ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав споживачiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. В абзацi першому частини першої статтi 707 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) слова "з моменту передання йому" замiнити словами "не рахуючи дня купiвлi".

     2. У Законi України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):

     1) абзац другий частини першої статтi 9 доповнити словами "якщо тривалiший строк не оголошений продавцем";

     2) пункт 1 частини першої статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "1) вiдмову споживачу в реалiзацiї його прав, установлених частиною першою статтi 8, частиною першою статтi 9 i частиною третьою статтi 10 цього Закону, - у десятикратному розмiрi вартостi продукцiї виходячи з цiн, що дiяли на час придбання цiєї продукцiї, але не менше п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 грудня 2010 року
N 2741-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.