Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1136 від 21.11.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 листопада 1999 року N 721


Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 грудня 1999 р. за N 839/4132

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 6 жовтня 2003 року N 653,
вiд 26 грудня 2003 року N 924,
вiд 2 липня 2004 року N 488
вiд 15 липня 2004 року N 522,
вiд 14 грудня 2004 року N 889

Додатково див. листи
Сумської митницi
вiд 12 вересня 2001 року N 2405-16-ЕП,
Куп'янської митницi
вiд 16 жовтня 2002 року N 3325-ЕП,
Полтавської митницi
вiд 6 червня 2003 року N 15/07-2291-ЕП,
Центральної енергетичної митницi
вiд 25 липня 2003 року N 22/1-3319-ЕП,
Марiупольської митницi
вiд 15 вересня 2003 року N 11-06/5819,
Житомирської митницi
вiд 16 вересня 2003 року N 11042/01-45-ЕП,
Кiровоградської митницi
вiд 16 вересня 2003 року N 01-20/5201-ЕП,
Днiпровської регiональної митницi
вiд 18 вересня 2003 року N 06-20/2285-ЕП,
Київської регiональної митницi
вiд 18 вересня 2003 року N 25/21-12234-ЕП,
Миколаївської митницi
вiд 23 вересня 2003 року N 12-24/8250-ЕП,
Волинської митницi
вiд 29 жовтня 2003 року N 1/45-6803,
Київської регiональної митницi
вiд 3 листопада 2003 року N 1237,
Роздiльнянської митницi
вiд 24 листопада 2003 року N 01/09-5010,
Запорiзької митницi
вiд 25 листопада 2003 року N 01-18-26/5003-ЕП,
Криворiзької митницi
вiд 27 листопада 2003 року N 45-13/9912,
Херсонської митницi
вiд 24 грудня 2003 року N 07-19/8605,
Луганської митницi
вiд 16 лютого 2004 року N 21/21-1614-ЕП,
Вiнницької митницi
вiд 21 квiтня 2004 року N 1463-10/15,
Луганської митницi
вiд 20 травня 2004 року N 17/17-5141-ЕП
Iвано-Франкiвської митницi
вiд 7 вересня 2004 року N 15/32-8034-ЕП,
Рава-Руської митницi
вiд 5 сiчня 2005 року N 26/48-108-ЕП,
Карпатської митницi
вiд 5 сiчня 2005 року N 11/41-33

(Слова "центральної бази даних Держмитслужби" замiнено словами "Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 6 жовтня 2003 року N 653)

(У текстi наказу слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнено словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522)

     З метою посилення контролю за доставкою в митницi призначення вантажiв, що перемiщуються пiд митним контролем; ураховуючи пропозицiї Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв (далi - АсМАП) України, наказую:

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.12.2003 р. N 924)

     1. Визначити Перелiк мiсць прибуття автотранспорту (додається), в яких установлюється чергування посадових осiб митницi.

     2. Установити, що мiсцем прибуття автотранспорту є територiя або її частина пункту пропуску через державний кордон України, морського або рiчкового порту, аеропорту, залiзничної станцiї, пiдприємства (вантажного митного комплексу, автопорту, автотермiналу, складу тимчасового зберiгання вiдкритого типу, митного лiцензiйного складу).

     В окремих випадках за рiшенням Держмитслужби України мiсцем прибуття автотранспорту може бути визначена територiя складу тимчасового зберiгання закритого типу.

(наказ доповнено новим пунктом 2 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522, у зв'язку з цим пункти 2 - 9 уважати вiдповiдно пунктами 3 - 10)

     4. Установити, що за потреби митниця призначення має право органiзувати чергування посадових осiб митницi в мiсцi прибуття цiлодобово.

     5. Установити, що одразу пiсля надходження вантажу у визначене мiсце прибуття перевiзник звертається до чергової посадової особи митницi в мiсцi прибуття, а останнiй приймає за реєстром усi поданi перевiзником товаросупровiднi документи, якi пiдлягають поданню митницi в мiсцi прибуття, зазначає в реєстрi дату й час надходження вантажу та в строк, що не перевищує чотирьох годин, уносить вiдмiтку до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України про надходження вантажу у визначене мiсце прибуття. Реєстр прийнятих документiв складається в трьох примiрниках, кожен з яких засвiдчується пiдписом перевiзника, пiдписом чергової посадової особи митницi та вiдтиском штампа "Пiд митним контролем".

(абзац перший пункту 5 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 653)

     Пiсля цього для подальшого митного оформлення вантажу посадова особа митницi по одному примiрнику кожного товаросупровiдного документа повертає перевiзнику разом з другим примiрником реєстру. Цей примiрник реєстру залишається у перевiзника як свiдчення про прийняття документiв митницею.

     Решта товаросупровiдних документiв до моменту митного оформлення товарiв згiдно з обраним митним режимом зберiгається виключно митницею. Цi товаросупровiднi документи можуть бути виданi разом з третiм примiрником реєстру пiд розпис посадовiй особi митницi, який проводитиме митне оформлення вантажу, що прибув за цими товаросупровiдними документами, або iншiй посадовiй особi митницi за письмовою вказiвкою начальника митницi чи його заступника згiдно з розподiлом службових обов'язкiв.

     Перший примiрник реєстру зберiгається у вiддiлi контролю за доставкою вантажiв митницi протягом року, пiсля чого передається на зберiгання до архiву митницi.

     6. Установити, що Перелiк мiсць прибуття автотранспорту (далi - Перелiк) ведеться Управлiнням органiзацiї митного контролю Держмитслужби.

     7. Вилучення з Перелiку або внесення до нього нових мiсць прибуття здiйснюється щокварталу за письмовим поданням регiональної митницi або митницi до Держмитслужби.

(пункт 7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.12.2003 р. N 924)

     8. Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння Копосову С. А. забезпечити внесення Перелiку до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України i розробити програмне забезпечення з його ведення Держмитслужбою та використання в оперативнiй роботi посадовими особами митних органiв з 03.01.2000.

     9. Начальнику Управлiння органiзацiї митного контролю Держмитслужби Бiльчуку О. С. iнформувати АсМАП України про видання цього наказу та просити її довести Перелiк до вiдома українських та iноземних перевiзникiв.

     10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управлiння органiзацiї митного контролю Держмитслужби Бiльчука О. С.

Голова Служби Ю. Соловков

 

Додаток
до наказу Держмитслужби України
вiд 15 листопада 1999 р. N 721
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 14 грудня 2004 р. N 889)

Перелiк мiсць прибуття автотранспорту

N
З/П
МИТНИЙ ОРГАН ОБЛАСТЬ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ НАЗВА МIСЦЯ ПРИБУТТЯ КОД МIСЦЯ ПРИБУТТЯ ВУЛИЦЯ (ПРОВУЛОК, ПЛОЩА), НОМЕР БУДИНКУ СПЕЦИФIКАЦIЯ РАЙОНИ (ОБЛАСТI АБО МIСТА), ЯКI ОБСЛУГОВУЮТЬ МIСЦЕ ПРИБУТТЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА КАЛИНIВКА МЛС ВКФ "САТОР ЛТД" 12500-01 ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 160   ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ
2 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ФАСТIВ МЛС ДП "УКРЗАЛIЗНИЧПОСТАЧ" 12500-02 ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 48   ФАСТIВСЬКИЙ
3 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА БIЛА ЦЕРКВА МЛС ЗАТ "НВФ ФЕРОКЕРАМ" 12500-03 ВУЛ. ФАСТIВСЬКА, 23   БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ, ВОЛОДАРСЬКИЙ, СКВИРСЬКИЙ, ТЕТIЇВСЬКИЙ, СТАВИЩАНСЬКИЙ
4 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ВИШНЕВЕ МЛС ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦIЯ" 12500-04 ВУЛ. КИЇВСЬКА, 13    
5 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА БОРОДЯНКА МЛС ТОВ "БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" 12500-05 ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 1   БОРОДЯНСЬКИЙ, МАКАРIВСЬКИЙ, IВАНКIВСЬКИЙ
6 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ГОСТОМЕЛЬ МЛС ДП "КЮНЕ I НАГЕЛЬ" 12500-06 ВУЛ. САДОВА, 26А ТIЛЬКИ ВАНТАЖI "ЮНIЛIВЕР" КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ
7 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА МИРОНIВКА "МИРОНIВСЬКИЙ ААЗ" 12500-07 ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 10   МИРОНIВСЬКИЙ, ТАРАЩАНСЬКИЙ, КАГАРЛИЦЬКИЙ, БОГУСЛАВСЬКИЙ
8 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ОБУХIВ ТОВ "КИЇВСЬКИЙ КПК" 12500-08 ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI ВАТ "КИЇВСЬКИЙ КПК"  
9 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА НОВОПЕТРIВСЬКА ТОВ "КЕН-ПАК (УКРАЇНА)" 12500-09 ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК "КАРАТ", 1 ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВАНТАЖIВ ТОВ "КЕН-ПАК (УКРАЇНА)"  
10 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА СОФIЇВСЬКА БОРЩАГIВКА ТОВ "МИТНИЙ ТЕРМIНАЛ КИЇВЩИНИ" 12500-10 ВУЛ. МАЛА КIЛЬЦЕВА, 10/1   КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ
11 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ОБУХIВ СТЗ ТОВ "IНТЕРФОМ" 12500-11 ВУЛ. КИЇВСЬКА, 125 ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ХIМIЧНИХ РЕЧОВИН ТОВ "IНТЕРФОМ"  
12 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ПРОЛIСКИ МЛС ВАТ ЦУВКП "АТОМПРОМКОМПЛЕКС" 12500-12 ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 КРIМ АЕРОПОРТУ "БОРИСПIЛЬ" БОРИСПIЛЬСЬКИЙ
13 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА БРОВАРИ МЛС ЗАТ "КАМАЗ-УКРАЇНА" 12500-13 ВУЛ. IГОРЕВА, 12    
14 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ОБУХIВ МЛС ТОВ "ФIРМА "РЕВАЙВЕЛ-ЕКСПРЕС" 12500-14 ПРОМВУЗОЛ   ОБУХIВСЬКИЙ
15 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА БIЛА ЦЕРКВА МЛС ЗАТ "РОСАВА" 12500-15 ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91   БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ, ВОЛОДАРСЬКИЙ, СКВИРСЬКИЙ, ТЕТIЇВСЬКИЙ, СТАВИЩАНСЬКИЙ
16 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ПЕРЕЯСЛАВ-
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
МЛС ТОВ "IНТЕРАГРОСЕРВIС" 12500-16 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 48   ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, БАРИШIВСЬКИЙ, ЗГУРIВСЬКИЙ, ЯГОТИНСЬКИЙ
17 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ МЛС ВАТ "ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКХП" 12500-17 ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2   ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, БАРИШIВСЬКИЙ, ЗГУРIВСЬКИЙ, ЯГОТИНСЬКИЙ
18 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА КАЛИНIВКА МЛС ТОВ "ПIДПРИЄМСТВО "СНАЛГА" 12500-18 ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 7   ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ
19 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА ОБУХIВ СТЗ ТОВ "ФIРМА "РЕВАЙВЕЛ-ЕКСПРЕС" 12500-19 ВУЛ. БУДЬОНОГО, 33   ОБУХIВСЬКИЙ
20 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА БIЛА ЦЕРКВА СТЗ ДП "МАГIСТРАЛЬ" 12500-20 ВУЛ. ФАСТIВСЬКА, 23   БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ, ВОЛОДАРСЬКИЙ, СКВИРСЬКИЙ, ТЕТIЇВСЬКИЙ, СТАВИЩАНСЬКИЙ
21 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА КАЛИНIВКА МЛС ТОВ "ПIДПРИЄМСТВО "СНАЛГА" 12500-21 ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 7   ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ
22 ПIВНIЧНА РМ КИЇВСЬКА БIЛА ЦЕРКВА МЛС ДП "ЕКСIМП-КИЇВ" ТОВ "РАЙЗ ТРАНССЕРВIС" 12500-22 ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 359   БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ, ВОЛОДАРСЬКИЙ, СКВИРСЬКИЙ, ТЕТIЇВСЬКИЙ, СТАВИЩАНСЬКИЙ
23 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА ОЗЕРНЕ СТЗ ТОВ "АВIАКОМПАНIЯ "ЯРОСЛАВ" 10100-01 В/Ч А-2038 КРIМ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПОТРЕБУЮТЬ СПЕЦIАЛЬНИХ УМОВ ЗБЕРIГАННЯ  
24 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТЕНЬ ЗМК М/П* "КОРОСТЕНЬ" 10100-02 ВУЛ. СОСНОВСЬКОГО, 28-Г    
25 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКИЙ
СТЗ ПП ГЕРУС В. А. 10100-03 ВУЛ. ЧЕХОВА, 1-А    
26 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА БЕРДИЧIВ СТЗ ЗАТ "ПОТЕНЦIАЛ" 10100-04 ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 3   БЕРДИЧIВСЬКИЙ, АНДРУШЕВСЬКИЙ, ПОПIЛЬНЯНСЬКИЙ, ЧУДНIВСЬКИЙ, РУЖИНСЬКИЙ, ЛЮБАРСЬКИЙ
27 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА ОЛЕВСЬК СТЗ ВАТ "ОЛЕВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА" 10100-05 ВУЛ. ПОКАЛЬЧУКА, 15    
28 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА ОВРУЧ ЗМК М/П* 10100-06 ВУЛ. САБУРОВА, 1/21    
29 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА МАЛИН ЗМК МИТНИЦI 10100-07 ВУЛ. ГАМАРНИКА, 2    
30 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШIВ ЗМК МИТНИЦI 10100-08 ВУЛ. ЧАПАЄВА, 1    
31 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИР ЗМК ВВ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ 10100-09 ВУЛ. МЕТАЛIСТIВ, 7    
32 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИР СТЗ ТОВ "ЖИТОМИР-ТЕРМIНАЛ-СЕРВIС" 10100-10 ВУЛ. МЕТАЛIСТIВ, 7    
33 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА IРШАНСЬК ЗМК М/П* "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ" 10100-11 ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1А    
34 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА БАРАНIВКА СТЗ ПП ГЕРУС В. А. 10100-12 ВУЛ. СТАРЧЕНКА, 9    
35 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТЕНЬ ЗМК СТ. КОРОСТЕНЬ 10100-13 ВУЛ. ТАБУКАШВIЛI, 28    
36 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА ВИСТУПОВИЧI ЗМК П/П** "ВИСТУПОВИЧI" 10100-14      
37 ЖИТОМИРСЬКА КИЇВСЬКА ВIЛЬЧА ЗМК П/П** "ВIЛЬЧА" 10100-15      
38 ЖИТОМИРСЬКА   ОВРУЧ ЗМК СТ. ОВРУЧ 10100-16 ВУЛ. САБУРОВА, 38    
39 ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА МАЙДАН-
КОПИЩАНСЬКИЙ
ЗМК П/П** "МАЙДАН-КОПИЩАНСЬКИЙ" 10100-17      
40 ЖИТОМИРСЬКА   РАДОМИШЛЬ СТЗ ТОВ "ПРОМСНАБ" 10100-18 ВУЛ. МIКГОРОД, 72 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI ТОВ "ПРОМСНАБ"  
41 ЖИТОМИРСЬКА   РАДОМИШЛЬ СТЗ АТВТ "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ ЗАВОД "РАДОМИШЛЬ" 10100-19 ВУЛ. МIКГОРОД, 73 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI АТВТ "БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ ЗАВОД "РАДОМИШЛЬ"  
42 ЧЕРНIГIВСЬКА ЧЕРНIГIВСЬКА НIЖИН СТЗ ЗАТ "САЛТI-БРОК" 10200-01 ВУЛ. БОРЗНЯНСЬКИЙ ШЛЯХ, 57-Г   БОБРОВИЦЬКИЙ, НОСОВСЬКИЙ, НIЖИНСЬКИЙ
43 ЧЕРНIГIВСЬКА ЧЕРНIГIВСЬКА СЛАВУТИЧ СТЗ М/П* "ЕНЕРГIЯ" 10200-02 ВУЛ. ВIЙСЬКОВИХ БУДIВНИКIВ, 8   СЛАВУТИЧ
44 ЧЕРНIГIВСЬКА ЧЕРНIГIВСЬКА ПРИЛУКИ СТЗ ЗАТ "ТЕРМIНАЛ-ЦЕНТР" 10200-03 ВУЛ. ПИРЯТИНСЬКА, 2   ПРИЛУКИ, ПРИЛУЦЬКИЙ, ВАРВИНСЬКИЙ
45 ЧЕРНIГIВСЬКА ЧЕРНIГIВСЬКА ЩОРС ЗМК М/П* "ЩОРС" 10200-04 ВУЛ. ЛЕНIНА, 2   ЩОРСЬКИЙ, ГОРОДНЯНСЬКИЙ, КОРЮКIВСЬКИЙ, МЕНСЬКИЙ
46 ЧЕРНIГIВСЬКА ЧЕРНIГIВСЬКА КОРЮКIВКА СТЗ ВАТ "КОРЮКIВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНIЧНИХ ПАПЕРIВ" 10200-05 ВУЛ. ПРЕДЗАВОДСЬКА, 4    
47 ЧЕРНIГIВСЬКА ЧЕРНIГIВСЬКА ЧЕРНIГIВ СТЗ ЗАТ "ТЕРМIНАЛ-ЦЕНТР" 10200-06 ВУЛ. ЖАБИНСЬКОГО, 2   ЧЕРНIГIВСЬКИЙ, РЕПЕЦЬКИЙ, КУЛИКIВСЬКИЙ, КОЗЕЛЕЦЬКИЙ
48 НОВГОРОД-
СIВЕРСЬКА
ЧЕРНIГIВСЬКА НОВГОРОД-
СIВЕРСЬКИЙ
ЗМК НОВГОРОД-СIВЕРСЬКОЇ МИТНИЦI 10300-01 ВУЛ. БАЗИЛЕВИЧА, 10   НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ, СЕМЕНIВСЬКИЙ
49 НОВГОРОД-
СIВЕРСЬКА
ЧЕРНIГIВСЬКА БАХМАЧ ЗМК ГРУПИ МИТНИХ УПОВНОВАЖЕНИХ ПО БАХМАЦЬКОМУ РАЙОНУ 10300-02 ВУЛ. ВИШНЕВА, 39   БАХМАЦЬКИЙ, БОРЗНЯНСЬКИЙ, ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ, КОРОПСЬКИЙ
50 ДНIПРОВСЬКА РМ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬК МЛС ТОВ "АВТОПОРТ ПIВДЕННИЙ" 11000-01 ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 1   ПРАВОБЕРЕЖНА ЧАСТИНА ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ; БАБУШКИНСЬКИЙ, КРАСНОГВАРДIЙСЬКИЙ, ЖОВТНЕВИЙ, ЛЕНIНСЬКИЙ, КIРОВСЬКИЙ РАЙОНИ М. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА
51 ДНIПРОВСЬКА РМ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК ЗМК М/П* "ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК" 11000-02 ВУЛ. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА, 155   М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК; КРИНИЧАНСЬКИЙ, ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ, ПЕТРИКIВСЬКИЙ, ЦАРИЧАНСЬКИЙ
52 ДНIПРОВСЬКА РМ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬК ЗМК АВТОПОРТ "ПIВНIЧНИЙ" 11000-03 ВУЛ. ОСIННЯ, 1   АМУР-
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ, IНДУСТРIАЛЬНИЙ I САМАРСЬКИЙ РАЙОНИ М. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА; ЛIВОБЕРЕЖНА ЧАСТИНА ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ
53 ДНIПРОВСЬКА РМ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ПАВЛОГРАД ЗМК М/П* "ПАВЛОГРАД" 11000-04 ВУЛ. ТЕРЬОШКIНА, 2   ПАВЛОГРАДСЬКИЙ, ЮР'ЇВСЬКИЙ, ПЕТРОПАВЛIВСЬКИЙ, ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ, ПОКРОВСЬКИЙ, МЕЖIВСЬКИЙ
54 ДНIПРОВСЬКА РМ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА НОВОМОСКОВСЬК ЗМК М/П* "НОВОМОСКОВСЬК" 11000-05 ВУЛ. СУЧКОВА, 115   НОВОМОСКОВСЬКИЙ, СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ, МАГДАЛИНIВСЬКИЙ
55 ДНIПРОВСЬКА РМ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬК МЛС ТОВ "КОРПОРАЦIЯ "АГРО-СОЮЗ" 11000-06 ВУЛ. НИЖНЬОДНIПРОВСЬКА, 1Б    
56 ДНIПРОВСЬКА РМ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬК ЗМК ВIДДIЛУ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ 11000-07 ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 88 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ I НОМЕРНИХ ВУЗЛIВ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗА ВИНЯТКОМ АПОСТОЛIВСЬКОГО, КРИВОРIЗЬКОГО, НIКОПОЛЬСЬКОГО, П'ЯТИХАТСЬКОГО, СОФIЇВСЬКОГО, ТОМАКIВСЬКОГО, ШИРОКIВСЬКОГО РАЙОНIВ
57 ДНIПРОВСЬКА РМ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬК ЗМК М/П* "ДНIПРОПЕТРОВСЬК" 11000-08 АЕРОПОРТ 42    
58 ДНIПРОВСЬКА РМ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬК ЗМК "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" 11000-09 ПЛ. ДЕСАНТНИКIВ, 5    
59 БЕРДЯНСЬКА ЗАПОРIЗЬКА БЕРДЯНСЬК МЛС ВАТ "АЗМОЛ" 11100-01 ВУЛ. ШАУМЯНА, 2   БЕРДЯНСЬКИЙ, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ, ПРИАЗОВСЬКИЙ, ПРИМОРСЬКИЙ, ЧЕРНIГIВСЬКИЙ, ЯКИМIВСЬКИЙ
60 ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЖЖЯ МЛС ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" 11200-01 ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 74-А    
61 ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЖЖЯ ВМК ТОВ СТО "ВОСТОК" 11200-02 ВУЛ. СХIДНА, 8-Б   ЗАПОРIЗЬКИЙ (ЛIВОБЕРЕЖНА ЧАСТИНА), ВIЛЬНЯНСЬКИЙ, НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ, ВАСИЛЬЇВСЬКИЙ, МИХАЙЛIВСЬКИЙ, ВЕСЕЛIВСЬКИЙ, КАМ'ЯНСЬКО-
ДНIПРОВСЬКИЙ, ВЕЛИКОБIЛОЗЕРСЬКИЙ, ОРIХIВСЬКИЙ, ПОЛОГIВСЬКИЙ, ГУЛЯЙПОЛЬСЬКИЙ, КУЙБИШIВСЬКИЙ, РОЗОВСЬКИЙ, ТОКМАЦЬКИЙ; М. ЕНЕРГОДАР
62 ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЖЖЯ МЛС ВАТ "МОТОР СIЧ" 11200-03 ВУЛ. КОПЬОНКIНА, 54    
63 ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЖЖЯ ЗМК МИТНИЦI 11200-04 ВУЛ. ПОРТОВА, 16-А   ЗАПОРIЗЬКИЙ (ПРАВОБЕРЕЖНА ЧАСТИНА)
64 ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЗЬКА ДНIПРОРУДНЕ СТЗ ВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ" 11200-05 ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК ВАНТАЖI ДЛЯ ВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ"  
65 ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЗЬКА ЕНЕРГОДАР СТЗ ВО ЗАПОРIЗЬКА АЕС ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" 11200-06 ЗАПОРIЗЬКА АЕС ВАНТАЖI ДЛЯ ЗАПОРIЗЬКОЇ АЕС  
66 ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЗЬКА ЗАПОРIЖЖЯ ЗМК МИТНИЦI 11200-07 ВУЛ. ЧУБАНОВА, 3 ВИКЛЮЧНО ВАНТАЖI ЗАТ "ЗАС"  
67 КРИВОРIЗЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА КРИВИЙ РIГ МЛС ПП "БРОК-АЛЬЯНС" 11300-01 ВУЛ. КЛАЙПЕДСЬКА, 2-А   ЦЕНТРАЛЬНОМIСЬКИЙ, САКСАГАНСЬКИЙ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ, ДОВГЕНЬКIВСЬКИЙ, IНГУЛЕЦЬКИЙ, ЖОВТНЕВИЙ, ТЕРНIВСЬКИЙ РАЙОНИ М. КРИВОГО РОГУ; КРИВОРIЗЬКИЙ, СIЛЬСЬКИЙ, ШИРОКIВСЬКИЙ, СОФIЇВСЬКИЙ, АПОСТОЛIВСЬКИЙ, ТОМАКIВСЬКИЙ, П'ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОНИ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI; М. НIКОПОЛЬ, М. ОРДЖОНIКIДЗЕ, М. МАРГАНЕЦЬ, М. ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, М. АПОСТОЛОВЕ, СМТ П'ЯТИХАТКИ
68 КРИВОРIЗЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ЖОВТI ВОДИ МЛС ТОВ "ФИМ" 11300-02 ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 ВИКЛЮЧНО ВАНТАЖI ТОВ "ФАБРИКА ШТУЧНОГО ХУТРА"  
69 КРИВОРIЗЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА НIКОПОЛЬ СТЗ ЗАКРИТОГО ТИПУ ЗАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗШОВНИХ ТРУБ "НIКО Т'ЮБ" I ЗАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД НЕIРЖАВIЮЧИХ ТРУБ" 11300-03 М. НIКОПОЛЬ ВИКЛЮЧНО ВАНТАЖI ЗАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗШОВНИХ ТРУБ "НIКО Т'ЮБ" I ЗАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД НЕIРЖАВIЮЧИХ ТРУБ"  
70 КРИВОРIЗЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА КРИВИЙ РIГ МЛС ВАТ "КРИВОРIЖСТАЛЬ" 11300-04 ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 1 ВИКЛЮЧНО ВАНТАЖI "ВАТ КРИВОРIЖСТАЛЬ"  
71 КРИВОРIЗЬКА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА КРИВИЙ РIГ М/П* "КРИВИЙ РIГ" 11300-05      
72 КIРОВОГРАДСЬКА КIРОВОГРАДСЬКА КIРОВОГРАД ЗМК МИТНИЦI 11300-06 ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 15    
73 ЗАХIДНА РМ ЛЬВIВСЬКА ДРОГОБИЧ МЛС ПП "КIМАК" 20000-01 ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 66/1   ДРОГОБИЦЬКИЙ, САМБIРСЬКИЙ; М. БОРИСЛАВ, М. ТРУСКАВЕЦЬ
74 ЗАХIДНА РМ ЛЬВIВСЬКА ЛЬВIВ ЗМК М/П* "ЛЬВIВ-ВАНТАЖНИЙ" ВОТЗ, ВНБ 20000-02 ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКА, 369 У ТОМУ ЧИСЛI НСБ ГРОМАДЯН, ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ (НОМЕРНI ВУЗЛИ) I ВАНТАЖI ГУМАНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ М. ЛЬВIВ
75 ЗАХIДНА РМ ЛЬВIВСЬКА ЗАПИТIВ ЗМК М/П* "ЛЬВIВ-ВАНТАЖНИЙ" 20000-03 ВУЛ. КИЇВСЬКА, 236   М. ЛЬВIВ; КАМ'ЯНСЬКО-БУЗЬКИЙ, БУЗЬКИЙ, РАДЕХОВСЬКИЙ
76 ЗАХIДНА РМ ЛЬВIВСЬКА ЛЬВIВ МЛС П/П** "АВТОХОЛДИНГ-ЛЬВIВ" 20000-04 ВУЛ. ПАСIЧНА, 127   М. ЛЬВIВ
77 ЗАХIДНА РМ ЛЬВIВСЬКА СТРИЙ ЗМК М/П* "СТРИЙ" 20000-05 ВУЛ. СИТОРА, 4 У ТОМУ ЧИСЛI НСБ ГРОМАДЯН ЖИДАЧIВСЬКИЙ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ, СТРИЙСЬКИЙ, СКОЛIВСЬКИЙ
78 ЗАХIДНА РМ ЛЬВIВСЬКА БРОДИ ЗМК М/П* "БРОДИ" 20000-06 ВУЛ. БОГУНА, 1 У ТОМУ ЧИСЛI НСБ ГРОМАДЯН ЗОЛОЧIВСЬКИЙ, ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ, БРОДIВСЬКИЙ
79 ЗАХIДНА РМ ЛЬВIВСЬКА БРОДИ ЗМК М/П* "БРОДИ" 20000-07 ВУЛ. БОГУНА, 1A У ТОМУ ЧИСЛI НСБ ГРОМАДЯН ЗОЛОЧIВСЬКИЙ, ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ, БРОДIВСЬКИЙ
80 ЗАХIДНА РМ ЛЬВIВСЬКА ЛЬВIВ МЛС МПВ СП "РОСАН-ПАК" 20000-08 ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 147 МIСЦЕ МIЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМIНУ ТIЛЬКИ ДЛЯ МIЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВIДПРАВЛЕНЬ  
81 ЗАХIДНА РМ ЛЬВIВСЬКА ЛЬВIВ ЗМК МПВ ЛЬВIВСЬКОЇ ДИРЕКЦIЇ УКРПОШТИ 20000-09 ПЛ. ДВIРЦЕВА, 1 МIСЦЕ МIЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМIНУ ТIЛЬКИ ДЛЯ МIЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВIДПРАВЛЕНЬ  
82 ВОЛИНСЬКА ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬК МЛС "ГЛОРIЯ-IМПЕКС" 20100-01 ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 16   М. ЛУЦЬК; ЛУЦЬКИЙ, ЛОКАЧИНСЬКИЙ, ГОРОХIВСЬКИЙ, КIВЕЦЕВСЬКИЙ, РОЖИЩАНСЬКИЙ
83 ВОЛИНСЬКА ВОЛИНСЬКА КОВЕЛЬ ЗМК ВОЛИНСЬКОЇ МИТНИЦI 20100-02 ВУЛ. ЧУБИНСЬКОГО, 1   М. КОВЕЛЬ; КОВЕЛЬСЬКИЙ, ТУРIЙСЬКИЙ, МАНЕВИЦЬКИЙ, СТАРОВИЖIВСЬКИЙ
84 ВОЛИНСЬКА ВОЛИНСЬКА ЗМIЇНЕЦЬ ЗМК СТЗ ВIДКРИТОГО ТИПУ "ТЕРМIНАЛ" 20100-03 ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 177-В   М. ЛУЦЬК; ЛУЦЬКИЙ, ЛОКАЧИНСЬКИЙ, ГОРОХIВСЬКИЙ, КIВЕЦЕВСЬКИЙ, РОЖИЩАНСЬКИЙ
85 ВОЛИНСЬКА ВОЛИНСЬКА ДОМАНОВЕ ЗМК ДВО "ДОМАНОВО" 20100-04      
86 РАВА-РУСЬКА ЛЬВIВСЬКА ЖОВКВА ВАТ "ЖОВКВIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" 20300-01 ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 3   ЖОВКВIВСЬКИЙ
87 РАВА-РУСЬКА ЛЬВIВСЬКА РАВА-РУСЬКА ВАТ "АГРОПРОМТЕХНIКА" 20300-02 ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 27   ЖОВКВIВСЬКИЙ
88 РАВА-РУСЬКА ЛЬВIВСЬКА ЧЕРВОНОГРАД ТОВ "САНГА" 20300-03 ВУЛ. МАЗЕПИ, 16 МIСЦЕ МIЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМIНУ ТIЛЬКИ ДЛЯ МIЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВIДПРАВЛЕНЬ  
89 РАВА-РУСЬКА ЛЬВIВСЬКА ЧЕРВОНОГРАД МЛС ТОВ "ВСМ" 20300-04 ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 50   СОКАЛЬСЬКИЙ
90 РIВНЕНСЬКА РIВНЕНСЬКА РАДИВИЛIВ ЗМК М/П* "ДУБНО" 20400-01 ВУЛ. ПАРКОВА, 7-А   РАДИВИЛIВСЬКИЙ, МЛИНIВСЬКИЙ
91 РIВНЕНСЬКА РIВНЕНСЬКА ДУБНО ЗТК М/П* "ДУБНО" 20400-02 ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 184   М. ДУБНО, ДУБЕНСЬКИЙ
92 РIВНЕНСЬКА РIВНЕНСЬКА ДУБРОВИЦЯ ЗМК М/П* "ДУБРОВИЦЯ" 20400-03 ВУЛ. МАКАРIВСЬКА, 1   М. ДУБРОВИЦЯ, ДУБРОВИЦЬКИЙ
93 РIВНЕНСЬКА РIВНЕНСЬКА САРНИ ЗМК М/П* "САРНИ" 20400-04 ВУЛ. ТЕХНIЧНА, 2   САРНIВСЬКИЙ, РОКИТНЯНСЬКИЙ, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ (КРIМ КУЗНЕЦОВКИ)
94 РIВНЕНСЬКА РIВНЕНСЬКА РIВНЕ ЗТК МИТНИЦI (ТЕРИТОРIЯ ВАТ "РIВНЕАЗОТ") 20400-05     РIВНЕНСЬКИЙ
95 РIВНЕНСЬКА РIВНЕНСЬКА РIВНЕ ЗМК МИТНИЦI 20400-06 ВУЛ. МЛИНIВСЬКА, 25   М. РIВНЕ; РIВНЕНСЬКИЙ, ЗДОЛБУНIВСЬКИЙ, ОСТРОЗЬКИЙ
96 РIВНЕНСЬКА РIВНЕНСЬКА КОСТОПIЛЬ ЗМК МИТНИЦI 20400-07 ВУЛ. СТЕПАНСЬКА, 8   КОСТОПIЛЬСЬКИЙ, БЕРЕЗНIВСЬКИЙ
97 РIВНЕНСЬКА РIВНЕНСЬКА КУЗНЕЦОВСЬК ЗМК М/П* "САРНИ" 20400-08 МАЙДАНЧИК БIЛЯ ГОЛОВНОЇ ПРОХIДНОЇ РIВНЕНСЬКОЇ АЕС    
98 РIВНЕНСЬКА РIВНЕНСЬКА РIВНЕ ЗМК ВIДДIЛУ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ 20400-09 ВУЛ. МЛИНIВСЬКА, 25   РIВНЕНСЬКА
99 ЯГОДИНСЬКА ВОЛИНСЬКА НОВОВОЛИНСЬК МЛС ТОВ "СМП" 20500-01 ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3    
100 ЯГОДИНСЬКА ВОЛИНСЬКА ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИЙ
СТЗ ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ" 20500-02 ВУЛ. КНЯЗЯ ОЛЕГА, 53    
101 ЯГОДИНСЬКА ВОЛИНСЬКА НОВОВОЛИНСЬК СТЗ ТЗОВ "БРВ-УКРАЇНА" 20500-03 ВУЛ. ЛУЦЬКА, 15    
102 ЯГОДИНСЬКА ВОЛИНСЬКА СТАРОВОЙТОВЕ ЗМК "АВТОПОРТ ЯГОДИН" 20500-04      
103 ЯГОДИНСЬКА ВОЛИНСЬКА СТ. ЯГОДИН ЗМК МИТНИЦI 20500-05 СТ. ЯГОДИН    
104 IВАНО-
ФРАНКIВСЬКА
IВАНО-
ФРАНКIВСЬКА
IВАНО-ФРАНКIВСЬК ЗМК МИТНИЦI 20600-01 ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 146   М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК; ТИСМЕНИЦЬКИЙ, НАДВIРНЯНСЬКИЙ, ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ
105 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ДОЛИНА МЛС ТОВ "ОРХIДЕЯ" 20600-02 ВУЛ. ОБЛIСКИ, 72   ДОЛИНСЬКИЙ, РОЖНЯТIВСЬКИЙ
106 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА IВАНО-ФРАНКIВСЬКА КОЛОМИЯ МЛС "ПРОМАГРОIНВЕСТ" 20600-03 ВУЛ. СИМОНЕНКА, 1   КОЛОМИЙСЬКИЙ, ВЕРХОВИНСЬКИЙ, КОСIВСЬКИЙ, СНЯТИНСЬКИЙ
107 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ЯНТАР ЗМК БУРШТИНСЬКА ТЕЦ 20600-04 ВУЛ. С. СТРIЛЬЦIВ, 4   ГАЛИЦЬКИЙ, РОГАТИНСЬКИЙ
108 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА IВАНО-ФРАНКIВСЬКА КАЛУШ ЗТК СТАНЦIЯ "КРОПИВНИК" 20600-05 СТАНЦIЯ "КРОПИВНИК"   КАЛУСЬКИЙ
109 ГАЛИЦЬКА ЛЬВIВСЬКА КРАКОВЕЦЬ МЛС ЗАТ "АВТОПОРТ-
КРАКОВЕЦЬ-ГЛОНIК"
20700-01 АВТОТЕРМIНАЛ   ЯВОРIВСЬКИЙ
110 ГАЛИЦЬКА ЛЬВIВСЬКА ХИРIВ М/П* "СМIЛНИЦЯ" П/П** "ХИРIВ" 20700-02 ВУЛ. IВАСЮКА, 3   СТАРОСАМБIРСЬКИЙ
111 КАРПАТСЬКА РМ ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД ЗМК М/П* "УЖГОРОД-ВАНТАЖНИЙ" 30000-01 ВУЛ. СХIДНА, 3    
112 КАРПАТСЬКА РМ ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД ЗМК М/П* "УЖГОРОД" 30000-02 ВУЛ. СОБРАНЕЦЬКА, 224    
113 КАРПАТСЬКА РМ ЗАКАРПАТСЬКА МАЛИЙ БЕРЕЗНИЙ ЗМК М/П* "М. БЕРЕЗНИЙ" 30000-03      
114 КАРПАТСЬКА РМ ЗАКАРПАТСЬКА МИНАЙ ЗМК СТЗ ТОВ "ЯДЗАКI УКРАЇНА" "ВЕЗ ЗАКАРПАТЬЕ" 30000-04 ВУЛ. ТУРЯНIЦИ, 7 ТIЛЬКИ ДЛЯ ТОВ "ЯДЗАКI УКРАЇНА"  
115 КАРПАТСЬКА РМ ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ ЗМК СТЗ ТОВ "ФIШЕР" 30000-05 ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 16 ТIЛЬКИ ДЛЯ ТОВ "ФIШЕР"  
116 КАРПАТСЬКА РМ ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ ЗМК СТЗ ВАТ "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД ТОЧПРИЛАД" 30000-06 ВУЛ. БЕРЕГIВСЬКА-ОБ'ЇЗНА, 25 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАТ "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"  
117 КАРПАТСЬКА РМ ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧЕВЕ ЗМК СТЗ ТОВ "ЕНО МЕБЛI ЛТД" 30000-07 ВУЛ. СВАЛЯВСЬКА, 76 ТIЛЬКИ ДЛЯ ТОВ "ЕНО МЕБЛI ЛТД"  
118 ЗАКАРПАТСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА ТЯЧIВ СТЗ ТОВ "ТЕРМIНАЛ" 30200-01 ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 2   ТЯЧIВСЬКИЙ
119 ЗАКАРПАТСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГОВЕ МЛС СП "ВЕМЕКС ТРАНС" 30200-02 ВУЛ. СIЛЬВАЯ, 8   БЕРЕГIВСЬКИЙ
120 ЗАКАРПАТСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА ВИНОГРАДIВ МПП "IНТЕГРАЛ" 30200-03 ВУЛ. ПIВНIЧНА, 25   ВИНОГРАДIВСЬКИЙ, IРШАВСЬКИЙ
121 ЗАКАРПАТСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА ХУСТ ВВ "ХУСТ" 30200-04 ВУЛ. МIСЬКА, 4   ХУСТСЬКИЙ
122 ЗАКАРПАТСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА МIЖГIР'Я СЕКТОР МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ "МIЖГIР'Я", ВВ "ХУСТ" 30200-05 ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 74   МIЖГIРСЬКИЙ
123 ЗАКАРПАТСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА ВЕЛИКИЙ БИЧКIВ ЗМК М/П* "РАХIВ" 30200-06 ВУЛ. В. ПРОМИСЛОВА, 66   РАХIВСЬКИЙ
124 ЧОПСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА ЧОП ЗТК ЗАТ "АВТОПОРТ-ЧОП" 30500-01 ВУЛ. ПРИОЗЕРНА, 166    
125 ЧОПСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА ЧОП ММПВ УДППЗ "УКРПОШТА" 30500-02 ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 3 ТIЛЬКИ ДЛЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ МIЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВIДПРАВЛЕНЬ  
126 ЧОПСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА ЧОП МЛС ТОВ "ЧОП-ТРАНС-1" 30500-03 ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5    
127 ЧОПСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА БАТЄВО МЛС ТОВ "ТЕРМIНАЛ-КАРПАТИ" 30500-04 ЗАЛIЗНИЧНА СТАНЦIЯ "БАТЄВО" МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ, ЯКI ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗАЛIЗНИЧНИЙ ПУНКТ ПРОПУСКУ "СОЛОВКА" З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ НА АВТОМАШИНИ АБО НАВПАКИ, А ТАКОЖ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ ЧЕРЕЗ МЛС I СТЗ  
128 ЧОПСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА ЧОП МЛС ТОВ "ВАРIАНТ-ЛОГIСТИК" 30500-05 ВУЛ. УЖГОРОДСЬКА, 5А МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ, ЩО ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗАЛIЗНИЧНИЙ ПУНКТ ПРОПУСКУ "ЧОП" З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ НА АВТОМАШИНИ АБО НАВПАКИ, А ТАКОЖ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ ЧЕРЕЗ МЛС I СТЗ  
129 ПОДIЛЬСЬКА РМ ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СТЗ ПП "ОЧЕРЕТЯНКО С. I." 40000-01 ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА, 32 ДЛЯ IМПОРТНИХ ВАНТАЖIВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ, ВОЛОЧИСЬКИЙ, ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ, ГОРОДОЦЬКИЙ, ЛЕТИЧIВСЬКИЙ
130 ПОДIЛЬСЬКА РМ ХМЕЛЬНИЦЬКА КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДIЛЬСЬКИЙ
МЛС ТОВ "МАГНУМ - УКРАЇНА" 40000-02 ВУЛ. КН. КОРИАТОВИЧIВ, 21 ДЛЯ IМПОРТНИХ ВАНТАЖIВ КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДIЛЬСЬКИЙ, ДУНАЄВЕЦЬКИЙ, ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ, ВIНЬКОВЕЦЬКИЙ, НОВОУШИЦЬКИЙ
131 ПОДIЛЬСЬКА РМ ХМЕЛЬНИЦЬКА КРАСИЛIВ МЛС СП "АРСЕНЮК I ШТЕФАНИК" 40000-03 ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 146 ДЛЯ IМПОРТНИХ ВАНТАЖIВ КРАСИЛIВСЬКИЙ, СТАРОКОСТЯНТИНIВСЬКИЙ, ТЕОФIПОЛЬСЬКИЙ, СТАРОСИНЯВСЬКИЙ
132 ПОДIЛЬСЬКА РМ ХМЕЛЬНИЦЬКА ШЕПЕТIВКА СТЗ М/П* "ПРОГРЕС" 40000-04 ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 135 ДЛЯ IМПОРТНИХ ВАНТАЖIВ ШЕПЕТIВСЬКИЙ, IЗЯСЛАВСЬКИЙ
133 ПОДIЛЬСЬКА РМ ХМЕЛЬНИЦЬКА НЕТIШИН СТЗ ТОВ "ЕПАС" 40000-05 ВУЛ. ЛIСОВА, 10 ДЛЯ IМПОРТНИХ ВАНТАЖIВ СЛАВУТСЬКИЙ, НЕТIШИНСЬКИЙ
134 ПОДIЛЬСЬКА РМ ХМЕЛЬНИЦЬКА ПОЛОННЕ СТЗ М/П* "ПРОГРЕС" 40000-06 ВУЛ. КIРОВА, 190А ДЛЯ IМПОРТНИХ ВАНТАЖIВ ПОЛОНСЬКИЙ
135 ВIННИЦЬКА ВIННИЦЬКА ВIННИЦЯ МЛС ПП "ГАССИБ" 40100-01 ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 28 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI ПIДПРИЄМСТВА "ГАССИБ"  
136 ВIННИЦЬКА ВIННИЦЬКА ВIННИЦЯ ЗМК ПП "КОМПАНIЯ "ВОЛОДИМИР" 40100-02 ВУЛ. ВАТУТIНА, 16-Б   М. ВIННИЦЯ, ВIННИЦЬКА ОБЛ., ЗА ВИНЯТКОМ ЗОНИ ДIЯЛЬНОСТI МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКОЇ МИТНИЦI
137 ВIННИЦЬКА ВIННИЦЬКА ВIННИЦЯ ЗМК СУАП "ПОДIЛЛЯ-ОБСТ" 40100-03 ВУЛ. ТАРНОГОРОДСЬКОГО, 32 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI "СУАП ПОДIЛЛЯ-ОБСТ"  
138 МОГИЛIВ-
ПОДIЛЬСЬКА
ВIННИЦЬКА МОГИЛIВ-
ПОДIЛЬСЬКИЙ
ЗМК МИТНИЦI 40200-01 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 11    
139 ТЕРНОПIЛЬСЬКА ТЕРНОПIЛЬСЬКА ЧОРТКIВ ЗМК ПП "IВМАР" 40300-01 ВУЛ. КОПИЧЕНЕЦЬКА, 134   ЧОРТКIВСЬКИЙ, ГУСЯТИНСЬКИЙ, БОРЩIВСЬКИЙ, ЗАЛIЩИЦЬКИЙ, БУЧАНСЬКИЙ, МОНАСТИРИСЬКИЙ
140 ТЕРНОПIЛЬСЬКА ТЕРНОПIЛЬСЬКА ЗБАРАЖ ЗТК ТОВ "ПОРЯДОК" 40300-02 ПЛ. КАРМЕЛЮКА, 5   ПIДВОЛОЧИСЬКИЙ, ЗБАРАЗЬКИЙ, ЛАНIВЕЦЬКИЙ, ШУМСЬКИЙ, КРЕМЕНЕЦЬКИЙ, ЗБОРIВСЬКИЙ
141 ТЕРНОПIЛЬСЬКА ТЕРНОПIЛЬСЬКА ТЕРНОПIЛЬ МЛС ТОВ "IНТЕРБРОК" 40300-03 ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 28   ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ, БЕРЕЖАНСЬКИЙ, ПОДГАЄЦЬКИЙ, КОЗОВСЬКИЙ
142 ТЕРНОПIЛЬСЬКА ТЕРНОПIЛЬСЬКА ТЕРНОПIЛЬ ЗМК МИТНИЦI 40300-04 ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 36   ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ, БЕРЕЖАНСЬКИЙ, ПОДГАЄЦЬКИЙ, КОЗОВСЬКИЙ
143 ВАДУЛ - СIРЕТСЬКА ЧЕРНIВЕЦЬКА ЧЕРЕПКIВЦI ЗМК П/П** СТАНЦIЯ "ВАДУЛ-СIРЕТ" 40400-01 ЗАЛIЗНИЧНА СТАНЦIЯ "ВАДУЛ-СIРЕТ"   ГЛИБОЦЬКИЙ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОНИ
144 ВАДУЛ - СIРЕТСЬКА ЧЕРНIВЕЦЬКА ЧЕРНIВЦI ТЛС ВКФ "МОМ" 40400-02 ВУЛ. ГОЛОВНА, 265-Д   ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЗА ВИНЯТКОМ: ГЛИБОЦЬКОГО, СТОРОЖИНЕЦЬКОГО, КЕЛЬМЕНЕЦЬКОГО, СОКИРЯНСЬКОГО, ХОТИНСЬКОГО, НОВОСЕЛИЦЬКОГО РАЙОНIВ
145 КЕЛЬМЕНЕЦЬКА ЧЕРНIВЕЦЬКА КЕЛЬМЕНЦI ЗМК МИТНИЦI 40500-01 ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 2   НОВОСЕЛИЦЬКИЙ, ХОТИНСЬКИЙ, КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ, СОКИРЯНСЬКИЙ
146 КЕЛЬМЕНЕЦЬКА ЧЕРНIВЕЦЬКА ПРИПРУТТЯ ЗМК М/П* "МАМАЛИГА" 40500-02 ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 1 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ ДП "БОДЕМ - П"  
147 ЧОРНОМОРСЬКА РМ ОДЕСЬКА ГРИГОРIВКА ЗМК П/П** "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ПIВДЕННИЙ" 50000-01      
148 ЧОРНОМОРСЬКА РМ ОДЕСЬКА ОДЕСА СТЗ ТОВ "СIЛЬГОСППОСТАЧ" 50000-02 ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКА ДОРОГА, 23    
149 ЧОРНОМОРСЬКА РМ ОДЕСЬКА ОДЕСА ЗМК П/П** "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" 50000-03 МИТНА ПЛОЩА, 1    
150 ЧОРНОМОРСЬКА РМ ОДЕСЬКА IЛЛIЧIВСЬК ЗМК П/П** "IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" 50000-04 ПЛОЩА ПРАЦI, 6    
151 ЧОРНОМОРСЬКА РМ ОДЕСЬКА IЛЛIЧIВСЬК ЗМК П/П** "IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" 50000-05 ПОРОМНИЙ КОМПЛЕКС    
152 ЧОРНОМОРСЬКА РМ ОДЕСЬКА IЛЛIЧIВСЬК ЗМК ЗАТ "IЛЛIЧЕВСЬКЗОВНIШТРАНС" 50000-06 ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2    
153 ЧОРНОМОРСЬКА РМ ОДЕСЬКА IЛЛIЧIВСЬК ЗМК П/П** "IЛЛIЧIВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" 50000-07 С. БУРЛАЧА БАЛКА    
154 ЧОРНОМОРСЬКА РМ ОДЕСЬКА ОДЕСА ЗМК П/П** "ОДЕСА-АЕРОПОРТ" 50000-08 АЕРОПОРТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ"    
155 ЧОРНОМОРСЬКА РМ ОДЕСЬКА ОДЕСА СТЗ ТОВ "БЛЕК СI ШИППIНГ СЕРВIС" 50000-09 ВУЛ. СТУСА, 2-Б    
156 БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСЬКА ОДЕСЬКА БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ
П/П** "БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ"
50100-01 ВУЛ. ШАБСЬКА, 81   БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ, САРАТСЬКИЙ, ТАТАРБУНАРСЬКИЙ, ТАРУТИНСЬКИЙ, АРЦИЗЬКИЙ
157 БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСЬКА ОДЕСЬКА МАЯКИ П/П** "МАЯКИ" 50100-02 АВТОМАГIСТРАЛЬ "ОДЕСА - РЕНI" В НАПРЯМI С. МАЯКIВ НА ВIДСТАНI 3.5 КМ ВIД КОРДОНУ З РЕСПУБЛIКОЮ МОЛДОВА   БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ
158 БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСЬКА ОДЕСЬКА СТАРОКОЗАЧЕ П/П** "СТАРОКОЗАЧЕ" 50100-03 АВТОШЛЯХ "БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСКИЙ -
КАУШАНИ - КИШИНIВ" В РАЙОНI СЕЛИЩА СТАРОКОЗАЧОГО
  БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ
159 БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСЬКА ОДЕСЬКА ЛIСОВЕ П/П** "ЛIСОВЕ" 50100-04     ТАРУТИНСЬКИЙ
160 БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСЬКА ОДЕСЬКА АВГУСТIВКА П/П** "АВГУСТIВСЬКЕ" 50100-05     ТАРУТИНСЬКИЙ
161 БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСЬКА ОДЕСЬКА МАЛОЯРОСЛАВЕЦЬ П/П** "МАЛОЯРОСЛАВЕЦЬ" 50100-06     ТАРУТИНСЬКИЙ
162 БIЛГОРОД - ДНIСТРОВСЬКА ОДЕСЬКА САЛГАНИ СТЗ КОМПАНIЯ "ЮККА" 50100-07 ВУЛ. ШАБСЬКА, 28   БIЛГОРОД-
ДНIСТРОВСЬКИЙ
163 КОТОВСЬКА ОДЕСЬКА КОТОВСЬК МАЙДАНЧИК БIЛЯ ВIЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 50300-01 ВУЛ. САМБОРСЬКОГО, 1А   АНАНЬЇВСЬКИЙ, БАЛТСЬКИЙ, КОДИМСЬКИЙ, КОТОВСЬКИЙ, КРАСНООКНЯНСЬКИЙ, ЛЮБАШIВСЬКИЙ, САВРАНСЬКИЙ, ФРУНЗIВСЬКИЙ
164 МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВ ЗМК П/П** "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" 50400-01 ВУЛ. ПРОЕКТНА, 3 IМПОРТ, ТРАНЗИТ  
165 МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА ОЧАКIВ ЗМК П/П** "ПОРТ ОЧАКIВ" 50400-02 ВУЛ. ОЛЬВIЙСЬКА, 57 IМПОРТ, ЕКСПОРТ, ТРАНЗИТ  
166 МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВ ЗМК П/П** "ДНIПРО-БУЗЬКИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ" 50400-03 ЗАВОДСЬКА ПЛОЩА, 1 IМПОРТ, ТРАНЗИТ  
167 МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВ ЗМК П/П** "АЕРОПОРТ-МИКОЛАЇВ" 50400-04 АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ" IМПОРТ, ТРАНЗИТ  
168 МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВ ЗМК П/П** "СПЕЦIАЛЬНИЙ ПОРТ "ОКТЯБРСЬКИЙ" 50400-05 СПЕЦIАЛЬНИЙ ПОРТ "ОКТЯБРСЬКИЙ" IМПОРТ, ТРАНЗИТ  
169 МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА ВОЗНЕСЕНСЬК МЛС АТЗТ "ВОЗКО" 50400-06 ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦIЇ, 287 IМПОРТ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ, АРБУЗИНСЬКИЙ, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, БРАТСЬКИЙ, ЄЛАНЕЦЬКИЙ, ВЕСЕЛИНIВСЬКИЙ, ДОМАНIВСЬКИЙ, ВРАДIЇВСЬКИЙ, КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОНИ
170 МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВ МЛС ТОВ "ВАНТАЖКОМЕРЦ" 50400-07 ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 100 IМПОРТ, ТРАНЗИТ М. МИКОЛАЇВ, РАЙОНИ: БАШТАНСЬКИЙ, БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ, ЖОВТНЕВИЙ, КАЗАНКIВСЬКИЙ, НОВОБУЗЬКИЙ, НОВООДЕСЬКИЙ, ОЧАКIВСЬКИЙ
171 МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВ ЗМК ДАХК "ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 50400-08 ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1 IМПОРТ  
172 МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА МИКОЛАЇВ ЗМК П/П** "МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ" 50400-09 ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 23 IМПОРТ, ТРАНЗИТ  
173 ПРИДУНАЙСЬКА ОДЕСЬКА IЗМАЇЛ ЗМК IЗМАЇЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО ТОРГОВОГО ПОРТУ 50600-01 ПР. СУВОРОВА,10   IЗМАЇЛЬСЬКИЙ, БОЛГРАДСЬКИЙ, КIЛIЙСЬКИЙ
174 ПРИДУНАЙСЬКА ОДЕСЬКА РЕНI ЗМК П/П** "РЕНI-ПОРОМ" РЕНIЙСЬКОГО МОРСЬКОГО ТОРГОВОГО ПОРТУ 50600-02 ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188   РЕНIЙСЬКИЙ
175 ПРИДУНАЙСЬКА ОДЕСЬКА   П/П** "РЕНI" 50600-03 АВТОШЛЯХ "РЕНI-ДЖУРДЖУЛЕШТЬ"   РЕНIЙСЬКИЙ
176 РОЗДIЛЬНЯНСЬКА ОДЕСЬКА ХОЛОДНА БАЛКА МЛС ТОВ "IКР БАБОЛНА УКРАЇНА" 50700-01 ВУЛ. САНАТОРНА, 2   БIЛЯЇВСЬКИЙ, РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ
177 РОЗДIЛЬНЯНСЬКА ОДЕСЬКА РАДIСНЕ МЛС ВАТ АПК "ПIВДЕННИЙ" 50700-02 ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1   IВАНIВСЬКИЙ, ШИРЯЇВСЬК, ВЕЛИКОМИХАЙЛIВСЬКИЙ, РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ
178 РОЗДIЛЬНЯНСЬКА ОДЕСЬКА РОЗДIЛЬНА ЗТК МИТНИЦI 50700-03 ВУЛ. ЛЕНIНА, 37 А   IВАНIВСЬКИЙ, ШИРЯЇВСЬК, ВЕЛИКОМИХАЙЛIВСЬКИЙ, РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ, БIЛЯЇВСЬКИЙ
179 КРИМСЬКА РМ АР КРИМ ЖУКОВКА ЗМК П/П** "КРИМ" 60000-01     М. КЕРЧ, ЛЕНIНСЬКИЙ РАЙОН
180 КРИМСЬКА РМ АР КРИМ СIМФЕРОПОЛЬ ЗМК "КРЦ ЮГ-АВТО" 60000-02 ВУЛ. ХIМIЧНА, 3/10    
181 КРИМСЬКА РМ АР КРИМ ЄВПАТОРIЯ ЗМК М/П* "ЄВПАТОРIЯ" 60000-03 ЧОРНОМОРСЬКЕ ШОСЕ, 18   СМТ ЧОРНОМОРСЬКЕ; ЄВПАТОРIЯ, САКИ; ЧОРНОМОРСЬКИЙ, ЄВПАТОРIЙСЬКИЙ, САКСЬКИЙ РАЙОНИ
182 КРИМСЬКА РМ АР КРИМ СIМФЕРОПОЛЬ ЗМК ТОВ "КРИМАВТОПОРТ" 60000-04 ВУЛ. МАЛЬЧЕНКА, 15   М. СIМФЕРОПОЛЬ, М. БАХЧИСАРАЙ, СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ, БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ, БIЛОГIРСЬКИЙ РАЙОНИ, М. АЛУШТА ТА ТЕРИТОРIЯ, ПIДЛЕГЛА МIСЬКВИКОНКОМУ
183 КРИМСЬКА РМ АР КРИМ ФЕОДОСIЯ ЗМК ФЕОДОСIЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ 60000-05 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14   М. ФЕОДОСIЯ, ФЕОДОСIЙСЬКИЙ, НИЖНЬОГIРСЬКИЙ, РАДЯНСЬКИЙ, СУДАЦЬКИЙ, КIРОВСЬКИЙ РАЙОНИ
184 КРИМСЬКА РМ АР КРИМ МАСАНДРА ЗМК ВАНТАЖО-ПАСАЖИРСЬКИЙ КОМПЛЕКС МОРПОРТУ 60000-06     М. ЯЛТА ТА ТЕРИТОРIЯ, ПIДЛЕГЛА МIСЬКВИКОНКОМУ
185 КРИМСЬКА РМ АР КРИМ КРАСНОПЕРЕКОПСЬК МЛС "ЗАТ "СIВАШ-ТЕРМIНАЛ" 60000-07 ВУЛ. 2-А ПРОМИСЛОВА, 11   М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, М. АРМЯНСЬК, КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ, ЧОРНОМОРСЬКИЙ, КРАСНОГВАРДIЙСЬКИЙ, РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ, ДЖАНКОЙСЬКИЙ, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОНИ
186 ДОНБАСЬКА РМ ДОНЕЦЬКА КРАМАТОРСЬК ЗМК КРАМАТОРСЬКОГО ВIДДIЛЕННЯ ДТПП 70000-01 ВУЛ. О. ВИШНI, 22    
187 ДОНБАСЬКА РМ ДОНЕЦЬКА ДОНЕЦЬК ТОВ "ДОНБАС" 70000-02 ВУЛ. ЕКОНОМIЧНА, 34    
188 ДОНБАСЬКА РМ ДОНЕЦЬКА МАКIЇВКА МЛС ДОНЕЦЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР "СХIД-АВТО" ВАТ "ДОНЕЦЬК-АВТО" 70000-03 ВУЛ. ЧАЙКИНО, 330    
189 ДОНБАСЬКА РМ ДОНЕЦЬКА ДОНЕЦЬК ЗМК АТ "НОРД" 70000-04 ПР. ЖУКОВСЬКОГО, 2   ВЕЗ ДОНЕЦЬК
190 ДОНБАСЬКА РМ ДОНЕЦЬКА АРТЕМIВСЬК СТЗ АРТЕМIВСЬКОГО ВIДДIЛЕННЯ ДТПП 70000-05 ВУЛ. СIБIРЦЕВА, 2    
191 ДОНБАСЬКА РМ ДОНЕЦЬКА ГОРЛIВКА ЗМК ТОВ "КРОНА ЛТД" 70000-06 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 9    
192 АМВРОСIЇВСЬКА ДОНЕЦЬКА АМВРОСIЇВКА ЗМК ВИРОБНИЧА БАЗА АМВРОСIЇВСЬКОЇ МИТНИЦI 70100-01 ВУЛ. КРАСНОДОНЦIВ ВАНТАЖI ТА ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ СУБ'ЄКТIВ ЗЕД АМВРОСIЇВСЬКИЙ, ТЕЛЬМАНIВСЬКИЙ, ШАХТАРСЬКИЙ, СТАРОБЕШIВСЬКИЙ РАЙОНИ, М. ХАРЦИЗЬК
193 АМВРОСIЇВСЬКА ДОНЕЦЬКА ХАРЦИЗЬК ЗМК АМВРОСIЇВСЬКОЇ МИТНИЦI 70100-02 ВУЛ. ПАТОНА, 9 ВАНТАЖI СУБ'ЄКТIВ ЗЕД М. ХАРЦИЗЬК, ШАХТАРСЬКИЙ Р-Н
194 ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА СЄВЕРОДОНЕЦЬК ЗМК М/П* "СIВЕРСЬКОДОНЕЦЬК" 70200-01 ВУЛ. ЛЕНIНА, 6-А    
195 ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА АЛЧЕВСЬК ЗМК М/П* "АЛЧЕВСЬК" 70200-02 ПР. КАРЛА МАРКСА, 5-А   АЛЧЕВСЬК, ПЕРЕВАЛЬСЬК, БРЯНКА, СТАХАНОВ, КIРОВСЬК; ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ, СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКИЙ Р-НИ
196 ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА ЛИСИЧАНСЬК ЗМК М/П* "ЛИСИЧАНСЬК" 70200-03 ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 146   ЛИСИЧАНСЬК, ПОПАСНА, ПЕРВОМАЙСЬК, ПОПАСНЯНСКИЙ Р-Н
197 ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬК МЛС ТОВ "КОМПАНIЯ "ТРАНСПЕЛЕ" 70200-04 ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, 38   ЛУГАНСЬК, ЛУТУГИНСЬКИЙ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ, КРАСНОДОНСЬКИЙ Р-НИ
198 ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА СТАРОБIЛЬСЬК ЗМК М/П* "СТАРОБIЛЬСЬК" 70200-05 ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 76   РАЙОНИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТI - СТАРОБIЛЬСЬКИЙ, ТРОЇЦЬКИЙ, БIЛIКУРАКИНСЬКИЙ, НОВОПСКОВСЬКИЙ, БIЛОВОДСЬКИЙ, МАРКОВСЬКИЙ, МIЛОВСЬКИЙ, СВАТОВСЬКИЙ, НОВОАЙДАРСЬКИЙ, КРЕМЕНСЬКИЙ, КРIМ ПIДПРИЄМСТВ - НОВОАЙДАРСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, КРЕМIНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛIСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
199 ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА СВЕРДЛОВСЬК ЗМК СП "IНТЕРСПЛАВ" 70200-06 СП "IНТЕРСПЛАВ"   СВЕДЛОВСЬК, РОВЕНЬКИ, ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬК, СВЕРДЛОВСЬКИЙ Р-Н
200 ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА КРАСНИЙ ЛУЧ МЛС ТОВ "РЕММЕХЗАВОД" 70200-07 ВУЛ. ЛУГАНСЬКЕ ШОСЕ, 1   ЧЕРВОНИЙ ПРОМIНЬ, АНТРАЦИТ, АНТРАЦИТIВСЬКИЙ Р-Н
201 МАРIУПОЛЬСЬКА ДОНЕЦЬКА МАРIУПОЛЬ ЗМК ВАТ ММК "IМЕНI IЛЛIЧА" 70300-01 ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАТ "ММК IМЕНI IЛЛIЧА"  
202 МАРIУПОЛЬСЬКА ДОНЕЦЬКА МАРIУПОЛЬ ЗМК ВАТ МК "АЗОВСТАЛЬ" 70300-02 ВУЛ. ЛЕПОРСЬКОГО, 1 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАТ "МК АЗОВСТАЛЬ"  
203 МАРIУПОЛЬСЬКА ДОНЕЦЬКА МАРIУПОЛЬ МЛС ТОВ "МЕГАПРОМ" 70300-03 ВУЛ. ТАГАНРОЗЬКА, 70   ОРДЖОНIКIДЗIВСЬКИЙ
204 МАРIУПОЛЬСЬКА ДОНЕЦЬКА МАРIУПОЛЬ МЛС ТОВ "ЄВРОАЗОВСЕРВIС" 70300-04 ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 128-А   ВОЛОДАРСЬКИЙ, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, ВОЛНОВАСЬКИЙ, НОВОАЗОВСЬКИЙ
205 МАРIУПОЛЬСЬКА ДОНЕЦЬКА МАРIУПОЛЬ ЗМК ТОВ "МАРВЕЙ" 70300-05 ВУЛ. МЕЛАМЕДА, 30   ВОЛОДАРСЬКИЙ, ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, ВОЛНОВАСЬКИЙ, НОВОАЗОВСЬКИЙ
206 МАРIУПОЛЬСЬКА ДОНЕЦЬКА МАРIУПОЛЬ ЗМК ВАТ "АЗОВМАШ" СТЗ М/П* "САРТАНА" 70300-06 ПЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 1    
207 МАРIУПОЛЬСЬКА ДОНЕЦЬКА МАРIУПОЛЬ ЗМК ВАТ "АЗОВМАШ" СТЗ М/П* "САРТАНА" 70300-07 ПЛ. МАШИНОБУДIВНИКIВ, 1    
208 СХIДНА РМ ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ ЗМК "СХIДНИЙ МИТНИЙ ТЕРМIНАЛ" 80000-01 ВУЛ. КЛОЧКОВСЬКА, 370   ЛЕНIНСЬКИЙ, ЖОВТНЕВИЙ, МОСКОВСЬКИЙ, ФРУНЗЕНСЬКИЙ, КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ, ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ, ОРДЖОНIКIДЗIВСЬКИЙ Р-НИ М. ХАРКОВА; БОГОДУХIВСЬКИЙ, ВАЛКОВСЬКИЙ, КОЛОМАКСЬКИЙ, КРАСНОГРАДСЬКИЙ, КРАСНОКУТСЬКИЙ, ПЕЧЕНIЗЬКИЙ, ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-НИ
209 СХIДНА РМ ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ МЛС ТОВ "БРАВЕКС" 80000-02 ВУЛ. КОТЛОВА, 210   ДЗЕРЖИНСЬКИЙ, КИЇВСЬКИЙ Р-НИ М. ХАРКОВА; НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н
210 СХIДНА РМ ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ ЗМК СКЛАД ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ХАРКIВ" 80000-03 ВУЛ. РОМАШКIНА, 1 ВАНТАЖI, ЯКI ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ АВIАЦIЙНИМ ТРАНСПОРТОМ  
211 СХIДНА РМ ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ ЗМК ТОВ "IТС" 80000-04 ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛ., 2 ВАНТАЖI, ЯКI ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ КУР'ЄРСЬКИМИ СЛУЖБАМИ  
212 СХIДНА РМ ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ МЛС АТ "ФIЛIП МОРРIС УКРАЇНА" 80000-05 ВУЛ. КАЛIНIНА, 85 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI АТ "ФIЛIП МОРРIС УКРАЇНА"  
213 СХIДНА РМ ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ ЗМК ВАТ "ПИВЗАВОД "РОГАНЬ" 80000-06 ВУЛ. РОГАНСЬКА, 161 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI ВАТ "ПИВЗАВОД "РОГАНЬ"  
214 СХIДНА РМ ХАРКIВСЬКА КОМСОМОЛЬСЬКЕ СТЗ ВIДКРИТОГО ТИПУ СПДФО СЕРДЮЧЕНКО О. В. 80000-07 БАЛАКЛIЙСЬКЕ ШОСЕ, 50   ЗМIЇВ, БАЛАКЛIЯ
215 СХIДНА РМ ХАРКIВСЬКА ПIСОЧНЕ СТЗ ВАТ "ХАРКIВ-АВТО" 80000-08 ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 15    
216 ГЛУХIВСЬКА СУМСЬКА ШОСТКА ЗМК М/П* "ШОСТКА" 80100-01 ВУЛ. ГАГАРIНА, 1   ШОСТКИНСЬКИЙ
217 ГЛУХIВСЬКА СУМСЬКА ДРУЖБА ЗМК М/П* "ХУТОР-МИХАЙЛIВСЬКИЙ" 80100-02 ВУЛ. КАЛIНIНА, 2 ТIЛЬКИ МАЛОГАБАРИТНI ВИСОТОЮ ДО 3,5 М БЕЗ ПРИЧЕПА I НАПIВПРИЧЕПА ЯМПIЛЬСЬКИЙ
218 ГЛУХIВСЬКА СУМСЬКА КРОЛЕВЕЦЬ ЗМК УДП "УКРIНТЕРАВТОСЕРВIС" 80100-03 ВУЛ. ЧЕРВОНОРАНКIВСЬКА, 46   КРОЛЕВЕЦЬКИЙ
219 ГЛУХIВСЬКА СУМСЬКА ГЛУХIВ ЗМК МИТНИЦI 80100-04 ВУЛ. КИЄВО - МОСКОВСЬКА, 30   ГЛУХIВСЬКИЙ
220 ГЛУХIВСЬКА СУМСЬКА КОНОТОП ЗМК МИТНИЦI 80100-05 ПР. МИРУ, 93   КОНОТОПСЬКИЙ
221 МАГIСТРАЛЬНА ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ ТОВ "БРАВЕКС" 80200-01 ВУЛ. КОТЛОВА, 210   ХАРКIВСЬКИЙ, ДЕРГАЧIВСЬКИЙ, ЗОЛОЧIВСЬКИЙ
222 МАГIСТРАЛЬНА ХАРКIВСЬКА ВАСИЩЕВЕ МЛС ТОВ "ЄВРОСКЛАД-СЕРВIС" 80200-02 ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1   ХАРКIВСЬКИЙ, ДЕРГАЧIВСЬКИЙ, ЗОЛОЧIВСЬКИЙ
223 МАГIСТРАЛЬНА ХАРКIВСЬКА ХАРКIВ ТОВ "АВТО-ХОЛДИНГ" 80200-03 ВУЛ. КЛОЧКОВСЬКА, 345   ХАРКIВСЬКИЙ, ДЕРГАЧIВСЬКИЙ, ЗОЛОЧIВСЬКИЙ
224 МАГIСТРАЛЬНА ХАРКIВСЬКА ПIСОЧIН СТЗ ВАТ "ХАРКIВ-АВТО" 80200-04 ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 15    
225 КУП'ЯНСЬКА ХАРКIВСЬКА КУП'ЯНСЬК ЗМК МИТНИЦI 80400-01 ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 7   ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ, КУП'ЯНСЬКИЙ, IЗЮМСЬКИЙ, ДВОРIЧАНСЬКИЙ, БОРIВСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ
226 КУП'ЯНСЬКА ХАРКIВСЬКА ПЛЕТЕНIВКА ЗМК П/П** "ПЛЕТЕНIВКА" 80400-02     ВОЛЧАНСЬКИЙ
227 СУМСЬКА СУМСЬКА СУМИ ЗМК М/П* "ОХТИРКА" 80500-01 ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 24    
228 СУМСЬКА СУМСЬКА ТРОСТЯНЕЦЬ МЛС ЗАТ "КРАФТ ФУДЗ УКРАЇНА" 80500-02 ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 28-А ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ ЗАТ "КРАФТ ФУДЗ УКРАЇНА"  
229 ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВА МЛС ПФ "КМ" 80600-01 ВУЛ. ПОЛОВКА, 64   М. ПОЛТАВА; ПОЛТАВСЬКИЙ, МАШИВСЬКИЙ, ЧУТIВСЬКИЙ, НОВОСАНЖАРСЬКИЙ, РЕШЕТИЛIВСЬКИЙ, КАРЛIВСЬКИЙ Р-НИ
230 ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВА МЛС ЗАТ "ВОРСКЛА" 80600-02 ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 72 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI ЗАТ "ВОРСКЛА" ПОЛТАВА
231 ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВСЬКА КРЕМЕНЧУК ЗМК ТОВ "ЕКСIМ-IНФО" 80600-03 ВУЛ. КИЇВСЬКА, 65/2   М. КРЕМЕНЧУК, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ, КОБЕЛЯЦЬКИЙ, ГЛОБИНСЬКИЙ
232 ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВСЬКА КРЕМЕНЧУК МЛС ЗАТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" 80600-04 ВУЛ. ЯРМАРКОВА ПРОМЗОНА-2 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI ЗАТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" КРЕМЕНЧУК
233 ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВСЬКА КРЕМЕНЧУК ЗМК ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АВТОКРАЗ" 80600-05 ВУЛ. КИЇВСЬКА, 62 ТIЛЬКИ ВАНТАЖI ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНIЇ "АВТОКРАЗ" КРЕМЕНЧУК
234 ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВСЬКА КОМСОМОЛЬСЬК-
НА-ДНIПРI
МЛС ТОВ "СЛАВУТИЧ-РУДА-УКРАЇНА" 80600-06 ВУЛ. БУДIВНИКIВ, 16   КОМСОМОЛЬСЬК-
НА-ДНIПРI
235 ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВСЬКА ЛУБНИ СТЗ ТОВ "ШЛIФВЕРСТ" 80600-07 ВУЛ. КОМУНАРIВСЬКА, 19/12   ЛУБЕНСЬКИЙ, ПИРЯТИНСЬКИЙ, ОРЖИЦЬКИЙ, ЧЕРНУХIНСЬКИЙ, ГРЕБЕНКIВСЬКИЙ
236 ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВСЬКА МИРГОРОД СТЗ ЗАТ "МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД" 80600-08 ВУЛ. МIНЗАВОДСЬКА, 1   МИРГОРОДСЬКИЙ, ХОРОЛЬСЬКИЙ, СЕМЕНIВСЬКИЙ, ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ, ШИШАЦЬКИЙ
237 ПОЛТАВСЬКА ПОЛТАВСЬКА КРЕМЕНЧУК СТЗ ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" 80600-09 ВУЛ. САЛГАННА, 14-А   КРЕМЕНЧУК
238 ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСИ МЛС "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЛОГОС" 90200-01 ВУЛ. РIЗДВЯНА, 175   М. ЧЕРКАСИ, ЧЕРКАСЬКИЙ, ЧИГИРИНСЬКИЙ Р-НИ
239 ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА ЗОЛОТОНОША МЛС ЗАТ "УКРАВТОРЕСУРС" 90200-02 ВУЛ. ОБУХОВА, 66-А   ЗОЛОТОНIСЬКИЙ, ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ, ДРАБIВСЬКИЙ
240 ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА УМАНЬ ЗМК ВАТ "МЕГОМЕТР" 90200-03 ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 49   УМАНСЬКИЙ, ТАЛЬНIВСЬКИЙ, ЖАШКIВСЬКИЙ, ХРИСТИНIВСЬКИЙ
241 ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА МОНАСТИРИЩЕ СТЗ ВАТ "МОНФАРМ" 90200-04 ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 8   ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ
242 ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА ЗВЕНИГОРОДКА СТЗ "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБIНАТ" 90200-05 ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 35-А   СМIЛЯНСЬКИЙ
243 ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА СМIЛА СТЗ ЗАТ "СМIЛА-АГРОПРОМСЕРВIС" 90200-06 ВУЛ. МАЗУРА, 21   СМIЛЯНСЬКИЙ
244 ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА ШПОЛА МЛС ЗАТ "ШПОЛАТЕХАГО" 90200-07 ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 131   ШПОЛЯНСЬКИЙ
245 ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ
МЛС ТОВ "АГРОРОСЬ" 90200-08 С. САМОРIДНЯ   КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, КАНIВСЬКИЙ
246 ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КИЇВСЬКА КИЇВ ВМК ВАТ "КИЇВСЬКЕ АТП-13054" 12400-01 ВУЛ. МАЛИНСЬКА, 20 ДЛЯ ЕНЕРГОНОСIЇВ КИЇВ I КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
247 ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОДЕСЬКА ОДЕСА МЛС ТОВ "РЕГIОН" 12400-02 ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 72 ДЛЯ ЕНЕРГОНОСIЇВ ОДЕСА
248 ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА ЛЬВIВСЬКА ДРОГОБИЧ МЛС ПП "КИМАК" 12400-03 ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 66/1 ДЛЯ ЕНЕРГОНОСIЇВ ДРОГОБИЧ
249 ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОН ЗМК В ХЕРСОНСЬКОМУ МОРСЬКОМУ ПОРТУ 12400-04 ПЛ. ОДЕСЬКА, 1 ДЛЯ ЕНЕРГОНОСIЇВ ХЕРСОН I ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
250 ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛТАВСЬКА КРЕМЕНЧУК МЛС ЗАТ "ТРАНСНАЦIОНАЛЬНА ФIНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНIЯ "УКРТАТНАФТА" 12400-05 ВУЛ. СВИШТОВСЬКА, 3 ДЛЯ ЕНЕРГОНОСIЇВ КРЕМЕНЧУК
251 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ТОВ "АЕРО-ЕКСПРЕС" 10000-01 ВУЛ. КЛIМЕНКА, 23 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВIЗНИКОМ  
252 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЦСЗ ТОВ "ПОНI ЕКСПРЕС" 10000-02 ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 12 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВIЗНИКОМ  
253 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК М/П* "ЖУЛЯНИ" 10000-03 ПР. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 96    
254 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ДП "ЮКРЕЙНIЕН ПАРСЕЛ СЕРВIС" 10000-04 ПР. ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 97 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВIЗНИКОМ  
255 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК СТЗ ТОВ "IНПОЛ" 10000-05 ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА, 2А ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI РОЗМIЩУЮТЬСЯ НА СТЗ "IНПОЛ"  
256 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ТОВ ФIРМА "ЕЛIН ЛТД" 10000-06 ПРОЇЗД ВIЙСЬКОВИЙ, 1 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВIЗНИКОМ  
257 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК МИТНИЦI (ТЕРИТОРIЯ ДП "ТЕТРА ПАК УКРАЇНА") 10000-07 ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКА, 82 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ ДП "ТЕТРА ПАК УКРАЇНА"  
258 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ДП "ФОРIНТОС" 10000-08 ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 1 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВIЗНИКОМ  
259 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ЦСЗ ТОВ "ЕЙР ЕКСПРЕС" 10000-09 ВУЛ. IНСТИТУТСЬКА, 28 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВIЗНИКОМ  
260 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ МЛС ТОВ "ФРОЗЕН ФРIО" 10000-10 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI НАДХОДЯТЬ НА МЛС ТОВ "ФРОЗЕН -ФРIО"  
261 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ВIДДIЛУ КОНТРОЛЮ ЗА ВАНТАЖЕМ I БАГАЖЕМ ДИПЛОМАТИЧНОГО КОРПУСУ, ВИСТАВКОВОГО МАЙНА I ГУМАНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ 10000-11 ПР. ГЛУШКОВА, 1    
262 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ МЛС АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 10000-12 ВУЛ. НОВОПИРОГIВСЬКА, 58    
263 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ МЛС "КЮНЕ I НАГЕЛЬ" 10000-13 ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 8 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI НАДХОДЯТЬ НА МЛС "КЮНЕ I НАГЕЛЬ"  
264 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ МЛС "ОСТ-ВЕСТ-ЕКСПРЕС" 10000-14 ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЕКСПЕДИТОРОМ ЯКИХ ВИСТУПАЄ ОАО "ОСТ-ВЕСТ-ЕКСПРЕС"  
265 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗТК МИТНИЦI 10000-15 Б-Р ЛЕПСЕ, 8А    
266 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ВТК ВАТ "КИЇВСЬКЕ АТП-13054" 10000-16 ВУЛ. МАЛИНСЬКА, 20    
267 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ МЛС ЗАТ "КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "РАПIД" 10000-17 ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 7 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЕКСПЕДИТОРОМ ЯКИХ ВИСТУПАЄ ЗАТ "КВК РАПIД"  
268 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ МЛС ЗАТ "КИЕВТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" 10000-18 ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 23    
269 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ЗАТ "ХК "БЛIЦ-IНФОРМ" 10000-19 ВУЛ. КIОТО, 25    
270 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ МЛС ВАТ "ХФК БIОКОН" 10000-21 ВУЛ. БЕРЕЗНЯКIВСЬКА, 29 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI НАДХОДЯТЬ НА МЛС ВАТ "ХФК БIОКОН"  
271 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ МЛ ТОВ "УКРАЇНСЬКI ВАНТАЖНI КУР'ЄРИ" 10000-22 СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, 100    
272 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ТЗМК ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 10000-23 ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 3 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕМIЩАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ  
273 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ЗАТ "ДХЛ-IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" 10000-24 ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 1 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВIЗНИКОМ  
274 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ СТЗ ТОВ "КОМОРА - С" 10000-25 ВУЛ. КРАСНОВА, 27 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI РОЗМIЩУЮТЬСЯ НА СТЗ ТОВ "КОМОРА - С"  
275 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ СТЗ "IНТЕРДIН IНТЕРНЕШНЛ МУВЕРС УКРАЇНА" 10000-26 ВУЛ. ДОВБУША, 37 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI РОЗМIЩУЮТЬСЯ НА СТЗ "IНТЕРДIН IНТЕРНЕШНЛ МУВЕРС УКРАЇНА"  
276 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ТОВ "КОНДОР" 10000-27 ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 135А ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI РОЗМIЩУЮТЬСЯ НА СТЗ ТОВ "КОНДОР"  
277 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ТОВ "СКАЙНЕТ ВОРЛДВАЙД ЕКСПРЕС" 10000-28 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12 ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВIЗНИКОМ  
278 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ЗМК ДНПП "ЕЛЕКТРОНМАШ" 10000-29 КIЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4    
279 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ МЛС "АВТО IНТЕРНЕШНЛ" 10000-30 ПР. ЧЕРВОНИХ КОЗАКIВ, 22А ТIЛЬКИ ДЛЯ ВАНТАЖIВ "АВТО IНТЕРНЕШНЛ"  
280 КИЇВСЬКА РМ   КИЇВ ТЗМК ТОВ "ПОСТ-IНТЕРНЕШНЛ" 10000-31 ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 20 МIСЦЕ МIЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМIНУ  
281 БОРИСПIЛЬСЬКА КИЇВСЬКА БОРИСПIЛЬ-7 СТЗ ДМА "БОРИСПIЛЬ" 12200-01     БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н
282 СЕВАСТОПОЛЬСЬКА АР КРИМ СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ 12300-01 ПЛ. НАХIМОВА, 5-А    
283 ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОНСЬКА КАХОВКА М/П* "КАХОВКА" 50800-01 ВУЛ. ПIВДЕННА, 8   М. НОВА КАХОВКА, БЕРИСЛАВСЬКИЙ, ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ, ВЕЛИКООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ, ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКИЙ, ВИСОКОПIЛЬСЬКИЙ, ГЕНIЧЕСЬКИЙ, ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ, IВАНIВСЬКИЙ, КАХОВСЬКИЙ, НИЖНЬОСIРОГОЗЬКИЙ, НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ, НОВОТРОЇЦЬКИЙ
284 ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОНСЬКА СКАДОВСЬК СКАДОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ 50800-02 ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 2   КАЛАНЧАЦЬКИЙ, СКАДОВСЬКИЙ, ЧАПЛИНСЬКИЙ
285 ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОН ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ 50800-03 ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 1   М. ХЕРСОН, БIЛОЗЕРСЬКИЙ, ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ, ЦЮРУПИНСЬКИЙ

___________
     М/П* - МИТНИЙ ПОСТ
     П/П** - ПУНКТ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ.

Начальник Управлiння органiзацiї контролю за перемiщенням вантажiв В. С. Мальнов
  
(Перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 02.07.2004 р. N 488, в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 14.12.2004 р. N 889)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.