - Сироп з iзоглюкози 42,7 €/100 кг/нетто mas Тарифна квота_Сиропи
(2 000 тонн/рiк)
  - - - Iншi:    
2106 90 51 - - - - Сироп з лактози 14 €/100 кг/нетто 0
2106 90 55 - - - - Сироп з глюкози або з мальтодекстрину 20 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сиропи
(2 000 тонн/рiк)
2106 90 59 - - - - Iншi 0,4 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Сиропи
(2 000 тонн/рiк)
  - - Iншi:    
2106 90 92 - - - Без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю 12,8 0
2106 90 98 - - - Iншi 9 + EA Тарифна квота_Харчовi продукти (2 000 тонн/рiк)
22 ГРУПА 22 - АЛКОГОЛЬНI I БЕЗАЛКОГОЛЬНI НАПОЇ ТА ОЦЕТ    
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг:    
2201 10 - Води мiнеральнi та газованi:    
  - - Води мiнеральнi природнi:    
2201 10 11 - - - Негазованi Вiльна 0
2201 10 19 - - - Iншi Вiльна 0
2201 10 90 - - Iншi Вiльна 0
2201 90 00 - Iншi Вiльна 0
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009:    
2202 10 00 - Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин 9,6 0
2202 90 - Iншi:    
2202 90 10 - - Без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 9,6 0
  - - Iншi, з вмiстом жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404:    
2202 90 91 - - - Менш як 0,2 мас. % 6,4 + 13,7 €/100 кг/нетто 0
2202 90 95 - - - 0,2 мас. % або бiльше, але менш як 2 мас. % 5,5 + 12,1 €/100 кг/нетто 0
2202 90 99 - - - 2 мас. % або бiльше 5,4 + 21,2 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Молочнi кремовi продукти
(300 - 500 тонн/рiк) (1)
2203 00 Пиво iз солоду (солодове):    
  - У посудинах мiсткiстю 10 л або менше:    
2203 00 01 - - В пляшках Вiльна 0
2203 00 09 - - Iншi Вiльна 0
2203 00 10 - У посудинах мiсткiстю бiльш як 10 л Вiльна 0
2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009:    
2204 10 - Вина iгристi:    
  - - З фактичною концентрацiєю спирту не менш як 8,5 об. %:    
2204 10 11 - - - Champagne (шампанське) 32 €/гл 0
2204 10 19 - - - Iншi 32 €/гл 0
  - - Iншi:    
2204 10 91 - - - Asti spumante (Асти спуманте) 32 €/гл 0
2204 10 99 - - - Iншi 32 €/гл 0
  - Iншi вина; виноградне сусло, бродiння якого зупинене шляхом додання спирту:    
2204 21 - - У посудинах мiсткiстю 2 л або менше:    
2204 21 10 - - - Вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар при температурi 20° C, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 32 €/гл 0
  - - - Iншi:    
  - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 13 об. %:    
  - - - - - Високоякiснi вина, виробленi у певних регiонах:    
  - - - - - - Бiлi:    
2204 21 11 - - - - - - - Ельзаське (Alsace) 13,1 €/гл 0
2204 21 12 - - - - - - - Бордо (Bordeaux) 13,1 €/гл 0
2204 21 13 - - - - - - - Бургундське (Bourgogne) 13,1 €/гл 0
2204 21 17 - - - - - - - Долина Луари (Val de Loire) 13,1 €/гл 0
2204 21 18 - - - - - - - Мозель-саар-рувер (Mosel-Saar-Ruwer) 13,1 €/гл 0
2204 21 19 - - - - - - - Пфальц (Pfalz) 13,1 €/гл 0
2204 21 22 - - - - - - - Рейнхесен (Rheinhessen) 13,1 €/гл 0
2204 21 23 - - - - - - - Токайське (Tokay) 14,8 €/гл 0
2204 21 24 - - - - - - - Лацiо (Lazio) 13,1 €/гл 0
2204 21 26 - - - - - - - Тосканське (Toscana) 13,1 €/гл 0
2204 21 27 - - - - - - - Трентiно (Trentino), альто адiдже (Alto Adige) i фрiулi (Friuli) 13,1 €/гл 0
2204 21 28 - - - - - - - Венето (Veneto) 13,1 €/гл 0
2204 21 32 - - - - - - - Вино верде (Vinho Verde) 13,1 €/гл 0
2204 21 34 - - - - - - - Пенедес (Penedes) 13,1 €/гл 0
2204 21 36 - - - - - - - Рiоя (Rioja) 13,1 €/гл 0
2204 21 37 - - - - - - - Валенсiя (Valencia) 13,1 €/гл 0
2204 21 38 - - - - - - - Iншi 13,1 €/гл 0
  - - - - - - Iншi:    
2204 21 42 - - - - - - - Бордо (Bordeaux) 13,1 €/гл 0
2204 21 43 - - - - - - - Бургундське (Bourgogne) 13,1 €/гл 0
2204 21 44 - - - - - - - Божоле (Beaujolais) 13,1 €/гл 0
2204 21 46 - - - - - - - Кот дю рон (Cotes du Rhone) 13,1 €/гл 0
2204 21 47 - - - - - - - Лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon) 13,1 €/гл 0
2204 21 48 - - - - - - - Долина Луари (Val de Loire) 13,1 €/гл 0
2204 21 62 - - - - - - - П'ємонт (Piemonte) 13,1 €/гл 0
2204 21 66 - - - - - - - Тосканське (Toscana) 13,1 €/гл 0
2204 21 67 - - - - - - - Трентiно (Trentino) i альто адiдже (Alto Adige) 13,1 €/гл 0
2204 21 68 - - - - - - - Венето (Veneto) 13,1 €/гл 0
2204 21 69 - - - - - - - Дао (Dao), Берада (Bairrada) i Дуро (Douro) 13,1 €/гл 0
2204 21 71 - - - - - - - Навара (Navarra) 13,1 €/гл 0
2204 21 74 - - - - - - - Пенедес (Penedes) 13,1 €/гл 0
2204 21 76 - - - - - - - Рiоя (Rioja) 13,1 €/гл 0
2204 21 77 - - - - - - - Вальдепенiас (Valdepenas) 13,1 €/гл 0
2204 21 78 - - - - - - - Iншi 13,1 €/гл 0
  - - - - - Iншi:    
2204 21 79 - - - - - - Бiлi 13,1 €/гл 0
2204 21 80 - - - - - - Iншi 13,1 €/гл 0
  - - - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 13 об. %, але не бiльш як 15 об. %:    
  - - - - - Вина високоякiснi, виготовленi у певних регiонах:    
  - - - - - - Бiлi:    
2204 21 81 - - - - - - - Токайське (Tokay) 15,8 €/гл 0
2204 21 82 - - - - - - - Iншi 15,4 €/гл 0
2204 21 83 - - - - - - Iншi 15,4 €/гл 0
  - - - - - Iншi:    
2204 21 84 - - - - - - Бiлi 15,4 €/гл 0
2204 21 85 - - - - - - Iншi 15,4 €/гл 0
  - - - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об. %, але не бiльш як 18 об. %:    
2204 21 87 - - - - - Марсала (Marsala) 18,6 €/гл 0
2204 21 88 - - - - - Самос (Samos) i Мускат Лемнос (Muscat de Lemnos) 18,6 €/гл 0
2204 21 89 - - - - - Портвейн (Port) 14,8 €/гл 0
2204 21 91 - - - - - Мадера (Madeira) i Мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) 14,8 €/гл 0
2204 21 92 - - - - - Херес (Sherry) 14,8 €/гл 0
2204 21 94 - - - - - Iншi 18,6 €/гл 0
  - - - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об. %, але не бiльш як 22 об. %:    
2204 21 95 - - - - - Портвейн (Port) 15,8 €/гл 0
2204 21 96 - - - - - Мадера (Madeira), Херес (Sherry) та Мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) 15,8 €/гл 0
2204 21 98 - - - - - Iншi 20,9 €/гл 0
2204 21 99 - - - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об. % 1,75 €/ % об/гл 0
2204 29 - - Iншi:    
2204 29 10 - - - Вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар при температурi 20° C, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 32 €/гл 0
  - - - Iншi:    
  - - - - З фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 13 об. %:    
  - - - - - Вина високоякiснi, виготовленi у певних регiонах:    
  - - - - - - Бiлi:    
2204 29 11 - - - - - - - Токайське (Tokay) 13,1 €/гл 0
2204 29 12 - - - - - - - Бордо (Bordeaux) 9,9 €/гл 0
2204 29 13 - - - - - - - Бургундське (Bourgogne) 9,9 €/гл 0
2204 29 17 - - - - - - - Долина Луари (Val de Loire) 9,9 €/гл 0
2204 29 18 - - - - - - - Iншi 9,9 €/гл 0
  - - - - - - Iншi:    
2204 29 42 - - - - - - - Бордо (Bordeaux) 9,9 €/гл 0
2204 29 43 - - - - - - - Бургундське (Bourgogne) 9,9 €/гл 0
2204 29 44 - - - - - - - Божоле (Beaujolais) 9,9 €/гл 0
2204 29 46 - - - - - - - Кот дю рон (Cotes du Rhone) 9,9 €/гл 0
2204 29 47 - - - - - - - Лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon) 9,9 €/гл 0
2204 29 48 - - - - - - - Долина Луари (Val de Loire) 9,9 €/гл 0
2204 29 58 - - - - - - - Iншi 9,9 €/гл 0
  - - - - - Iншi:    
  - - - - - - Бiлi:    
2204 29 62 - - - - - - - Сицилiя (Sicilia) 9,9 €/гл 0
2204 29 64 - - - - - - - Венето (Veneto) 9,9 €/гл 0
2204 29 65 - - - - - - - Iншi 9,9 €/гл 0
  - - - - - - Iншi:    
2204 29 71 - - - - - - - Пуглiя (Puglia) 9,9 €/гл 0
2204 29 72 - - - - - - - Сицилiя (Sicilia) 9,9 €/гл 0
2204 29 75 - - - - - - - Iншi 9,9 €/гл 0
  - - - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 13 об. %, але не бiльш як 15 об. %:    
  - - - - - Вина високоякiснi, виготовленi у певних регiонах:    
  - - - - - - Бiлi:    
2204 29 77 - - - - - - - Токайське (Tokay) 14,2 €/гл 0
2204 29 78 - - - - - - - Iншi 12,1 €/гл 0
2204 29 82 - - - - - - Iншi 12,1 €/гл 0
  - - - - - Iншi:    
2204 29 83 - - - - - - Бiлi 12,1 €/гл 0
2204 29 84 - - - - - - Iншi 12,1 €/гл 0
  - - - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об. %, але не бiльш як 18 об. %:    
2204 29 87 - - - - - Марсала (Marsala) 15,4 €/гл 0
2204 29 88 - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos) 15,4 €/гл 0
2204 29 89 - - - - - Портвейн (Port) 12,1 €/гл 0
2204 29 91 - - - - - Мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) 12,1 €/гл 0
2204 29 92 - - - - - Херес (Sherry) 12,1 €/гл 0
2204 29 94 - - - - - Iншi 15,4 €/гл 0
  - - - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об. %, але не бiльш як 22 об. %:    
2204 29 95 - - - - - Портвейн (Port) 13,1 €/гл 0
2204 29 96 - - - - - Мадера (Madeira), херес (Sherry) та мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) 13,1 €/гл 0
2204 29 98 - - - - - Iншi 20,9 €/гл 0
2204 29 99 - - - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об. % 1,75 €/ % об/гл 0
2204 30 - Iнше виноградне сусло:    
2204 30 10 - - В процесi бродiння або бродiння якого зупинено по-iншому, нiж доданням спирту 32 0
  - - Iнше:    
  - - - Густиною 1,33 г/см3 або менше при температурi 20° C i з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 1 об. %:    
2204 30 92 - - - - Концентроване Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита (вхiдна цiна)
2204 30 94 - - - - Iнше Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита (вхiдна цiна)
  - - - Iншi:    
2204 30 96 - - - - Концентроване Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита (вхiдна цiна)
2204 30 98 - - - - Iнше Див. Додаток 2 регламенту Вiльна адвалерна ставка мита (вхiдна цiна)
2205 Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв:    
2205 10 - У посудинах мiсткiстю 2 л або менше:    
2205 10 10 - - З фактичною концентрацiєю спирту 18 об. % або менше 10,9 €/гл 0
2205 10 90 - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об. % 0,9 €/ % об/гл + 6,4 €/гл 0
2205 90 - Iншi:    
2205 90 10 - - З фактичною концентрацiєю спирту 18 об. % або менше 9 €/гл 0
2205 90 90 - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об. % 0,9 €/ % об/гл 0
2206 00 Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi:    
2206 00 10 - Пiкет 1,3 €/ % об/гл MIN 7,2 €/гл 0
  - Iншi:    
  - - Iгристi:    
2206 00 31 - - - Сидр i перрi 19,2 €/гл 0
2206 00 39 - - - Iншi 19,2 €/гл 0
  - - Неiгристi, у посудинах мiсткiстю:    
  - - - 2 л або менше:    
2206 00 51 - - - - Сидр i перрi 7,7 €/гл 0
2206 00 59 - - - - Iншi 7,7 €/гл 0
  - - - Бiльш як 2 л:    
2206 00 81 - - - - Сидр i перрi 5,76 €/гл 0
2206 00 89 - - - - iншi 5,76 €/гл 0
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:    
2207 10 00 - Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше 19,2 €/гл Тарифна квота_Eтанол
(27 000 - 100 000 тонн/рiк) (1)
2207 20 00 - Спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 10,2 €/гл Тарифна квота_Eтанол
(27 000 - 100 000 тонн/рiк) (1)
2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт:    
2208 20 - Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду:    
  - - У посудинах мiсткiстю 2 л або менше:    
2208 20 12 - - - Коньяк (Cognac) Вiльна 0
2208 20 14 - - - Арманьяк (Armagnac) Вiльна 0
2208 20 26 - - - Грапа (Grappa) Вiльна 0
2208 20 27 - - - Брендi де жерез (Brandy de Jerez) Вiльна 0
2208 20 29 - - - Iншi Вiльна 0
  - - У посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:    
2208 20 40 - - - Дистиляти необробленi Вiльна 0
  - - - Iншi:    
2208 20 62 - - - - Коньяк (Cognac) Вiльна 0
2208 20 64 - - - - Арманьяк (Armagnac) Вiльна 0
2208 20 86 - - - - Грапа (Grappa) Вiльна 0
2208 20 87 - - - - Брендi де жерез (Brandy de Jerez) Вiльна 0
2208 20 89 - - - - Iншi Вiльна 0
2208 30 - Вiскi:    
  - - Вiскi "бурбон", у посудинах мiсткiстю:    
2208 30 11 - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 30 19 - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
  - - Вiскi шотландське:    
  - - - Вiскi солодове, у посудинах мiсткiстю:    
2208 30 32 - - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 30 38 - - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
  - - - Вiскi купажоване, у посудинах мiсткiстю:    
2208 30 52 - - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 30 58 - - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
  - - - Iнше, у посудинах мiсткiстю:    
2208 30 72 - - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 30 78 - - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
  - - Iнше, у посудинах мiсткiстю:    
2208 30 82 - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 30 88 - - - бiльш як 2 л Вiльна 0
2208 40 - Ром та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки зброджених продуктiв з цукрової тростини:    
  - - У посудинах мiсткiстю 2 л або менше:    
2208 40 11 - - - Ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %) 0,6 €/ % об/гл + 3,2 €/гл 0
  - - - Iншi:    
2208 40 31 - - - - Вартiстю бiльш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту Вiльна 0
2208 40 39 - - - - Iншi 0,6 €/ % об/гл + 3,2 €/гл 0
  - - У посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:    
2208 40 51 - - - Ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %) 0,6 €/ % об/гл 0
  - - - Iншi:    
2208 40 91 - - - - Вартiстю бiльш як 2 євро за 1 л чистого спирту Вiльна 0
2208 40 99 - - - - Iншi 0,6 €/ % об/гл 0
2208 50 - Джин та ялiвцева настоянка:    
  - - Джин, у посудинах мiсткiстю:    
2208 50 11 - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 50 19 - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
  - - Ялiвцева настоянка, у посудинах мiсткiстю:    
2208 50 91 - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 50 99 - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
2208 60 - Горiлка:    
  - - З фактичною концентрацiєю спирту 45,4 об. % або менше, у посудинах мiсткiстю:    
2208 60 11 - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 60 19 - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
  - - З фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 45,4 об. %, у посудинах мiсткiстю:    
2208 60 91 - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 60 99 - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
2208 70 - Лiкери i солодкi наливки:    
2208 70 10 - - У посудинах мiсткiстю 2 л або менше Вiльна 0
2208 70 90 - - У посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л Вiльна 0
2208 90 - Iншi:    
  - - Арак, у посудинах мiсткiстю:    
2208 90 11 - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 90 19 - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
  - - Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки iз слив, груш або вишень (крiм настойок), у посудинах мiсткiстю:    
2208 90 33 - - - 2 л або менше Вiльна 0
2208 90 38 - - - Бiльш як 2 л Вiльна 0
  - - Iншi спиртовi дистиляти та iншi спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, та iншi напої, що мiстять спирт, у посудинах мiсткiстю:    
  - - - 2 л або менше:    
2208 90 41 - - - - Ouzo (узо) Вiльна 0
  - - - - Iншi:    
  - - - - - Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм настойок):    
  - - - - - - Перегнанi з плодiв:    
2208 90 45 - - - - - - - Кальвадос Вiльна 0
2208 90 48 - - - - - - - Iншi Вiльна 0
  - - - - - - Iншi:    
2208 90 52 - - - - - - - Корн (korn) Вiльна 0
2208 90 54 - - - - - - - Текiла (tequila) Вiльна 0
2208 90 56 - - - - - - - Iншi Вiльна 0
2208 90 69 - - - - - Iншi напої, що мiстять спирт Вiльна 0
  - - - Бiльш як 2 л:    
  - - - - Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм настойок):    
2208 90 71 - - - - - Перегнанi з плодiв Вiльна 0
2208 90 75 - - - - - Текiла (tequila) Вiльна 0
2208 90 77 - - - - - Iншi Вiльна 0
2208 90 78 - - - - Iншi напої, що мiстять спирт Вiльна 0
  - - Спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацiєю спирту менш як 80 об. %, у посудинах мiсткiстю:    
2208 90 91 - - - 2 л або менше 1 €/ % об/гл + 6,4 €/гл Тарифна квота_Eтанол
(27 000 - 100 000 тонн/рiк) (1)
2208 90 99 - - - Бiльш як 2 л 1 €/ % об/гл Тарифна квота_Eтанол
(27 000 - 100 000 тонн/рiк) (1)
2209 00 Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти:    
  - Оцет винний, у посудинах мiсткiстю:    
2209 00 11 - - 2 л або менше 6,4 €/гл 0
2209 00 19 - - Бiльш як 2 л 4,8 €/гл 0
  - Iншi, у посудинах мiсткiстю:    
2209 00 91 - - 2 л або менше 5,12 €/гл 0
2209 00 99 - - Бiльш як 2 л 3,84 €/гл 0
23 ГРУПА 23 - ЗАЛИШКИ I ВIДХОДИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI; ГОТОВI КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН    
2301 Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, не придатнi для споживання; шкварки:    
2301 10 00 - Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки Вiльна 0
2301 20 00 - Борошно, крупи та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних Вiльна 0
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi:    
2302 10 - Кукурудзянi:    
2302 10 10 - - З вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. % 44 €/т Тарифна квота_Висiвки
(16 000 - 21 000 тонн/рiк) (1)
2302 10 90 - - Iншi 89 €/т Тарифна квота_Висiвки
(16 000 - 21 000 тонн/рiк) (1)
2302 30 - Пшеничнi:    
2302 30 10 - - З вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас. % i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше 44 €/т Тарифна квота_Висiвки
(16 000 - 21 000 тонн/рiк) (1)
2302 30 90 - - Iншi 89 €/т Тарифна квота_Висiвки
(16 000 - 21 000 тонн/рiк) (1)
2302 40 - Iнших зернових:    
  - - Рисовi:    
2302 40 02 - - - З вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. % 44 €/т 0
2302 40 08 - - - Iншi 89 €/т 0
  - - Iншi:    
2302 40 10 - - - З вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас. % i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не превищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше 44 €/т Тарифна квота_Висiвки
(16 000 - 21 000 тонн/рiк) (1)
2302 40 90 - - - Iншi 89 €/т Тарифна квота_Висiвки
(16 000 - 21 000 тонн/рiк) (1)
2302 50 00 - Бобових 5,1 0
2303 Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру, барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння, гранульованi або негранульованi:    
2303 10 - Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки:    
  - - Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю з кукурудзи (за винятком концентрованих вод для замочування) з вмiстом бiлка в перерахунку на суху речовину:    
2303 10 11 - - - Понад 40 мас. % 320 €/т Тарифна квота_Висiвки
(16 000 - 21 000 тонн/рiк) (1)
2303 10 19 - - - Не бiльш як 40 мас. % Вiльна 0
2303 10 90 - - Iншi Вiльна 0
2303 20 - Буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру:    
2303 20 10 - - Буряковий жом Вiльна 0
2303 20 90 - - Iншi Вiльна 0
2303 30 00 - Барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння Вiльна 0
2304 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi Вiльна 0
2305 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi Вiльна 0
2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi:    
2306 10 00 - З насiння бавовнику Вiльна 0
2306 20 00 - З насiння льону Вiльна 0
2306 30 00 - З насiння соняшнику Вiльна 0
  - З насiння свирiпи або рiпаку:    
2306 41 00 - - З насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти Вiльна 0
2306 49 00 - - Iншi Вiльна 0
2306 50 00 - З кокосових горiхiв або копри Вiльна 0
2306 60 00 - З навколоплiдника або ядра горiха олiйної пальми Вiльна 0
2306 90 - Iншi:    
2306 90 05 - - Iз зародкiв зерен кукурудзи (корну) Вiльна 0
  - - Iншi:    
  - - - Макуха та iншi залишки, одержанi пiд час добування оливкової олiї:    
2306 90 11 - - - - З вмiстом 3 мас. % або менше оливкової олiї Вiльна 0
2306 90 19 - - - - З вмiстом понад 3 мас. % оливкової олiї 48 €/т 0
2306 90 90 - - - Iншi Вiльна 0
2307 00 Винний осад; винний камiнь:    
  - Винний осад:    
2307 00 11 - - Iз загальною концентрацiєю спирту - не бiльш як 7,9 мас. %, з вмiстом сухої речовини не менш як 25 мас. % Вiльна 0
2307 00 19 - - Iншi 1,62 €/кг/заг. алк. 0
2307 00 90 - Винний камiнь Вiльна 0
2308 00 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi:    
  - Винограднi вичавки:    
2308 00 11 - - Iз загальною концентрацiєю спирту - не бiльш як 4,3 мас. %, з вмiстом сухої речовини не менш як 40 мас. % Вiльна 0
2308 00 19 - - Iншi 1,62 €/кг/заг. алк. 0
2308 00 40 - Жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук i вичавки з iнших плодiв, крiм виноградних Вiльна 0
2308 00 90 - Iншi 1,6 0
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин:    
2309 10 - Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi:    
  - - З вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, який включено до товарних пiдкатегорiй 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, або молочнi продукти:    
  - - - З вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:    
  - - - - Без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас. % або менше крохмалю:    
2309 10 11 - - - - - Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом молочних продуктiв менш як 10 мас. % Вiльна 0
2309 10 13 - - - - - З вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 498 €/т 0
2309 10 15 - - - - - З вмiстом 50 мас. % або бiльше, але менш як 75 мас. % молочних продуктiв 730 €/т 0
2309 10 19 - - - - - З вмiстом 75 мас. % або бiльше молочних продуктiв 948 €/т 0
  - - - - з вмiстом понад 10 мас. %, але не бiльш як 30 мас. % крохмалю:    
2309 10 31 - - - - - Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв Вiльна 0
2309 10 33 - - - - - З вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 530 €/т 0
2309 10 39 - - - - - З вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв 888 €/т 0
  - - - - З вмiстом понад 30 мас. % крохмалю:    
2309 10 51 - - - - - Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 102 €/т 0
2309 10 53 - - - - - З вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 577 €/т 0
2309 10 59 - - - - - З вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв 730 €/т 0
2309 10 70 - - - Без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 948 €/т 0
2309 10 90 - - Iншi 9,6 0
2309 90 - Iншi:    
2309 90 10 - - Розчиннi рибнi продукти або продукти з морських ссавцiв 3,8 0
2309 90 20 - - Продукти, зазначенi в Додатковiй примiтцi 5 до цiєї групи Вiльна 0
  - - Iншi, включаючи премiкси:    
  - - - З вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, що включенi до товарних пiдкатегорiй 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, або молочнi продукти:    
  - - - - З вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:    
  - - - - - Без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас. % або менше:    
2309 90 31 - - - - - - Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 23 €/т 0
2309 90 33 - - - - - - З вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 498 €/т 0
2309 90 35 - - - - - - З вмiстом 50 мас. % або бiльше, але менш як 75 мас. % молочних продуктiв 730 €/т 0
2309 90 39 - - - - - - З вмiстом 75 мас. % або бiльше молочних продуктiв 948 €/т 0
  - - - - - З вмiстом понад 10 мас. %, але не бiльш як 30 мас. % крохмалю:    
2309 90 41 - - - - - - Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 55 €/т 0
2309 90 43 - - - - - - З вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 530 €/т 0
2309 90 49 - - - - - - З вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв 888 €/т 0
  - - - - - З вмiстом понад 30 мас. % крохмалю:    
2309 90 51 - - - - - - Без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 102 €/т 0
2309 90 53 - - - - - - З вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 577 €/т 0
2309 90 59 - - - - - - З вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв 730 €/т 0
2309 90 70 - - - - Без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 948 €/т 0
  - - - Iншi:    
2309 90 91 - - - - Буряковий жом з добавкою меляси 12 0
  - - - - Iншi:    
2309 90 95 - - - - - З вмiстом 49 мас. % або бiльше хлориду холiну на органiчнiй або неорганiчнiй основi 9,6 0
2309 90 99 - - - - - Iншi 9,6 0
24 ГРУПА 24 - ТЮТЮН ТА ПРОМИСЛОВI ЗАМIННИКИ ТЮТЮНУ    
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи:    
2401 10 - Тютюн з невiддiленою середньою жилкою:    
  - - Типу Вiрджинiя теплового сушiння та свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) тiньового сушiння; тютюн свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння i тютюн вогневого сушiння:    
2401 10 10 - - - Типу Вiрджинiя теплового сушiння 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
2401 10 20 - - - Свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) тiньового сушiння 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
2401 10 30 - - - Свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
  - - - Тютюн вогневого сушiння:    
2401 10 41 - - - - Типу Кентуккi 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
2401 10 49 - - - - Iнший 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
  - - Iнший:    
2401 10 50 - - - Тютюн свiтлий тiньового сушiння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 10 60 - - - Тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 10 70 - - - Тютюн темний тiньового сушiння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 10 80 - - - Тютюн теплового сушiння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 10 90 - - - Iнший тютюн 10 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 20 - Тютюн з частково або повнiстю вiддiленою середньою жилкою:    
  - - Типу Вiрджинiя теплового сушiння та свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) тiньового сушiння; тютюн свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння i тютюн вогневого сушiння:    
2401 20 10 - - - Типу Вiрджинiя теплового сушiння 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
2401 20 20 - - - Свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) тiньового сушiння 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
2401 20 30 - - - Свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
  - - - Тютюн вогневого сушiння:    
2401 20 41 - - - - Типу Кентуккi 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
2401 20 49 - - - - Iнший 18,4 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 24 €/100 кг/нетто 0
  - - Iнший:    
2401 20 50 - - - Тютюн свiтлий тiньового сушiння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 20 60 - - - Тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 20 70 - - - Тютюн темний тiньового сушiння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 20 80 - - - Тютюн теплового сушiння 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 20 90 - - - Iнший тютюн 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2401 30 00 - Тютюновi вiдходи 11,2 MIN 22 €/100 кг/нетто MAX 56 €/100 кг/нетто 0
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками:    
2402 10 00 - Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну 26 Тарифна квота_Сигарети
(2 500 тонн/рiк)
2402 20 - Сигарети, цигарки з вмiстом тютюну:    
2402 20 10 - - З вмiстом гвоздики 10 0
2402 20 90 - - Iншi 57,6 Тарифна квота_Сигарети
(2 500 тонн/рiк)
2402 90 00 - Iншi 57,6 0
2403 Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї:    
2403 10 - Тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї:    
2403 10 10 - - У первинних упаковках масою нетто не бiльш як 500 г 74,9 0
2403 10 90 - - Iнший 74,9 0
  - Iншi:    
2403 91 00 - - "Гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн 16,6 0
2403 99 - - Iншi:    
2403 99 10 - - - Жувальний i нюхальний тютюн 41,6 0
2403 99 90 - - - Iнший 16,6 0
V РОЗДIЛ V - МIНЕРАЛЬНI ПРОДУКТИ    
25 ГРУПА 25 - СIЛЬ; СIРКА; ЗЕМЛI ТА КАМIННЯ; ШТУКАТУРНI МАТЕРIАЛИ, ВАПНО ТА ЦЕМЕНТ    
2501 00 Сiль (включаючи столову i денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або тi, що мiстять або не мiстять добавки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкiсть сухих продуктiв i плиннiсть рiдких); вода морська:    
2501 00 10 - Вода морська та сольовi розчини Вiльна 0
  - Кухонна сiль (включаючи столову i денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або тi, що мiстять або не мiстять добавки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок:    
2501 00 31 - - Для хiмiчних перетворень (вiддiлення натрiю вiд хлору) з подальшим використанням для виробництва iншої продукцiї Вiльна 0
  - - Iнша:    
2501 00 51 - - - Денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крiм консервування чи виготовлення харчових продуктiв, для споживання людьми або годiвлi тварин 1,7 €/1 000 кг/нетто 3
  - - - Iнша:    
2501 00 91 - - - - Сiль, придатна для споживання людьми 2,6 €/1 000 кг/нетто 3
2501 00 99 - - - - Iнша 2,6 €/1 000 кг/нетто 3
2502 00 00 Пiрит невипалений Вiльна 0
2503 00 Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної:    
2503 00 10 - Сiрка сира або нерафiнована Вiльна 0
2503 00 90 - Iнша 1,7 0
2504 Графiт природний:    
2504 10 00 - У виглядi порошку або пластiвцiв Вiльна 0
2504 90 00 - Iнший Вiльна 0
2505 Пiски природнi всiх видiв, забарвленi або незабарвленi, крiм металоносних пiскiв групи 26:    
2505 10 00 - Пiски кремнеземнi i пiски кварцовi Вiльна 0
2505 90 00 - Iнший пiсок Вiльна 0
2506 Кварц (крiм природних пiскiв); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
2506 10 00 - Кварц Вiльна 0
2506 20 00 - Кварцит Вiльна 0
2507 00 Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi:    
2507 00 20 - Каолiн Вiльна 0
2507 00 80 - Iншi глини каолiновi Вiльна 0
2508 Iншi глини (крiм спучених глин товарної позицiї 6806), андалузит, кiанiт i силiманiт, кальцинованi або некальцинованi; мулiт; землi шамотнi або динасовi:    
2508 10 00 - Бентонiт Вiльна 0
2508 30 00 - Глина вогнетривка Вiльна 0
2508 40 00 - Iншi глини Вiльна 0
2508 50 00 - Андалузит, кiанiт i силiманiт Вiльна 0
2508 60 00 - Мулiт Вiльна 0
2508 70 00 - Землi шамотнi або динасовi Вiльна 0
2509 00 00 Крейда Вiльна 0
2510 Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна:    
2510 10 00 - Нерозмеленi Вiльна 0
2510 20 00 - Розмеленi Вiльна 0
2511 Сульфат барiю природний (барит); карбонат барiю природний (вiтерит), кальцинований або некальцинований, крiм оксиду барiю товарної позицiї 2816:    
2511 10 00 - Сульфат барiю природний (барит) Вiльна 0
2511 20 00 - Карбонат барiю природний (вiтерит) Вiльна 0
2512 00 00 Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кiзельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременистi землi, кальцинованi або некальцинованi, з питомою вагою 1 або менше Вiльна 0
2513 Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали, термiчно обробленi або необробленi:    
2513 10 00 - Пемза Вiльна 0
2513 20 00 - Наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали Вiльна 0
2514 00 00 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми Вiльна 0
2515 Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва з питомою вагою 2,5 або бiльше, та алебастр, начорно обробленi або необробленi, розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
  - Мармур i травертин:    
2515 11 00 - - Необробленi або начорно обробленi Вiльна 0
2515 12 - - Лише розрiзанi, розпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
2515 12 20 - - - Завтовшки не бiльш як 4 см Вiльна 0
2515 12 50 - - - Завтовшки понад 4 см, але не бiльш як 25 см Вiльна 0
2515 12 90 - - - Iншi Вiльна 0
2515 20 00 - Екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва; алебастр Вiльна 0
2516 Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iншi каменi для монументiв чи будiвництва, начорно обробленi або необробленi, розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
  - Гранiт:    
2516 11 00 - - Необроблений або начорно оброблений Вiльна 0
2516 12 - - Лише розрiзаний, розпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:    
2516 12 10 - - - Завтовшки не бiльш як 25 см Вiльна 0
2516 12 90 - - - Iнший Вiльна 0
2516 20 00 - Пiсковик: Вiльна 0
2516 90 00 - Iншi каменi для монументiв чи будiвництва Вiльна 0
2517 Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi; макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв, iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених на початку цiєї товарної позицiї; гудронований макадам, гранули, дрiбняк i порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:    
2517 10 - Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi:    
2517 10 10 - - Галька, гравiй, щебiнь Вiльна 0
2517 10 20 - - Вапняк, доломiт та iнше камiння iз вмiстом вапняку, подрiбнене Вiльна 0
2517 10 80 - - Iншi Вiльна 0
2517 20 00 - Макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2517 10 Вiльна 0
2517 30 00 - Гудронований макадам (дорожнє покриття) Вiльна 0
  - Гранули, дрiбняк i порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:    
2517 41 00 - - З мармуру Вiльна 0
2517 49 00 - - Iншi Вiльна 0
2518 Доломiт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломiт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломiтова набивна сумiш:    
2518 10 00 - Доломiт, некальцинований або неспечений Вiльна 0
2518 20 00 - Доломiт, кальцинований або спечений Вiльна 0
2518 30 00 - Доломiтова набивна сумiш Вiльна 0
2519 Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спiканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок:    
2519 10 00 - Карбонат магнiю природний (магнезит) Вiльна 0
2519 90 - Iншi:    
2519 90 10 - - Оксид магнiю, крiм кальцинованого природного карбонату магнiю 1,7 0
2519 90 30 - - Магнезiя випалена (спечена) Вiльна 0
2519 90 90 - - Iншi Вiльна 0
2520 Гiпс; ангiдрит; гiпсовi в'яжучi (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю), забарвленi чи незабарвленi, iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi прискорювачiв чи уповiльнювачiв:    
2520 10 00 - Гiпс; ангiдрит Вiльна 0
2520 20 - Гiпсовi в'яжучi:    
2520 20 10 - - Будiвельнi Вiльна 0
2520 20 90 - - Iншi Вiльна 0
2521 00 00 Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу Вiльна 0
2522 Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне, крiм оксиду i гiдроксиду кальцiю, зазначених у товарнiй позицiї 2825:    
2522 10 00 - Вапно негашене 1,7 0
2522 20 00 - Вапно гашене 1,7 0
2522 30 00 - Вапно гiдравлiчне 1,7 0
2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв:    
2523 10 00 - Клiнкери цементнi 1,7 0
  - Портландцемент:    
2523 21 00 - - Цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений 1,7 0
2523 29 00 - - Iншi 1,7 0
2523 30 00 - Цемент глиноземистий 1,7 0
2523 90 - Iншi цементи гiдравлiчнi:    
2523 90 10 - - Цемент iз доменних шлакiв 1,7 0
2523 90 80 - - Iнший 1,7 0
2524 Азбест:    
2524 10 00 - Крокiдолiт Вiльна 0
2524 90 00 - Iнший Вiльна 0
2525 Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; вiдходи слюди:    
2525 10 00 - Слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми Вiльна 0
2525 20 00 - Слюда в порошку Вiльна 0
2525 30 00 - Вiдходи слюди Вiльна 0
2526 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:    
2526 10 00 - Неподрiбнений, нерозмелений Вiльна 0
2526 20 00 - Подрiбнений або розмелений Вiльна 0
[2527]      
2528 Борати природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi), крiм боратiв, видiлених з природних сольових розчинiв i ропи; борна кислота природна iз вмiстом не бiльш як 85 мас. % H3BO3 у перерахунку на суху речовину:    
2528 10 00 Борати натрiю природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi) Вiльна 0
2528 90 00 - Iншi Вiльна 0
2529 Польовий шпат; лейцит; нефелiн i сiєнiт нефелiновий; флюорит (плавиковий шпат):    
2529 10 00 - Польовий шпат Вiльна 0
  - Флюорит (плавиковий шпат):    
2529 21 00 - - Iз вмiстом фтористого кальцiю 97 мас. % або менше Вiльна 0
2529 22 00 - - Iз вмiстом фтористого кальцiю бiльш як 97 мас. % Вiльна 0
2529 30 00 - Лейцит; нефелiн та сiєнiт нефелiновий Вiльна 0
2530 Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицiй:    
2530 10 - Вермикулiт, перлiт i хлорити, неспiненi:    
2530 10 10 - - Перлiт Вiльна 0
2530 10 90 - - Вермикулiт i хлорити Вiльна 0
2530 20 00 - Кiзерит, епсомiт (природнi сульфати магнiю) Вiльна 0
2530 90 - Iншi:    
2530 90 20 - - Сепiолiт Вiльна 0
2530 90 98 - - Iншi Вiльна 0
26 ГРУПА 26 - РУДИ, ШЛАКИ ТА ЗОЛА    
2601 Руди та концентрати залiзнi, включаючи випалений пiрит:    
  - Руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого пiриту:    
2601 11 00 - - Неагломерованi Вiльна 0
2601 12 00 - - Агломерованi Вiльна 0
2601 20 00 - Випалений пiрит Вiльна 0
2602 00 00 Руди та концентрати марганцевi, включаючи марганцевистi залiзнi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас. % або бiльше в перерахунку на сухий продукт Вiльна 0
2603 00 00 Руди та концентрати мiднi Вiльна 0
2604 00 00 Руди та концентрати нiкелевi Вiльна 0
2605 00 00 Руди та концентрати кобальтовi Вiльна 0
2606 00 00 Руди та концентрати алюмiнiєвi Вiльна 0
2607 00 00 Руди та концентрати свинцевi Вiльна 0
2608 00 00 Руди та концентрати цинковi Вiльна 0
2609 00 00 Руди та концентрати олов'янi Вiльна 0
2610 00 00 Руди та концентрати хромовi Вiльна 0
2611 00 00 Руди та концентрати вольфрамовi Вiльна 0
2612 Руди та концентрати урановi або торiєвi:    
2612 10 - Руди та концентрати урановi:    
2612 10 10 - - Руди урановi, смолка уранова та їх концентрати iз вмiстом урану бiльш як 5 мас. % Вiльна 0
2612 10 90 - - Iншi Вiльна 0
2612 20 - Руди та концентрати торiєвi:    
2612 20 10 - - Монацит; ураноторiанiт, iншi руди та концентрати торiєвi з вмiстом торiю бiльш як 20 мас. % (Euratom) Вiльна 0
2612 20 90 - - Iншi Вiльна 0
2613 Руди та концентрати молiбденовi:    
2613 10 00 - Випаленi Вiльна 0
2613 90 00 - Iншi Вiльна 0
2614 00 Руди та концентрати титановi:    
2614 00 10 - Iльменiт та його концентрати Вiльна 0
2614 00 90 - Iншi Вiльна 0
2615 Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi:    
2615 10 00 - Руди та концентрати цирконiєвi Вiльна 0
2615 90 - Iншi:    
2615 90 10 - - Руди та концентрати нiобiєвi або танталовi Вiльна 0
2615 90 90 - - Руди та концентрати ванадiєвi Вiльна 0
2616 Руди та концентрати дорогоцiнних металiв:    
2616 10 00 - Руди та концентрати срiбнi Вiльна 0
2616 90 00 - Iншi Вiльна 0
2617 Iншi руди та концентрати:    
2617 10 00 - Руди та концентрати сурм'янi Вiльна 0
2617 90 00 - Iншi Вiльна 0
2618 00 00 Шлак гранульований (шлаковий пiсок), що утворюється на стадiї виробництва чорних металiв Вiльна 0
2619 00 Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi вiдходи виробництва чорних металiв:    
2619 00 20 - Вiдходи, придатнi для видобутку з них залiза або марганцю Вiльна 0
2619 00 40 - Шлак, придатний для видобутку з нього оксиду титану Вiльна 0
2619 00 80 - Iншi Вiльна 0
2620 Шлак, зола та залишки (вiдходи) (крiм залишкiв виробництва чорних металiв), що мiстять миш'як, метали або їх сполуки:    
  - Що мiстять переважно цинк:    
2620 11 00 - - Гартцинк (цинкозалiзний сплав) Вiльна 0
2620 19 00 - - Iншi Вiльна 0
  - Що мiстять переважно свинець:    
2620 21 00 - - Шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонацiйної сумiшi Вiльна 0
2620 29 00 - - Iншi Вiльна 0
2620 30 00 - Що мiстять переважно мiдь Вiльна 0
2620 40 00 - Що мiстять переважно алюмiнiй Вiльна 0
2620 60 00 - Що мiстять миш'як, талiй, ртуть або їх сумiшi, такi що використовуються для добування миш'яку або цих металiв або для виробництва їх хiмiчних сполук Вiльна 0
  - Iншi:    
2620 91 00 - - Що мiстять переважно сурму, берилiй, кадмiй, хром або їх сумiшi Вiльна 0
2620 99 - - Iншi:    
2620 99 10 - - - Що мiстять переважно нiкель Вiльна 0
2620 99 20 - - - Що мiстять переважно нiобiй i тантал Вiльна 0
2620 99 40 - - - Що мiстять переважно олово Вiльна 0
2620 99 60 - - - Що мiстять переважно титан Вiльна 0
2620 99 95 - - - Iншi Вiльна 0
2621 Iншi шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки вiд спалювання вiдходiв мiського господарства:    
2621 10 00 - Зола та залишки вiд спалювання вiдходiв мiського господарства Вiльна 0
2621 90 00 - Iншi Вiльна 0
27 ГРУПА 27 - ЕНЕРГЕТИЧНI МАТЕРIАЛИ; НАФТА ТА ПРОДУКТИ ЇЇ ПЕРЕГОНКИ; БIТУМIНОЗНI РЕЧОВИНИ; ВОСКИ МIНЕРАЛЬНI    
2701 Вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля:    
  - Вугiлля кам'яне, антрацит, пилоподiбне або непилоподiбне, але неагломероване:    
2701 11 - - Антрацит:    
2701 11 10 - - - З граничним вмiстом летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) не бiльш як 10 мас. % Вiльна 0
2701 11 90 - - - Iнше Вiльна 0
2701 12 - - Бiтумiнозне вугiлля:    
2701 12 10 - - - Коксiвне вугiлля Вiльна 0
2701 12 90 - - - Iнше Вiльна 0
2701 19 00 - - Вугiлля iнше Вiльна 0
2701 20 00 - Брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля Вiльна 0
2702 Лiгнiт, буре вугiлля, агломерованi або неагломерованi, крiм гагату:    
2702 10 00 - Лiгнiт, буре вугiлля, пилоподiбнi або непилоподiбнi, неагломерованi Вiльна 0
2702 20 00 - Лiгнiт, буре вугiлля, агломерованi Вiльна 0
2703 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований Вiльна 0
2704 00 Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля ретортне:    
  - Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля:    
2704 00 11 - - Для виготовлення електродiв Вiльна 0
2704 00 19 - - Iнший Вiльна 0
2704 00 30 - Кокс i напiвкокс iз лiгнiту, бурого вугiлля Вiльна 0
2704 00 90 - Iншi Вiльна 0
2705 00 00 Газ кам'яновугiльний, водяний, генераторний i аналогiчнi види газiв, крiм нафтових газiв та iнших газоподiбних вуглеводнiв Вiльна 0
2706 00 00 Смоли кам'яновугiльнi i буровугiльнi або торф'янi та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи "вiдновленi" смоли Вiльна 0
2707 Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi:    
2707 10 - Бензол:    
2707 10 10 - - Для використання як паливо 3 0
2707 10 90 - - Для iнших цiлей Вiльна 0
2707 20 - Толуол:    
2707 20 10 - - Для використання як паливо 3 0
2707 20 90 - - Для iнших цiлей Вiльна 0
2707 30 - Ксилол:    
2707 30 10 - - Для використання як паливо 3 0
2707 30 90 - - Для iнших цiлей Вiльна 0
2707 40 00 - Нафталiн Вiльна 0
2707 50 - iншi сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об. % або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi до 250° C за методом, визначеним згiдно з ASTM D 86:    
2707 50 10 - - Для використання як паливо 3 0
2707 50 90 - - Для iнших цiлей Вiльна 0
  - Iншi:    
2707 91 00 - - Масла креозотовi 1,7 0
2707 99 - - Iншi:    
  - - - Масла неочищенi:    
2707 99 11 - - - - Неочищенi легкi масла, в яких 90 об. % або бiльше пiддається дистиляцiї при температурi до 200° C 1,7 0
2707 99 19 - - - - Iншi Вiльна 0
2707 99 30 - - - Сiрчистi (iз вмiстом сполук сiрки) легкi масла Вiльна 0
2707 99 50 - - - Основнi продукти 1,7 0
2707 99 70 - - - Антрацен Вiльна 0
2707 99 80 - - - Феноли 1,2 0
  - - - Iншi:    
2707 99 91 - - - - Для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803 Вiльна 0
2707 99 99 - - - - Iншi 1,7 0
2708 Пек або кокс пековий, одержаний iз кам'яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол:    
2708 10 00 - Пек Вiльна 0
2708 20 00 - Кокс пековий Вiльна 0
2709 00 Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв):    
2709 00 10 - Газовий конденсат природний Вiльна 0
2709 00 90 - Iншi Вiльна 0
2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти:    
  - Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; крiм вiдпрацьованих нафтопродуктiв:    
2710 11 - - Легкi дистиляти:    
2710 11 11 - - - Для специфiчних процесiв переробки 4,7 0
2710 11 15 - - - Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 4,7 0
  - - - Для iнших цiлей:    
  - - - - Бензини спецiальнi:    
2710 11 21 - - - - - Уайт-спiрит 4,7 0
2710 11 25 - - - - - Iншi 4,7 0
  - - - - Iншi:    
  - - - - - Бензини моторнi:    
2710 11 31 - - - - - - Бензини авiацiйнi 4,7 0
  - - - - - - Iншi, iз вмiстом свинцю:    
  - - - - - - - 0,013 г/л або менше:    
2710 11 41 - - - - - - - - З октановим числом менш як 95 4,7 0
2710 11 45 - - - - - - - - З октановим числом 95 або бiльше, але менш як 98 4,7 0
2710 11 49 - - - - - - - - З октановим числом 98 або бiльше 4,7 0
  - - - - - - - Бiльш як 0,013 г/л:    
2710 11 51 - - - - - - - - З октановим числом менш як 98 4,7 0
2710 11 59 - - - - - - - - З октановим числом 98 або бiльше 4,7 0
2710 11 70 - - - - - Паливо для реактивних двигунiв 4,7 0
2710 11 90 - - - - - Iншi легкi дистиляти 4,7 0
2710 19 - - Iншi:    
  - - - Середнi дистиляти:    
2710 19 11 - - - - Для специфiчних процесiв переробки 4,7 0
2710 19 15 - - - - Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 11 4,7 0
  - - - - Для iнших цiлей:    
  - - - - - Гас:    
2710 19 21 - - - - - - Паливо для реактивних двигунiв 4,7 0
2710 19 25 - - - - - - Iнший 4,7 0
2710 19 29 - - - - - Iншi 4,7 0
  - - - Важкi дистиляти:    
  - - - - Газойлi:    
2710 19 31 - - - - - Для специфiчних процесiв переробки 3,5 0
2710 19 35 - - - - - Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 31 3,5 0
  - - - - - Для iнших цiлей:    
2710 19 41 - - - - - - Iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,05 мас. % 3,5 0
2710 19 45 - - - - - - Iз вмiстом сiрки бiльш як 0,05 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % 3,5 0
2710 19 49 - - - - - - Iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас. % 3,5 0
  - - - - Паливо рiдке (мазут):    
2710 19 51 - - - - - Для специфiчних процесiв переробки 3,5 0
2710 19 55 - - - - - Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 3,5 0
  - - - - - Для iнших цiлей:    
2710 19 61 - - - - - - Iз вмiстом сiрки не бiльш як 1 мас. % 3,5 0
2710 19 63 - - - - - - Iз вмiстом сiрки бiльш як 1 мас. %, але не бiльш як 2 мас. % 3,5 0
2710 19 65 - - - - - - Iз вмiстом сiрки бiльш як 2 мас. %, але не бiльш як 2,8 мас. % 3,5 0
2710 19 69 - - - - - - Iз вмiстом сiрки бiльш як 2,8 мас. % 3,5 0
  - - - - Мастильнi матерiали; iншi масла та дистиляти:    
2710 19 71 - - - - - Для специфiчних процесiв переробки 3,7 0
2710 19 75 - - - - - Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 71 3,7 0
  - - - - - Для iнших цiлей:    
2710 19 81 - - - - - - Масла моторнi, компресорнi, турбiннi 3,7 0
2710 19 83 - - - - - - Рiдини для гiдравлiчних передач 3,7 0
2710 19 85 - - - - - - Бiлi масла, вазелiнове масло 3,7 0
2710 19 87 - - - - - - Масла трансмiсiйнi та редукторнi 3,7 0
2710 19 91 - - - - - - Засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла 3,7 0
2710 19 93 - - - - - - Електроiзоляцiйнi масла 3,7 0
2710 19 99 - - - - - - Iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти 3,7 0
  - Вiдпрацьованi нафтопродукти:    
2710 91 00 - - Такi, що мiстять полiхлордифенiли, полiхлортрифенiли або полiбромдифенiли 3,5 0
2710 99 00 - - Iншi 3,5 0
2711 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi:    
  - Скрапленi (зрiдженi):    
2711 11 00 - - Газ природний 0,7 0
2711 12 - - Пропан:    
  - - - Пропан, чистота якого не менш як 99 %:    
2711 12 11 - - - - Для використання як паливо 8 0
2711 12 19 - - - - Для iнших цiлей Вiльна 0
  - - - Iнший:    
2711 12 91 - - - - Для специфiчних процесiв переробки 0,7 0
2711 12 93 - - - - Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 12 91 0,7 0
  - - - - Для iнших цiлей:    
2711 12 94 - - - - - Чистота якого бiльш як 90 %, але не бiльш як 99 % 0,7 0
2711 12 97 - - - - - Iншi 0,7 0
2711 13 - - Бутани:    
2711 13 10 - - - Для специфiчних процесiв переробки 0,7 0
2711 13 30 - - - Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 13 10 0,7 0
  - - - Для iнших цiлей:    
2711 13 91 - - - - Чистота якого бiльш як 90 %, але менш як 95 % 0,7 0
2711 13 97 - - - - Iншi 0,7 0
2711 14 00 - - Етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн 0,7 0
2711 19 00 - - Iншi 0,7 0
  - У газоподiбному станi:    
2711 21 00 - - Газ природний 0,7 0
2711 29 00 - - Iншi 0,7 0
2712 Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафiн сирий, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi:    
2712 10 - Вазелiн нафтовий (петролатум):    
2712 10 10 - - Сирий (неочищений) 0,7 0
2712 10 90 - - Iнший 2,2 0
2712 20 - Парафiн iз вмiстом нафтопродуктiв менш як 0,75 мас. %:    
2712 20 10 - - Парафiн синтетичний з молекулярною масою 460 або бiльше, але не бiльш як 1560 Вiльна 0
2712 20 90 - - Iншi 2,2 0
2712 90 - Iншi:    
  - - Озокерит, вiск буровугiльний (лiгнiтний) або вiск торф'яний (природнi продукти):    
2712 90 11 - - - Сирi 0,7 0
2712 90 19 - - - Iншi 2,2 0
  - - Iншi:    
  - - - Сирi:    
2712 90 31 - - - - Для специфiчних процесiв переробки 0,7 0
2712 90 33 - - - - Для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у пiдкатегорiї 2712 90 31 0,7 0
2712 90 39 - - - - Для iнших цiлей 0,7 0
  - - - Iншi:    
2712 90 91 - - - - Сумiш 1-алкенiв iз вмiстом 80 мас. % або бiльше 1-алкенiв, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або бiльше, але не бiльш як 28 атомiв вуглецю Вiльна 0
2712 90 99 - - - - Iншi 2,2 0
2713 Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд:    
  - Кокс нафтовий:    
2713 11 00 - - Некальцинований Вiльна 0
2713 12 00 - - Кальцинований Вiльна 0
2713 20 00 - Бiтум нафтовий Вiльна 0
2713 90 - iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв одержаних iз бiтумiнозних порiд:    
2713 90 10 - - Для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803 Вiльна 0
2713 90 90 - - Iншi 0,7 0
2714 Бiтум i асфальт, природнi; сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi; асфальти та асфальтовi породи:    
2714 10 00 - Сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi Вiльна 0
2714 90 00 - Iншi Вiльна 0
2715 00 00 Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад бiтумiнознi мастики, асфальтовi сумiшi для дорожнього покриття) Вiльна 0
2716 00 00 Електроенергiя Вiльна 0
VI РОЗДIЛ VI - ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНОЇ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТI    
28 ГРУПА 28 - ПРОДУКТИ НЕОРГАНIЧНОЇ ХIМIЇ: СПОЛУКИ НЕОРГАНIЧНI АБО ОРГАНIЧНI ДОРОГОЦIННИХ МЕТАЛIВ, РIДКОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛIВ, РАДIОАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТIВ АБО IЗОТОПIВ    
  I. ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ    
2801 Фтор, хлор, бром i йод:    
2801 10 00 - Хлор 5,5 0
2801 20 00 - Йод Вiльна 0
2801 30 - Фтор; бром:    
2801 30 10 - - Фтор 5 0
2801 30 90 - - Бром 5,5 0
2802 00 00 Сiрка сублiмована або осаджена; сiрка колоїдна 4,6 0
2803 00 Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, не включенi до iнших товарних позицiй):    
2803 00 10 - метанова сажа Вiльна 0
2803 00 80 - iнший Вiльна 0
2804 Водень, iнертнi гази та iншi неметали:    
2804 10 00 - Водень 3,7 0
  - Iнертнi гази:    
2804 21 00 - - Аргон 5 0
2804 29 - - Iншi:    
2804 29 10 - - - Гелiй Вiльна 0
2804 29 90 - - - Iншi 5 0
2804 30 00 - Азот 5,5 0
2804 40 00 - Кисень 5 0
2804 50 - Бор; телур:    
2804 50 10 - - Бор 5,5 0
2804 50 90 - - Телур 2,1 0
  - Кремнiй:    
2804 61 00 - - Iз вмiстом не менш як 99,99 мас. % кремнiю Вiльна 0
2804 69 00 - - Iнший 5,5 5
2804 70 00 - Фосфор 5,5 0
2804 80 00 - Миш'як 2,1 0
2804 90 00 - Селен Вiльна 0
2805 Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть:    
  - Лужнi або лужноземельнi метали:    
2805 11 00 - - Натрiй 5 5
2805 12 00 - - Кальцiй 5,5 5
2805 19 - - Iншi:    
2805 19 10 - - - Стронцiй та барiй 5,5 5
2805 19 90 - - - Iншi 4,1 3
2805 30 - Рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах:    
2805 30 10 - - Сумiшi або сплави 5,5 5
2805 30 90 - - Iншi 2,7 3
2805 40 - Ртуть:    
2805 40 10 - - У флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) i вартiстю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не бiльш як 224 євро 3 3
2805 40 90 - - Iнша Вiльна 0
  II. КИСЛОТИ НЕОРГАНIЧНI ТА НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ    
2806 Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:    
2806 10 00 - Водень хлористий (соляна кислота) 5,5 0
2806 20 00 - Хлорсульфонова кислота 5,5 0
2807 00 Сiрчана кислота; олеум:    
2807 00 10 - Сiрчана кислота 3 0
2807 00 90 - Олеум 3 0
2808 00 00 Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти 5,5 0
2809 Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)); фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти визначеного або невизначеного хiмiчного складу:    
2809 10 00 - Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)) 5,5 0
2809 20 00 - Фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти 5,5 0
2810 00 Оксиди бору; борнi кислоти:    
2810 00 10 - Триоксид дибору Вiльна 0
2810 00 90 - Iншi 3,7 0
2811 Iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв:    
  - Iншi неорганiчнi кислоти:    
2811 11 00 - - Фтористий водень (плавикова кислота) 5,5 0
2811 19 - - Iншi:    
2811 19 10 - - - Бромистий водень (бромистоводнева кислота) Вiльна 0
2811 19 20 - - - Цiанистий водень (цiанистоводнева кислота) 5,3 0
2811 19 80 - - - Iншi 5,3 0
  - Iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв:    
2811 21 00 - - Дiоксид вуглецю 5,5 0
2811 22 00 - - Дiоксид кремнiю 4,6 0
2811 29 - - Iншi:    
2811 29 05 - - - Дiоксид сiрки 5,5 0
2811 29 10 - - - Триоксид сiрки (сiрчаний ангiдрид); триоксид димиш'яку 4,6 0
2811 29 30 - - - Оксиди азоту 5 0
2811 29 90 - - - Iншi 5,3 0
  III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛIВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СIРКОЮ    
2812 Галогенiди та галогенiдоксиди неметалiв:    
2812 10 - Хлориди та хлорид оксиди:    
  - - Фосфору:    
2812 10 11 - - - Оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил) 5,5 0
2812 10 15 - - - Трихлорид фосфору 5,5 0
2812 10 16 - - - Пентахлорид фосфору 5,5 0
2812 10 18 - - - Iншi 5,5 0
  - - Iншi:    
2812 10 91 - - - Дихлорид дисiрки 5,5 0
2812 10 93 - - - Дихлорид сiрки 5,5 0
2812 10 94 - - - Фосген (карбонiл хлорид) 5,5 0
2812 10 95 - - - Дихлорид тiонiлу (тiонiл хлорид) 5,5 0
2812 10 99 - - - Iншi 5,5 0
2812 90 00 - Iншi 5,5 0
2813 Сульфiди неметалiв; трисульфiд фосфору технiчний:    
2813 10 00 - Дисульфiд вуглецю 5,5 0
2813 90 - Iншi:    
2813 90 10 - - Сульфiди фосфору, трисульфiд фосфору технiчний 5,3 0
2813 90 90 - - Iншi 3,7 0
  IV. НЕОРГАНIЧНI ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГIДРОКСИДИ I ПЕРОКСИДИ МЕТАЛIВ    
2814 Амiак, безводний або у водному розчинi:    
2814 10 00 - Амiак безводний 5,5 0
2814 20 00 - Амiак у водному розчинi (нашатирний спирт) 5,5 0
2815 Гiдроксид натрiю (каустична сода); гiдроксид калiю (їдкий калiй); пероксиди натрiю чи калiю:    
  - Гiдроксид натрiю (сода каустична):    
2815 11 00 - - У твердому станi 5,5 0
2815 12 00 - - У водному розчинi (рiдкий луг каустичної соди) 5,5 0
2815 20 - Гiдроксид калiю (їдкий калiй):    
2815 20 10 - - У твердому станi 5,5 0
2815 20 90 - - У водному розчинi (рiдкий луг їдкого калiю) 5,5 0
2815 30 00 - Пероксиди натрiю або калiю 5,5 0
2816 Гiдроксид i пероксид магнiю; оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю:    
2816 10 00 - Гiдроксид i пероксид магнiю 4,1 0
2816 40 00 - Оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю 5,5 0
2817 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку 5,5 0
2818 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю:    
2818 10 - Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:    
  - - Iз вмiстом оксиду алюмiнiю 98,5 мас. % або бiльше:    
2818 10 11 - - - З 50 % або бiльше вiд загальної маси, що мають розмiр частинок бiльше 10 мм 5,2 0
2818 10 19 - - - Менш нiж 50 % бiльше вiд загальної маси, що мають розмiр частинок бiльше 10 мм 5,2 0
  - - Iз вмiстом оксиду алюмiнiю менш нiж 98,5 мас. %:    
2818 10 91 - - - З 50 % або бiльше вiд загальної маси, що мають розмiр частинок бiльше 10 мм 5,2 0
2818 10 99 - - - Менш нiж 50 % бiльше вiд загальної маси, що мають розмiр частинок бiльше 10 мм 5,2 0
2818 20 00 - Оксид алюмiнiю, крiм штучного корунду 4 3
2818 30 00 - Гiдроксид алюмiнiю 5,5 5
2819 Оксиди та гiдроксиди хрому:    
2819 10 00 - Триоксид хрому 5,5 0
2819 90 - Iншi:    
2819 90 10 - - Дiоксид хрому 3,7 0
2819 90 90 - - Iншi 5,5 0
2820 Оксиди марганцю:    
2820 10 00 - Дiоксид марганцю 5,3 0
2820 90 - Iншi:    
2820 90 10 - - Оксид марганцю iз вмiстом марганцю 77 мас. % або бiльше Вiльна 0
2820 90 90 - - Iншi 5,5 0
2821 Оксиди та гiдроксиди залiза; мiнеральнi барвники, що мiстять 70 мас. % або бiльше сполук залiза у перерахунку на Fe2O3:    
2821 10 00 - Оксиди та гiдроксиди залiза 4,6 0
2821 20 00 - Мiнеральнi барвники (фарби землянi) 4,6 0
2822 00 00 Оксиди та гiдроксиди кобальту; оксиди кобальту технiчнi 4,6 0
2823 00 00 Оксиди титану 5,5 0
2824 Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):    
2824 10 00 - Монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот) 5,5 0
2824 90 - Iншi:    
2824 90 10 - - Свинцевий сурик (червоний та оранжевий) 5,5 0
2824 90 90 - - Iншi 5,5 0
2825 Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв:    
2825 10 00 - Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi 5,5 0
2825 20 00 - Оксид та гiдроксид лiтiю 5,3 0
2825 30 00 - Оксиди та гiдроксиди ванадiю 5,5 0
2825 40 00 - Оксиди та гiдроксиди нiкелю Вiльна 0
2825 50 00 - Оксиди та гiдроксиди мiдi 3,2 0
2825 60 00 - Оксиди германiю та дiоксид цирконiю 5,5 0
2825 70 00 - Оксиди та гiдроксиди молiбдену 5,3 0
2825 80 00 - Оксиди стибiю 5,5 0
2825 90 - Iншi:    
  - - Оксид, гiдроксид i пероксид кальцiю:    
2825 90 11 - - - Гiдроксид кальцiю, чистота якого 98 мас. % або бiльше в перерахунку на масу сухої речовини у виглядi частинок, з яких:
- не бiльш як 1 мас. % мають розмiр понад 75 мкм та
- не бiльш як 4 мас. % мають розмiр менш як 1,3 мкм
Вiльна 0
2825 90 19 - - - Iншi 4,6 0
2825 90 20 - - Оксид та гiдроксид берилiю 5,3 0
2825 90 30 - - Оксиди олова 5,5 0
2825 90 40 - - Оксиди та гiдроксиди вольфраму 4,6 0
2825 90 60 - - Оксид кадмiю Вiльна 0
2825 90 80 - - Iншi 5,5 0
  V. СОЛI ТА ПЕРОКСОСОЛI НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ I МЕТАЛIВ    
2826 Фториди; фторосилiкати, фтороалюмiнати та iншi комплекснi солi фтору:    
  - Фториди:    
2826 12 00 - - Алюмiнiю 5,3 0
2826 19 - - Iншi:    
2826 19 10 - - - Амонiю або натрiю 5,5 0
2826 19 90 - - - Iншi 5,3 0
2826 30 00 - Гексафтороалюмiнат натрiю (синтетичний крiолiт) 5,5 0
2826 90 - Iншi:    
2826 90 10 - - Гексафтороцирконат дикалiю 5 0
2826 90 80 - - Iншi 5,5 0
2827 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди; бромiди та бромiд оксиди; йодиди та йодид оксиди:    
2827 10 00 - Хлорид амонiю 5,5 0
2827 20 00 - Хлорид кальцiю 4,6 0
  - Iншi хлориди:    
2827 31 00 - - Магнiю 4,6 0
2827 32 00 - - Алюмiнiю 5,5 0
2827 35 00 - - Нiкелю 5,5 0
2827 39 - - Iншi:    
2827 39 10 - - - Олова 4,1 0
2827 39 20 - - - Залiза 2,1 0
2827 39 30 - - - Кобальту 5,5 0
2827 39 85 - - - Iншi 5,5 0
  - Хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди:    
2827 41 00 - - Мiдi 3,2 0
2827 49 - - Iншi:    
2827 49 10 - - - Свинцю 3,2 0
2827 49 90 - - - Iншi 5,3 0
  - Бромiди та бромiд оксиди:    
2827 51 00 - - Бромiди натрiю або калiю 5,5 0
2827 59 00 - - Iншi 5,5 0
2827 60 00 - Йодиди та йодид оксиди 5,5 0
2828 Гiпохлорити; гiпохлорит кальцiю технiчний; хлорити; гiпобромiти:    
2828 10 00 - Гiпохлорит кальцiю технiчний та iншi гiпохлорити кальцiю 5,5 0
2828 90 00 - Iншi 5,5 0
2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:    
  - Хлорати:    
2829 11 00 - - Натрiю 5,5 0
2829 19 00 - - Iншi 5,5 0
2829 90 - Iншi:    
2829 90 10 - - Перхлорати 4,8 0
2829 90 40 - - Бромати калiю або натрiю Вiльна 0
2829 90 80 - - Iншi 5,5 0
2830 Сульфiди; полiсульфiди визначеного або невизначеного хiмiчного складу:    
2830 10 00 - Сульфiди натрiю 5,5 0
2830 90 - Iншi:    
2830 90 11 - - Сульфiди кальцiю, стибiю або залiза 4,6 0
2830 90 85 - - Iншi 5,5 0
2831 Дитiонiти та сульфоксилати:    
2831 10 00 - Натрiю 5,5 0
2831 90 00 - Iншi 5,5 0
2832 Сульфiти; тiосульфати:    
2832 10 00 - Сульфiти натрiю 5,5 0
2832 20 00 - Iншi сульфiти 5,5 0
2832 30 00 - Тiосульфати 5,5 0
2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):    
  - Сульфати натрiю:    
2833 11 00 - - Сульфат динатрiю 5,5 0
2833 19 00 - - Iншi 5,5 0
  - Iншi сульфати:    
2833 21 00 - - Магнiю 5,5 0
2833 22 00 - - Алюмiнiю 5,5 0
2833 24 00 - - Нiкелю 5 0
2833 25 00 - - Мiдi 3,2 0
2833 27 00 - - Барiю 5,5 0
2833 29 - - Iншi:    
2833 29 20 - - - Кадмiю; хрому; цинку 5,5 0
2833 29 30 - - - Кобальту; титану 5,3 0
2833 29 50 - - - Залiза 5 0
2833 29 60 - - - Свинцю 4,6 0
2833 29 90 - - - Iншi 5 0
2833 30 00 - Галуни 5,5 0
2833 40 00 - Пероксосульфати (персульфати) 5,5 0
2834 Нiтрити; нiтрати:    
2834 10 00 - Нiтрити 5,5 0
  - Нiтрати:    
2834 21 00 - - Калiю 5,5 0
2834 29 - - Iншi:    
2834 29 20 - - - Барiю; берилiю; кадмiю; кобальту; нiкелю; свинцю 5,5 0
2834 29 40 - - - Мiдi 4,6 0
2834 29 80 - - - Iншi 3 0
2835 Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфiти) та фосфати; полiфосфати, визначеного або невизначеного хiмiчного складу:    
2835 10 00 - Фосфiнати (гiпофосфiти) та фосфонати (фосфiти) 5,5 0
  - Фосфати:    
2835 22 00 - - Моно- або динатрiю 5,5 0
2835 24 00 - - Калiю 5,5 0
2835 25 - - Гiдрогенфосфат кальцiю (фосфат дикальцiю):    
2835 25 10 - - - Iз вмiстом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 5,5 0
2835 25 90 - - - Iз вмiстом фтору 0,005 мас. % або бiльше, але менш як 0,2 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 5,5 0
2835 26 - - Iншi фосфати кальцiю:    
2835 26 10 - - - Iз вмiстом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 5,5 0
2835 26 90 - - - Iз вмiстом фтору не менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 5,5 0
2835 29 - - Iншi:    
2835 29 10 - - - Триамонiю 5,3 0
2835 29 30 - - - Тринатрiю 5,5 0
2835 29 90 - - - Iншi 5,5 0
  - Полiфосфати:    
2835 31 00 - - Трифосфат натрiю (триполiфосфат натрiю) 5,5 0
2835 39 00 - - Iншi 5,5 0
2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбамат амонiю:    
2836 20 00 - Карбонат динатрiю 5,5 5
2836 30 00 - Гiдрогенкарбонат (бiкарбонат) натрiю 5,5 0
2836 40 00 - Карбонати калiю 5,5 0
2836 50 00 - Карбонат кальцiю 5 0
2836 60 00 - Карбонат барiю 5,5 0
  - Iншi:    
2836 91 00 - - Карбонати лiтiю 5,5 0
2836 92 00 - - Карбонат стронцiю 5,5 0
2836 99 - - Iншi:    
  - - - Карбонати:    
2836 99 11 - - - - Магнiю; мiдi 3,7 0
2836 99 17 - - - - Iншi 5,5 0
2836 99 90 - - - Пероксокарбонати (перкарбонати) 5,5 0
2837 Цiанiди, оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди:    
  - Цiанiди та оксиди цiанiдiв:    
2837 11 00 - - Натрiю 5,5 0
2837 19 00 - - Iншi 5,5 0
2837 20 00 - Комплекснi цiанiди 5,5 0
2839 Силiкати; силiкати лужних металiв технiчнi:    
  - Натрiю:    
2839 11 00 - - Метасилiкати натрiю 5 0
2839 19 00 - - Iншi 5 0
2839 90 - Iншi:    
2839 90 10 - - Калiю 5 0
2839 90 90 - - Iншi 5 0
2840 Борати; пероксоборати (перборати):    
  - Тетраборат динатрiю (бура очищена):    
2840 11 00 - - Безводний Вiльна 0
2840 19 - - Iнший:    
2840 19 10 - - - Пентагiдрат тетраборату натрiю Вiльна 0
2840 19 90 - - - Iншi 5,3 0
2840 20 - Iншi борати:    
2840 20 10 - - Борати натрiю, безводнi Вiльна 0
2840 20 90 - - Iншi 5,3 0
2840 30 00 - Пероксоборати (перборати) 5,5 0
2841 Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот:    
2841 30 00 - Дихромат натрiю 5,5 0
2841 50 00 - Iншi хромати та дихромати; пероксохромати 5,5 0
  - Манганiти, манганати та перманганати:    
2841 61 00 - - Перманганат калiю 5,5 0
2841 69 00 - - Iншi 5,5 0
2841 70 00 - Молiбдати 5,5 0
2841 80 00 - Вольфрамати 5,5 0
2841 90 - Iншi:    
2841 90 30 - - Цинкати i ванадати 4,6 0
2841 90 85 - - Iншi 5,5 0
2842 Iншi солi неорганiчних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилiкати визначеного або невизначеного хiмiчного складу), крiм азидiв:    
2842 10 00 - Силiкати подвiйнi або комплекснi, включаючи алюмосилiкати визначеного або невизначеного хiмiчного складу 5,5 0
2842 90 - Iншi:    
2842 90 10 - - Солi простi, подвiйнi або комплекснi солi селенової або телурової кислот 5,3 0
2842 90 80 - - Iншi 5,5 0
  VI. IНШI ПРОДУКТИ    
2843 Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, iз визначеним або невизначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв:    
2843 10 - Дорогоцiннi метали у колоїдному станi:    
2843 10 10 - - Срiбло 5,3 0
2843 10 90 - - Iншi 3,7 0
  - Сполуки срiбла:    
2843 21 00 - - Нiтрат срiбла 5,5 0
2843 29 00 - - Iншi 5,5 0
2843 30 00 - Сполуки золота 3 0
2843 90 - Iншi сполуки; амальгами:    
2843 90 10 - - Амальгами 5,3 0
2843 90 90 - - Iншi 3 0
2844 Хiмiчнi радiоактивнi елементи та радiоактивнi iзотопи (включаючи подiльнi або вiдновлюванi хiмiчнi елементи та iзотопи) та їх сполуки; сумiшi та залишки, якi мiстять цi продукти:    
2844 10 - Уран природний та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять природний уран або сполуки природного урану:    
  - - Природний уран:    
2844 10 10 - - - Необроблений; вiдходи та брухт Вiльна 0
2844 10 30 - - - Оброблений Вiльна 0
2844 10 50 - - Фероуран Вiльна 0
2844 10 90 - - Iншi Вiльна 0
2844 20 - Уран, збагачений ураном-235 та його сполуки; плутонiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збагачений ураном-235, плутонiй або сполуки цих продуктiв:    
  - - Уран, збагачений ураном-235 та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктiв:    
2844 20 25 - - - Фероуран Вiльна 0
2844 20 35 - - - Iншi Вiльна 0
  - - Плутонiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять плутонiй або сполуки цих продуктiв:    
  - - - Сумiшi урану та плутонiю:    
2844 20 51 - - - - Фероуран Вiльна 0
2844 20 59 - - - - Iншi Вiльна 0
2844 20 99 - - - Iншi Вiльна 0
2844 30 - уран, збiднений ураном-235 та його сполуки; торiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збiднений ураном-235, торiй або сполуки цих продуктiв:    
  - - Уран, збiднений ураном-235; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збiднений ураном-235 або сполуки цього продукту:    
2844 30 11 - - - Металокерамiка 5,5 0
2844 30 19 - - - Iншi 2,9 3
  - - Торiй; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять торiй, або сполуки цього продукту:    
2844 30 51 - - - Металокерамiка 5,5 0
  - - - iншi:    
2844 30 55 - - - - Необроблений; вiдходи та брухт (Euratom) Вiльна 0
  - - - - Оброблений:    
2844 30 61 - - - - - Бруски, прутки, профiлi, кутики, дрiт, листове залiзо, стрiчки та листи (Euratom) Вiльна 0
2844 30 69 - - - - - Iншi (Euratom) Вiльна 0
  - - Сполуки урану, збiдненого ураном-235, або торiю, змiшанi або не змiшанi разом:    
2844 30 91 - - - Сполуки торiю або урану, збiдненого ураном-235, змiшанi або не змiшанi разом (Euratom), крiм солей торiю Вiльна 0
2844 30 99 - - - Iншi Вiльна 0
2844 40 - Радiоактивнi елементи та iзотопи i сполуки, крiм включених до пiдпозицiй 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять цi елементи, iзотопи або сполуки; радiоактивнi залишки:    
2844 40 10 - - Уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi i сполуки, одержанi з урану-233, або сполуки цього продукту Вiльна 0
  - - Iншi:    
2844 40 20 - - - Штучнi радiоактивнi iзотопи (Euratom) Вiльна 0
2844 40 30 - - - Сполуки штучних радiоактивних iзотопiв (Euratom) Вiльна 0
2844 40 80 - - - Iншi Вiльна 0
2844 50 00 - Вiдпрацьованi (опромiненi) тепловидiльнi елементи (твели) ядерних реакторiв (Euratom) Вiльна 0
2845 Iзотопи, крiм включених до товарної позицiї 2844; їх органiчнi або неорганiчнi сполуки, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:    
2845 10 00 - Важка вода (оксид дейтерiю) (Euratom) 5,5 5
2845 90 - Iншi:    
2845 90 10 - - Дейтерiй та його сполуки; водень та його сполуки, збагаченi дейтерiєм; сумiшi та розчини, що мiстять цi продукти (Euratom) 5,5 5
2845 90 90 - - Iншi 5,5 0
2846 Сполуки, органiчнi або неорганiчнi, рiдкiсноземельних металiв, iтрiю чи скандiю або сумiшей цих металiв:    
2846 10 00 - Сполуки церiю 3,2 0
2846 90 00 - Iншi 3,2 0
2847 00 00 Пероксид водню, отвердний або не отвердний сечовиною 5,5 0
2848 00 00 Фосфiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм ферофосфорних сполук 5,5 0
2849 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:    
2849 10 00 - Кальцiю 5,5 0
2849 20 00 - Кремнiю 5,5 0
2849 90 - Iншi:    
2849 90 10 - - Бору 4,1 0
2849 90 30 - - Вольфраму 5,5 0
2849 90 50 - - Алюмiнiю; хрому; молiбдену; ванадiю; танталу; титану 5,5 0
2849 90 90 - - Iншi 5,3 0
2850 00 Гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди та бориди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм сполук, що є карбiдами товарної позицiї 2849:    
2850 00 20 - Гiдриди; нiтриди 4,6 0
2850 00 50 - Азиди 5,5 0
2850 00 70 - Силiциди 5,5 0
2850 00 90 - Бориди 5,3 0
[2851]      
2852 00 00 Сполуки ртутi, неорганiчнi або органiчнi, крiм амальгам 5,5 0
2853 00 Iншi неорганiчнi сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогiчної чистоти); рiдке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря; амальгами, крiм амальгам дорогоцiнних металiв:    
2853 00 10 - Дистильована i кондуктометрична вода та вода аналогiчної чистоти 2,7 0
2853 00 30 - Рiдке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря 4,1 0
2853 00 50 - Хлористий цiан (хлорцiан) 5,5 0
2853 00 90 - Iншi 5,5 0
29 ГРУПА 29 - ОРГАНIЧНI ХIМIЧНI СПОЛУКИ    
  I. ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI    
2901 Вуглеводнi ациклiчнi:    
2901 10 00 - Насиченi Вiльна 0
  - Ненасиченi:    
2901 21 00 - - Етилен Вiльна 0
2901 22 00 - - Пропен (пропiлен) Вiльна 0
2901 23 - - Бутен (бутилен) та його iзомери:    
2901 23 10 - - - Бут-1-ен i бут-2-ен Вiльна 0
2901 23 90 - - - Iншi Вiльна 0
2901 24 - - Бута-1,3-дiєн та iзопрен:    
2901 24 10 - - - Бута-1,3-дiєн Вiльна 0
2901 24 90 - - - Iзопрен Вiльна 0
2901 29 00 - - Iншi Вiльна 0
2902 Вуглеводнi циклiчнi:    
  - Циклани (циклоалкани), циклени (циклоалкени) та циклотерпени:    
2902 11 00 - - Циклогексан Вiльна 0
2902 19 - - Iншi:    
2902 19 10 - - - Циклотерпени Вiльна 0
2902 19 80 - - - Iншi Вiльна 0
2902 20 00 - Бензол Вiльна 0
2902 30 00 - Толуол Вiльна 0
  - Ксилоли:    
2902 41 00 - - о-ксилол Вiльна 0
2902 42 00 - - м-ксилол Вiльна 0
2902 43 00 - - п-ксилол Вiльна 0
2902 44 00 - - Сумiшi iзомерiв ксилолу Вiльна 0
2902 50 00 - Стирол Вiльна 0
2902 60 00 - Етилбензол Вiльна 0
2902 70 00 - Кумол Вiльна 0
2902 90 - Iншi:    
2902 90 10 - - Нафталiн та антрацен Вiльна 0
2902 90 30 - - Дифенiл та терфенiли Вiльна 0
2902 90 90 - - Iншi Вiльна 0
2903 Галогенованi похiднi вуглеводнiв:    
  - Насиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:    
2903 11 00 - - Хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид) 5,5 0
2903 12 00 - - Дихлорметан (метиленхлорид) 5,5 0
2903 13 00 - - Хлороформ (трихлорметан) 5,5 0
2903 14 00 - - Тетрахлорид вуглецю 5,5 0
2903 15 00 - - Етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан) 5,5 0
2903 19 - - Iншi:    
2903 19 10 - - - 1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ) 5,5 0
2903 19 80 - - - Iншi 5,5 0
  - Ненасиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:    
2903 21 00 - - Вiнiлхлорид (хлоретилен) 5,5 0
2903 22 00 - - Трихлоретилен 5,5 0
2903 23 00 - - Тетрахлоретилен (перхлоретилен) 5,5 0
2903 29 00 - - Iншi 5,5 0
  - Фторованi, бромованi або йодованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:    
2903 31 00 - - Етилендибромiд (ISO) (1,2-диброметан) 5,5 0
2903 39 - - Iншi    
  - - - Бромiди:    
2903 39 11 - - - - Бромметан (метилбромiд) 5,5 0
2903 39 15 - - - - Дибромметан Вiльна 0
2903 39 19 - - - - Iншi 5,5 0
2903 39 90 - - - Фториди та йодиди 5,5 0
  - галогенованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв iз вмiстом двох або бiльше рiзних атомiв галогенiв:    
2903 41 00 - - Трихлорфторметан 5,5 0
2903 42 00 - - Дихлордифторметан 5,5 0
2903 43 00 - - Трихлортрифторетани 5,5 0
2903 44 - - Дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан:    
2903 44 10 - - - Дихлортетрафторетани 5,5 0
2903 44 90 - - - Хлорпентафторетан 5,5 0
2903 45 - - Iншi пергалогенованi похiднi, що мiстять лише фтор i хлор:    
2903 45 10 - - - Хлортрифторметан 5,5 0
2903 45 15 - - - Пентахлорфторетан 5,5 0
2903 45 20 - - - Тетрахлордифторетани 5,5 0
2903 45 25 - - - Гептахлорфторпропани 5,5 0
2903 45 30 - - - Гексахлордифторпропани 5,5 0
2903 45 35 - - - Пентахлортрифторпропани 5,5 0
2903 45 40 - - - Тетрахлортетрафторпропани 5,5 0
2903 45 45 - - - Трихлорпентафторпропани 5,5 0
2903 45 50 - - - Дихлоргексафторпропани 5,5 0
2903 45 55 - - - Хлоргептафторпропани 5,5 0
2903 45 90 - - - Iншi 5,5 0
2903 46 - - Бромхлордифторметан, бромтрифторметан та дибромтетрафторетани:    
2903 46 10 - - - Бромхлордифторметан 5,5 0
2903 46 20 - - - Бромтрифторметан 5,5 0
2903 46 90 - - - Дибромтетрафторетани 5,5 0
2903 47 00 - - Iншi пергалогенованi похiднi 5,5 0
2903 49 - - Iншi:    
  - - - Галогенованi, лише з фтором i хлором:    
  - - - - Метану, етану або пропану:    
2903 49 11 - - - - - Хлородифлуорометан (HCFC-22) 5,5 0
2903 49 15 - - - - - 1,1-Дихлоро-1-флуороєтан (HCFC-141b) 5,5 0
2903 49 19 - - - - - Iншi 5,5 0
2903 49 20 - - - - Iншi 5,5 0
  - - - Галогенованi, лише з фтором i бромом:    
2903 49 30 - - - - Метану, етану або пропану 5,5 0
2903 49 40 - - - - Iншi 5,5 0
2903 49 80 - - - Iншi 5,5 0
  - Галогенованi похiднi цикланових (циклоалканових), цикленових (циклоалкенових) або циклотерпенових вуглеводнiв:    
2903 51 00 - - 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включаючи лiндан (ISO, INN) 5,5 0
2903 52 00 - - Альдрiн (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO) 5,5 0
2903 59 - - Iншi:    
2903 59 10 - - - 1,2-Дибром-4-(1,2-диброметил)циклогексан Вiльна 0
2903 59 30 - - - Тетрабромциклооктани Вiльна 0
2903 59 80 - - - Iншi 5,5 0
  - Галогенованi похiднi ароматичних вуглеводнiв:    
2903 61 00 - - Хлорбензол, о-дихлорбензол та п-дихлорбензол 5,5 0
2903 62 00 - - Гексахлорбензол (ISO) та ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс(п-хлорфенiл)етан) 5,5 0
2903 69 - - Iншi:    
2903 69 10 - - - 2,3,4,5,6-Пентаброметилбензол Вiльна 0
2903 69 90 - - - Iншi 5,5 0
2904 Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi:    
2904 10 00 - Похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри 5,5 0
2904 20 00 - Похiднi iз вмiстом лише нiтро- або лише нiтрозогруп 5,5 0
2904 90 - Iншi:    
2904 90 20 - - Сульфогалогенованi похiднi 5,5 0
2904 90 40 - - Трихлоронiтрометан (хлорпiкрин) 5,5 0
2904 90 85 - - Iншi 5,5 0
____________
(1) Лiнiйне збiльшення впродовж 5 рокiв.
  II. СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI    
2905 Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
  - Моноспирти насиченi:    
2905 11 00 - - Метанол (метиловий спирт) 5,5 0
2905 12 00 - - Пропан-1-ол (спирт пропiловий) та пропан-2-ол (спирт iзопропiловий) 5,5 0
2905 13 00 - - Бутан-1-ол (спирт н-бутиловий) 5,5 0
2905 14 - - Iншi бутаноли:    
2905 14 10 - - - 2-Метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий) 4,6 0
2905 14 90 - - - Iншi 5,5 0
2905 16 - - Октанол (спирт октиловий) та його iзомери:    
2905 16 10 - - - 2-Етилгексан-1-ол 5,5 0
2905 16 20 - - - Октан-2-ол Вiльна 0
2905 16 80 - - - Iншi 5,5 0
2905 17 00 - - Додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий) 5,5 0
2905 19 00 - - Iншi 5,5 0
  - Ненасиченi моноспирти:    
2905 22 - - Ациклiчнi терпеновi спирти:    
2905 22 10 - - - Геранiол, цитронелол, лiналол, родинол i нерол 5,5 0
2905 22 90 - - - Iншi 5,5 0
2905 29 - - Iншi:    
2905 29 10 - - - Алiловий спирт 5,5 0
2905 29 90 - - - Iншi 5,5 0
  - Дiоли:    
2905 31 00 - - Етиленглiколь (етандiол) 5,5 0
2905 32 00 - - Пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол) 5,5 0
2905 39 - - Iншi:    
2905 39 10 - - - 2-Метилпентан-2,4-дiол (гексиленглiколь) 5,5 0
2905 39 20 - - - Бутан-1,3-дiол Вiльна 0
2905 39 25 - - - Бутан-1,4-дiол 5,5 0
2905 39 30 - - - 2,4,7,9-Тетраметилдек-5-iн-4,7-дiол Вiльна 0
2905 39 85 - - - Iншi 5,5 0
  - Iншi полiспирти:    
2905 41 00 - - 2-Етил-2-(гiдроксиметил)пропан-1,3-дiол (триметилолпропан) 5,5 0
2905 42 00 - - Пентаеритрит (пентаеритритол) 5,5 0
2905 43 00 - - Манiтол (манiт) 9,6 + 125,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Манiтол сорбiту (100 тонн/рiк)
2905 44 - - D-глюцитол (сорбiтол):    
  - - - У водному розчинi:    
2905 44 11 - - - - Iз вмiстом D-манiтолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 7,7 + 16,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Манiтол сорбiту (100 тонн/рiк)
2905 44 19 - - - - Iнший 9,6 + 37,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Манiтол сорбiту (100 тонн/рiк)
  - - - Iнший:    
2905 44 91 - - - - Iз вмiстом D-манiтолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 7,7 + 23 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Манiтол сорбiту (100 тонн/рiк)
2905 44 99 - - - - Iнший 9,6 + 53,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Манiтол сорбiту (100 тонн/рiк)
2905 45 00 - - Глiцерин (1,2,3-триоксипропан) 3,8 0
2905 49 - - Iншi:    
2905 49 10 - - - Трiоли; тетроли 5,5 0
2905 49 80 - - - Iншi 5,5 0
  - Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi ациклiчних спиртiв:    
2905 51 00 - - Етхлорвiнол (INN) Вiльна 0
2905 59 - - Iншi:    
2905 59 10 - - - Моноспиртiв (одноатомних спиртiв) 5,5 0
  - - - Полiспиртiв (багатоатомних спиртiв):    
2905 59 91 - - - - 2,2-Бiс (бромметил) пропандiол Вiльна 0
2905 59 99 - - - - Iншi 5,5 0
2906 Спирти циклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
  - Циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi:    
2906 11 00 - - Ментол 5,5 0
2906 12 00 - - Циклогексанол, метилциклогексаноли та диметилциклогексаноли 5,5 0
2906 13 - - Стерини та iнозити:    
2906 13 10 - - - Стерини 5,5 0
2906 13 90 - - - Iнозити Вiльна 0
2906 19 00 - - Iншi 5,5 0
  - Ароматичнi:    
2906 21 00 - - Бензиловий спирт 5,5 0
2906 29 00 - - Iншi 5,5 0
  III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI    
2907 Феноли; фенолоспирти:    
  - Монофеноли:    
2907 11 00 - - Фенол (гiдроксибензол) та його солi 3 0
2907 12 00 - - Крезоли та їх солi 2,1 0
2907 13 00 - - Октилфенол, нонiлфенол та їх iзомери; солi цих речовин 5,5 0
2907 15 - - Нафтоли та їх солi:    
2907 15 10 - - - 1-Нафтол Вiльна 0
2907 15 90 - - - Iншi 5,5 0
2907 19 - - Iншi:    
2907 19 10 - - - Ксиленоли та їх солi 2,1 0
2907 19 90 - - - Iншi 5,5 0
  - Полiфеноли; фенолоспирти:    
2907 21 00 - - Резорцин та його солi 5,5 0
2907 22 00 - - Гiдрохiнон (хiнол) та його солi 5,5 0
2907 23 00 - - 4,4'-Iзопропiлiдендифенол (бiсфенол А, дифенiлолпропан) та його солi 5,5 0
2907 29 00 - - Iншi 5,5 0
2908 Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi фенолiв або фенолоспиртiв:    
  - Похiднi, що мiстять лише галогеногрупи та їх солi:    
2908 11 00 - - Пентахлорфенол (ISO) 5,5 0
2908 19 00 - - Iншi 5,5 0
  - Iншi:    
2908 91 00 - - Дiносеб (ISO) та його солi 5,5 0
2908 99 - - Iншi:    
2908 99 10 - - - Похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi ефiри 5,5 0
2908 99 90 - - - Iншi 5,5 0
  IV. ПРОСТI ЕФIРИ (ЕТЕРИ), ПЕРОКСИДИ СПИРТIВ, ПЕРОКСИДИ ПРОСТИХ ЕФIРIВ, ПЕРОКСИДИ КЕТОНIВ, ЕПОКСИДИ З ТРИЧЛЕННИМ ЦИКЛОМ, АЦЕТАЛI I НАПIВАЦЕТАЛI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI    
2909 Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
  - Простi ефiри ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
2909 11 00 - - Дiетиловий ефiр 5,5 0
2909 19 - - Iншi:    
2909 19 10 - - - Тезе-бутил єтил єтер (єтил-тертио-бутил-єтер, ETBE) 5,5 0
2909 19 90 - - - Iншi 5,5 0
2909 20 00 - Ефiри простi циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 0
2909 30 - Ефiри простi ароматичнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
2909 30 10 - - Дифенiловий ефiр простий Вiльна 0
  - - Бромованi похiднi:    
2909 30 31 - - - Пентабромдифенiловий ефiр простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бiс- (пентабромофенокси)бензол Вiльна 0
2909 30 35 - - - 1,2-Бiс (2,4,6-трибромофенокси)етан, для виробництва акрилонiтрил- бутадiєнстиролу (ABS) Вiльна 0
2909 30 38 - - - Iншi 5,5 0
2909 30 90 - - Iншi 5,5 0
  - Ефiроспирти та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
2909 41 00 - - 2,2'-Оксидiетанол (дiетиленглiколь, диглiколь) 5,5 0
2909 43 00 - - Простi монобутиловi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю 5,5 0
2909 44 00 - - Iншi простi моноалкiлнi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю 5,5 0
2909 49 - - Iншi:    
  - - - Ациклiчнi:    
2909 49 11 - - - - 2-(2-Хлоретокси)етанол Вiльна 0
2909 49 18 - - - - Iншi 5,5 0
2909 49 90 - - - Циклiчнi 5,5 0
2909 50 - Ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
2909 50 10 - - Гваякол i гваяколсульфонати калiю 5,5 0
2909 50 90 - - Iншi 5,5 0
2909 60 00 - Пероксиди спиртiв, простих ефiрiв, кетонiв та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 0
2910 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять в структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
2910 10 00 - Оксиран (етиленоксид) 5,5 0
2910 20 00 - Метилоксиран (пропiленоксид) 5,5 0
2910 30 00 - 1-хлор-2,3-епоксипропан (епiхлоргiдрин) 5,5 0
2910 40 00 - Дiелдрiн (ISO, INN) 5,5 0
2910 90 00 - Iншi 5,5 0
2911 00 00 Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5 0
  V. СПОЛУКИ З АЛЬДЕГIДНОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ    
2912 Альдегiди, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд:    
  - Альдегiди ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:    
2912 11 00 - - Метаналь (формальдегiд) 5,5 0
2912 12 00 - - Етаналь (ацетальдегiд) 5,5 0
2912 19 - - Iншi:    
2912 19 10 - - - Бутаналь (бутиральдегiд, нормальний iзомер) 5,5 0
2912 19 90 - - - Iншi 5,5 0
  - Альдегiди циклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:    
2912 21 00 - - Бензальдегiд 5,5 0
2912 29 00 - - Iншi 5,5 0
2912 30 00 - Альдегiдоспирти 5,5 0
  - Альдегiди простих ефiрiв, альдегiдофеноли та альдегiди, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група:    
2912 41 00 - - Ванiлiн (4-гiдрокси-3-метоксибензальдегiд) 5,5 0
2912 42 00 - - Етилванiлiн (3-етокси-4-гiдроксибензальдегiд) 5,5 0
2912 49 00 - - Iншi 5,5 0
2912 50 00 - Циклiчнi полiмери альдегiдiв 5,5 0
2912 60 00 - Параформальдегiд 5,5 0
2913 00 00 Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi 5,5 0
  VI. СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХIНОННОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ    
2914 Кетони та хiнони, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
  - Кетони ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:    
2914 11 00 - - Ацетон 5,5 0
2914 12 00 - - Бутанон (метилетилкетон) 5,5 0
2914 13 00 - - 4-Метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон) 5,5 0
2914 19 - - Iншi:    
2914 19 10 - - - 5-Метилгексан-2-он Вiльна 0
2914 19 90 - - - Iншi 5,5 0
  - Кетони циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi, до складу яких не входять iншi кисневмiснi функцiональнi групи:    
2914 21 00 - - Камфора 5,5 0
2914 22 00 - - Циклогексанон та метилциклогексанони 5,5 0
2914 23 00 - - Iонони та метилiонони 5,5 0
2914 29 00 - - Iншi 5,5 0
  - Кетони ароматичнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:    
2914 31 00 - - Фенiлацетон (фенiлпропан-2-он) 5,5 0
2914 39 00 - - Iншi 5,5 0
2914 40 - Кетоноспирти та кетоноальдегiди:    
2914 40 10 - - 4-Гiдрокси-4-метилпентан-2-он (дiацетоновий спирт) 5,5 0
2914 40 90 - - Iншi 3 0
2914 50 00 - Кетонофеноли та кетони, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група 5,5 0
  - Хiнони:    
2914 61 00 - - Антрахiнон 5,5 0
2914 69 - - Iншi:    
2914 69 10 - - - 1,4-Нафтохiнон Вiльна 0
2914 69 90 - - - Iншi 5,5 0
2914 70 00 - Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 0
  VII. КИСЛОТИ КАРБОНОВI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI    
2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
  - Мурашина кислота, її солi та складнi ефiри:    
2915 11 00 - - Мурашина кислота 5,5 0
2915 12 00 - - Солi мурашиної кислоти 5,5 0
2915 13 00 - - Складнi ефiри мурашиної кислоти 5,5 0
  - оцтова кислота та її солi; оцтовий ангiдрид:    
2915 21 00 - - Оцтова кислота 5,5 0
2915 24 00 - - Оцтовий ангiдрид 5,5 0
2915 29 00 - - Iншi 5,5 0
  - Складнi ефiри оцтової кислоти:    
2915 31 00 - - Етилацетат 5,5 0
2915 32 00 - - Вiнiлацетат 5,5 0
2915 33 00 - - н-Бутилацетат 5,5 0
2915 36 00 - - Диносебу (ISO) ацетат 5,5 0
2915 39 - - Iншi:    
2915 39 10 - - - Пропiлацетат та iзопропiлацетат 5,5 0
2915 39 30 - - - Метилацетат, пентилацетат (амiлацетат), iзопентилацетат (iзоамiлацетат) та ацетати глiцерину 5,5 0
2915 39 50 - - - п-Толiлацетат, фенiлпропiлацетати, бензилацетат, родинiлацетат, санталiлацетат та ацетати фенiлетан-1,2-дiолу 5,5 0
2915 39 80 - - - Iншi 5,5 0
2915 40 00 - Кислоти моно-, ди- або трихлороцтовi, їх солi та складнi ефiри 5,5 0
2915 50 00 - Пропiонова кислота, її солi та складнi ефiри 4,2 0
2915 60 - Маслянi кислоти, валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри:    
  - - Маслянi кислоти, їх солi та складнi ефiри:    
2915 60 11 - - - Дiiзобутират 1-iзопропiл-2,2-диметилтриметилену Вiльна 0
2915 60 19 - - - Iншi 5,5 0
2915 60 90 - - Валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри 5,5 0
2915 70 - Пальмiтинова кислота, стеаринова кислота, їх солi та складнi ефiри:    
2915 70 15 - - Пальмiтинова кислота 5,5 0
2915 70 20 - - Солi та складнi ефiри пальмiтинової кислоти 5,5 0
2915 70 25 - - Стеаринова кислота 5,5 0
2915 70 30 - - Солi стеаринової кислоти 5,5 0
2915 70 80 - - Складнi ефiри стеаринової кислоти 5,5 0
2915 90 - Iншi:    
2915 90 10 - - Лауринова кислота 5,5 0
2915 90 20 - - Хлорформiати 5,5 0
2915 90 80 - - Iншi 5,5 0
2916 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi ненасиченi, кислоти циклiчнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
  - Ациклiчнi монокарбоновi кислоти ненасиченi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:    
2916 11 00 - - Акрилова кислота та її солi 6,5 0
2916 12 - - Складнi ефiри акрилової кислоти:    
2916 12 10 - - - Метилакрилат 6,5 3
2916 12 20 - - - Етилакрилат 6,5 3
2916 12 90 - - - Iншi 6,5 3
2916 13 00 - - Метакрилова кислота та її солi 6,5 0
2916 14 - - Складнi ефiри метакрилової кислоти:    
2916 14 10 - - - Метилметакрилат 6,5 0
2916 14 90 - - - Iншi 6,5 0
2916 15 00 - - Олеїнова, лiнолева або лiноленова кислоти, їх солi та складнi ефiри 6,5 0
2916 19 - - Iншi:    
2916 19 10 - - - Ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри 5,9 0
2916 19 30 - - - Гекса-2,4-дiєнова кислота (сорбiнова кислота) 6,5 0
2916 19 40 - - - Кислота кротонова Вiльна 0
2916 19 50 - - - Бинаракрил (ISO) 6,5 0
2916 19 70 - - - Iншi 6,5 0
2916 20 00 - Кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) та циклотерпеновi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 0
  - Кислоти ароматичнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:    
2916 31 00 - - Бензойна кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2916 32 - - Пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл:    
2916 32 10 - - - Пероксид бензоїлу 6,5 0
2916 32 90 - - - Хлористий бензоїл 6,5 0
2916 34 00 - - Фенiлоцтова кислота та її солi Вiльна 0
2916 35 00 - - Складнi ефiри фенiлоцтової кислоти Вiльна 0
2916 39 00 - - Iншi 6,5 0
2917 Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
  - Кислоти ациклiчнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:    
2917 11 00 - - Щавлева кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 3
2917 12 - - Адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри:    
2917 12 10 - - - Адипiнова кислота та її солi 6,5 3
2917 12 90 - - - Складнi ефiри адипiнової кислоти 6,5 0
2917 13 - - Азелаїнова кислота, себацинова кислота, їх солi та складнi ефiри:    
2917 13 10 - - - Себацинова кислота Вiльна 0
2917 13 90 - - - Iншi 6 0
2917 14 00 - - Малеїновий ангiдрид 6,5 0
2917 19 - - Iншi:    
2917 19 10 - - - Малонова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2917 19 90 - - - Iншi 6,3 0
2917 20 00 - Кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6 0
  - Кислоти ароматичнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:    
2917 32 00 - - Дiоктилортофталати 6,5 3
2917 33 00 - - Динонiлортофталати або дидецилортофталати 6,5 0
2917 34 - - Iншi складнi ефiри ортофталевої кислоти:    
2917 34 10 - - - Дибутилортофталати 6,5 0
2917 34 90 - - - Iншi 6,5 0
2917 35 00 - - Фталевий ангiдрид 6,5 3
2917 36 00 - - Терефталева кислота та її солi 6,5 3
2917 37 00 - - Диметилтерефталат 6,5 0
2917 39 - - Iншi:    
  - - - Бромованi похiднi:    
2917 39 11 - - - - Складний ефiр або ангiдрид тетрабромфталевої кислоти Вiльна 0
2917 39 19 - - - - Iншi 6,5 0
  - - - Iншi:    
2917 39 30 - - - - Кислота бензол-1,2,4-трикарбоксилова Вiльна 0
2917 39 40 - - - - Iзофталоїлдихлорид iз вмiстом 0,8 мас. % або менше терефталоїлдихлориду Вiльна 0
2917 39 50 - - - - Кислота нафталiн-1,4,5,8-тетракарбонова Вiльна 0
2917 39 60 - - - - Ангiдрид тетрахлорфталевий Вiльна 0
2917 39 70 - - - - 3,5-бiс (метоксикарбонiл) бензолсульфонат натрiю Вiльна 0
2917 39 80 - - - - Iншi 6,5 0
2918 Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмiсна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
  - Кислоти карбоновi, до складу яких входить спиртова група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:    
2918 11 00 - - Молочна кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2918 12 00 - - Винна кислота 6,5 0
2918 13 00 - - Солi та складнi ефiри винної кислоти 6,5 0
2918 14 00 - - Лимонна кислота 6,5 3
2918 15 00 - - Солi та складнi ефiри лимонної кислоти 6,5 3
2918 16 00 - - Глюконова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2918 18 00 - - Хлорбензилат (ISO) 6,5 5
2918 19 - - Iншi:    
2918 19 30 - - - Холева кислота, 3-альфа, 12-альфа-дигiдрокси-5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солi та складнi ефiри 6,3 0
2918 19 40 - - - 2,2-Бiс (гiдроксиметил) пропiонова кислота Вiльна 0
2918 19 85 - - - Iншi 6,5 0
  - Кислоти карбоновi, до складу яких входить фенольна функцiональна група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:    
2918 21 00 - - Салiцилова кислота та її солi 6,5 0
2918 22 00 - - о-Ацетилсалiцилова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 3
2918 23 - - Iншi складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солi:    
2918 23 10 - - - Метилсалiцилат i фенiлсалiцилат (салол) 6,5 0
2918 23 90 - - - Iншi 6,5 0
2918 29 - - Iншi:    
2918 29 10 - - - Сульфосалiциловi кислоти, гiдроксинафтойнi кислоти, їх солi та складнi ефiри 6,5 0
2918 29 30 - - - 4-Гiдроксибензойна кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2918 29 80 - - - Iншi 6,5 0
2918 30 00 - Кислоти карбоновi, до складу яких входить альдегiдна або кетонова група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 0
  - Iншi:    
2918 91 00 - - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5 - трихлорфеноксiоцтова кислота), її солi та складнi ефiри 6,5 0
2918 99 - - iншi:    
2918 99 10 - - - 2,6-Диметоксибензойна кислота Вiльна 0
2918 99 20 - - - Дикамба (ISO) Вiльна 0
2918 99 30 - - - Феноксiацетат натрiю Вiльна 0
2918 99 90 - - - Iншi 6,5 0
  VIII. СКЛАДНI ЕФIРИ (ЕСТЕРИ) НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛIВ, ТА ЇХ СОЛI, ТА ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI    
2919 Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi, включаючи лактофосфати; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
2919 10 00 - Трис (2,3-дибромпропiл)фосфат 6,5 0
2919 90 - Iншi:    
2919 90 10 - Трибутилфосфати, трифенiлфосфат, тритолiлфосфати, триксилiлфосфати та трис (2-хлоретил)фосфат 6,5 0
2919 90 90 - - Iншi 6,5 0
2920 Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот неметалiв (за винятком складних ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
  - Тiофосфорнi складнi ефiри (фосфоротiоати) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:    
2920 11 00 - - Паратiон (ISO) та паратiонметил (ISO) (метилпаратiон) 6,5 0
2920 19 00 - - Iншi 6,5 0
2920 90 - Iншi:    
2920 90 10 - - Складнi ефiри сiрчаної кислоти та вуглекислоти та їх солi, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 6,5 0
2920 90 20 - - Диметилфосфонат (диметилфосфiт) 6,5 0
2920 90 30 - - Триметилфосфiт (триметоксифосфiн) 6,5 0
2920 90 40 - - Триетилфосфiт 6,5 0
2920 90 50 - - Дiетилфосфонат (дiетилгiдрогенфосфiт) (дiетилфосфiт) 6,5 0
2920 90 85 - - Iншi сполуки 6,5 0
  IХ. СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ    
2921 Сполуки з амiнною функцiональною групою:    
  - Моноамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:    
2921 11 - - Метиламiн, ди- або триметиламiн та їх солi:    
2921 11 10 - - - Метиламiн, ди- або триметиламiн 6,5 3
2921 11 90 - - - Солi 6,5 3
2921 19 - - Iншi:    
2921 19 10 - - - Триетиламiн та його солi 6,5 3
2921 19 30 - - - Iзопропiламiн та його солi 6,5 3
2921 19 40 - - - 1,1,3,3-Тетраметилбутиламiн Вiльна 0
2921 19 50 - - - Дiетиламiн та його солi 5,7 0
2921 19 80 - - - Iншi 6,5 3
  - Полiамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:    
2921 21 00 - - Етилендiамiн та його солi 6 0
2921 22 00 - - Гексаметилендiамiн та його солi 6,5 3
2921 29 00 - - Iншi 6 0
2921 30 - Моно- або полiамiни циклановi, цикленовi або циклотерпеновi та їх похiднi; солi цих речовин:    
2921 30 10 - - Циклогексиламiн i циклогексилдиметиламiн та їх солi 6,3 3
2921 30 91 - - Циклогекс-1,3-илендiамiн (1,3-дiамiноциклогексан) Вiльна 0
2921 30 99 - - Iншi 6,5 3
  - Моноамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:    
2921 41 00 - - Анiлiн та його солi 6,5 3
2921 42 - - Похiднi анiлiну та їх солi:    
2921 42 10 - - - Галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їх солi 6,5 3
2921 42 90 - - - Iншi 6,5 3
2921 43 00 - - Толуїдини та їх похiднi; солi цих речовин 6,5 3
2921 44 00 - - Дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин 6,5 3
2921 45 00 - - 1-Нафтиламiн (альфа-нафтиламiн), 2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їх похiднi; солi цих речовин 6,5 3
2921 46 00 - - Амфетамiн (INN), бензфетамiн (INN), дексамфетамiн (INN), етиламфетамiн (INN), фенкамфамiн (INN), лефетамiн (INN), левамфетамiн (INN), мефенорекс (INN) i фентермiн (INN); солi цих сполук Вiльна 0
2921 49 - - Iншi:    
2921 49 10 - - - Ксилiдини та їх похiднi; солi цих речовин 6,5 3
2921 49 80 - - - Iншi 6,5 3
  - Полiамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:    
2921 51 - - о-, м-, п-Фенiлендiамiн, дiамiнотолуоли та їх похiднi; солi цих речовин:    
  - - - о-, м-, п-Фенiлендiамiн, дiамiнтолуоли та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозованi похiднi; солi цих речовин:    
2921 51 11 - - - - м-Фенiлендiамiн, чистота якого 99 мас. % або бiльше i який мiстить:
- 1 мас. % або менше води,
- 200 мг/кг або менше о-фенiлендiамiну та
- 450 мг/кг або менше п-фенiлендiамiну
Вiльна 0
2921 51 19 - - - - Iншi 6,5 3
2921 51 90 - - - Iншi 6,5 3
2921 59 - - Iншi:    
2921 59 10 - - - м-Фенiленбiс (метиламiн) Вiльна 0
2921 59 20 - - - 2,2'-Дихлор-4,4'-метилендiанiлiн Вiльна 0
2921 59 30 - - - 4,4'-Бi-о-толуїдин Вiльна 0
2921 59 40 - - - 1,8-Нафтилендiамiн Вiльна 0
2921 59 90 - - - Iншi 6,5 3
2922 Амiносполуки, до складу яких входить кисневмiсна функцiональна група:    
  - Амiноспирти, їх простi та складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:    
2922 11 00 - - Моноетаноламiн та його солi 6,5 3
2922 12 00 - - Дiетаноламiн та його солi 6,5 3
2922 13 - - Триетаноламiн та його солi:    
2922 13 10 - - - Триетаноламiн 6,5 3
2922 13 90 - - - Солi триетаноламiну 6,5 3
2922 14 00 - - Декстропропоксифен (INN) та його солi Вiльна 0
2922 19 - - Iншi:    
2922 19 10 - - - N-етилдiетаноламiн 6,5 3
2922 19 20 - - - 2,2'-Метилiмiнодiетанол (N-метилдiетаноламiн) 6,5 3
2922 19 80 - - - Iншi 6,5 3
  - Амiнонафтоли та iншi амiнофеноли, їх простi i складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:    
2922 21 00 - - Амiногiдроксинафталiнсульфокислоти та їх солi 6,5 3
2922 29 00 - - Iншi 6,5 3
  - Амiноальдегiди, амiнокетони та амiнохiнони, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:    
2922 31 00 - - Амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солi цих сполук Вiльна 0
2922 39 00 - - Iншi 6,5 3
  - Амiнокислоти та їх складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:    
2922 41 00 - - Лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин 6,3 3
2922 42 00 - - Глутамiнова кислота та її солi 6,5 3
2922 43 00 - - Антранiлова кислота та її солi 6,5 3
2922 44 00 - - Тилiдин (INN) та його солi Вiльна 0
2922 49 - - Iншi:    
2922 49 10 - - - Глiцин 6,5 3
2922 49 20 - - - бета-Аланiн Вiльна 0
2922 49 95 - - - Iншi 6,5 3
2922 50 00 - Амiноспиртофеноли, амiнокислотофеноли та iншi амiносполуки, до складу яких входять кисневмiснi функцiональнi групи 6,5 3
2923 Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або невизначеного хiмiчного складу:    
2923 10 00 - Холiн та його солi 6,5 0
2923 20 00 - Лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди 5,7 0
2923 90 00 - Iншi 6,5 0
2924 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу:    
  - Амiди ациклiчнi (включаючи ациклiчнi карбамати) та їх похiднi; солi цих сполук:    
2924 11 00 - - Мепробамат (INN) Вiльна 0
2924 12 00 - - Фторацетамiд (ISO), монокротофос (ISO) та фосфамiдон (ISO) 6,5 0
2924 19 00 - - Iншi 6,5 0
  - Амiди циклiчнi (включаючи циклiчнi карбамати) та їх похiднi; солi цих сполук:    
2924 21 - - Уреїни та їх похiднi; солi цих сполук:    
2924 21 10 - - - Iзопротурон (ISO) 6,5 0
2924 21 90 - - - Iншi 6,5 0
2924 23 00 - - 2-Ацетамiдобензойна кислота (N-ацетилантранiлова кислота) та її солi 6,5 0
2924 24 00 - - Етинамат (INN) Вiльна 0
2924 29 - - Iншi:    
2924 29 10 - - - Лiдокаїн (INN) Вiльна 0
2924 29 30 - - - Парацетамол (INN) 6,5 3
2924 29 95 - - - Iншi 6,5 0
2925 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксiмiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та функцiональну iмiнну групу:    
  - Iмiди та їх похiднi; солi цих речовин:    
2925 11 00 - - Сахарин та його солi 6,5 0
2925 12 00 - - Глутетiмiд (INN) Вiльна 0
2925 19 - - Iншi:    
2925 19 10 - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-Октабром-N,N'-етилендифталiмiд Вiльна 0
2925 19 30 - - - N, N'-Етиленбiс (4,5-дибромгексагiдро-3,6-метанфталiмiд) Вiльна 0
2925 19 95 - - - Iншi 6,5 0
  - Iмiни та їх похiднi; солi цих сполук:    
2925 21 00 - - Хлордимеформ (ISO) 6,5 0
2925 29 00 - - Iншi 6,5 0
2926 Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу:    
2926 10 00 - Акрилонiтрил 6,5 3
2926 20 00 - 1-Цiаногуанiдин (дицiандiамiд) 6,5 0
2926 30 00 - Фенпропорекс (INN) та його солi; метадон (INN) - промiжний продукт (4-цiано-2-диметиламiно-4,4-дифенiлбутан) 6,5 0
2926 90 - Iншi:    
2926 90 20 - - Iзофталонiтрил 6 0
2926 90 95 - - Iншi 6,5 0
2927 00 00 Дiазо-, азо- або азоксисполуки 6,5 0
2928 00 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну:    
2928 00 10 - N,N-Бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн Вiльна 0
2928 00 90 - Iншi 6,5 0
2929 Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту:    
2929 10 - Iзоцiанати:    
2929 10 10 - - Метилфенiлендiiзоцiанати (толуолдiiзоцiанати) 6,5 3
2929 10 90 - - Iншi 6,5 3
2929 90 00 - Iншi 6,5 0
  X. ОРГАНО-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI, ТА СУЛЬФОНАМIДИ    
2930 Сполуки сiркоорганiчнi:    
2930 20 00 - Тiокарбамати та дитiокарбамати 6,5 0
2930 30 00 - Тiурам моно-, ди- або тетрасульфiди 6,5 0
2930 40 - Метiонiн:    
2930 40 10 - - Метiонiн (INN) Вiльна 0
2930 40 90 - - Iншi 6,5 0
2930 50 00 - Каптафол (ISO) та метамiдофос (ISO) 6,5 0
2930 90 - Iншi:    
2930 90 13 - - Цистеїн i цистин 6,5 3
2930 90 16 - - Похiднi цистеїну або цистину 6,5 3
2930 90 20 - - Тiодиглiколь (INN) (2,2'-тiодiетанол) 6,5 3
2930 90 30 - - DL-2-гiдрокси-4-(метилтiо)масляна кислота Вiльна 0
2930 90 40 - - 2,2'-Тiодiетилбiс[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гiдроксифенiл) пропiонат] Вiльна 0
2930 90 50 - - Сумiш iзомерiв, що мiстить 4-метил-2,6-бiс(метилтiо)-м-фенiлендiамiн та 2-метил-4,6-бiс(метилтiо)-м-фенiлендiамiн Вiльна 0
2930 90 85 - - Iншi 6,5 0
2931 00 Iншi органо-неорганiчнi сполуки:    
2931 00 10 - Диметилметилфосфонат 6,5 0
2931 00 20 - Метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангiдрид) 6,5 0
2931 00 30 - Метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангiдрид) 6,5 0
2931 00 95 - Iншi 6,5 0
2932 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом(атомами) кисню:    
  - Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване фуранове кiльце (гiдроване або негiдроване):    
2932 11 00 - - Тетрагiдрофуран 6,5 0
2932 12 00 - - 2-Фуральдегiд (фурфурол) 6,5 3
2932 13 00 - - Спирти фурфуриловий та тетрагiдрофуриловий 6,5 3
2932 19 00 - - Iншi 6,5 0
  - Лактони:    
2932 21 00 - - Кумарин, метилкумарини та етилкумарини 6,5 3
2932 29 - - Iншi лактони:    
2932 29 10 - - - Фенолфталеїн Вiльна 0
2932 29 20 - - - 1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метоксикарбонiл-1-нафтил)-3-оксо-1H, 3H-бензо[ди]iзохромен-1-iл]-6-октадецилокси-2-нафтенова кислота Вiльна 0
2932 29 30 - - - 3'-Хлор-6'-циклогексиламiноспiро [iзобензофуран-1(3H), 9'-ксантен]-3-он Вiльна 0
2932 29 40 - - - 6'-(N-етил-п-толуїдин)-2'-метилспiро[iзобензофуран-1(3H), 9'-ксантен]-3-он Вiльна 0
2932 29 50 - - - Метил-6-докосилокси-1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1H, 3H-нафто[1,8-cd]пiран-1-iл]нафталiн-2-карбоксилат Вiльна 0
2932 29 60 - - - гама-Бутиролактон 6,5 0
2932 29 85 - - - Iншi 6,5 0
  - Iншi:    
2932 91 00 - - Iзосафрол 6,5 0
2932 92 00 - - 1-(1,3-Бензодiоксол-5-ил)пропан-2-он 6,5 0
2932 93 00 - - Пiперональ 6,5 0
2932 94 00 - - Сафрол 6,5 0
2932 95 00 - - Тетрагiдроканабiноли (всi iзомери) 6,5 0
2932 99 - - Iншi:    
2932 99 50 - - - Епоксиди з чотиричленним циклом 6,5 0
2932 99 70 - - - Iншi циклiчнi ацеталi та внутрiшнi напiвацеталi, до складу яких входять або не входять iншi кисневмiснi функцiональнi групи, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 6,5 0
2932 99 85 - - - Iншi 6,5 0
2933 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом(атомами) азоту:    
  - Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiразольне кiльце (гiдроване або негiдроване):    
2933 11 - - Феназон (антипiрин) та його похiднi:    
2933 11 10 - - - Пропiфеназон (INN) Вiльна 0
2933 11 90 - - - Iншi 6,5 0
2933 19 - - Iншi:    
2933 19 10 - - - Фенiлбутазон (INN) Вiльна 0
2933 19 90 - - - Iншi 6,5 0
  - Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване iмiдазольне кiльце (гiдроване або негiдроване):    
2933 21 00 - - Гiдантоїн та його похiднi 6,5 0
2933 29 - - Iншi:    
2933 29 10 - - - Нафазолiну гiдрохлорид (INNM) та нафазолiну нiтрат (INNM); фентоламiн (INN); толазолiну гiдрохлорид (INNM) Вiльна 0
2933 29 90 - - - Iншi 6,5 0
  - Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiридинове кiльце (гiдроване або негiдроване):    
2933 31 00 - - Пiридин та його солi 5,3 0
2933 32 00 - - Пiперидин та його солi 6,5 0
2933 33 00 - - Алфентанiл (INN), анiлеридин (INN), безитрамiд (INN), бромазепам(INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипiпанон (INN), фентанiл(INN), кетобемiдон(INN), метилфенiдат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин(INN)-промiжний продукт А, фенциклiдин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пiпрадрол(INN), пiритрамiд (INN), пропiрам (INN) та тримеперидин (INN); солi цих сполук 6,5 0
2933 39 - - Iншi:    
2933 39 10 - - - Iпронiазид(INN); кетобемiдону гiдрохлорид(INNM); бромiд пiридостигмiну(INN) Вiльна 0
2933 39 20 - - - 2,3,5,6-Тетрахлоропiридин Вiльна 0
2933 39 25 - - - 3,6-Дихлоропiридин-2-карбоксилова кислота Вiльна 0
2933 39 35 - - - 2-Гiдроксиетиламонiй-3,6-дихлорпiридин-2-карбоксилат Вiльна 0
2933 39 40 - - - 2-Бутоксiетил (3,5,6-трихлор-2-пiридилоксi)ацетат Вiльна 0
2933 39 45 - - - 3,5-Дихлор-2,4,6-трифторопiридин Вiльна 0
2933 39 50 - - - Флуроксипiр (ISO), складний метиловий ефiр 4 0
2933 39 55 - - - 4-Метилпiридин Вiльна 0
2933 39 99 - - - iншi 6,5 0
  - Сполуки, що мiстять у структурi хiнолiновий або iзохiнолiновий цикл (гiдрований або негiдрований), без подальшої конденсацiї:    
2933 41 00 - - Леворфанол (INN) та його солi Вiльна 0
2933 49 - - Iншi:    
2933 49 10 - - - Галогенованi похiднi хiнолiну; похiднi хiнолiнкарбонової кислоти 5,5 0
2933 49 30 - - - Декстрометорфан (INN) та його солi Вiльна 0
2933 49 90 - - - Iншi 6,5 0
  - Сполуки, що мiстять у структурi пiримiдинове кiльце (гiдроване або негiдроване) або пiперазинове кiльце:    
2933 52 00 - - Малонiлсечовина (барбiтурова кислота) та її солi 6,5 0
2933 53 - - Алобарбiтал (INN), амобарбiтал (INN), барбiтал (INN), буталбiтал (INN), бутобарбiтал (INN), циклобарбiтал (INN), метилфенобарбiтал (INN), пентобарбiтал (INN), фенобарбiтал (INN), секбутабарбiтал (INN), секобарбiтал (INN) i вiнiлбiтал (INN); солi цих сполук:    
2933 53 10 - - - Фенобарбiтал (INN), барбiтал (INN) та їх солi Вiльна 0
2933 53 90 - - - Iншi 6,5 0
2933 54 00 - - Iншi похiднi малонiлсечовини (барбiтурової кислоти); солi цих сполук 6,5 0
2933 55 00 - - Лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) i зипепрол (INN); солi цих сполук Вiльна 0
2933 59 - - Iншi:    
2933 59 10 - - - Дiазинон (ISO) Вiльна 0
2933 59 20 - - - 1,4-Дiазабiцикло-[2.2.2]октан(триетилендiамiн) Вiльна 0
2933 59 95 - - - Iншi 6,5 0
  - Сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване триазинове кiльце (гiдроване або негiдроване):    
2933 61 00 - - Меламiн 6,5 3
2933 69 - - Iншi:    
2933 69 10 - - - Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин (гексоген, три-метилентринiтроамiн) 5,5 0
2933 69 20 - - - Метенамiн (INN) (гексаметилентетрамiн) Вiльна 0
2933 69 30 - - - 2,6-Ди-трет-бутил- 4-[4,6-бiс(октилтiо)-1,3,5-триазин-2-iл-амiно]фенол Вiльна 0
2933 69 80 - - - Iншi 6,5 0
  - Лактами:    
2933 71 00 - - 6-Гексанлактам (епсилон-капролактам) 6,5 0
2933 72 00 - - Клобазам (INN) та метиприлон (INN) Вiльна 0
2933 79 00 - - Iншi лактами 6,5 0
  - Iншi:    
2933 91 - - Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордiазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), дiазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудiазепам (INN), флунiтразепам (INN), флуразепам (INN), галазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мiдазолам (INN), нiметазепам (INN), нiтразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пiназепам (INN), празепам (INN), пiровалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) i триазолам (INN); солi цих сполук:    
2933 91 10 - - - Хлордiазепоксид (INN) Вiльна 0
2933 91 90 - - - Iншi 6,5 0
2933 99 - - Iншi:    
2933 99 10 - - - Бензимiдазол-2-тiол (меркаптобензимiдазол) 6,5 0
2933 99 20 - - - Iндол, 3-метилiндол (скатол), 6-алiл-6,7-дигiдро-5H-дибенз [с,е] азепiн (азапетин), хлордiазепоксид, фенiндамiн (INN) та їх солi; iмiпрамiн гiдрохлорид (INNM) 5,5 0
2933 99 30 - - - Моноазепiни 6,5 0
2933 99 40 - - - Дiазепiни 6,5 0
2933 99 50 - - - 2,4-Ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотiазол-2-iл) фенол Вiльна 0
2933 99 90 - - - Iншi 6,5 0
2934 Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або невизначеного хiмiчного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки:    
2934 10 00 - Сполуки, що мiстять у структурi неконденсований тiазоловий цикл (гiдрований або негiдрований) 6,5 0
2934 20 - Сполуки, що мiстять у структурi бензотiазоловий цикл (гiдрований або негiдрований), без подальшої конденсацiї:    
2934 20 20 - - Ди(бензотiазол-2-iл)дисульфiд; бензотiазол-2-тiол (меркаптобензотiазол) i його солi 6,5 0
2934 20 80 - - Iншi 6,5 0
2934 30 - Сполуки, що мiстять у структурi фенотiазиновий цикл (гiдрований або негiдрований), без подальшої конденсацiї:    
2934 30 10 - - Тiетилперазин (INN); тiоридазин (INN) i його солi Вiльна 0
2934 30 90 - - Iншi 6,5 0
  - Iншi:    
2934 91 00 - - Амiнорекс (INN), бротiзолам (INN), клотiазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамiд (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолiн (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) та суфентанiл (INN); солi цих сполук Вiльна 0
2934 99 - - Iншi:    
2934 99 10 - - - Хлорпротиксен (INN); теналiдин (INN) i його тартрати та малеати Вiльна 0
2934 99 20 - - - Фуразолiдон (INN) Вiльна 0
2934 99 30 - - - 7-Амiноцефалоспоранова кислота Вiльна 0
2934 99 40 - - - Солi та складнi ефiри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формiлокси-2-фенiлацетамiдо]-8-окси-5-тiа-1-азабiцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбонової кислоти Вiльна 0
2934 99 50 - - - 1-[2-(1,3-дiоксан-2-iл)етил]-2-метилпiридин бромiд Вiльна 0
2934 99 90 - - - Iншi 6,5 0
2935 00 Сульфонамiди:    
2935 00 10 - 3-{1-[7-(Гексадецилсульфо-нiламiно)-1-H-iндол-3-iл]-3-оксо-1H, 3H-нафто[1,8-cd] пiран-1-iл}-N,N-диметил-1H-iндол-7 сульфонамiд Вiльна 0
2935 00 20 - Метосулам (ISO) Вiльна 0
2935 00 90 - Iншi 6,5 3
  XI. ПРОВIТАМIНИ, ВIТАМIНИ ТА ГОРМОНИ    
2936 Провiтамiни та вiтамiни, природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi у будь-якому розчиннику:    
  - Вiтамiни та їх похiднi, незмiшанi:    
2936 21 00 - - Вiтамiн A та його похiднi Вiльна 0
2936 22 00 - - Вiтамiн B1 та його похiднi Вiльна 0
2936 23 00 - - Вiтамiн B2 та його похiднi Вiльна 0
2936 24 00 - - Кислота D- або DL-пантотенова (вiтамiн B3 або вiтамiн B5) та їх похiднi Вiльна 0
2936 25 00 - - Вiтамiн B6 та його похiднi Вiльна 0
2936 26 00 - - Вiтамiн B12 та його похiднi Вiльна 0
2936 27 00 - - Вiтамiн C та його похiднi Вiльна 0
2936 28 00 - - Вiтамiн E та його похiднi Вiльна 0
2936 29 - - Iншi вiтамiни та їх похiднi:    
2936 29 10 - - - Вiтамiн B9 та його похiднi Вiльна 0
2936 29 30 - - - Вiтамiн H та його похiднi Вiльна 0
2936 29 90 - - - Iншi Вiльна 0
2936 90 - Iншi, включаючи природнi концентрати:    
  - - Природнi концентрати вiтамiнiв:    
2936 90 11 - - - Природнi концентрати вiтамiнiв A+D Вiльна 0
2936 90 19 - - - Iншi Вiльна 0
2936 90 80 - - Iншi Вiльна 0
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi iз ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони:    
  - Полiпептиднi гормони, бiлковi гормони та глiкопротеїновi гормони, їх похiднi та структурнi аналоги:    
2937 11 00 - - Соматотропiн, його похiднi та структурнi аналоги Вiльна 0
2937 12 00 - - Iнсулiн та його солi Вiльна 0
2937 19 00 - - Iншi Вiльна 0
  - Стероїднi гормони, їх похiднi та структурнi аналоги:    
2937 21 00 - - Кортизон, гiдрокортизон, преднiзон (дегiдрокортизон) та преднiзолон (дегiдрогiдрокортизон) Вiльна 0
2937 22 00 - - Галогенованi похiднi кортикостероїдних гормонiв Вiльна 0
2937 23 00 - - Естрогени та прогестини Вiльна 0
2937 29 00 - - Iншi Вiльна 0
  - Катехоламiни, їх похiднi та структурнi аналоги:    
2937 31 00 - - Епiнефрин Вiльна 0
2937 39 00 - - Iншi Вiльна 0
2937 40 00 - Похiднi амiнокислот Вiльна 0
2937 50 00 - Простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похiднi та структурнi аналоги Вiльна 0
2937 90 00 - Iншi Вiльна 0
  XII. ГЛIКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПРИРОДНI АБО СИНТЕЗОВАНI, ТА ЇХ СОЛI, ПРОСТI I СКЛАДНI ЕФIРИ ТА IНШI ПОХIДНI    
2938 Глiкозиди, природнi або одержанi шляхом синтезу, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:    
2938 10 00 - Рутозид (рутин) та його похiднi 6,5 0
2938 90 - Iншi:    
2938 90 10 - - Глiкозиди наперстянки 6 0
2938 90 30 - - Глiциризинова кислота i глiциризинати 5,7 0
2938 90 90 - - Iншi 6,5 0
2939 Алкалоїди рослинного походження, природнi або синтезованi, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:    
  - Алкалоїди опiю та їх похiднi; солi цих сполук:    
2939 11 00 - - Концентрати макової соломки; бупренорфiн (INN), кодеїн, дигiдрокодеїн (INN), етилморфiн, еторфiн (INN), героїн, гiдрокодон (INN), гiдроморфон (INN), морфiн, нiкоморфiн (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) i тебаїн; та солi цих сполук Вiльна 0
2939 19 00 - - Iншi Вiльна 0
2939 20 00 - Алкалоїди, видiленi iз кори хiнного дерева та їх похiднi; солi цих сполук Вiльна 0
2939 30 00 - Кофеїн та його солi Вiльна 0
  - Ефедрини та їх солi:    
2939 41 00 - - Ефедрин та його солi Вiльна 0
2939 42 00 - - Псевдоефедрин (INN) та його солi Вiльна 0
2939 43 00 - - Катин (INN) та його солi Вiльна 0
2939 49 00 - - Iншi Вiльна 0
  - Теофiлiн та амiнофiлiн (теофiлiнетилендiамiн) та їх похiднi; солi цих речовин:    
2939 51 00 - - Фенетилiн (INN) та його солi Вiльна 0
2939 59 00 - - iншi Вiльна 0
  - Алкалоїди рiжкiв жита та їх похiднi; солi цих речовин:    
2939 61 00 - - Ергометрин (INN) та його солi Вiльна 0
2939 62 00 - - Ерготамiн (INN) та його солi Вiльна 0
2939 63 00 - - Лiзергiнова кислота та її солi Вiльна 0
2939 69 00 - - Iншi Вiльна 0
  - Iншi:    
2939 91 - - Кокаїн, екгонiн, левометамфетамiн, метамфетамiн (INN), рацемат метамфетамiна; солi, складнi ефiри та iншi їх похiднi:    
  - - - Кокаїн та його солi:    
2939 91 11 - - - - Кокаїн неочищений Вiльна 0
2939 91 19 - - - - Iншi Вiльна 0
2939 91 90 - - - Iншi Вiльна 0
2939 99 00 - - Iншi Вiльна 0
  XIII. IНШI ОРГАНIЧНI СПОЛУКИ    
2940 00 00 Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталi цукрiв та складнi ефiри цукрiв, та їх солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939 6,5 3
2941 Антибiотики:    
2941 10 - Пенiцилiни та їх похiднi, що мають структуру пенiциланової кислоти; солi цих речовин:    
2941 10 10 - - Амоксицилiн (INN) та його солi Вiльна 0
2941 10 20 - - Ампiцилiн (INN), метампiцилiн (INN), пiвампiцилiн (INN) та їх солi Вiльна 0
2941 10 90 - - iншi Вiльна 0
2941 20 - Стрептомiцини та їх похiднi; солi цих речовин:    
2941 20 30 - - Дигiдрострептомiцин, його солi, складнi ефiри i гiдрати 5,3 0
2941 20 80 - - Iншi Вiльна 0
2941 30 00 - Тетрациклiни та їх похiднi; солi цих речовин Вiльна 0
2941 40 00 - Хлорамфенiкол та його похiднi; солi цих речовин Вiльна 0
2941 50 00 - Еритромiцин та його похiднi; солi цих речовин Вiльна 0
2941 90 00 - Iншi Вiльна 0
2942 00 00 Iншi органiчнi сполуки 6,5 0
30 ГРУПА 30 - ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОДУКЦIЯ    
3001 Залози та iншi органи, призначенi для органотерапевтичного використання, висушенi, подрiбненi або не подрiбненi у порошок; екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв, призначенi для органотерапевтичного використання; гепарин та його солi; iншi речовини людського або тваринного походження, пiдготовленi для терапевтичного або профiлактичного застосування, не включенi до iнших товарних позицiй:    
3001 20 - Екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв (продуктiв їх секрецiї):    
3001 20 10 - - Л юдського походження Вiльна 0
3001 20 90 - - Iншi Вiльна 0
3001 90 - Iншi:    
3001 90 20 - - Людського походження Вiльна 0
  - - Iншi:    
3001 90 91 - - - Гепарин та його солi Вiльна 0
3001 90 98 - - - Iншi Вiльна 0
3002 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування; сироватки iмуннi (антисироватки) та iншi фракцiї кровi, та модифiкованi iмунологiчнi продукти, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (за винятком дрiжджiв) та аналогiчнi продукти:    
3002 10 - Сироватки iмуннi та iншi фракцiї кровi, модифiкованi iмунологiчнi продукти, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних або iнших процесiв:    
3002 10 10 - - Сироватки iмуннi (антисироватки) Вiльна 0
  - - Iншi:    
3002 10 91 - - - Гемоглобiн, глобулiни кровi i сироватковi глобулiни Вiльна 0
  - - - Iншi:    
3002 10 95 - - - - Людського походження Вiльна 0
3002 10 99 - - - - Iншi Вiльна 0
3002 20 00 - Вакцини для людей Вiльна 0
3002 30 00 - Вакцини ветеринарнi Вiльна 0
3002 90 - Iншi:    
3002 90 10 - - Кров людей Вiльна 0
3002 90 30 - - Кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування Вiльна 0
3002 90 50 - - Культури мiкроорганiзмiв Вiльна 0
3002 90 90 - - Iншi Вiльна 0
3003 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:    
3003 10 00 - Що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi Вiльна 0
3003 20 00 - Що мiстять iншi антибiотики Вiльна 0
  - Що мiстять гормони або iншi сполуки товарної позицiї 2937, але без вмiсту антибiотикiв:    
3003 31 00 - - Що мiстять iнсулiн Вiльна 0
3003 39 00 - - Iншi Вiльна 0
3003 40 00 - Що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але не мiстять гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв Вiльна 0
3003 90 - Iншi:    
3003 90 10 - - Що мiстять йод або сполуки йоду Вiльна 0
3003 90 90 - - Iншi Вiльна 0
3004 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або не- змiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi:    
3004 10 - Що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних:    
3004 10 10 - - Що мiстять як активнi речовини тiльки пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти Вiльна 0
3004 10 90 - - Iншi Вiльна 0
3004 20 - Що мiстять iншi антибiотики:    
3004 20 10 - - Розфасованi для роздрiбної торгiвлi Вiльна 0
3004 20 90 - - Iншi Вiльна 0
  - Що мiстять гормони або iншi сполуки товарної позицiї 2937, але без вмiсту антибiотикiв:    
3004 31 - - Що мiстять iнсулiн:    
3004 31 10 - - - Розфасованi для роздрiбної торгiвлi: Вiльна 0
3004 31 90 - - - Iншi Вiльна 0
3004 32 - - Що мiстять гормони кори надниркової залози, їх похiднi або структурнi аналоги:    
3004 32 10 - - - Розфасованi для роздрiбної торгiвлi Вiльна 0
3004 32 90 - - - Iншi Вiльна 0
3004 39 - - Iншi:    
3004 39 10 - - - Розфасованi для роздрiбної торгiвлi Вiльна 0
3004 39 90 - - - Iншi Вiльна 0
3004 40 - Що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але без вмiсту гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв:    
3004 40 10 - - Розфасованi для роздрiбної торгiвлi Вiльна 0
3004 40 90 - - Iншi Вiльна 0
3004 50 - Iншi лiкарськi засоби, що мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної позицiї 2936:    
3004 50 10 - - Розфасованi для роздрiбної торгiвлi Вiльна 0
3004 50 90 - - Iншi Вiльна 0
3004 90 - Iншi:    
  - - Розфасованi для роздрiбної торгiвлi:    
3004 90 11 - - - Що мiстять йод або сполуки йоду Вiльна 0
3004 90 19 - - - Iншi Вiльна 0
  - - Iншi:    
3004 90 91 - - - Що мiстять йод або сполуки йоду Вiльна 0
3004 90 99 - - - Iншi Вiльна 0
3005 Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї:    
3005 10 00 - Перев'язувальнi адгезивнi та iншi вироби, що мають липкий шар (липку поверхню) Вiльна 0
3005 90 - Iншi:    
3005 90 10 - - Вата та вироби з вати Вiльна 0
  - - Iншi:    
  - - - З текстильних матерiалiв:    
3005 90 31 - - - - Марля та вироби з марлi Вiльна 0
  - - - - Iншi:    
3005 90 51 - - - - - З нетканих матерiалiв Вiльна 0
3005 90 55 - - - - - Iншi Вiльна 0
3005 90 99 - - - Iншi Вiльна 0
3006 Фармацевтичнi товари, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:    
3006 10 - Кетгут хiрургiчний стерильний, аналогiчнi стерильнi матерiали для накладання швiв (включаючи стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi нитки, що розсмоктуються) i стерильнi адгезивнi тканини для хiрургiчного закриття ран; ламiнарiя стерильна та тампони з ламiнарiї стерильнi; стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi кровоспиннi засоби, що розсмоктуються (гемостатики); стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi засоби, якi розсмоктуються або нерозсмоктуються:    
3006 10 10 - - Кетгут хiрургiчний стерильний Вiльна 0
3006 10 30 - - Стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi засоби, якi розсмоктуються або нерозсмоктуються 6,5 0
3006 10 90 - - Iншi Вiльна 0
3006 20 00 - Реагенти для визначення групи кровi Вiльна 0
3006 30 00 - Контрастнi препарати для рентгенографiчних обстежень; дiагностичнi реактиви для введення хворим Вiльна 0
3006 40 00 - Зубнi цементи та iншi стоматологiчнi матерiали для пломбування зубiв; цементи для реконструювання (вiдновлення) кiсток Вiльна 0
3006 50 00 - Санiтарнi сумки та набори для подання першої допомоги Вiльна 0
3006 60 - Хiмiчнi контрацептивнi засоби на основi гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або спермiцидiв:    
  - - На основi гормонiв або iнших сполук товарної позицiї 2937:    
3006 60 11 - - - Розфасованi для роздрiбної торгiвлi Вiльна 0
3006 60 19 - - - Iншi Вiльна 0
3006 60 90 - - На основi спермiцидiв Вiльна 0
3006 70 00 - Препарати у виглядi гелю, призначенi для використання в медицинi або ветеринарiї як засiб для змащення частин тiла в процесi хiрургiчних операцiй або фiзичних обстежень чи як сполучний агент мiж тiлом i медичними iнструментами 6,5 5
  - Iншi:    
3006 91 00 - - Пристрої, що iдентифiкуються як пристрої для стомiчного використання 6,5 0
3006 92 00 - - Фармацевтичнi вiдходи та непридатнi для використання фармацевтичнi засоби Вiльна 0
31 ГРУПА 31 - ДОБРИВА    
3101 00 00 Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження Вiльна 0
3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:    
3102 10 - Сечовина (карбамiд), у тому числi у водному розчинi:    
3102 10 10 - - Сечовина iз вмiстом бiльш як 45 мас. % азоту у перерахунку на сухий безводний продукт 6,5 7
3102 10 90 - - Iншi 6,5 7
  - Сульфат амонiю; подвiйнi солi i сумiшi сульфату амонiю та нiтрату амонiю:    
3102 21 00 - - Сульфат амонiю 6,5 7
3102 29 00 - - Iншi 6,5 7
3102 30 - Нiтрат амонiю, у тому числi у водному розчинi:    
3102 30 10 - - У водному розчинi 6,5 7
3102 30 90 - - Iнший 6,5 7
3102 40 - Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами:    
3102 40 10 - - Iз вмiстом азоту не бiльш як 28 мас. % 6,5 7
3102 40 90 - - Iз вмiстом азоту бiльш як 28 мас. % 6,5 7
3102 50 - Нiтрат натрiю:    
3102 50 10 - - Нiтрат натрiю природний Вiльна 0
3102 50 90 - - Iнший 6,5 7
3102 60 00 - Подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю 6,5 7
3102 80 00 - Сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi 6,5 7
3102 90 00 - Добрива iншi, включаючи сумiшi, не включенi до iнших товарних позицiй 6,5 7
3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi:    
3103 10 - Суперфосфати:    
3103 10 10 - - Iз вмiстом бiльш як 35 мас. % пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору V) 4,8 5
3103 10 90 - - Iншi 4,8 5
3103 90 00 - Iншi Вiльна 0
3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi:    
3104 20 - Хлористий калiй:    
3104 20 10 - - Iз вмiстом калiю, вираженого як K2O, який за масою не перевищує 40 % у перерахунку на сухий безводний продукт Вiльна 0
3104 20 50 - - Iз вмiстом калiю, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт Вiльна 0
3104 20 90 - - Iз вмiстом калiю, вираженого як K2O, який за масою перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт Вiльна 0
3104 30 00 - Сульфат калiю Вiльна 0
3104 90 00 - Iншi Вiльна 0
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг:    
3105 10 00 - Товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг 6,5 7
3105 20 - Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю:    
3105 20 10 - - Iз вмiстом азоту бiльш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 6,5 7
3105 20 90 - - Iншi 6,5 7
3105 30 00 - Гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй) 6,5 7
3105 40 00 - Дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом дiамонiю (фосфатдiамонiй) 6,5 7
  - Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi iз вмiстом двох поживних елементiв: азоту i фосфору:    
3105 51 00 - - Iз вмiстом нiтратiв та фосфатiв 6,5 7
3105 59 00 - - Iншi 6,5 7
3105 60 - Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калiю:    
3105 60 10 - - Суперфосфати калiю 3,2 0
3105 60 90 - - Iншi 3,2 0
3105 90 - Iншi:    
3105 90 10 - - Природний нiтрат калiю-натрiю, що складається з природної сумiшi нiтрату натрiю та нiтрату калiю (частка калiю може досягати 44 %) iз загальним вмiстом азоту не бiльш як 16,3 % у перерахунку на сухий безводний продукт Вiльна 0
  - - Iншi:    
3105 90 91 - - - Iз вмiстом азоту бiльш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт 6,5 7
3105 90 99 - - - Iншi 3,2 0
32 ГРУПА 32 - ЕКСТРАКТИ ДУБИЛЬНI АБО БАРВНI; ТАНIНИ ТА ЇХ ПОХIДНI, БАРВНИКИ, ПIГМЕНТИ ТА IНШI ФАРБУВАЛЬНI МАТЕРIАЛИ, ФАРБИ I ЛАКИ; ЗАМАЗКИ ТА IНШI МАСТИКИ, ЧОРНИЛО, ТУШ    
3201 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi i складнi та iншi похiднi:    
3201 10 00 - Екстракт квебрахо Вiльна 0
3201 20 00 - Екстракт австралiйської акацiї 6,5 5
3201 90 - Iншi:    
3201 90 20 - - Екстракт сумаха, екстракт валлонiя (iз чашечок жолудiв деяких видiв дуба), екстракт дуба або каштана 5,8 5
3201 90 90 - - Iншi 5,3 5
3202 Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини; неорганiчнi дубильнi речовини; дубильнi препарати iз вмiстом або без вмiсту природних дубильних речовин; ферментнi препарати для обробки матерiалу перед дубленням:    
3202 10 00 - Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини 5,3 0
3202 90 00 - Iншi 5,3 0
3203 00 Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвнi екстракти, за винятком тваринного вугiлля) визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного походження:    
3203 00 10 - Барвники рослинного походження та препарати на їх основi Вiльна 0
3203 00 90 - Барвники тваринного походження та препарати на їх основi 2,5 0
3204 Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу:    
  - Органiчнi, синтетичнi барвники та препарати, виготовленi на основi барвникiв, зазначених у примiтцi 3 до цiєї групи:    
3204 11 00 - - Барвники дисперснi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 6,5 0
3204 12 00 - - Кислотнi барвники, попередньо металiзованi або неметалiзованi, та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв; барвники протравлювальнi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 6,5 0
3204 13 00 - - Основнi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 6,5 0
3204 14 00 - - Прямi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 6,5 0
3204 15 00 - - Кубовi барвники (включаючи тi, що використовуються як пiгменти) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 6,5 0
3204 16 00 - - Реактивнi барвники (хiмiчно активнi) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 6,5 0
3204 17 00 - - Пiгменти та препарати, виготовленi на їх основi 6,5 0
3204 19 00 - - Iншi, включаючи сумiшi декiлькох барвникiв товарних пiдпозицiй 3204 11 - 3204 19 6,5 0
3204 20 00 - Синтетичнi органiчнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати 6 0
3204 90 00 - Iншi 6,5 0
3205 00 00 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi цих лакiв 6,5 0
3206 Iншi барвниковi матерiали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:    
  - Пiгменти та препарати, виготовленi на основi дiоксиду титану:    
3206 11 00 - - Iз вмiстом не менш як 80 мас. % дiоксиду титану у перерахунку на суху речовину 6 5
3206 19 00 - - Iншi 6,5 3
3206 20 00 - Пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук хрому 6,5 3
  - Iншi барвники та iншi препарати:    
3206 41 00 - - Ультрамарин та препарати на його основi 6,5 3
3206 42 00 - - Лiтопон та iншi пiгменти та препарати, виготовленi на основi сульфiду цинку 6,5 3
3206 49 - - Iншi:    
3206 49 10 - - - Магнетит Вiльна 0
3206 49 30 - - - Пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук кадмiю 6,5 3
3206 49 80 - - - Iншi 6,5 3
3206 50 00 - Неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори 5,3 0
3207 Готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв:    
3207 10 00 - Готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники i аналогiчнi препарати 6,5 0
3207 20 - Емалi i глазурi склоподiбнi, ангоби та аналогiчнi препарати:    
3207 20 10 - - Ангоби (шлiкери) 5,3 0
3207 20 90 - - Iншi 6,3 0
3207 30 00 - Рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати 5,3 0
3207 40 - Склоподiбна фрита та iншi види скла у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв:    
3207 40 10 - - Рiзновид скла вiдомий як "емальоване" скло 3,7 0
3207 40 20 - - Скло у виглядi пластiвцiв завдовжки 0,1 мм або бiльше, але не бiльш як 3,5 мм i завтовшки 2 мкм або бiльше, але не бiльш як 5 мкм Вiльна 0
3207 40 30 - - Скло у виглядi порошку або гранул iз вмiстом 99 мас. % або бiльше дiоксиду кремнiю Вiльна 0
3207 40 80 - - Iншi 3,7 0
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:    
3208 10 - На основi складних полiефiрiв:    
3208 10 10 - - Розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи 6,5 0
3208 10 90 - - Iншi 6,5 0
3208 20 - На основi акрилових або вiнiлових полiмерiв:    
3208 20 10 - - Розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи 6,5 0
3208 20 90 - - Iншi 6,5 0
3208 90 - Iншi:    
  - - Розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:    
3208 90 11 - - - Полiуретан на основi 2,2'-(трет-бутилiмiно)дiетанолу та 4,4'-метилендициклогексил дiiзоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi iз вмiстом 48 мас. % або бiльше полiмеру Вiльна 0
3208 90 13 - - - Спiвполiмер п-крезолу та дивiнiлбензолу у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi iз вмiстом 48 мас. % або бiльше полiмеру Вiльна 0
3208 90 19 - - - Iншi 6,5 0
  - - Iншi:    
3208 90 91 - - - На основi синтетичних полiмерiв 6,5 0
3208 90 99 - - - На основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв 6,5 0
3209 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi:    
3209 10 00 - На основi акрилових або вiнiлових полiмерiв 6,5 0
3209 90 00 - Iншi 6,5 0
3210 00 Iншi фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та клейовi фарби); готовi воднi пiгменти, якi використовують для остаточної обробки шкiри:    
3210 00 10 - Олiйнi фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) 6,5 0
3210 00 90 - Iншi 6,5 0
3211 00 00 Готовi сикативи 6,5 0
3212 Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; фарбувальнi матерiали та iншi барвники, розфасованi у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi:    
3212 10 - Фольга для тиснення:    
3212 10 10 - - З основою з недорогоцiнного металу 6,5 0
3212 10 90 - - Iншi 6,5 0
3212 90 - Iншi:    
  - - Пiгменти (включаючи металевi порошки та пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi):    
3212 90 31 - - - На основi алюмiнiєвого порошку 6,5 0
3212 90 38 - - - Iншi 6,5 0
3212 90 90 - - Барвники та iншi пiгменти, розфасованi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi 6,5 0
3213 Фарби художнi всiх видiв (для живопису, навчання, оформлення вивiсок, модифiкованi тональнi фарби, фарби для дозвiлля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо:    
3213 10 00 - Фарби поданi у наборах 6,5 0
3213 90 00 - Iншi 6,5 0
3214 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпатлiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо:    
3214 10 - Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення); iншi мастики; шпатлiвки для малярних робiт:    
3214 10 10 - - Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики 5 0
3214 10 90 - - Шпатлiвки для малярних робiт 5 0
3214 90 00 - Iншi 5 0
3215 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iншi чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi:    
  - Фарба друкарська:    
3215 11 00 - - Чорна 6,5 0
3215 19 00 - - Iнша 6,5 0
3215 90 - Iншi:    
3215 90 10 - - Чорнило та туш для писання, малювання або креслення 6,5 0
3215 90 80 - - Iншi 6,5 0
33 ГРУПА 33 - ЕФIРНI ОЛIЇ ТА РЕЗИНОЇДИ; ПАРФУМЕРНI, ТУАЛЕТНI ТА КОСМЕТИЧНI ПРЕПАРАТИ    
3301 Олiї ефiрнi недетерпенiзованi (якi мiстять терпени) або детерпенiзованi (якi не мiстять терпенiв), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефiрних олiй); резиноїди; екстрагованi ефiрнi олiї; концентрати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; воднi дистиляти та воднi розчини ефiрних олiй:    
  - Ефiрнi олiї цитрусових плодiв:    
3301 12 - - Апельсину:    
3301 12 10 - - - Недетерпенiзована 7 0
3301 12 90 - - - Детерпенiзована 4,4 0
3301 13 - - Лимону:    
3301 13 10 - - - Недетерпенiзована 7 0
3301 13 90 - - - Детерпенiзована 4,4 0
3301 19 - - Iншi:    
3301 19 20 - - - Недетерпенiзованi 7 0
3301 19 80 - - - Детерпенiзованi 4,4 0
  - Ефiрнi олiї, крiм ефiрних олiй цитрусових плодiв:    
3301 24 - - Перцевої м'яти (Mentha piperita):    
3301 24 10 - - - Недетерпенiзована Вiльна 0
3301 24 90 - - - Детерпенiзована 2,9 0
3301 25 - - Iнших видiв м'яти:    
3301 25 10 - - - Недетерпенiзованi Вiльна 0
3301 25 90 - - - Детерпенiзованi 2,9 0
3301 29 - - Iншi:    
  - - - Гвоздична, неролiєва, iланг-iлангова:    
3301 29 11 - - - - Недетерпенiзованi Вiльна 0
3301 29 31 - - - - Детерпенiзованi 2,3 0
  - - - Iншi:    
3301 29 41 - - - - Недетерпенiзованi Вiльна 0
  - - - - Детерпенiзованi:    
3301 29 71 - - - - - Геранi, ветиверiї, жасмiну 2,3 0
3301 29 79 - - - - - Лаванди або лавандину 2,9 0
3301 29 91 - - - - - Iншi 2,3 0
3301 30 00 - Резиноїди 2 0
3301 90 - Iншi:    
3301 90 10 - - Терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй 2,3 0
  - - Витяжка ефiрних олiй:    
3301 90 21 - - - З локрицi та хмелю 3,2 0
3301 90 30 - - - Iншi Вiльна 0
3301 90 90 - - Iншi 3 0
3302 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв:    
3302 10 - Для використання у харчовiй промисловостi або для виробництва напоїв:    
  - - Для використання у виробництвi напоїв:    
  - - - Препарати, що мiстять усi ароматизуючi компоненти, якi надають смак чи аромат, що характеризують напiй:    
3302 10 10 - - - - Iз вмiстом бiльш як 0,5 об. % спирту 17,3 MIN 1 €/ % об/гл 0
  - - - - Iншi:    
3302 10 21 - - - - - Без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози або крохмалю, або iз вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози або iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю 12,8 0
3302 10 29 - - - - - Iншi 9 + EA Тарифна квота_Переробленi продукти з цукру
(2 000 - 3 000 тон/рiк) (1)
3302 10 40 - - - Iншi Вiльна 0
3302 10 90 - - Для використання у харчовiй промисловостi Вiльна 0
3302 90 - Iншi:    
3302 90 10 - - Спиртовi розчини Вiльна 0
3302 90 90 - - Iншi Вiльна 0
3303 00 Парфуми (духи) i туалетнi води:    
3303 00 10 - Парфуми (духи) Вiльна 0
3303 00 90 - Туалетнi води Вiльна 0
3304 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру:    
3304 10 00 - Засоби для макiяжу губ Вiльна 0
3304 20 00 - Засоби для макiяжу очей Вiльна 0
3304 30 00 - Засоби для манiкюру або педикюру Вiльна 0
  - Iншi:    
3304 91 00 - - Пудри, включаючи компактнi Вiльна 0
3304 99 00 - - Iншi Вiльна 0
3305 Засоби для догляду за волоссям:    
3305 10 00 - Шампунi Вiльна 0
3305 20 00 - Засоби для тривалого завивання або розпрямлення волосся Вiльна 0
3305 30 00 - Лаки для волосся Вiльна 0
3305 90 - Iншi:    
3305 90 10 - - Лосьйони для волосся Вiльна 0
3305 90 90 - - Iншi Вiльна 0
3306 Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi:    
3306 10 00 - Засоби для догляду за зубами Вiльна 0
3306 20 00 - Нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки) 4 0
3306 90 00 - Iншi Вiльна 0
3307 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них:    
3307 10 00 - Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння 6,5 0
3307 20 00 - Дезодоранти для тiла та протипотовi препарати 6,5 0
3307 30 00 - Запашнi (ароматичнi) солi та iншi препарати для приготування ванн 6,5 0
  - Препарати для ароматизацiї або дезодорування повiтря примiщень, включаючи ароматизуючi препарати для проведення релiгiйних обрядiв:    
3307 41 00 - - "Агарбатти" та iншi ароматизуючi препарати, що розповсюджують запах пiд час горiння 6,5 0
3307 49 00 - - Iншi 6,5 0
3307 90 00 - Iншi 6,5 0
34 ГРУПА 34 - МИЛО, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНI ОРГАНIЧНI РЕЧОВИНИ, МИЙНI ЗАСОБИ, МАСТИЛЬНI МАТЕРIАЛИ, ВОСКИ ШТУЧНI ТА ГОТОВI, СУМIШI ДЛЯ ЧИЩЕННЯ АБО ПОЛIРУВАННЯ, СВIЧКИ ТА АНАЛОГIЧНI ВИРОБИ, ПАСТИ ДЛЯ ЛIПЛЕННЯ, ПЛАСТИЛIН, "СТОМАТОЛОГIЧНИЙ ВIСК" I СУМIШI НА ОСНОВI ГIПСУ ДЛЯ СТОМАТОЛОГIЇ    
3401 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби, якi застосовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв з вмiстом або без вмiсту мила; поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему, розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом:    
  - Мило i органiчна поверхнево-активна продукцiя та мийнi засоби у формi брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв; папiр, повсть, вата, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом:    
3401 11 00 - - Мило туалетне (включаючи лiкувальне) Вiльна 0
3401 19 00 - - Iншi Вiльна 0
3401 20 - Мило в iнших формах:    
3401 20 10 - - Пластiвцi, пластини, гранули або порошок Вiльна 0
3401 20 90 - - Iншi Вiльна 0
3401 30 00 - Поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило 4 0
3402 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401):    
  - Органiчнi поверхнево-активнi речовини, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:    
3402 11 - - Анiоннi:    
3402 11 10 - - - Водний розчин алкiл[оксиди(бензолсульфоната)] динатрiю концентрацiєю 30 мас. % або бiльше, але не бiльш як 50 мас. % Вiльна 0
3402 11 90 - - - Iншi 4 0
3402 12 00 - - Катiоннi 4 0
3402 13 00 - - Неiоногеннi 4 0
3402 19 00 - - Iншi 4 0
3402 20 - Засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi:    
3402 20 20 - - Поверхнево-активнi засоби 4 0
3402 20 90 - - Мийнi засоби та засоби для чищення 4 0
3402 90 - Iншi:    
3402 90 10 - - Поверхнево-активнi засоби 4 0
3402 90 90 - - Мийнi засоби та засоби для чищення 4 0
3403 Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв:    
  - Iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв:    
3403 11 00 - - Засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв 4,6 0
3403 19 - - Iншi:    
3403 19 10 - - - Iз вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, якi не є основними компонентами 6,5 0
  - - - Iншi:    
3403 19 91 - - - - Засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв 4,6 0
3403 19 99 - - - - Iншi 4,6 0
  - Iншi:    
3403 91 00 - - Засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра або iнших матерiалiв 4,6 0
3403 99 - - Iншi:    
3403 99 10 - - - Засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв 4,6 0
3403 99 90 - - - Iншi 4,6 0
3404 Воски штучнi та готовi воски:    
3404 20 00 - З полiетиленглiколю (полiоксiетилену) Вiльна 0
3404 90 - Iншi:    
3404 90 10 - - Воски готовi, включаючи сургучi Вiльна 0
3404 90 80 - - Iншi Вiльна 0
3405 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404:    
3405 10 00 - Вакси, креми та аналогiчнi засоби для чищення взуття або шкiри Вiльна 0
3405 20 00 - Полiрувальнi засоби, мастики та аналогiчнi засоби для догляду за дерев'яними меблями, пiдлогами або iншими дерев'яними поверхнями Вiльна 0
3405 30 00 - Полiрувальнi засоби та аналогiчнi засоби для догляду за кузовами транспортних засобiв, крiм полiрувальних засобiв для металiв: Вiльна 0
3405 40 00 - Пасти, порошки та iншi засоби для чищення Вiльна 0
3405 90 - Iншi:    
3405 90 10 - - Засоби для полiрування металевих поверхонь Вiльна 0
3405 90 90 - - Iншi Вiльна 0
3406 00 Свiчки будь-якi (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, простi та фiгурнi) та аналогiчнi вироби:    
  - Свiчки:    
3406 00 11 - - Простi, неароматизованi Вiльна 0
3406 00 19 - - Iншi Вiльна 0
3406 00 90 - Iншi Вiльна 0
3407 00 00 Пасти для лiплення, пластилiн, включаючи тi, що виготовляються для дитячих розваг; препарати, якi називають "стоматологiчними восками", або сумiшi для одержання злiпкiв зубiв, розфасованi у наборах, в упаковках для роздрiбної торгiвлi або у виглядi плиток, пiдковок, брускiв тощо; iншi препарати для стоматолоiгiї, виготовленi на основi гiпсу (кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю) Вiльна 0
35 ГРУПА 35 - БIЛКОВI РЕЧОВИНИ; МОДИФIКОВАНI КРОХМАЛI; КЛЕЇ; ФЕРМЕНТИ    
3501 Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї:    
3501 10 - Казеїн:    
3501 10 10 - - Для виробництва регенерованих текстильних волокон Вiльна 0
3501 10 50 - - Для промислових цiлей, крiм виробництва харчових продуктiв або корму для тварин 3,2 0
3501 10 90 - - Iншi 9 0
3501 90 - Iншi:    
3501 90 10 - - Клеї казеїновi 8,3 0
3501 90 90 - - Iншi 6,4 0
3502 Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас. % сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв:    
  - Альбумiн яєчний:    
3502 11 - - Висушений:    
3502 11 10 - - - Не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових Вiльна 0
3502 11 90 - - - Iнший 123,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
3502 19 - - Iнший:    
3502 19 10 - - - Не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях Вiльна 0
3502 19 90 - - - Iнший 16,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
3502 20 - Альбумiн молочний, включаючи концентрати з двох або бiльше бiлкiв молочної сироватки:    
3502 20 10 - - Не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях Вiльна 0
  - - Iнший:    
3502 20 91 - - - Висушений (наприклад у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку) 123,5 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
3502 20 99 - - - Iнший 16,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Яйця
(1 500 - 3 000 тонн/рiк) (1)
3502 90 - Iншi:    
  - - Альбумiни, крiм яєчного та молочного (лактальбумiну):    
3502 90 20 - - - Не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях Вiльна 0
3502 90 70 - - - Iншi 6,4 0
3502 90 90 - - Альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв 7,7 0
3503 00 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб'ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501:    
3503 00 10 - Желатин та його похiднi 7,7 0
3503 00 80 - Iншi 7,7 0
3504 00 00 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або не хромований 3,4 0
3505 Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад попередньо желатинiзованi або перетворенi в складнi ефiри (естерифiкованi) крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв:    
3505 10 - Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi:    
3505 10 10 - - Декстрини 9 + 17,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi крохмалопродукти
(1 000 - 2 000 тонн/рiк) (1)
  - - Iншi модифiкованi крохмалi:    
3505 10 50 - - - Крохмалi, перетворенi в складнi або простi ефiри (естерифiкованi або етерифiкованi) 7,7 0
3505 10 90 - - - Iншi 9 + 17,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Переробленi крохмалопродукти
(1 000 - 2 000 тонн/рiк) (1)
3505 20 - Клеї:    
3505 20 10 - - Iз вмiстом менш як 25 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 8,3 + 4,5 €/100 кг/нетто MAX 11,5 0
3505 20 30 - - Iз вмiстом 25 мас. % або бiльше, але менш як 55 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 8,3 + 8,9 €/100 кг/нетто MAX 11,5 Тарифна квота_Переробленi крохмалопродукти
(1 000 - 2 000 тонн/рiк) (1)
3505 20 50 - - Iз вмiстом 55 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 8,3 + 14,2 €/100 кг/нетто MAX 11,5 Тарифна квота_Переробленi крохмалопродукти
(1 000 - 2 000 тонн/рiк) (1)
3505 20 90 - - Iз вмiстом 80 мас. % або бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 8,3 + 17,7 €/100 кг/нетто MAX 11,5 Тарифна квота_Переробленi крохмалопродукти
(1 000 - 2 000 тонн/рiк) (1)
3506 Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi засоби (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:    
3506 10 00 - Продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi засоби (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг 6,5 0
  - Iншi:    
3506 91 00 - - Адгезиви (клеїльнi засоби) на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 - 3913 або каучуку 6,5 0
3506 99 00 - - Iншi 6,5 0
3507 Ферменти; ферментнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй:    
3507 10 00 - Реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко) 6,3 0
3507 90 - Iншi:    
3507 90 10 - - Лiпопротеїнлiпаза Вiльна 0
3507 90 20 - - Лужна протеаза Aspergillus Вiльна 0
3507 90 90 - - Iншi 6,3 0
36 ГРУПА 36 - ПОРОХ I ВИБУХОВI РЕЧОВИНИ; ПIРОТЕХНIЧНI ВИРОБИ; СIРНИКИ; ПIРОФОРНI СПЛАВИ; ДЕЯКI ГОРЮЧI МАТЕРIАЛИ    
3601 00 00 Порохи 5,7 0
3602 00 00 Готовi вибуховi речовини, крiм порохiв 6,5 0
3603 00 Шнури вогнепровiднi, шнури детонаторнi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори:    
3603 00 10 - Шнури вогнепровiднi; шнури детонаторнi 6 0
3603 00 90 - Iншi 6,5 0
3604 Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (протиградовi) ракети, протитуманнi сигнали та iншi пiротехнiчнi вироби:    
3604 10 00 - Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв) 6,5 0
3604 90 00 - Iншi 6,5 0
3605 00 00 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604 6,5 0
3606 Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначенi у примiтцi 2 до цiєї групи:    
3606 10 00 - Паливо рiдке або зрiджене газоподiбне паливо в ємностях об'ємом не бiльш як 300 см3, для заповнювання або повторного заряджання сигаретних або iнших запальничок 6,5 0
3606 90 - Iншi:    
3606 90 10 - - Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах 6 0
3606 90 90 - - Iншi 6,5 0
37 ГРУПА 37 - ФОТОГРАФIЧНI АБО КIНЕМАТОГРАФIЧНI ТОВАРИ    
3701 Фотоплатiвки та фотоплiвка, плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них:    
3701 10 - Рентгенiвськi:    
3701 10 10 - - Для медичних, стоматологiчних або ветеринарних цiлей 6,5 0
3701 10 90 - - Iншi 6,5 0
3701 20 00 - Для моментальної фотографiї 6,5 0
3701 30 00 - Iншi платiвки та плiвка, довжина будь-якої iз сторiн яких бiльш як 255 мм 6,5 0
  - Iншi:    
3701 91 00 - - Для кольорової фотографiї (полiхромнi) 6,5 0
3701 99 00 - - Iншi 6,5 0
3702 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована:    
3702 10 00 - Рентгенiвська 6,5 0
  - Плiвка iнша, неперфорована, завширшки не бiльш як 105 мм:    
3702 31 - - Для кольорової фотографiї (полiхромна):    
3702 31 20 - - - Завдовжки не бiльш як 30 м 6,5 0
  - - - Завдовжки бiльш як 30 м:    
3702 31 91 - - - - Кольорова негативна плiвка:
- завширшки 75 мм або бiльше, але не бiльш як 105 мм, i
- завдовжки 100 м або бiльше
для виробництва касет для миттєвої фотографiї
Вiльна 0
3702 31 98 - - - - Iнша 6,5 0
3702 32 - - Iнша, з емульсiєю з галогенними сполуками срiбла:    
  - - - Завширшки не бiльш як 35 мм:    
3702 32 10 - - - - Мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї 6,5 0
3702 32 20 - - - - Iнша 5,3 0
  - - - Завширшки бiльш як 35 мм:    
3702 32 31 - - - - Мiкроплiвка 6,5 0
3702 32 50 - - - - Плiвка для художньої фотографiї 6,5 0
3702 32 80 - - - - Iнша 6,5 0
3702 39 00 - - Iнша 6,5 0
  - Плiвка iнша, неперфорована, завширшки бiльш як 105 мм:    
3702 41 00 - - Завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, для кольорової фотографiї (полiхромна) 6,5 0
3702 42 00 - - Завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, крiм плiвки для кольорової фотографiї 6,5 0
3702 43 00 - - Завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м 6,5 0
3702 44 00 - - Завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм 6,5 0
  - Iнша плiвка для кольорової фотографiї (полiхромна):    
3702 51 00 - - Завширшки не бiльш як 16 мм i завдовжки не бiльш як 14 м 5,3 0
3702 52 00 - - Завширшки не бiльш як 16 мм i завдовжки бiльш як 14 м 5,3 0
3702 53 00 - - Завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, призначена для дiапозитивiв 5,3 0
3702 54 - - Завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, крiм плiвки для дiапозитивiв:    
3702 54 10 - - - Завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 24 мм 5 0
3702 54 90 - - - Завширшки бiльш як 24 мм, але не бiльш як 35 мм 5 0
3702 55 00 - - Завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки бiльш як 30 м 5,3 0
3702 56 00 - - Завширшки бiльш як 35 мм 6,5 0
  - Iнша:    
3702 91 - - Завширшки не бiльш як 16 мм:    
3702 91 20 - - - Плiвка для художньої фотографiї 6,5 0
3702 91 80 - - - Iншi 5,3 0
3702 93 - - Завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м:    
3702 93 10 - - - Мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї 6,5 0
3702 93 90 - - - Iнша 5,3 0
3702 94 - - Завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки бiльш як 30 м:    
3702 94 10 - - - Мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї 6,5 0
3702 94 90 - - - Iнша 5,3 0
3702 95 00 - - Завширшки бiльш як 35 мм 6,5 0
3703 Фотопапiр, картон i текстильнi матерiали, сенсибiлiзованi, неекспонованi:    
3703 10 00 - У рулонах, завширшки бiльш як 610 мм 6,5 0
3703 20 - Iншi, для кольорової фотографiї (полiхромнi):    
3703 20 10 - - Для фотографiй, що одержують iз плiвок оборотного типу 6,5 0
3703 20 90 - - Iншi 6,5 0
3703 90 - Iншi:    
3703 90 10 - - Сенсибiлiзованi iз вмiстом солей срiбла або платини 6,5 0
3703 90 90 - - Iншi 6,5 0
3704 00 Фотографiчнi пластинки, плiвка, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi:    
3704 00 10 - Пластинки та плiвка Вiльна 0
3704 00 90 - Iншi 6,5 0
3705 Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, крiм кiноплiвки:    
3705 10 00 - Для офсетного копiювання 5,3 0
3705 90 - Iншi:    
3705 90 10 - - Мiкроплiвка 3,2 0
3705 90 90 - - Iншi 5,3 0
3706 Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою дорiжкою або без звукової дорiжки, або яка складається лише iз звукової дорiжки:    
3706 10 - Завширшки 35 мм або бiльше:    
3706 10 10 - - Лише iз звуковою дорiжкою Вiльна 0
  - - Iнша:    
3706 10 91 - - - Негативна; промiжна позитивна Вiльна 0
3706 10 99 - - - Позитивна iнша 5 €/100 м 0
3706 90 - Iнша:    
3706 90 10 - - Лише iз звуковою дорiжкою Вiльна 0
  - - Iнша:    
3706 90 31 - - - Негативна, промiжна позитивна Вiльна 0
  - - - Позитивна iнша:    
3706 90 51 - - - - Хронiкальнi фiльми Вiльна 0
  - - - - Iнша завширшки:    
3706 90 91 - - - - - Менш як 10 мм Вiльна 0
3706 90 99 - - - - - 10 мм або бiльше 3,5 €/100 м 0
3707 Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних засобiв (адгезивiв) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для застосування у фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання:    
3707 10 00 - Емульсiї сенсибiлiзованi 6 0
3707 90 - Iншi:    
  - - Проявники та фiксатори:    
  - - - Для кольорової фотографiї (полiхромнi):    
3707 90 11 - - - - Для фотографiчних плiвок i пластинок 6 0
3707 90 19 - - - - Iншi 6 0
3707 90 30 - - - Iншi 6 0
3707 90 90 - - Iншi 6 0
38 ГРУПА 38 - РIЗНОМАНIТНА ХIМIЧНА ПРОДУКЦIЯ    
3801 Графiт штучний; графiт колоїдний або напiвколоїдний; вироби на основi графiту або iнших форм вуглецю у виглядi паст, блокiв, пластин або iнших напiвфабрикатiв:    
3801 10 00 - Графiт штучний 3,6 0
3801 20 - Графiт колоїдний або напiвколоїдний:    
3801 20 10 - - Графiт колоїдний у виглядi суспензiї в маслi; графiт напiвколоїдний 6,5 0
3801 20 90 - - Iнший 4,1 0
3801 30 00 - Вуглецевi пасти для електродiв та аналогiчнi маси для футерування печей 5,3 0
3801 90 00 - Iншi 3,7 0
3802 Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля:    
3802 10 00 - Вугiлля активоване 3,2 0
3802 90 00 - Iншi 5,7 0
3803 00 Олiя талова, рафiнована або нерафiнована:    
3803 00 10 - Неочищена Вiльна 0
3803 00 90 - Iнша 4,1 0
3804 00 Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не пiдданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати лiгнiну, крiм талової олiї товарної позицiї 3803:    
3804 00 10 - Луг сульфiтний концентрований 5 0
3804 00 90 - Iнший 5 0
3805 Скипидар живичний, деревний або сульфатний i олiї терпеновi iншi, одержанi шляхом перегонки або iз застосуванням iншого виду обробки деревини хвойних порiд; дипентен неочищений; скипидар сульфiтний i п-цимол неочищений iнший; соснова олiя з вмiстом альфа-терпiнеолу як головного компонента:    
3805 10 - Скипидар живичний, деревний або сульфатний:    
3805 10 10 - - Скипидар живичний 4 0
3805 10 30 - - Скипидар деревний 3,7 0
3805 10 90 - - Скипидар сульфатний 3,2 0
3805 90 - Iншi:    
3805 90 10 - - Соснова олiя 3,7 0
3805 90 90 - - Iншi 3,4 0
3806 Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi; спирт канiфольний та канiфольнi олiї; смолянi залишки пiсля перегонки (переплавленi смоли):    
3806 10 - Канiфоль та смолянi кислоти:    
3806 10 10 - - Одержанi з натуральних живиць 5 0
3806 10 90 - - Iншi 5 0
3806 20 00 - Солi канiфолi, смоляних кислот або похiдних канiфолi чи смоляних кислот (резинати), крiм солей адуктiв канiфолi 4,2 0
3806 30 00 - Складноефiрнi смоли 6,5 0
3806 90 00 - Iншi 4,2 0
3807 00 Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогiчнi продукти на основi канiфолi, смоляних кислот або рослинного пеку:    
3807 00 10 - Дьоготь деревний 2,1 0
3807 00 90 - Iншi 4,6 0
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух):    
3808 50 00 - Товари, що зазначенi у примiтцi 1 до товарних пiдпозицiй цiєї групи 6 0
  - Iншi:    
3808 91 - - Iнсектициди:    
3808 91 10 - - - На основi пiретроїдiв 6 0
3808 91 20 - - - На основi хлорованих вуглеводнiв 6 0
3808 91 30 - - - На основi карбаматiв 6 0
3808 91 40 - - - На основi фосфорорганiчних сполук 6 0
3808 91 90 - - - Iншi 6 0
3808 92 - - Фунгiциди:    
  - - - Неорганiчнi:    
3808 92 10 - - - - Препарати на основi сполук мiдi 4,6 0
3808 92 20 - - - - Iншi 6 0
  - - - Iншi:    
3808 92 30 - - - - На основi дитiокарбаматiв 6 0
3808 92 40 - - - - На основi бензiмiдазолiв 6 0
3808 92 50 - - - - На основi дiазолiв або триазолiв 6 0
3808 92 60 - - - - На основi дiазинiв або морфолiнiв 6 0
3808 92 90 - - - - Iншi 6 0
3808 93 - - Гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин:    
  - - - Гербiциди:    
3808 93 11 - - - - На основi феноксифiтогормонiв 6 0
3808 93 13 - - - - На основi триазинiв 6 0
3808 93 15 - - - - На основi амiдiв 6 0
3808 93 17 - - - - На основi карбаматiв 6 0
3808 93 21 - - - - На основi похiдних динiтроанiлiну 6 0
3808 93 23 - - - - На основi похiдних сечовини, урацилу або сульфонiлсечовини 6 0
3808 93 27 - - - - Iншi 6 0
3808 93 30 - - - Засоби, що запобiгають проростанню паросткiв 6 0
3808 93 90 - - - Регулятори росту рослин 6,5 0
3808 94 - - Дезiнфекцiйнi засоби:    
3808 94 10 - - - На основi четвертинних амонiєвих солей 6 0
3808 94 20 - - - На основi галогенованих сполук 6 0
3808 94 90 - - - Iншi 6 0
3808 99 - - Iншi:    
3808 99 10 - - - Родентициди 6 0
3808 99 90 - - - Iншi 6 0
3809 Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi:    
3809 10 - На основi крохмалистих речовин:    
3809 10 10 - - Iз вмiстом цих речовин менш як 55 мас. % 8,3 + 8,9 €/100 кг/нетто MAX 12,8 Тарифна квота_Солодовий крохмаль оброблений
(2 000 тонн/рiк)
3809 10 30 - - Iз вмiстом цих речовин 55 мас. % або бiльше, але менш як 70 мас. % 8,3 + 12,4 €/100 кг/нетто MAX 12,8 Тарифна квота_Солодовий крохмаль оброблений
(2 000 тонн/рiк)
3809 10 50 - - Iз вмiстом цих речовин 70 мас. % або бiльше, але менш як 83 мас. % 8,3 + 15,1 €/100 кг/нетто MAX 12,8 Тарифна квота_Солодовий крохмаль оброблений
(2 000 тонн/рiк)
3809 10 90 - - Iз вмiстом цих речовин 83 мас. % або бiльше 8,3 + 17,7 €/100 кг/нетто MAX 12,8 Тарифна квота_Солодовий крохмаль оброблений
(2 000 тонн/рiк)
  - Iншi:    
3809 91 00 - - Видiв, якi використовують у текстильнiй промисловостi або аналогiчних виробництвах 6,3 0
3809 92 00 - - Видiв, якi використовують у паперовiй промисловостi або аналогiчних виробництвах: 6,3 0
3809 93 00 - - Якi використовують у шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах 6,3 0
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матерiалiв; матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв:    
3810 10 00 - Засоби для травлення металевих поверхонь; порошки i пасти для паяння та зварювання металiв та iнших матерiалiв 6,5 0
3810 90 - Iншi:    
3810 90 10 - - Матерiали, якi використовують як покриття або осердя для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв 4,1 0
3810 90 90 - - Iншi 5 0
3811 Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що i нафтопродукти:    
  - Антидетонатори:    
3811 11 - - На основi сполук свинцю:    
3811 11 10 - - - На основi тетраетилсвинцю 6,5 0
3811 11 90 - - - Iншi 5,8 0
3811 19 00 - - Iншi 5,8 0
  - Присадки до мастил:    
3811 21 00 - - Iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв 5,3 0
3811 29 00 - - Iншi 5,8 0
3811 90 00 - Iншi 5,8 0
3812 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси:    
3812 10 00 - Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi 6,3 0
3812 20 - Багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмас:    
3812 20 10 - - Реакцiйна сумiш, що складається з бензил-3-iзобутирилокси-1-iзопропiл-2,2-диметилпропiлфталату та бензил-3-iзобутирилокси-2,2,4-триметилпентилфталату Вiльна 0
3812 20 90 - - Iншi 6,5 0
3812 30 - Антиоксиданти та iншi сумiшi стабiлiзаторiв для каучуку або пластмас:    
  - - Антиоксиданти:    
3812 30 21 - - - Сумiшi олiгомерiв з 1,2-дигiдро-2,2,4-трiметилкинолiн 6,5 0
3812 30 29 - - - Iншi 6,5 0
3812 30 80 - - Iншi 6,5 0
3813 00 00 Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби 6,5 0
3814 00 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв:    
3814 00 10 - На основi бутилацетату 6,5 0
3814 00 90 - Iншi 6,5 0
3815 Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях не зазначенi:    
  - Каталiзатори на носiях:    
3815 11 00 - - Якi мiстять як активний компонент нiкель або його сполуки 6,5 0
3815 12 00 - - Якi мiстять як активний компонент дорогоцiннi метали або їх сполуки 6,5 0
3815 19 - - Iншi:    
3815 19 10 - - - Каталiзатор у виглядi гранул, у яких 90 мас. % або бiльше мають розмiри частинок не бiльш як 10 мкм, якi складаються з сумiшей оксидiв на магнiєво-силiкатнiй основi, якi мають у своєму складi за масою:
- 20 % або бiльше, але не бiльш як 35 % мiдi; та
- 2 % або бiльше, але не бiльш як 3 % вiсмуту, з вiдносною питомою густиною 0,2 або бiльше, але не бiльш як 1,0
Вiльна 0
3815 19 90 - - - Iншi 6,5 0
3815 90 - Iншi:    
3815 90 10 - - Каталiзатор, який складається з етилтрифенiлфосфонiю ацетату у виглядi розчину в метанолi Вiльна 0
3815 90 90 - - Iншi 6,5 0
3816 00 00 Цементи вогнетривкi, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукцiї товарної позицiї 3801 2,7 0
3817 00 Алкiлбензоли змiшанi та алкiлнафталiни змiшанi, крiм продуктiв товарної позицiї 2707 або 2902:    
3817 00 50 - Алкiлбензол лiнiйний 6,3 3
3817 00 80 - Iншi 6,3 3
3818 00 Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi, у виглядi дискiв, пластин тощо; хiмiчнi сполуки легованi, призначенi для використання в електронiцi:    
3818 00 10 - Кремнiй легований Вiльна 0
3818 00 90 - Iншi Вiльна 0
3819 00 00 Гальмiвнi рiдини гiдравлiчнi та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, або iз вмiстом нафти чи нафтопродуктiв менш як 70 мас. % 6,5 0
3820 00 00 Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi 6,5 0
3821 00 00 Середовища культуральнi для вирощування чи пiдтримання життєдiяльностi мiкроорганiзмiв (включаючи вiруси та їм подiбнi) або рослинних, людських чи тваринних клiтин) 5 0
3822 00 00 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали Вiльна 0
3823 Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування; промисловi жирнi спирти:    
  - Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування:    
3823 11 00 - - Стеаринова кислота 5,1 0
3823 12 00 - - Олеїнова кислота 4,5 0
3823 13 00 - - Жирнi кислоти талової олiї 2,9 0
3823 19 - - Iншi:    
3823 19 10 - - - Дистильованi жирнi кислоти 2,9 0
3823 19 30 - - - Жирнокислотний дистилят 2,9 0
3823 19 90 - - - Iншi 2,9 0
3823 70 00 - Промисловi жирнi спирти 3,8 0
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:    
3824 10 00 - Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв 6,5 0
3824 30 00 - Карбiди металiв неагломерованi, змiшанi мiж собою або з iншими металевими сполучними речовинами 5,3 0
3824 40 00 - Добавки готовi для цементiв, будiвельних розчинiв або бетонiв 6,5 0
3824 50 - Невогнетривкi будiвельнi розчини та бетони:    
3824 50 10 - - Бетон, готовий до заливки 6,5 0
3824 50 90 - - Iнший 6,5 0
3824 60 - Сорбiтол, крiм сорбiтолу товарної пiдпозицiї 2905 44:    
  - - У водному розчинi:    
3824 60 11 - - - Iз вмiстом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 7,7 + 16,1 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Манiтол сорбiту (100 тонн/рiк)
3824 60 19 - - - Iнший 9,6 + 37,8 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Манiтол сорбiту (100 тонн/рiк)
  - - Iнший:    
3824 60 91 - - - Iз вмiстом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 7,7 + 23 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Манiтол сорбiту (100 тонн/рiк)
3824 60 99 - - - Iнший 9,6 + 53,7 €/100 кг/нетто Тарифна квота_Манiтол сорбiту (100 тонн/рiк)
  - Сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану:    
3824 71 00 - - З вмiстом хлорфторвуглеводнiв (CFCs), з вмiстом або без вмiсту гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), перфторвуглеводiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs) 6,5 0
3824 72 00 - - З вмiстом бромхлордифторметану, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанiв 6,5 0
3824 73 00 - - З вмiстом гiдробромфторвуглеводнiв (HBFCs) 6,5 0
3824 74 00 - - З вмiстом гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), з вмiстом або без вмiсту перфторвуглеводнiв (PFCs), або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs) 6,5 0
3824 75 00 - - З вмiстом тетрахлориду вуглецю 6,5 0
3824 76 00 - - З вмiстом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ) 6,5 0
3824 77 00 - - З вмiстом бромметану (метил бромiду) або бромхлорметану 6,5 0
3824 78 00 - - З вмiстом перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs) або гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs) 6,5 0
3824 79 00 - - Iншi 6,5 0
  - Сумiшi та препарати з вмiстом оксирану (етиленоксиду), полiбромованих бiфенiлiв (дифенiлiв) (PBBs), полiхлорованих бiфенiлiв (PCBs), полiхлорованих трифенiлiв (PCTs), або три(2,3-дибромпропiл)фосфату:    
3824 81 00 - - З вмiстом оксирану (етиленоксиду) 6,5 0
3824 82 00 - - З вмiстом полiхлорованих бiфенiлiв (PCBs), полiхлорованих трифенiлiв (PCTs) або полiбромованих бiфенiлiв (дифенiлiв) (PBBs) 6,5 0
3824 83 00 - - З вмiстом три(2,3-дибромпропiл)фосфату 6,5 0
3824 90 - Iншi:    
3824 90 10 - - Сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi 5,7 0
3824 90 15 - - Iонiти 6,5 0
3824 90 20 - - Газопоглиначi для вакуумних приладiв 6 0
3824 90 25 - - Пiролiгнiти (наприклад кальцiю); тартрат кальцiю неочищений; цитрат кальцiю неочищений 5,1 0
3824 90 30 - - Нафтеновi кислоти, їх водонерозчиннi солi, та їх складнi ефiри 3,2 0
3824 90 35 - - Антикорозiйнi препарати з вмiстом амiнiв як активних складових 6,5 0
3824 90 40 - - Розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та аналогiчної продукцiї 6,5 0
  - - Iншi:    
3824 90 45 - - - Сумiшi, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогiчнi продукти 6,5 0
3824 90 50 - - - Препарати для гальванiзацiї 6,5 0
3824 90 55 - - - Сумiшi складних моно-, ди- та триефiрiв жирних кислот i глiцерину (емульгатори для жирiв) 6,5 0
  - - - Продукти та препарати, якi використовують у фармакологiї або хiрургiї:    
3824 90 61 - - - - Промiжнi продукти виробництва антибiотикiв, одержанi в результатi ферментацiї Streptomyces tenebrarius, висушенi або невисушенi, що застосовуються в процесi виробництва лiкарських засобiв для людей (товарна позицiя 3004) Вiльна 0
3824 90 62 - - - - Промiжнi продукти виробництва солей моненсину Вiльна 0
3824 90 64 - - - - Iншi 6,5 0
3824 90 65 - - - Допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм зазначених у товарнiй категорiї 3824 10 00) 6,5 0
3824 90 70 - - - Препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi 6,5 0
  - - - Iншi:    
3824 90 75 - - - - Пластини з нiобату лiтiю без легувальних добавок Вiльна 0
3824 90 80 - - - - Сумiш амiнiв, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або бiльше, але не бiльш як 550 Вiльна 0
3824 90 85 - - - - 3-(1-Етил-1-метилпропiл) iзоксазол-5-iламiн у виглядi розчину в толуолi Вiльна 0
3824 90 91 - - - - Фатокислота моно-акрил естерс, з умiстом естерiв 96,5 % або бiльше (FAMAE) 6,5 0
3824 90 97 - - - - Iншi 6,5 0
3825 Залишкова продукцiя хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi, в iнших товарних позицiях не зазначена та не включена; вiдходи мiського господарства; шлам стiчних вод; iншi вiдходи, що зазначенi в примiтцi 6 до даної групи:    
3825 10 00 - Вiдходи мiського господарства 6,5 0
3825 20 00 - Шлам стiчних вод 6,5 0
3825 30 00 - Клiнiчнi вiдходи 6,5 0
  - Вiдпрацьованi органiчнi розчинники:    
3825 41 00 - - Галогенованi 6,5 0
3825 49 00 - - Iншi 6,5 0
3825 50 00 - Вiдпрацьованi розчини для травлення металiв, гiдравлiчнi рiдини, гальмiвнi рiдини та антифризи 6,5 0
  - Iншi вiдходи хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi:    
3825 61 00 - - Що мiстять переважно органiчнi складовi 6,5 0
3825 69 00 - - Iншi 6,5 0
3825 90 - Iншi:    
3825 90 10 - - Лужний оксид залiза для очищення газу 5 0
3825 90 90 - - Iншi 6,5 0
VII РОЗДIЛ VII - ПОЛIМЕРНI МАТЕРIАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ    
39 ГРУПА 39 - ПОЛIМЕРНI МАТЕРIАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ    
  I. ПЕРВИННI ФОРМИ    
3901 Полiмери етилену в первинних формах:    
3901 10 - Полiетилен з питомою густиною менш як 0,94:    
3901 10 10 - - Полiетилен лiнiйний 6,5 3
3901 10 90 - - Iнший 6,5 3
3901 20 - Полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше:    
3901 20 10 - - Полiетилен, згаданий в примiтцi 6 (b) до цiєї групи, питомою густиною 0,958 або бiльше при температурi 23° C з вмiстом:
- 50 мг/кг або менше алюмiнiю;
- 2 мг/кг або менше кальцiю;
- 2 мг/кг або менше хрому;
- 2 мг/кг або менше залiза;
- 2 мг/кг або менше нiкелю;
- 2 мг/кг або менше титану; та
- 8 мг/кг або менше ванадiю, що використовується для виробництва хлорсульфованого (сульфохлорованого) полiетилену
Вiльна 0
3901 20 90 - - Iншi 6,5 3
3901 30 00 - Спiвполiмери етилену з вiнiлацетатом 6,5 3
3901 90 - Iншi:    
3901 90 10 - - Iономер (iономерний полiмер), що складається iз солi тримеру етилену з iзобутилакрилатом i метакрилової кислоти Вiльна 0
3901 90 20 - - A-B-A блок спiвполiмер iз полiстиролу, етилен-бутиленового спiвполiмеру та полiстиролу, з вмiстом 35 мас. % або менше стиролу в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи Вiльна 0
3901 90 90 - - Iншi 6,5 3
3902 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах:    
3902 10 00 - Полiпропiлен 6,5 3
3902 20 00 - Полiiзобутилен 6,5 3
3902 30 00 - Спiвполiмери пропiлену 6,5 3
3902 90 - Iншi:    
3902 90 10 - - A-B-A блок спiвполiмер полiстиролу, етилен-бутиленового спiвполiмеру та полiстиролу, з вмiстом стиролу 35 мас. % або менше в однiй iз форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи Вiльна 0
3902 90 20 - - Полi(бут-1-ен) (полiбутилен-1), спiвполiмер бут-1-ену (бутилену-1) та етилену, з вмiстом 10 мас. % або менше етилену, або сумiш з полi(бут-1-ену) (полiбутилену-1) з полiетиленом та/або полiпропiленом iз вмiстом 10 мас. % або менше полiетилену та/або 25 мас. % або менше полiпропiлену, в однiй iз форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи Вiльна 0
3902 90 90 - - Iншi 6,5 3
3903 Полiмери стиролу у первинних формах:    
  - Полiстироли:    
3903 11 00 - - Призначенi для спучування або спiнювання 6,5 3
3903 19 00 - - Iншi 6,5 0
3903 20 00 - Спiвполiмери стиролакрилонiтрильнi (SAN) 6,5 3
3903 30 00 - Спiвполiмери акрилонiтрилбутадiєнстирольнi (ABS) 6,5 3
3903 90 - Iншi:    
3903 90 10 - - Спiвполiмери тiльки стиролу з алiловим спиртом, з ацетильним числом 175 або бiльше Вiльна 0
3903 90 20 - - Полiстирол бромований iз вмiстом брому 58 мас. % або бiльше, але не бiльш як 71 мас. % в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи Вiльна 0
3903 90 90 - - Iншi 6,5 3
3904 Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв, у первинних формах:    
3904 10 00 - Полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами 6,5 3
  - Полiвiнiлхлорид iнший:    
3904 21 00 - - Непластифiкований 6,5 3
3904 22 00 - - Пластифiкований 6,5 3
3904 30 00 - Спiвполiмери вiнiлхлориду та вiнiлацетату 6,5 3
3904 40 00 - Iншi спiвполiмери вiнiлхлориду 6,5 3
3904 50 - Полiмери вiнiлiденхлориду:    
3904 50 10 - - Спiвполiмер вiнiлiденхлориду з акрилонiтрилом у виглядi кульок, що здатнi розширюватись, дiаметром 4 мкм або бiльше, але не бiльш як 20 мкм Вiльна 0
3904 50 90 - - Iншi 6,5 3
  - Фторполiмери:    
3904 61 00 - - Полiтетрафторетилен 6,5 3
3904 69 - - Iншi:    
3904 69 10 - - - Полiвiнiлфторид в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи Вiльна 0
3904 69 90 - - - Iншi 6,5 3
3904 90 00 - Iншi 6,5 3
3905 Полiмери вiнiлацетату або iнших складних вiнiлових ефiрiв у первинних формах; iншi вiнiловi полiмери у первинних формах:    
  - Полiвiнiлацетат:    
3905 12 00 - - Диспергований у водi 6,5 0
3905 19 00 - - Iншi 6,5 0
  - Спiвполiмери вiнiлацетату:    
3905 21 00 - - Диспергований у водi 6,5 0
3905 29 00 - - Iншi 6,5 0
3905 30 00 - Спирт полiвiнiловий, який мiстить або не мiстить негiдролiзованi ацетатнi групи 6,5 0
  - Iншi:    
3905 91 00 - - Спiвполiмери 6,5 0
3905 99 - - Iншi:    
3905 99 10 - - - Полiвiнiлформаль однiєї з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) цiєї групи, молекулярна маса якого 10 000 або бiльше, але не бiльш як 40 000, мiстить
- 9,5 мас. % або бiльше, але не бiльш як 13 мас. % ацетильних груп, у перерахунку на вiнiлацетат;
та
- 5 мас. % або бiльше, але не бiльш як 6,5 мас. % гiдроксильних груп, у перерахунку на вiнiловий спирт
Вiльна 0
3905 99 90 - - - Iншi 6,5 0
3906 Акриловi полiмери у первинних формах:    
3906 10 00 - Полiметилметакрилат 6,5 3
3906 90 - Iншi:    
3906 90 10 - - Полi [N-(3-гiдроксiiмiно-1,1-диметилбутил) акриламiд] Вiльна 0
3906 90 20 - - Спiвполiмер 2-дiiзопропiламiно-етилметакрилату з децилметакрилатом, у формi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 55 мас. % або бiльше спiвполiмеру Вiльна 0
3906 90 30 - - Спiвполiмер акрилової кислоти з 2-етилгексилакрилатом з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але не бiльш як 11 мас. % 2-етилгексилакрилату Вiльна 0
3906 90 40 - - Спiвполiмер акрилонiтрилу з метилакрилатом, модифiкований полiбутадiєнакрилонiтрилом (NBR) Вiльна 0
3906 90 50 - - Продукт полiмеризацiї акрилової кислоти з алкiлметакрилатом та з невеликим вмiстом iнших мономерiв, що використовується як загусник для виробництва пастоподiбних друкарських фарб для текстилю Вiльна 0
3906 90 60 - - Спiвполiмер метилакрилату з етиленом та мономером, який мiстить як замiсник не кiнцеву карбоксильну групу, з вмiстом 50 мас. % або бiльше метилакрилату, в тому числi змiшаний або не змiшаний з кремнеземом 5 0
3906 90 90 - - Iншi 6,5 0
3907 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли, у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах:    
3907 10 00 - Полiацеталi 6,5 0
3907 20 - Полiефiри простi iншi:    
  - - Простi полiефiроспирти:    
3907 20 11 - - - Полiетиленглiколi 6,5 0
  - - - Iншi:    
3907 20 21 - - - - З гiдроксильним числом не бiльш як 100 6,5 0
3907 20 29 - - - - Iншi 6,5 0
  - - Iншi:    
3907 20 91 - - - Спiвполiмер 1-хлор-2,3-епоксипропану та етилен оксиду Вiльна 0
3907 20 99 - - - Iншi 6,5 0
3907 30 00 - Смоли епоксиднi 6,5 0
3907 40 00 - Полiкарбонати 6,5 0
3907 50 00 - Смоли алкiднi 6,5 0
3907 60 - Полi(етилентерефталат):    
3907 60 20 - - Що має характеристичну в'язкiсть 78 мл/г або вищу 6,5 3
3907 60 80 - - Iншi 6,5 3
3907 70 00 - Полiлактид 6,5 3
  - Полiефiри складнi iншi:    
3907 91 - - Ненасиченi:    
3907 91 10 - - - Рiдкi 6,5 0
3907 91 90 - - - Iншi 6,5 0
3907 99 - - Iншi:    
  - - - З гiдроксильним числом не бiльш як 100:    
3907 99 11 - - - - Полi(етиленнафталiн-2,6-дикарбоксилат) Вiльна 0
3907 99 19 - - - - Iншi 6,5 3
  - - - Iншi:    
3907 99 91 - - - - Полi(етиленнафталiн-2,6-дикарбоксилат) Вiльна 0
3907 99 98 - - - - Iншi 6,5 3
3908 Полiамiди у первинних формах:    
3908 10 00 - Полiамiд-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12 6,5 0
3908 90 00 - Iншi 6,5 0
3909 Амiноальдегiднi смоли, феноло-альдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах:    
3909 10 00 - Смоли карбамiднi; смоли тiокарбамiднi 6,5 0
3909 20 00 - Смоли меламiновi 6,5 0
3909 30 00 - Смоли амiноальдегiднi iншi 6,5 0
3909 40 00 - Смоли фенолоальдегiднi 6,5 0
3909 50 - Полiуретани:    
3909 50 10 - - Полiуретан 2,2'-(трет-бутилiмiно)дiетанолу та 4,4'-метилендициклогексилдiiзоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 50 мас. % або бiльше полiмеру Вiльна 0
3909 50 90 - - Iншi 6,5 0
3910 00 00 Силiкони у первинних формах 6,5 0
3911 Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароноiнденовi та полiтерпени, полiсульфiди, полiсульфони та iншi речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:    
3911 10 00 - Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароноiнденовi та полiтерпени 6,5 0
3911 90 - Iншi:    
  - - Продукти, одержанi конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих:    
  - Продукти, одержанi конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих:    
3911 90 11 - - - Полi(окси-1,4-фенiленсульфонiл-1,4-фенiленокси-1,4- фенiленiзопропiлiден-1,4-фенiлен) в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи 3,5 0
3911 90 13 - - - Полi(тiо-1,4-фенiлен) Вiльна 0
3911 90 19 - - - Iншi 6,5 0
  - - iншi:    
3911 90 91 - - - Спiвполiмер п-крезолу та дивiнiлбензолу у формi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 50 мас. % або бiльше полiмеру Вiльна 0
3911 90 93 - - - Гiдрогенованi спiвполiмери вiнiлтолуолу та альфа-метилстиролу Вiльна 0
3911 90 99 - - - Iншi 6,5 0
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:    
  - Ацетати целюлози:    
3912 11 00 - - Непластифiкованi 6,5 0
3912 12 00 - - Пластифiкованi 6,5 0
3912 20 - Нiтрати целюлози (включаючи колодiї):    
  - - Непластифiкованi:    
3912 20 11 - - - Колодiй та целоїдин 6,5 0
3912 20 19 - - - Iншi 6 0
3912 20 90 - - Пластифiкованi 6,5 0
  - Ефiри целюлози простi:    
3912 31 00 - - Карбоксиметилцелюлоза та її солi 6,5 0
3912 39 - - Iншi:    
3912 39 10 - - - Етилцелюлоза 6,5 0
3912 39 20 - - - Гiдроксипропiлцелюлоза Вiльна 0
3912 39 80 - - - Iншi 6,5 0
3912 90 - Iншi:    
3912 90 10 - - Ефiри целюлози складнi 6,4 0
3912 90 90 - - Iншi 6,5 0
3913 Полiмери природнi (наприклад альгiнова кислота) та полiмери природнi модифiкованi (наприклад затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi натурального каучуку), у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:    
3913 10 00 - Кислота альгiнова, її солi та складнi ефiри 5 0
3913 90 00 - Iншi 6,5 0
3914 00 00 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 - 3913, у первинних формах 6,5 0
____________
(1) Лiнiйне збiльшення впродовж 5 рокiв.
  II. ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ    
3915 Вiдходи, обрiзки та скрап iз пластмас:    
3915 10 00 - Полiмерiв етилену 6,5 0
3915 20 00 - Полiмерiв стиролу 6,5 0
3915 30 00 - Полiмерiв вiнiлхлориду 6,5 0
3915 90 - Iнших пластмас:    
  - - Продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї):    
3915 90 11 - - - Полiмерiв пропiлену 6,5 0
3915 90 18 - - - Iншi 6,5 0
3915 90 90 - - Iншi 6,5 0
3916 Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльше 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв:    
3916 10 00 - З полiмерiв етилену 6,5 0
3916 20 - З полiмерiв вiнiлхлориду:    
3916 20 10 - - З полiвiнiлхлориду 6,5 0
3916 20 90 - - Iншi 6,5 0
3916 90 - З iнших пластмас:    
  - - З продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи немодифiкованих:    
3916 90 11 - - - З складних полiефiрiв 6,5 0
3916 90 13 - - - З полiамiдiв 6,5 0
3916 90 15 - - - З епоксидних смол 6,5 0
3916 90 19 - - - Iншi 6,5 0
  - - Iз продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї):    
3916 90 51 - - - З полiмерiв пропiлену 6,5 0
3916 90 59 - - - Iншi 6,5 0
3916 90 90 - - Iншi 6,5 0
3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси:    
3917 10 - Оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв або з целюлозних матерiалiв:    
3917 10 10 - - Iз затвердiлих протеїнiв 5,3 0
3917 10 90 - - Iз целюлозних матерiалiв 6,5 0
  - Труби, трубки i шланги, жорсткi:    
3917 21 - - З полiмерiв етилену:    
3917 21 10 - - - Безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення 6,5 0
3917 21 90 - - - Iншi 6,5 0
3917 22 - - З полiмерiв пропiлену:    
3917 22 10 - - - Безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення 6,5 0
3917 22 90 - - - Iншi 6,5 0
3917 23 - - З полiмерiв вiнiлхлориду:    
3917 23 10 - - - Безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення 6,5 0
3917 23 90 - - - Iншi 6,5 0
3917 29 - - З iнших пластмас:    
  - - - Безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення:    
3917 29 12 - - - - З продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи немодифiкованих 6,5 0
3917 29 15 - - - - З продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї) 6,5 0
3917 29 19 - - - - Iншi 6,5 0
3917 29 90 - - - Iншi 6,5 0
  - Iншi труби, трубки та шланги гнучкi:    
3917 31 00 - - Труби, трубки та шланги гнучкi, що можуть витримувати тиск не бiльш як 27,6 МПа 6,5 0
3917 32 - - Iншi, не армованi або не комбiнованi з iншими матерiалами i без фiтингiв:    
  - - - Безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення:    
3917 32 10 - - - - З продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих 6,5 0
  - - - - З продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї):    
3917 32 31 - - - - - З полiмерiв етилену 6,5 0
3917 32 35 - - - - - З полiмерiв вiнiлхлориду 6,5 0
3917 32 39 - - - - - Iншi 6,5 0
3917 32 51 - - - - Iншi 6,5 0
  - - - Iншi:    
3917 32 91 - - - - Оболонки штучнi для ковбасних виробiв 6,5 0
3917 32 99 - - - - Iншi 6,5 0
3917 33 00 - - Iншi, не армованi та не комбiнованi з iншими матерiалами, з фiтингами 6,5 0
3917 39 - - Iншi:    
  - - - Безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення:    
3917 39 12 - - - - З продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи немодифiкованих 6,5 0
3917 39 15 - - - - З продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї) 6,5 0
3917 39 19 - - - - Iншi 6,5 0
3917 39 90 - - - Iншi 6,5 0
3917 40 00 - Фiтинги 6,5 0
3918 Покриття пластмасовi для пiдлог, самоклейнi або несамоклейнi, у рулонах або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи:    
3918 10 - З полiмерiв вiнiлхлориду:    
3918 10 10 - - Що складаються з основи, просоченої або покритої полiвiнiлхлоридом 6,5 0
3918 10 90 - - Iншi 6,5 0
3918 90 00 - З iнших пластмас 6,5 0
3919 Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi пластмасовi форми, з пластмас самоклейнi, у рулонах або не у рулонах:    
3919 10 - У рулонах завширшки не бiльш як 20 см:    
  - - Смуги або стрiчки з покриттям з невулканiзованого натурального або синтетичного каучуку:    
3919 10 11 - - - З пластифiкованого полiвiнiлхлориду або полiетилену 6,3 0
3919 10 13 - - - З непластифiкованого полiвiнiлхлориду 6,3 0
3919 10 15 - - - З полiпропiлену 6,3 0
3919 10 19 - - - Iншi 6,3 0
  - - Iншi:    
  - - - З продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих:    
3919 10 31 - - - - Iз складних полiефiрiв 6,5 0
3919 10 38 - - - - Iншi 6,5 0
  - - - З продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї):    
3919 10 61 - - - - З пластифiкованого полiвiнiлхлориду або полiетилену 6,5 0
3919 10 69 - - - - Iншi 6,5 0
3919 10 90 - - - Iншi 6,5 0
3919 90 - Iншi:    
3919 90 10 - - Пiдданi подальшому обробленню, крiм оброблення поверхнi, або нарiзанi на форми, крiм квадратної чи прямокутної 6,5 0
  - - Iншi:    
  - - - З продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих:    
3919 90 31 - - - - З полiкарбонатiв, алкiдних смол, полiалiлових складних ефiрiв або iнших складних полiефiрiв 6,5 0
3919 90 38 - - - - Iншi 6,5 0
  - - - З продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї):    
3919 90 61 - - - - З пластифiкованого полiвiнiлхлориду або з полiетилену 6,5 0
3919 90 69 - - - - Iншi 6,5 0
3919 90 90 - - - Iншi 6,5 0
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднаннi подiбним способом з iншими матерiалами:    
3920 10 - З полiмерiв етилену:    
  - - Завтовшки не бiльш як 0,125 мм:    
  - - - З полiетилену з питомою густиною:    
  - - - - Менш як 0,94:    
3920 10 23 - - - - - Плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем 0 0
  - - - - - Iншi:    
  - - - - - - Недрукованi:    
3920 10 24 - - - - - - - Витягнута плiвка 6,5 0
3920 10 26 - - - - - - - Iншi 6,5 0
3920 10 27 - - - - - - Друкованi 6,5 0
3920 10 28 - - - - 0,94 або бiльше 6,5 0
3920 10 40 - - - Iншi 6,5 0
  - - Завтовшки бiльш як 0,125 мм:    
3920 10 81 - - - Синтетична паперова маса (пульпа) у виглядi вологих аркушiв (листкiв), отримана з незв'язаних розгалужених окремих полiетиленових тонких волокон, що легко вiддiляються один вiд одного, у тому числi змiшанi або не змiшанi з волокнами целюлози в кiлькостi не бiльш як 15 %, iз вмiстом зволожувального агенту полiвiнiлового спирту, розчиненого у водi 0 0
3920 10 89 - - - Iншi 6,5 0
3920 20 - З полiмерiв пропiлену:    
  - - Завтовшки не бiльш як 0,10 м