ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.06.98 N 10/1-1314-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про оформлення попередньої вантажної митної декларацiї

     В зв'язку iз багаточисленими зверненнями суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митниць стосовно виконання вимог наказу Державної митної Служби вiд 04.05.98р. N 267 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", роз'яснюємо.

     В разi, якщо суб'єкт пiдприємницької дiяльностi акредитований в зонi дiяльностi прикордонної митницi, вважаємо за можливе здiйснювати митне оформлення товарiв, що входять до Перелiку, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 22.05.98р. N 305 без оформлення попередньої вантажної митної декларацiї (ПД), за умови, що митне оформлення здiйснюється структурним пiдроздiлом митницi, який розташований безпосередньо в пунктi пропуску на митному кордонi.

Голова Служби Ю. П. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.