Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 369 від 16.06.1999

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

вiд 22 травня 1998 р. N 305


Про затвердження Тимчасового перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою декларацiєю

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.04.98 N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" наказую:

     1. Затвердити Тимчасовий перелiк товарiв, що ввозяться за попередньою декларацiєю (далi - Перелiк), який додається.

     2. Встановити, що Перелiк застосовується митними органами пiсля набрання чинностi наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267.

     3. Управлiнню справами забезпечити доведення Перелiку до особового складу митних органiв.

     4. Прес-центру, начальникам регiональних митниць, начальникам митниць довести зазначений Перелiк до вiдома суб'єктiв ЗЕД i громадян.

Голова Служби Ю. Соловков

 

Код товару за ТН ЗЕД * Скорочений опис товару
0303 Риба морожена (за винятком фiле)
1006 Рис
1101 Борошно пшеничне або пшенично-житнє
1512** Олiя соняшникова рафiнована чи нерафiнована
1517 Маргарин
1601 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса
1701 Цукор
1704 Кондвироби з цукру без вмiсту какао
1902 Макароннi вироби
1905 Печиво, хлiбо-булочнi вироби, тiстечка
2009 Соки фруктовi та овочевi
3402 Речовини поверхнево-активнi (крiм мила)
3923 Вироби з пластмас для пакування i транспортування
3926 Вироби з пластмас iншi (канцтовари, фурнiтура)
4802 Папiр i картон некрейдованi для письма та друку
4819 Ящики, коробки, пакети паперовi
6101 Пальта, плащi, куртки трикотажнi для чоловiкiв
6102 Пальта, плащi, куртки трикотажнi для жiнок
6103 Костюми, пiджаки, брюки трикотажнi для чоловiкiв
6104 Костюми, жакети, сукнi, спiдницi трикотажнi для жiнок
6403 Взуття зi шкiряним верхом
8418 Холодильники, морозильники та iнше обладнання
8481 Крани, клапани для трубопроводiв, цистерн тощо
8516 Водонагрiвачi, кип'ятильники, праски, iншi електропобутовi прилади
8536 Апаратура електрична (розетки, вимикачi тощо)
8544 Провiд iзольований, кабель, кабелi оптоволоконнi
8708 Частини та обладнання для автомобiлiв
9403*** Меблi iншi (кухоннi, спальнi, пластмасовi, металевi)

     * За попередньою декларацiєю ввозяться всi товари, що класифiкуються у вказаних позицiях ТН ЗЕД. Скорочений опис наведений у вказаних позицiях виключно для зручностi користування Перелiком

     **за винятком олiї, що ввозиться у межах квот, визначених Указом Президента України вiд 08.05.98 N 444

     ***крiм 9403.10

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.