КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 сiчня 2012 р. N 24


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 сiчня 2012 р. N 24

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     1. Абзац восьмий пункту 13 та абзац четвертий пункту 14 Положення про порядок проведення експертизи в галузi державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 767 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, ст. 70; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2003 р., N 34, ст. 1827; 2005 р., N 27, ст. 1568; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 91, ст. 3026; 2011 р., N 61, ст. 2435), виключити.

     2. Абзаци шостий i сьомий пункту 6 Положення про порядок надання суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 838 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 839; 2001 р., N 12, ст. 490; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2002 р., N 24, ст. 1170, N 42, ст. 1934; 2003 р., N 34, ст. 1827; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., N 33, ст. 1338, N 60, ст. 2382; 2008 р., N 36, ст. 1207), виключити.

     3. Абзац п'ятий пункту 7 Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 32, ст. 1711; 2004 р., N 44, ст. 2881; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2010 р., N 55, ст. 1850), виключити.

     4. У Порядку державної атестацiї системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, створеної суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1080 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 29, ст. 1473; 2006 р., N 22, ст. 1609):

     1) у пунктi 5:

     у пiдпунктi 2 слова "засвiдченi в установленому порядку копiї посвiдчення про його реєстрацiю у Держекспортконтролi як суб'єкта мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, та" замiнити словами "засвiдчену в установленому порядку копiю";

     у пiдпунктi 3:

     абзац шостий виключити;

     абзац сьомий пiсля слiв "мiжнародних передач" доповнити словами "за останнi два роки";

     абзац восьмий пiсля слiв "за цими заявами" доповнити словами "за останнi два роки";

     абзац дев'ятий пiсля слiв "про зазначенi гарантiї" доповнити словами "за останнi два роки";

     2) у пунктi 9 слова i цифру "у пунктi 6" замiнити словами i цифрою "у пунктi 5".

     5. У Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., N 33, ст. 1338; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 76, ст. 2566; 2010 р., N 1, ст. 21):

     1) у пунктi 11:

     абзаци третiй - п'ятий виключити;

     третє речення абзацу восьмого виключити;

     2) абзац третiй пiдпункту 3 пункту 14 виключити.

     6. У Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 23, ст. 1727; 2007 р., N 33, ст. 1338; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 76, ст. 2566; 2010 р., N 1, ст. 21):

     1) у пунктi 12:

     абзаци третiй - п'ятий виключити;

     друге речення абзацу восьмого виключити;

     2) абзац сьомий пункту 15 виключити.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.