Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН I ДОПОВНЕНЬ ДО ПОСТАНОВИ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ВIД 31 ТРАВНЯ 1996 Р. N 602

(Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 листопада 1996 р. N 1356)

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiни i доповнення до перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602 (додаються).

Прем'єр-мiнiстр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 40

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 листопада 1996 р. N 1356

ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602

1. Позицiю
 
"10.02     Жито (за винятком насiння)"
виключити.
 
2. Замiнити цифри i слова
"10.01 (крiм Пшениця"
10.01 10100
10.01 90100
10.01 90910)
 
цифрами i словами
 
"10.01 (крiм Пшениця".
10.01 10100
10.01 90100
10.01 90910
10.01 90990)
 
3. Доповнити перелiк такими позицiями:
 
"12.12 92000    Цукрова тростина";
 
          "Цукор-сирець без ароматичних та фарбувальних
          добавок:
 
          тростинний:
17.01 11100    для рафiнування
17.01 99100    цукор бiлий
 
          Глюкоза та  сироп  глюкози, якi не мiстять
          фруктози або мiстять менш як 20 вiдсоткiв
          фруктози за масою у сухому станi:
 
17.02 30590    iншi (глюкоза медична)
 
17.02 30910    у виглядi бiлого кристалiчного порошку,
         агломерованого або неагломерованого (глюкоза
         харчова)
 
17.03       Патока (меляса), одержана внаслiдок екстракцiї
         та рафiнування цукру
 
         Кондитерськi вироби з цукру (включаючи  бiлий
         шоколад), якi не мiстять какао:
 
         iншi:
17.04 90710    цукерки варенi з начинкою або без начинки
 
17.04 90750    тоффi, карамелi та аналогiчнi солодощi
 
17.04 90990    iншi
 
         Готовi харчовi продукти, одержанi шляхом здуття
         або обсмаження зерна хлiбних злакiв чи зернових
         продуктiв
 
19.04 10100    одержанi з кукурудзи
 
19.04 10900    iншi
 
         Солодке печиво, вафлi:
 
         повнiстю або частково покритi  шоколадом  чи
         iншими виробами, що мiстять шоколад:
 
19.05 30110    у безпосереднiх упаковках чистою мiсткiстю не
         бiльш як 85 г
 
19.05 30190    iншi
 
19.05 30510    сухе печиво у виглядi сендвiчiв
 
19.05 30590    iншi
 
         вафлi:
 
19.05 30990    iншi";
 
"20.09      Соки фруктовi (включаючи виноградне сусло) i
         соки овочевi,  незбродженi  та без додавання
         спирту, з додаванням або без додавання цукру чи
         iнших пiдсолоджуючих речовин
 
         Дрiжджi (активнi та неактивнi); iншi неактивнi
         одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин, якi
         класифiкуються у товарнiй позицiї 30.02); готовi
         пекарськi порошки:
 
21.02 10100    дрiжджi культурнi
 
21.02 10310    дрiжджi пекарськi сухi
 
21.04 10000    Супи i бульйони готовi та заготовки для  їх
         приготування
 
         Харчовi продукти, не зазначенi в iншому мiсцi:
 
21.06 90990    iншi (майонез)
 
22.01 10000    Води мiнеральнi та газованi
 
22.02       Води, включаючи  мiнеральнi  та  газованi, з
         додаванням  цукру або iнших пiдсолоджуючих чи
         ароматичних речовин; iншi безалкогольнi напої,
         за виключенням фруктових або овочевих сокiв, якi
         класифiкуються у товарнiй позицiї 20.09
 
22.09       Оцет та його замiнники, одержанi з оцтової
         кислоти";
 
"25.01 00910   Сiль харчова";
 
"29.16 32100   Пероксид бензоїлу
 
34.01 11000    Мило туалетне (включаючи мило, яке мiстить
         медичнi препарати)
 
38.08       Тiльки: стомп, гексiлур, вензар, дуал, бетанал
         АМ, бетанал прогрем АМ, дiален, дiален С, 2,4-Д
         амiнна сiль, харнес, раундап, глiсол, базудiн
 
38.15 90000    Тiльки: iнiцiатори iншi на основi пероксиду
         бензоїлу";
 
"44.18 10000   Вiкна, балконнi дверi та їх рами
 
         Папiр i картон  гофрованi,  перфорованi  або
         неперфорованi:
 
48.08 10100    на якi з одного боку приклеєний папiр або
         картон
 
48.08 10900    iншi
 
48.08 90000    iншi (папiр i картон гофрованi (обклеєнi або
         необклеєнi зовнiшнiми  листками),  крепованi,
         тисненi або перфорованi, в рулонах або в листах,
         крiм зазначених у товарних позицiях 48.03 та
         48.18)
 
48.19 10000    Ящики та коробки з гофрованого паперу або
         картону
 
         Ящики та  коробки,  якi  складаються,  з
         негофрованого паперу або картону:
 
48.19 20100    з масою 1 кв. м паперу або  картону менш  як
         600 гр.
 
48.19 20900    з масою 1 кв. м паперу чи картону 600 гр. або
         бiльше
 
48.21       Ярлики та етикетки всiх видiв з паперу або
         картону, з друкованим текстом чи зображенням або
         без друкованого тексту чи зображення";
 
"62.05      Сорочки чоловiчi та для хлопчикiв";
 
         "Мiшки та пакети пакувальнi:
 
         з штучних волокон:
 
         iз смужок або аналогiчних форм з полiетилену чи
         полiпропiлену:
 
63.05 31910    iз тканини з поверхневою щiльнiстю 120 г/кв. м
         або менше";
 
"68.07 10110   Тiльки: рубероїд, рубемаст, пергамiн
         покрiвельний";
 
         "Полотна для  циркулярних  пилок  (включаючи
         полотна пилок для прорiзування пазiв):
 
         з робочою частиною iз сталi:
 
82.02 31900    для обробки iнших матерiалiв (для круглих пилок
         для розпилювання деревини)
 
82.02 32000    з робочою частиною з iнших матерiалiв (для
         дискових пилок з твердосплавними пластинами для
         розпилювання деревини)
 
         полотна для пилок iншi:
 
82.02 99190    з робочою частиною з iнших матерiалiв (для пилок
         для лiсопильних рам)
 
83.09       Пробки, ковпачки i кришки (включаючи корончастi
         пробки, ковпачки, що загвинчуються, i розливнi
         пробки), закупорювальнi  кришки для  пляшок,
         заглушки нарiзнi, оболонки пробок, пломби та
         iнше пакувальне  приладдя  з  недорогоцiнних
         металiв";
 
"85.17 81900   Тiльки: електроннi автоматичнi телефоннi станцiї
         типiв 5ЕSS, ЕWSD I 1ОООЕ1О";
 
"94.01 (крiм   Меблi для сидiння (крiм зазначених у товарнiй
94.01 10100    позицiї  94.02),  що трансформуються або не
94.01 20000    трансформуються в лiжка, та їх частини
94.01 90100)
 
94.03 (крiм    Меблi iншi та їх частини
94.03 10930
94.03 20100
94.03 30910
94.03 60300
94.03 70100)
         Iграшки, що зображують тварин або iнших iстот,
         крiм людей:
 
95.03 41000    набивнi
 
96.03 49300    пластмасовi".
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.