ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.09.98 N 15/1-2188-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

На додаток до листа ДМСУ
вiд 13.08.98 N 15/1-1845-ЕП

     До вiдома та використання в роботi повiдомляємо, що постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" набуває чинностi з 20 вересня 1998 року.

     Звертаємо увагу, що пiльги по сплатi податку на додану вартiсть вiдповiдно до абзацу 6 п.11.5 Статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" надаються незалежно вiд мети ввезення товарiв на митну територiю України.

Перший заступник голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.