Документ скасований: Постанова КМУ № 960 від 24.10.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 жовтня 2013 р. N 799


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 78, ст. 2883; 2012 р., N 40, ст. 1547; 2013 р., N 44, ст. 1575) змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 жовтня 2013 р. N 799

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031

     1. Позицiю

"0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи порiзанi або у виглядi гранул чи скибок; серцевина сагової пальми 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0"

     замiнити такими позицiями:

"0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, мороженi, цiлi чи порiзанi або у виглядi гранул чи скибок; серцевина сагової пальми 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi (крiм морожених), сушенi, цiлi чи порiзанi або у виглядi гранул чи скибок; серцевина сагової пальми 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     2. Позицiю

"0814 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0"

     замiнити такими позицiями:

"0814 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), мороженi або консервованi для тимчасового зберiгання у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0814 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, сушенi (крiм морожених або консервованих для тимчасового зберiгання у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю) 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     3. Позицiю

"0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави в будь-якiй пропорцiї 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 0 0 0 0 0 0 0"

     замiнити такою позицiєю:

"0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави в будь-якiй пропорцiї 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0".

     4. Позицiї

"0901 11 00 Кава несмажена з кофеїном 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 0 0 0 0 0 0 0
0901 12 00 00 Кава несмажена без кофеїну 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 0 0 0 0 0 0 0"

     замiнити такими позицiями:

"0901 11 00 Кава несмажена з кофеїном 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0
0901 12 00 00 Кава несмажена без кофеїну 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     5. Позицiю

"0902 Чай ароматизований чи неароматизований 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0"

     замiнити такими позицiями:

"0902 Чай ароматизований чи неароматизований (крiм розфасованого у вакуумну або металеву упаковку) 1,3 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0902 Чай ароматизований чи неароматизований, розфасований у вакуумну або металеву упаковку 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0".

     6. Позицiю

"0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0"

     замiнити такими позицiями:

"0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай (крiм розфасованого у вакуумну або металеву упаковку) 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0
0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай, розфасований у вакуумну або металеву упаковку 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0".

     7. Виключити позицiю

"1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; зерновi культури, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 1001 - 1007 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     8. Доповнити додаток пiсля позицiї

"1008 20 Просо 3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0"

     такою позицiєю:

"1008 30 00 00 Насiння канаркової трави 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     9. Позицiю

"1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0"

     замiнити такими позицiями:

"1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, мороженi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi (крiм морожених), сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1,3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     10. Позицiю

"1902 Вироби з макаронного тiста, варенi або неваренi, начиненi (м'ясом чи iншими продуктами) або неначиненi, або приготовленi iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi; кускус, готовий або неготовий до вживання 1,3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"

     замiнити такими позицiями:

"1902 Вироби з макаронного тiста, варенi або неваренi, начиненi продуктами (крiм тваринного походження) або приготовленi iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi; кускус, готовий або неготовий до вживання 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 Вироби з макаронного тiста, начиненi продуктами тваринного походження 1,3 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0".

     11. Доповнити додаток пiсля позицiї

"3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з'єднання, колiна, муфти) з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"

     такою позицiєю:

"3917 10 10 00 Оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв 3 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0".

     12. Доповнити додаток пiсля позицiї

"4103 Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але недубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкур необроблених великої рогатої худоби, овець, шкурок ягнят, а також шкур та шкурок, зазначених у примiтцi 1(b) або 1(c) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 3 3 2 0 0 0"

     такими позицiями:

"4105 30 10 00 Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву iз шкур iндiйських грубововняних овець, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 3 2 0 0 0
4106 22 10 00 Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, iз шкiри iндiйської кози або козеняти, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0".

     13. Виключити такi позицiї:

"4105 Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4106 Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0".

     14. Доповнити додаток пiсля позицiї

"4406 10 00 00 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй, непросоченi 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0"

     такими позицiями:

"4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     15. Доповнити додаток пiсля позицiї

"4412 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"

     такими позицiями:

"4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi (для партiї товару) 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi (як супровiдного матерiалу для товарiв) 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4418 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     16. Доповнити додаток пiсля позицiї

"5003 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, непридатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0"

     такою позицiєю:

"5101 11 00 00 Вовна немита, стрижена 0 0 0 1,3 3 1 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     17. Доповнити додаток пiсля позицiї

"5302 90 00 00 Пачоси та вiдходи конопель (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 1,3 3 1 0 0 0"

     такою позицiєю:

"5303 Волокно джутове та iншi луб'янi текстильнi волокна (за винятком волокон льону, коноплi та рами) необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи таких волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     18. Доповнити додаток пiсля позицiї

"5303 90 00 00 Пачоси та вiдходи волокна джутового та iнших луб'яних текстильних волокон (за винятком волокон льону, коноплi та рами), включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 1,3 3 1 0 0 0"

     такими позицiями:

"5305 00 00 00 Волокна кокосовi, абаки (манiльської коноплi або Musa textilis Nee), рами та iншi рослиннi текстильнi волокна, в iншому мiсцi не зазначенi, необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0
5307 Пряжа з джутового або iнших текстильних луб'яних волокон товарної позицiї 5303 0 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0".

     19. Доповнити додаток пiсля позицiї

"9504 30 50 00 Iгри без екрана, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знакiв), жетонiв тощо, за винятком устаткування кегельбанiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"

     такими позицiями:

"9508 Тварини живi дикi товарної групи 01 згiдно з УКТЗЕД у складi атракцiонiв, пересувних циркiв, пересувних звiринцiв, пересувних театрiв 0 0 0 2,3 3 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0
9508 Тварини живi (крiм диких) товарної групи 01 згiдно з УКТЗЕД у складi атракцiонiв, пересувних циркiв, пересувних звiринцiв, пересувних театрiв 0 0 0 2,3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0".
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.