Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН I ДОПОВНЕНЬ ДО ПОСТАНОВИ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ВIД 31 ТРАВНЯ 1996 Р. N 602

(Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 серпня 1996 р. N 907)

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiни i доповнення до затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602 перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499 (додаються).

 

Прем'єр-мiнiстр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 67

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 серпня 1996 р. N 907

ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602 перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 року N 499

1. Виключити цифри та слова:

"01 02 10000   Живi тварини (племiннi)
 01 03 10000
 01 04 10100
 01 04 20100
 

2. Замiнити:

 
   а) цифри i слова:
 
"07 01        Картопля свiжа або охолоджена"
 
   цифрами i словами
 
"07 01        Картопля свiжа або охолоджена"
(крiм 07 01 10000)
 
   б) цифри i слова
 
"07 03        Цибуля, цибуля-шалот, цибуля-порей, часник та
           iншi цибулиннi культури свiжi або охолодженi"
 
   цифрами i словами
 
"07 03        Цибуля, цибуля-шалот, цибуля-порей, часник та
(крiм 07 03 10110)  iншi цибулиннi культури свiжi або охолодженi"
 
   в) цифри i слова
 
"52 08        Тканини бавовнянi, якi вмiщують за масою не
           менш як 85 вiдсоткiв бавовни поверхневою
           щiльнiстю не бiльш як 200 г/кв.м"
 
   цифрами i словами
 
"52 08        Тканини бавовнянi, якi вмiщують за масою не
(крiм 52 08 21100)  менш як 85 вiдсоткiв бавовни, поверхневою
           щiльнiстю не бiльш як 200 г/кв. м"
 

3. Доповнити перелiк такими позицiями:

 
******************************************************************
 Код товару  *       Опис товару згiдно з
 згiдно з  *           ТН ЗЕД
  ТН ЗЕД   *
******************************************************************
 12 04 00 900  Насiння льону, дроблене або недроблене iншi
 12 07 99 910  Насiння конопель
 28 01 10 000  Хлор
 28 06 10 000  Водень хлористий (кислота соляна)
 28 07     Кислота сiрчана; олеум
 28 08     Тiльки кислота азотна
 28 13 10 000  Сульфiд вуглецю (IV)
 28 15 12 000  Гiдроксид натрiю (їдкий натр, сода каустична) у
        водному розчинi (сода рiдка)
 28 34 10 000  Нiтрити
 28 34 21 000  Нiтрат калiю
 28 34 29 900  Тiльки нiтрат натрiю
 28 36 20 000  Карбонат натрiю
 28 36 30 000  Гiдрокарбонат натрiю (бiкарбонат натрiю)
 29 01 21 000  Етилен
 29 01 22 000  Пропен (пропiлен)
 29 03 21 000  Хлорвiнiл (хлоретилен)
 29 05 11 000  Метанол (спирт метиловий)
 29 05 50 100  Тiльки метил бромистий
 29 15 21 000  Кислота оцтова
 29 17 12 100  Тiльки адипiнова кислота
 29 17 35 000  Ангiдрид фталевий
 31 02     Добрива, мiнеральнi чи хiмiчнi азотнi
 31 03     Добрива, мiнеральнi чи хiмiчнi фосфорнi
 31 04 30 000  Сульфат калiю
 31 05     Добрива мiнеральнi чи хiмiчнi iз вмiстом двох або
        трьох поживних елементiв: азот, фосфор, калiй;
        добрива iншi; товари, зазначенi в данiй групi, якi
        представленi в таблетках або iнших аналогiчних
        формах  чи в упаковках, маса брутто яких не
        перевищує 10 кг
 32 06 10 100  Пiгменти та  препарати,  виготовленi на основi
        двоокису титану, що мiстять не менш як 80 мас.
        вiдсоткiв двоокису титану
 32 15 11 000  Фарба друкарська чорна
 34 02 20 900  Речовини миючi та засоби чистячi, упакованi для
        продажу вроздрiб
 34 02 90 900  Iншi речовини миючi та засоби чистячi
 37 01 10 100  Рентгенiвськi плiвки для медичних, стоматологiчних
        та ветеринарних цiлей
 37 01 99 000  Тiльки фотоплiвки плоскi неекспонованi
 37 02 92 900  Тiльки фотоплiвки фотографiчнi в рулонах завширшки
        не бiльш як 16 мм i завдовжки не бiльш як 14 м
 37 02 94 900  Тiльки фотоплiвки фотографiчнi в рулонах завширшки
        бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм, та
        завдовжки бiльш як 30 м iншi
 37 04 00 100  Пластини i плiвки експонованi, але непроявленi
 37 04 00 900  Тiльки фотоматерiали  (пластини, плiвки, папiр,
        картон i текстиль) експонованi, але не проявленi;
        iншi
 37 07     Фотохiмiкати (крiм  лакiв,  клеїв,  клеючих  i
        аналогiчних  речовин);  продукти незмiшанi, що
        використовуються у фотографiї, розфасованi або
        упакованi для продажу вроздрiб в готовому для
        використання виглядi
 39 03 11 000  Полiстирол спiнений
 39 03 19 000  Полiстирол iнший
 39 04 10 000  Полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами
 39 04 22 000  Тiльки кабельний пластикат
 39 21 13 000  Плити, листи, плiвки, фольга i смуги iз пластмас
        iншi, пористi iз полiуретанiв
 40 10     Тiльки паси приводнi
 40 11 10 000  Шини пневматичнi  гумовi  новi  для  легкових
        автомобiлiв
 40 11 40 000  Шини пневматичнi гумовi новi для мотоциклiв
        Вовна мита некарбонiзована:
 51 01 21 000  вовна стрижена
 51 01 29 000  iнша
 53 01     Волокно льняне, необроблене або оброблене, але не
        прядене; начоси та iншi вiдходи льону (включаючи
        прядильнi вiдпади i розщипану сировину)
 53 02     Волокно конопляне  (коноплi)  оброблене  або
        необроблене, але не прядене; начоси та  iншi
        вiдходи конопель (включаючи прядильнi вiдпади i
        розщипану сировину)
 55 03 10 000  Волокна штапельнi синтетичнi, не пiдданi кордо- чи
        гребенечесанню або iншiй пiдготовцi для прядiння,
        нейлоновi або з iнших полiамiдiв
 55 06 10 000  Волокна штапельнi  синтетичнi,  якi  пiдлягають
        кордо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi для
        прядiння нейлоновi або з iнших полiамiдiв
 
 70 19 10 100  Склонитки, розрiзанi на волокна завдовжки вiд 3 мм
        до 50 мм (штапельованi волокна)
 70 19 31 000  Скломати
 76 12 90 990  Ємкостi iншi мiсткiстю менш як 50 л
 81 04 11 000  Магнiй необроблений, що вмiщує за масою не менш як
        99,8 вiдсотка магнiю
 84 42 50 990  Тiльки фотополiмернi пластини
 85 22 90 990  Тiльки аудiокасети для любительського звукозапису
        та вiдеокасети для побутових вiдеомагнiтофонiв
 85 23 12 00  Магнiтнi стрiчки завширшки бiльш як 4 мм, але не
        бiльш як 6,5 мм
 86 07 19 180  Колiснi пари, колеса та iншi частини вiзкiв, iншi
 87 02 10110  Транспортнi  засоби  моторнi,  призначенi  для
        перевезення не менш як 10 чоловiк (включаючи
        водiя) з робочим об'ємом цилiндра понад 2500 куб.
        см:
        новi
 87 02 10190  якi були у користуваннi
 90 28 30110  Лiчильники електроенергiї однофазнi.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.