Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

01 грудня 1999 р. N 775


Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби вiд 16.12.98 N 784

     Вiдповiдно до статтi 37 Митного кодексу України та з метою подальшого впорядкування митного оформлення товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, НАКАЗУЮ:

     1. Внести до Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 16.12.98 N 784, такi змiни та доповнення:

     а) з пункту 1.2. виключити пiдпункт в).

     б) останнiй абзац пiдпункту г) пункту 1.7. викласти в наступнiй редакцiї:

     "iншими договорами, якщо їх умовами передбачено проведення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України розрахункiв за товари з нерезидентами, а також за договорами, згiдно з якими нерезиденти надають суб'єктам пiдприємницької дiяльностi України такi товари в тимчасове безоплатне користування ними".

     2. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць довести цей наказ до вiдома особового складу пiдпорядкованих митниць та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     3. Управлiнню статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н.Т.) разом з Iнформацiйно-аналiтичним митним управлiнням (Копосов С.А.) внести вiдповiднi змiни до нормативно-довiдкової бази та програмного забезпечення.

     4. Управлiнню справами (Максимов Ю.Ю.) забезпечити тиражування та розсилку наказу в митнi органи.

     5. Цей наказ ввести в дiю з 1 сiчня 2000 року.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.