КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 листопада 2011 р. N 1171


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 листопада 2011 р. N 1171

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 288 "Про затвердження перелiкiв центральних органiв виконавчої влади, на якi покладаються функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi та розроблення технiчних регламентiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 11, ст. 521; 2010 р., N 75, ст. 2668):

     у перелiку центральних органiв виконавчої влади, на якi покладається розроблення технiчних регламентiв, затвердженому зазначеною постановою, позицiю "Держлiкiнспекцiя МОЗ" замiнити позицiєю "Держлiкслужба";

     у перелiку центральних органiв виконавчої влади, на якi покладаються функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi, затвердженому зазначеною постановою, слова "Держлiкiнспекцiя МОЗ" замiнити словом "Держлiкслужба".

     2. У Порядку державної реєстрацiї медичної технiки та виробiв медичного призначення, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 листопада 2004 р. N 1497 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 45, ст. 2970; 2008 р., N 98, ст. 3237, N 100, ст. 3313; 2010 р., N 21, ст. 868):

     у пунктi 1 слова "Держлiкiнспекцiєю МОЗ" замiнити словом "МОЗ";

     у пунктi 6 слова "встановленому Держлiкiнспекцiєю МОЗ" замiнити словами "встановленому МОЗ";

     у текстi Порядку слова "Держлiкiнспекцiя МОЗ" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держлiкслужба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у додатку до Порядку слова "Державна iнспекцiя з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна служба України з лiкарських засобiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Порядку здiйснення державного контролю якостi лiкарських засобiв, що ввозяться в Україну, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 2005 р. N 902 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 37, ст. 2297; 2010 р., N 17, ст. 787):

     у пунктi 4 слова "iнспекцiями з контролю якостi лiкарських засобiв" замiнити словами "службами з лiкарських засобiв";

     у текстi Порядку слова "Держлiкiнспекцiя МОЗ" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держлiкслужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 р. N 536 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 43, ст. 1415; 2010 р., N 75, ст. 2668):

     у пунктi 2 постанови слова "Державну iнспекцiю з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я" замiнити словами "Державну службу з лiкарських засобiв";

     у текстi Технiчного регламенту, затвердженого зазначеною постановою, слова "Держлiкiнспекцiя МОЗ" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Держлiкслужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 2008 р. N 621 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 52, ст. 1737; 2010 р., N 75, ст. 2668):

     у пунктi 2 постанови слова "Державну iнспекцiю з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я" замiнити словами "Державну службу з лiкарських засобiв";

     у текстi Технiчного регламенту, затвердженого зазначеною постановою, слова "Держлiкiнспекцiя МОЗ" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Держлiкслужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     6. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 липня 2008 р. N 641 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для лабораторної дiагностики in vitro" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 53, ст. 1773; 2010 р., N 75, ст. 2668):

     у пунктi 2 постанови слова "Державну iнспекцiю з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я" замiнити словами "Державну службу з лiкарських засобiв";

     у текстi Технiчного регламенту, затвердженого зазначеною постановою, слова "Держлiкiнспекцiя МОЗ" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Держлiкслужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. У додатку 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення лiмiту легкових автомобiлiв, що обслуговують органи виконавчої влади, iншi державнi органи, установи та органiзацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 84, ст. 2824; 2010 р., N 75, ст. 2668) позицiю "Держлiкiнспекцiя МОЗ" замiнити позицiєю "Держлiкслужба".

     8. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 260 "Деякi питання державного контролю якостi лiкарських засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 17, ст. 786; 2010 р., N 75, ст. 2668):

     в абзацi першому пункту 2 Порядку здiйснення державного контролю якостi лiкарських засобiв, затвердженого зазначеною постановою, слова "Держлiкiнспекцiєю МОЗ, державними iнспекцiями з контролю якостi лiкарських засобiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi" замiнити словами "Держлiкслужбою, державними службами з лiкарських засобiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi";

     у Порядку вiдбору зразкiв лiкарських засобiв для лабораторного аналiзу пiд час здiйснення державного контролю якостi таких засобiв, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 2 слова "Держлiкiнспекцiї МОЗ, а також державних iнспекцiй з контролю якостi лiкарських засобiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi (далi - територiальнi iнспекцiї)" замiнити словами "Держлiкслужби, а також державних служб з лiкарських засобiв (далi - територiальнi служби)";

     у текстi Порядку слова "Держлiкiнспекцiї МОЗ" та "територiальнi iнспекцiї" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Держлiкслужби" та "територiальнi служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     9. У Паспортi аптечного закладу (структурного пiдроздiлу), затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 жовтня 2010 р. N 906 "Про затвердження форми паспорта аптечного закладу (структурного пiдроздiлу)" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 76, ст. 2693), слова "Держлiкiнспекцiї МОЗ" замiнити словом "Держлiкслужби".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.