ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.09.98 р. N 09/1-2176-ЕП

 

Начальнику Схiдної регiональної
митницi Пашку П.В.


Стосовно екологiчного контролю

     Держмитслужбою розглянуто Ваш запит вiд 04.08.98 N 17/13067 та матерiали, що додаються.

     Iнформуємо, що митне оформлення iмпортованих вантажiв має здiйснюватись виключно у вiдповiдностi ст.18 Митного кодексу України у порядку, викладеному у листi Держмитслужби вiд 29.10.97 N11/2-10270, а саме, за наявностi необхiдних вiдмiток на товаросупровiдних документах державного iнспектора служби Державної екологiчної iнспекцiї Мiнекобезпеки України.

Начальник Управлiння
органiзацiї митного контролю
О. Бiльчук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.