ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.03.12 N 11.1/7-12.1/2751-ЕП

 

Київськiй регiональнiй митницi, митницям


Про доведення iнформацiї

     Для керiвництва в роботi, з урахуванням iнформацiї Департаменту державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (лист вiд 17.02.2012 N 4/8-2036), повiдомляємо про офiцiйне опублiкування 18.02.2012 в "Урядовому кур'єрi" та набуття чинностi 19.02.2012 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2012 N 87 "Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв" (далi - Постанова).

     Звертаємо увагу, що вiдповiдно до абзацу першого пункту 51 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.1998 N 1388, iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою, у разi вiдсутностi права власностi на транспортнi засоби оформлення документiв для поїздок за кордон здiйснюється на пiдставi заяви власника транспортного засобу або документiв, що пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здiйснюють поїздку за кордон, на перiод поїздки за їх бажанням видаються свiдоцтва про реєстрацiю на їх iм'я. Свiдоцтво про реєстрацiю, видане на iм'я власника транспортного засобу, i документи, якi пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортними засобами, зберiгаються у вiдповiдних пiдроздiлах Державтоiнспекцiї.

     Вiдповiдно до змiн, передбачених Постановою, пiдставою для державної реєстрацiї транспортних засобiв та їх складових частин, що мають iдентифiкацiйнi номери, пiдроздiлами Державтоiнспецiї може бути вантажна митна декларацiя на паперовому носiї або електронна вантажна митна декларацiя.

     На даний час Держмитслужба України та Управлiння ДАI МВС України узгоджують порядок здiйснення такого iнформацiйного обмiну.

     Про дату початку здiйснення державної реєстрацiї транспортних засобiв та їх складових частин на пiдставi електронних вантажних митних декларацiй буде повiдомлено додатково.

     Враховуючи, що запровадження механiзму такого iнформацiйного обмiну надасть можливiсть електронного декларування iмпорту зазначених товарiв на митну територiю України, прошу активiзувати роботу щодо включення пiдприємств, якi ввозять на митну територiю України транспортнi засоби та їх складовi частини, до Реєстру пiдприємств, допущених до електронного декларування.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення, член колегiї Держмитслужби України С.М.Сьомка
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.