ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вiдмiни реєстрацiї декларацiї про вiдповiднiсть

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у статтi 13 Закону України "Про пiдтвердження вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 169; 2005 р., N 2, ст. 33):

     абзац шостий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "супроводжувати продукцiю декларацiєю про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї";

     в абзацi другому частини другої слова "та/або декларацiї про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї" виключити;

     2) у пунктi 3 частини першої статтi 23 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) слова "та/або декларацiї про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним регламентом з пiдтвердження вiдповiдностi на вiдповiдний вид продукцiї" виключити;

     3) частини п'яту i шосту статтi 32 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 12, ст. 101) виключити.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5312-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.