ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.07.98 N 14/1-1660-ЕП

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     У вiдповiдь на численнi запити суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi для керiвництва в роботi iнформуємо, що дiя положень Указу Президента України вiд 08.05.98 N 444/98 "Про порядок ввезення в Україну окремих видiв олiї рослинної у 1998 роцi" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.06.98 N 893 "Про механiзм регулювання iмпортних поставок окремих видiв олiї рослинної в 1998 роцi" в частинi запровадження режиму обов'язкового лiцензування iмпорту окремих видiв рослинної олiї розповсюджується на преференцiйний режим ввезення - з оподаткуванням до 1 вересня 1998 року ввiзним митом за нульовою ставкою, вiдстроченням сплати ПДВ до 30 днiв, вiдмiною до 1 вересня 1998 року обов'язкової сертифiкацiї.

     При ввезеннi зазначеної згаданим Указом номенклатури товарiв без застосування преференцiйного режиму зi справлянням усiх обов'язкових митних платежiв та сертифiкацiєю вiдповiдно до положень Закону України вiд 17.07.97 N 468/97-ВР, митне оформлення здiйснюється без запровадження режиму лiцензування.

Заступник Голови Служби О. Шейко

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.