ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування пiдакцизних товарiв (продукцiї)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17, ст. 82, N 52, ст. 327; 1999 р., N 4, ст. 34, N 30, ст. 241, N 38, ст. 346, ст. 350):

     1) статтю 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Затвердити ставки акцизного збору i ввiзного мита на такi товари (продукцiю):

Код виробiв за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв Опис товару згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв Ставки акцизного  збору у твердих ставках з одиницi товару (продукцiї) або у вiдсотках до обороту Ставки специфiчного ввiзного мита (пiльговi, повнi)
2203 00 Пиво солодове 0,02 євро за 1 л 0,5 євро за 1л
  Легкi дистиляти:    
2710 00 110 для специфiчних процесiв переробки 12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
2710 00 150 для хiмiчних перетворень в процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 110 12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
  Спецiальнi бензини:    
2710 00 210 уайт-спiрит 12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
2710 00 250 iншi 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
     Бензини моторнi:    
2710 00 310 бензини авiацiйнi 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
2710 00 370 паливо бензинове реактивне 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
2710 00 390 iншi легкi фракцiї 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
  Середнi дистиляти:    
2710 00 410 для специфiчних процесiв
переробки
20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
2710 00 450 для хiмiчних перетворень в процесах, не зазначених
у позицiї 2710 00 410
12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
  для iнших цiлей:    
  гас (керосин):    
2710 00 510 паливо реактивне 12 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
2710 00 550
2710 00 590
iнший 20 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
2710 00 330
2710 00 350
Тiльки бензини моторнi сумiшевi з вмiстом не менше 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 20 євро за 1000 кг 40 євро за 1000 кг
2710 00 330
2710 00 350
Бензини моторнi: А-72, А-76, А-80; А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 40 євро за 1000 кг 15 євро за 1000 кг
2710 00 610
2710 00 650
2710 00 690
Важкi дистиляти (дизельне пальне) 10 євро за 1000 кг 1,5 євро за 1000 кг
7113
7114
Ювелiрнi вироби 55 % 50 %";

     2) у статтi 2:

     слово "екю" замiнити словом "євро";

     слова "з урахуванням фактично сплачених сум митних зборiв, ввiзного (iмпортного) мита та акцизного збору" замiнити словами "збiльшеної на суму ввiзного мита, без урахування акцизного збору";

     3) статтi 3 i 4 виключити.

     У зв'язку з цим статтi 5 i 6 вважати вiдповiдно статтями 3 i 4.

     2. У Законi України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1997 р., N 34, ст. 212):

     1) у назвi та текстi Закону слова "та шини до них" виключити;

     2) у текстi Закону слово "екю" замiнити словом "євро";

     3) у статтi 1 виключити цифри i слова

"40.11 10 000  Шини пневматичнi гумовi для легкових автомобiлiв, включаючи автомобiлi легковi багатомiснi з вiдкидними сидiннями, заднiм вiдкидним бортом i спортивнi автомобiлi)  5 екю за 1 шт.  15 екю за 1 шт."; 

     4) статтю 6 виключити.

     3. У Законi України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 10, ст. 37, N 18, ст. 95, N 26, ст. 148, N 35, ст. 238; 1999 р., N 15, ст. 87, N 18, ст. 141, N 22 - 23, ст. 201, N 34, ст. 271): 

     1) у текстi Закону слово "екю" замiнити словом "євро";

     2) у статтi 6:

     цифри i слова

"02.07.39.130,
02.07.39.230,
02.07.41.510 
Частини тушок свiйської птицi (окорочки, половинки, четвертинки) свiжi, охолодженi або мороженi  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 

     замiнити цифрами i словами

"02.07.39.130, 
02.07.39.230,
02.07.41.510 
Частини тушок свiйської птицi (окорочки, половинки, четвертинки) свiжi, охолодженi або мороженi  0,7 євро за 1 кг"; 

     цифри i слова

"09.01 (крiм
09.01.11000,
09.01.12000,
09.01.30000) 
Кава, смажена i несмажена, з кофеїном або без кофеїну, плодова м'якоть та оболонки зерен кави, замiнники кави, якi мiстять каву в будь-якiй пропорцiї  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 

     замiнити цифрами i словами

"09.01 (крiм
09.01.11000,
09.01.12000,
09.01.30000) 
Кава, смажена i несмажена, з кофеїном або без кофеїну, плодова м'якоть та оболонки зерен кави, замiнники кави, якi мiстять каву в будь-якiй пропорцiї  0,1 євро за 1 кг"; 

     цифри i слова

"16.04.30.100  Iкра осетрових (чорна iкра)  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 
16.04.30.900  Замiнники iкри, виготовленi з iкринок iнших риб  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 
16.05.10.000  Краби готовi або консервованi  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 
16.05.20.000  Креветки готовi або консервованi  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 
16.05.30.000  Омари готовi або консервованi  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 
16.05.40.000  Iншi ракоподiбнi  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 

     замiнити цифрами i словами

"16.04.30.100  Iкра осетрових (чорна iкра)  10 євро за 1 кг 
16.04.30.900  Замiнники iкри, виготовленi з iкринок iнших риб (тiльки iкра лососевих)  6 євро за 1 кг 
16.05.10.000  Краби готовi або консервованi  6 євро за 1 кг 
16.05.20.000  Креветки готовi або консервованi  4 євро за 1 кг 
16.05.30.000  Омари готовi або консервованi  8 євро за 1 кг 
16.05.40.000  Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi  4 євро за 1 кг"; 

     цифри i слова

"18.06.20,
18.06.31,
18.06.32,
18.06.90.110 -
18.06.90.390 
Харчовi продукти з вмiстом какао, шоколад i шоколаднi продукти з начинкою або без начинки  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 

     замiнити цифрами i словами

"18.06.20,
18.06.31,
18.06.32,
18.06.90.110 -
18.06.90.391
Харчовi продукти з вмiстом какао, шоколад i шоколаднi продукти з начинкою або без начинки  0,5 євро за 1 кг"; 

     цифри i слова

"21.01.10.110  Тiльки розчинна кава  Ставки ввiзного мита встановленi Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" 

     замiнити цифрами i словами

"21.01.10.110  Тiльки розчинна кава  3 євро за 1 кг". 

     II. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року та застосовується платниками податкiв при оподаткуваннi операцiй iз ввезення (пересилання) або реалiзацiї товарiв, якi здiйснюються пiсля набрання чинностi цим Законом.

     За товарами, вiдвантаженими на митнiй територiї України, але не оплаченими станом на 1 сiчня 2000 року, податковi зобов'язання нараховуються за правилами, що дiяли до набрання чинностi цим Законом.

     Iнвентаризацiя пiдакцизних товарiв, що перебували на балансовому облiку суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на момент набрання чинностi цим Законом, не здiйснюється для цiлей оподаткування, визначених цим Законом.

     Ставки ввiзного мита на товари, якi виключаються з перелiку пiдакцизних товарiв згiдно з цим Законом i не входять до груп 1 - 24 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, установлюються у розмiрах, передбачених Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17, ст. 82, N 52, ст. 327; 1999 р., N 4, ст. 34, N 30, ст. 241, N 38, ст. 346, ст. 350) та Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1997 р., N 34, ст. 212), та змiнюються законами.

Президент України  Л. КУЧМА 

м. Київ
4 листопада 1999 року
N 1214-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.