ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.05.10 N 11/4-10.27/5197-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про посилення контролю за митним оформленням квiтiв

     З метою недопущення порушень чинного законодавства при митному оформленнi живих рослин, зрiзаних квiтiв, а також для забезпечення повноти надходження коштiв до Держбюджету начальникам митниць, пiд особисту вiдповiдальнiсть, забезпечити пропуск на митну територiю України та завершення митного оформлення товарiв товарної групи 06 виключно пiсля погодження з Департаментом аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту. При цьому, для отримання погодження, надання "Акту про проведення митного огляду товарiв, що перемiщуються за ВМД" (далi - Акт), форма якого наведена в додатку 2 до "Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї", затвердженому наказом Держмитслужби України вiд 20.04.05 N 314 є обов'язковим.

     До Акту має бути внесена наступна iнформацiя: загальна вага (нетто/брутто) товару; вага одиницi товару (окремо за кожним асортиментом, сортом, розмiром тощо); загальна вага упаковки та вага одиницi кожного окремого типу (способу) упаковки; спосiб упаковки (картоннi коробки, баки (вiдра) з водою на троллях (телегах) тощо); кiлькiсть палетiв; кiлькiсть коробок (бакiв) на палетi; тип коробок (АА, РР тощо), кiлькiсть квiтiв у коробцi (баковi). В разi перевезення живих зрiзаних квiтiв з рослинами у горщиках, або при комбiнованому їх перевезеннi (i "сухим" i "мокрим" способом), вказувати кiлькiсть палет, зайнятих пiд "сухе", "мокре" завантаження, а також кiлькiсть палет зайнятих пiд рослини у горщиках. Також, забезпечити внесення окрiм назви сорту, iнформацiї про якiснi показники, якi є визначальними для вiдповiдних квiтiв (для троянд - довжина стеблини, для гвоздик та хризантем - "одноголовi" чи "кущевi" тощо).

     До проведення митного огляду мають бути обов'язково залученi спiвробiтники пiдроздiлiв ВКПР i ВКМВ та КТ митниць.

Заступник Голови Служби С.Д.Дериволков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.