ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.06.10 N 11/2-10.27/5583-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
(крiм Енергетичної регiональної)
Начальникам митниць

Термiново!


     Вважати вiдкликаними листи Держмитслужби України вiд 31.05.2010 N 11/4-10.27/5197-ЕП, вiд 01.06.2010 N 11/4-10.27/5237-ЕП, вiд 10.06.2010 N 11/4-10.18/5552-ЕП, Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту вiд 02.06.2010 N 18/1-3/1422-ЕП, вiд 04.06.2010 N 18/1-3/1451-ЕП, вiд 07.06.2010 N 18/1-3/1464-ЕП.

     З метою недопущення порушень чинного законодавства при митному оформленнi побутової технiки, меблiв, одягу, живих рослин та зрiзаних квiтiв начальникам митних органiв пiд особисту вiдповiдальнiсть забезпечити посилений контроль за митним оформленням iмпорту зазначених товарiв. Сконцентрувати увагу на перевiрцi вагових, кiлькiсних та вартiсних показникiв товарiв, їх вiдповiдностi товаросупровiдним документам, забезпеченнi повноти надходження коштiв до Держбюджету.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.