ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.07.98 N 09/1-1452-ЕП

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     У роз'яснення п.1.9. Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267 повiдомляємо таке.

     При ввезеннi в Україну в складi однiєї партiї товарiв разом з товарами, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.04.98 N 419, товарiв, на якi не поширюється попереднє декларування, складання iмпортером загальної ПД на всю партiю товарiв не може бути пiдставою для вiдмови у митному оформленнi.

     При цьому запобiжнi заходи у виглядi попереднього внесення платежiв, гарантiї незалежного фiнансового посередника, простого векселя тощо застосовуються тiльки до товарiв, на якi поширюється попереднє декларування.

Заступник Голови Служби I. Соболь

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.