ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про поштовий зв'язок"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39; 2004 р., N 36, ст. 429, N 51, ст. 554; 2010 р., N 34, ст.482; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 19 жовтня 2010 року N 2608-VI) такi змiни:

     1) частину четверту статтi 6 та частину шосту статтi 14 виключити;

     2) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Забороненi до пересилання у поштових вiдправленнях вкладення та порядок їх вилучення

     Забороняються до пересилання у поштових вiдправленнях вкладення, якi можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) iнших поштових вiдправлень та поштового обладнання. Перелiк вкладень, заборонених до пересилання у поштових вiдправленнях, порядок їх вилучення iз поштових вiдправлень та розпорядження ними визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 лютого 2011 року
N 2984-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.