ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.06.10 N 11/4-10.27/5237-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про посилення контролю за митним оформленням побутової технiки, одягу та меблiв

     З метою забезпечення повноти надходження коштiв до Держбюджету та недопущення порушень чинного законодавства при митному оформленнi побутової технiки, одягу та меблiв, начальникам регiональних митниць, митниць пiд особисту вiдповiдальнiсть забезпечити пропуск на митну територiю України та завершення митного оформлення:

     - побутової технiки, що класифiкується у товарних позицiях 7321, 7417, товарних групах 84 та 85 за УКТЗЕД;

     - меблiв, що класифiкується у товарних позицiях 9401, 9403 за УКТЗЕД;

     - одягу, що класифiкується у групах 61, 62, товарних позицiях 6309 та 6310 за УКТЗЕД

     виключно пiсля погодження з Департаментом аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту. До iнформацiї для погодження в обов'язковому порядку повинен бути доданий "Акт про проведення митного огляду товарiв, що перемiщуються за ВМД" (далi - Акт), форма якого наведена в додатку 2 до "Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї", затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.05 N 314.

     До Акту має бути внесена наступна iнформацiя: назва товару, артикул, розмiри, склад матерiалу з якого вироблено товар, маркування товару (виробник, торгова марка тощо), країна походження, загальна вага (нетто/брутто) товару, вага одиницi товару (окремо за кожним артикулом, виробником тощо), загальна вага упаковки та вага одиницi кожного окремого типу (способу) упаковки, спосiб упаковки (картоннi коробки, полiетиленовi пакети тощо), кiлькiсть палетiв, кiлькiсть упаковок (одиниць товару) на палетi, вiдповiднiсть товарiв, що фактично перемiщуються даним товаросупровiдної документацiї.

     До проведення митного огляду мають бути обов'язково залученi спiвробiтники пiдроздiлiв ВКПР i ВКМВ та КТ митниць.

Заступник Голови Служби С.Д.Дериволков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.