КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 жовтня 2018 р. N 960


Деякi питання проведення заходiв офiцiйного контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту)

     Вiдповiдно до частин першої та третьої статтi 319 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     перелiк товарiв, якi в разi ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) пiдлягають заходам офiцiйного контролю;

     перелiк документiв i вiдомостей, що пiдлягають перевiрцi пiд час попереднього документального контролю.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     4. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 р. N 960

ПЕРЕЛIК
товарiв, якi в разi ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) пiдлягають заходам офiцiйного контролю

1. Перелiк товарiв, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю

Товари, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) i пiдлягають фiтосанiтарному контролю вiдповiдно до Закону України "Про карантин рослин"

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
0106 49 00 Клiщi, нематоди та комахи для науково-дослiдних цiлей
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи, мiцелiй грибiв
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi (крiм вибiлених, пофарбованих, просочених або оброблених iншим способом)
0701 Картопля, свiжа або охолоджена
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi
0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi (крiм грибiв i трюфелiв)
0712 90 11 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) гiбрид для сiвби
0712 90 19 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) iнша
0713 Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, цiлих чи порiзаних у виглядi гранул або скибок; крiм серцевини сагової пальми)
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки
0803 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi
0806 Виноград, свiжий або сушений
0807 Динi, кавуни i папая, свiжi
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи i терен, свiжi
0810 Iншi плоди, свiжi
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв групи 08
0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi (крiм морожених, сушених або консервованих для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю)
0901 11 00 Кава несмажена з кофеїном
0901 12 00 00 Кава несмажена без кофеїну
0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай (крiм розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)
0904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушенi або подрiбненi чи меленi
0906 Кориця та квiти коричного дерева
0907 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)
0908 Горiх мускатний, мацис i кардамон
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
1002 Жито
1003 Ячмiнь
1004 Овес
1005 Кукурудза
1006 Рис
1007 Сорго зернове
1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури
1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 (крiм iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08)
1107 10 Солод необсмажений
1201 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi
1202 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений
1203 00 00 00 Копра
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул (крiм лупулiну)
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному в парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi
1212 Плоди рiжкового дерева, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi (крiм морожених або сушених, подрiбнених або неподрiбнених); кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi, крiм товарних пiдкатегорiй 1212 21 00 00 i 1212 29 00 00
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння
1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi
2308 00 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi (крiм вичавок iз яблук i виноградних вичавок)
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
2530 90 00 00 Ґрунт для науково-дослiдних цiлей
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований
3002 90 50 00,
3002 90 90 00
Виключно живi фiтопатогеннi бактерiї, грибки та вiруси рослин для науково-дослiдних цiлей
4401 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн тощо (крiм брикетiв i гранул)
4403 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi (крiм товарної позицiї 4403 10 00 00)
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна
4406 10 00 00 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй, непросоченi
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм (для партiї товару)
4407* Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм (як супровiдний дерев'яний пакувальний матерiал для товарiв)
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв або площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi (для партiї товару)
4415* Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi (як супровiдний дерев'яний пакувальний матерiал для товарiв)
4416 00 00 00 Бочки, барила, чани, дiжки, iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку
5101 11 00 00 Вовна, немита, стрижена
5201 00 Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню
5301 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину)
9406 00 20 00 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з дерева
9705 00 00 00 Виключно колекцiї та предмети колекцiонування з акарологiї, гельмiнтологiї, ентомологiї, паразитологiї та ботанiки

Товари, що ввозяться на митну територiю України (крiм ввезення з метою транзиту) i пiдлягають фiтосанiтарному контролю вiдповiдно до Закону України "Про насiння i садивний матерiал"

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи
0701 10 00 00 Картопля насiннєва
0703 10 11 00 Цибуля рiпчаста насiннєва
0703 10 90 00 Цибуля-шалот для сiвби
0703 20 00 00 Часник насiннєвий
0703 90 00 00 Цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi для сiвби
0712 90 11 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) гiбрид для сiвби
0712 90 19 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) iнша для сiвби
0713 10 10 00 Горох (Pisum sativum) для сiвби
0713 20 00 00 Турецький горох (нут) для сiвби
0713 33 10 00 Квасоля звичайна, включаючи бiлу дрiбну квасолю (Phaseolus vulgaris), для сiвби
0713 40 00 00 Сочевиця для сiвби
0713 50 00 00 Боби кормовi або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)
0713 35 00 00 Коров'ячий горох (Vigna unguiculata (L.), включаючи вигну китайську (Vigna var. sinensis (L.), вигну африканську (Vigna var. cylindricus sticrm), вигну спаржеву (Vigna var. sesquipedalis (U.)
1001 11 00 00 Пшениця тверда насiннєва
1001 91 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин) насiннєвi
1002 10 00 00 Жито насiннєве
1003 10 00 00 Ячмiнь насiннєвий
1004 10 00 00 Овес насiннєвий
1005 10 Кукурудза насiннєва
1006 10 10 00 Рис для сiвби
1007 10 Сорго зернове насiннєве
1008 10 00 00 Гречка для сiвби
1008 21 00 00 Просо насiннєве
1008 30 00 00 Насiння канаркової трави для сiвби
1008 40 00 00 Пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) для сiвби
1008 50 00 00 Кiноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa), для сiвби
1008 60 00 00 Тритикале для сiвби
1008 90 00 Зерновi культури для сiвби
1201 10 00 00 Соєвi боби для сiвби
1202 30 00 Арахiс нелущений для сiвби
1204 00 10 00 Насiння льону для сiвби
1205 10 10 00 Насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти для сiвби
1205 90 00 10 Насiння свирiпи або рiпаку з високим вмiстом ерукової кислоти для сiвби
1206 00 10 00 Насiння соняшнику для сiвби
1207 10 00 00 Горiхи та ядра пальм для сiвби
1207 21 00 00 Насiння бавовнику для сiвби
1207 30 00 00 Насiння рицини для сiвби
1207 40 10 00 Насiння кунжуту для сiвби
1207 50 10 00 Насiння гiрчицi для сiвби
1207 60 00 00 Насiння сафлору (Carthamus tinctorius) для сiвби
1207 70 00 00 Насiння динi для сiвби
1207 91 10 00 Насiння маку для сiвби
1207 99 20 00 Насiння та плоди олiйних культур для сiвби
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби

2. Перелiк товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
0101 Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi
0102 Велика рогата худоба, жива
0103 Свинi, живi
0104 Вiвцi та кози, живi
0105 Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi
0106 Iншi тварини, живi
0301 Жива риба
0407 Заплiдненi яйця птахiв для iнкубацiї
2935 00 Сульфонамiди, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi
2936 Провiтамiни та вiтамiни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi в будь-якому розчиннику
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi iз ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони
2941 Антибiотики, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi
3003 10 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (крiм товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не в дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини чи їх похiднi
3003 20 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (крiм товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не в дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, що мiстять iншi антибiотики
3004 10 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (крiм товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi, що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв чи їх похiдних
3004 20 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (крiм товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi, що мiстять iншi антибiотики
3004 50 00 00 Iншi лiкарськi засоби, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної позицiї 2936
9508 Тварини живi у складi атракцiонiв, пересувних циркiв, пересувних звiринцiв, пересувних театрiв

3. Перелiк товарiв, якi пiдлягають державному контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена
0205 00 М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене
0206 Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi
0208 Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi
0209 Сало (пiдшкiрний жир) без пiсних частин, свинячий жир i жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi, охолодженi, мороженi, соленi або в розсолi, сушенi або копченi
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене
0305 Риба сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок i гранули, придатнi для харчування
0306 Ракоподiбнi, у панцирi або без панцира, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi ракоподiбнi, у панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; ракоподiбнi у панцирi, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування
0307 Молюски, у черепашцi або без черепашки, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi молюски, у черепашцi або без черепашки, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок i гранули з молюскiв, придатнi для харчування
0308 Водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних i молюскiв, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi, в розсолi або копченi, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок i гранули з водяних безхребетних даної товарної позицiї, придатнi для харчування
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир
0407 Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi, окрiм заплiднених яєць для iнкубацiї
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0409 00 00 00 Мед натуральний
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0502 10 00 00 Щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини
0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi
0505 Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок i вiдходи пiр'я або частини пiр'я (крiм обробленого декоративного пiр'я, обробленого пiр'я, що перевозиться для особистого використання, та вантажiв з обробленим пiр'ям, що пересилаються для використання у непромислових цiлях)
0506 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинованi; порошок i вiдходи цих продуктiв
0507 Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок i вiдходи цих матерiалiв
0508 00 00 00 Виключно порожнi черепашки та панцирi для використання у виробництвi харчових продуктiв або як сировина для глюкозамiну, черепашки та раковини, включаючи скелетнi пластини каракатиць, що мiстять м'якi тканини або м'ясо
0510 00 00 00 Виключно залози, iншi продукти тваринного походження та жовч
0511 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання
0602 90 10 00 Виключно мiцелiй грибiв, що мiстить перероблений гнiй тваринного походження
0701** Картопля, свiжа або охолоджена (крiм насiннєвої)
0702 00 00 00** Помiдори, свiжi або охолодженi
0703** Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi (крiм цибулi рiпчастої насiннєвої)
0704** Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi
0705** Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi
0706** Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi
0707 00** Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi
0708** Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi
0709** Iншi овочi, свiжi або охолодженi
0710** Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi
0711** Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки, у розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього використання в їжу
0712** Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки
0713** Овочi бобовi сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi (крiм призначених для сiвби)
0714** Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи порiзанi у виглядi гранул або скибок; серцевина сагової пальми
0801** Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки
0802** Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки
0803** Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi
0804** Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi
0805** Цитрусовi, свiжi або сушенi
0806** Виноград, свiжий або сушений
0807** Динi, кавуни i папая, свiжi
0808** Яблука, грушi та айва, свiжi
0809** Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи i терен, свiжi
0810** Iншi плоди, свiжi
0811** Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0812** Плоди та горiхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки, або в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього використання в їжу
0813** Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв групи 08
0814 00 00 00** Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю
0901** Кава, смажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави в будь-якiй пропорцiї
0902** Чай, ароматизований чи неароматизований
0903 00 00 00** Мате, або парагвайський чай
0904** Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушенi або подрiбненi чи меленi
0905** Ванiль
0906** Кориця та квiти коричного дерева
0907** Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)
0908** Горiх мускатний, мацис i кардамон
0909** Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю
0910** Iмбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррi та iншi прянощi
1001** Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин) (крiм насiннєвої)
1002** Жито (крiм насiннєвого)
1003** Ячмiнь (крiм насiннєвого)
1004** Овес (крiм насiннєвого)
1005** Кукурудза (крiм насiннєвої)
1006** Рис (крiм рису у плiвцi (рису-сирцю) для сiвби)
1007** Сорго зернове (крiм насiннєвого)
1008** Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури (крiм насiннєвих)
1101 00** Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1102** Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1103** Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур
1104** Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi
1105** Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi
1106** Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713
1107** Солод, обсмажений
1108** Крохмалi; iнулiн
1109 00 00 00** Клейковина пшенична, суха чи сира
1201** Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi (крiм соєвих бобiв для сiвби)
1202** Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений (крiм арахiсу для сiвби товарної пiдпозицiї 1202 30 00)
1203 00 00 00** Копра
1204 00** Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене (крiм насiння льону для сiвби)
1205** Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене (крiм насiння свирiпи або рiпаку для сiвби)
1206 00** Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене (крiм насiння соняшнику для сiвби)
1207** Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi (крiм призначених для сiвби)
1208** Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi
1210** Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул
1211** Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному в парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi
1212 99 95 00 Виключно бджолиний пилок
1213 00 00 00 Виключно солома
1214 90 Виключно сiно
1302** Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi
1501 Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503
1502 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим способом
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1505 00 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн)
1506 00 00 00 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1507** Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу (крiм олiї соєвої для технiчного або промислового використання)
1508** Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу (крiм олiї арахiсової для технiчного або промислового використання)
1509** Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1510 00** Iншi олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509
1511** Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, що призначенi для виробництва продуктiв харчування
1512** Виключно олiї сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, що призначенi для виробництва продуктiв харчування
1513** Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу (крiм олiї для технiчного або промислового використання)
1514** Олiї свирiпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу (крiм олiї для технiчного або промислового використання)
1515** Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу (крiм олiї для технiчного або промислового використання)
1516 10 Жири i масла твариннi та їх фракцiї
1516 20** Жири i олiї рослиннi та їх фракцiї (крiм олiї для технiчного або промислового використання)
1517 Виключно маргарин, харчовi сумiшi або продукти з тваринних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516
1517** Маргарин, харчовi сумiшi або продукти з рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516
1518 00 91 00** Жири, масла та олiї рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516
1518 00 91 00 Жири, масла та олiї твариннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516
1518 00 95 00** Нехарчовi сумiшi та продукти з рослинних жирiв, масел та олiй та їх фракцiй
1518 00 95 00 Виключно продукти з жирiв, олiй i масел, топленi жири тваринного походження та їх похiднi, у тому числi використана олiя харчова, призначена для подальшого використання як побiчний продукт тваринного походження не призначений для споживання людиною
1518 00 99 00** Iншi жири, масла та олiї, крiм продуктiв, що мiстять твариннi жири
1518 00 99 00 Виключно продукти, що мiстять твариннi жири
1521 90 91 00 Неочищений вiск бджолиний або iнших комах, рафiнований чи нерафiнований, забарвлений чи незабарвлений
1521 90 99 00 Iнший вiск бджолиний або iнших комах, рафiнований чи нерафiнований, забарвлений чи незабарвлений
1522 00 Виключно продукти тваринного походження
1522 00** Виключно залишки пiсля обробки жирових речовин або воску рослинного походження
1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб (крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", а також маслин та оливок, питома вага рибного продукту в яких не перевищує 20 %)
1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi (крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин")
1701** Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi
1702 Виключно штучний мед, лактоза, сумiшi натурального та штучного меду та сумiшi iз вмiстом лактози (крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин")
1702** Iншi цукри; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; карамелiзованi цукор i патока (крiм штучного меду, лактози, сумiшей натурального та штучного меду та сумiшей iз вмiстом лактози)
1703** Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру
1704 Виключно кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао, що мiстять продукти тваринного походження, крiм кондитерських виробiв (включаючи цукерки) та шоколаду, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1704** Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао, що не мiстять продуктiв тваринного походження, а також кондитерськi вироби (включаючи цукерки) та шоколад, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1801 00 00 00** Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi
1803** Какао-паста, знежирена або незнежирена
1804 00 00 00** Какао-масло, какао-жир
1805 00 00** Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
1806 Виключно шоколад та iншi готовi харчовi продукти iз вмiстом какао, що мiстять продукти тваринного походження, крiм кондитерських виробiв (включаючи цукерки) та шоколаду, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1806** Шоколад та iншi готовi харчовi продукти iз вмiстом какао, що не мiстять продуктiв тваринного походження, а також кондитерськi вироби (включаючи цукерки) та шоколад, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1901 Виключно готовi харчовi продукти тваринного походження з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або iз вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти тваринного походження iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або iз вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi (крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин")
1901** Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти, що не мiстять продуктiв тваринного походження
1902** Виключно вироби з макаронного тiста, що не мiстять продуктiв тваринного походження, варенi або неваренi, начиненi або неначиненi, або приготовленi iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi; кускус, готовий або не готовий до вживання
1902 11 00 00 Вироби з макаронного тiста, неначиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом, iз вмiстом яєць
1902 19 Виключно вироби з макаронного мiста, що мiстять продукти тваринного походження, крiм макаронних виробiв i локшини, якi не начиненi м'ясним продуктом, а також виробiв, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту
1902 20 10 00 Вироби з макаронного тiста, начиненi, варенi або неваренi, або приготовленi iншим способом, iз вмiстом понад 20 мас. % риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
1902 20 30 00 Вироби з макаронного тiста, начиненi, варенi або неваренi, або приготовленi iншим способом, iз вмiстом понад 20 мас. % ковбас i аналогiчних продуктiв iз м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири будь-якого виду або походження
1902 20 91 00 Виключно вироби з макаронного тiста, начиненi, варенi, що мiстять продукти тваринного походження
1902 20 99 00 Виключно вироби з макаронного тiста, начиненi, неваренi, що мiстять продукти тваринного походження
1902 30 Виключно вироби з макаронного тiста, що не належать до товарних пiдпозицiй 1902 11, 1902 19 i 1902 20, якi мiстять продукти тваринного походження, крiм макаронних виробiв i локшини, якi не начиненi м'ясним продуктом, а також виробiв, якi складаються менше нiж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1902 40 Виключно кускус, який мiстить продукти тваринного походження, крiм кускусу, який складається менше нiж наполовину з переробленого молочного чи яєчного продукту та вiдповiдає умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1903 00 00 00** Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах
1904** Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi, крiм продуктiв товарних пiдкатегорiй 1904 10 10 00 i 1904 90 10 00, що мiстять продукти тваринного походження
1904 10 10 00 Виключно готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв, виготовленi з кукурудзи, що мiстять продукти тваринного походження, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
1904 90 10 00 Виключно готовi харчовi вироби, що мiстять продукти тваринного походження, виготовленi з рису
1905 Виключно хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, iз вмiстом або без вмiсту какао, що мiстять продукти тваринного походження; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти, що мiстять продукти тваринного походження (крiм хлiба, тiстечок, печива, вафель, вафельних облаток, сухарiв, а також виробiв, менше 20 % вмiсту яких становлять переробленi молочнi чи яєчнi продукти та якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин")
1905** Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, iз вмiстом або без вмiсту какао, що не мiстять продуктiв тваринного походження; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти, що не мiстять продуктiв тваринного походження
2001** Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти, крiм маслин або оливок, питома вага рибного продукту в яких становить не менше 20 %
2001 90 65 00 Маслини або оливки, питома вага рибного продукту в яких становить не менше 20 %
2002** Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти
2003** Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти
2004 Iншi овочi, виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
2004** Iншi овочi, виключно тi, що не мiстять продуктiв тваринного походження, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
2005 Iншi овочi, виключно тi, що мiстять продукти тваринного походження, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 (за винятком маслин або оливок (код 2005 70 00 00 згiдно з УКТЗЕД), питома вага рибного продукту в яких становить менше 20 %)
2005** Iншi овочi, що не мiстять продуктiв тваринного походження, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 (включаючи маслини або оливки (код 2005 70 00 00 згiдно з УКТЗЕД), питома вага рибного продукту в яких становить менше 20 %)
2006 00** Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (глазурованi, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом)
2007** Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодовi або горiховi пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
2008** Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi
2009** Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
2101** Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю, i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати
2102** Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 3002); готовi пекарськi порошки
2103** Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця, крiм продуктiв товарної пiдкатегорiї 2103 90 90 00, що мiстять продукти тваринного походження
2103 90 90 00 Виключно iншi продукти для приготування соусiв i готовi соуси, що мiстять продукти тваринного походження; смаковi добавки та приправи змiшанi, що мiстять продукти тваринного походження
2104 Виключно супи чи бульйони, що мiстять продукти тваринного походження, готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти, що мiстять продукти тваринного походження, включаючи харчовi продукти для немовлят в контейнерах з масою нетто не бiльше 250 г., крiм запакованих для кiнцевого споживача супiв i бульйонiв готових, заготовок для їх приготування (код згiдно з УКТЗЕД 2104 10 00 00), гомогенiзованих складених харчових продуктiв (код згiдно з УКТЗЕД 2104 20 00 00), менше половини вмiсту яких становлять рибнi жири, порошки або екстракти та якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
2104** Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти, що не мiстять продуктiв тваринного походження
2105 00 Виключно морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао та мiстять сире або перероблене молоко
2105 00** Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао та не мiстять сирого або переробленого молока
2106** Харчовi продукти, що не мiстять продуктiв тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
2106 10 Виключно бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини, що є композитними продуктами та не вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (крiм запакованих для кiнцевого споживача дiєтичних добавок, що мiстять невелику кiлькiсть (питома вага менше 20 %) переробленого продукту тваринного походження (включаючи глюкозамiн, хондроїтин та/або хiтозан) iншого, нiж м'ясний продукт)
2106 90 92 00 Виключно харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, що мiстять продукти тваринного походження (крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", а також запакованих для кiнцевого споживача дiєтичних добавок, що мiстять невелику кiлькiсть (питома вага менше 20 %) переробленого продукту тваринного походження (включаючи глюкозамiн, хондроїтин та/або хiтозан) iншого, нiж м'ясний продукт)
2106 90 98 Виключно харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, iншi, що мiстять продукти тваринного походження, наприклад, хондроїтин, глюкозамiн, твариннi жири (крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", а також запакованих для кiнцевого споживача дiєтичних добавок, що мiстять невелику кiлькiсть (питома вага менше 20 %) переробленого продукту тваринного походження (включаючи глюкозамiн, хондроїтин та/або хiтозан) iншого, нiж м'ясний продукт)
2201** Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд i снiг
2202 10 00 00** Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин
2202 90 10 00** Iншi безалкогольнi напої, без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 або жирiв, одержаних iз продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404
2202 90 91 00 Iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009, iз вмiстом жирiв менш як 0,2 мас. %, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404, що мiстять переробленi продукти тваринного походження, наприклад, питнi йогурти iз зерновими пластiвцями, кавовi або шоколаднi напої, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
2202 90 95 00 Iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009, iз вмiстом жирiв 0,2 мас. % або бiльше, але менш як 2 мас. %, одержаних iз продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404, що мiстять переробленi продукти тваринного походження, наприклад, питнi йогурти iз зерновими пластiвцями, кавовi або шоколаднi напої, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
2202 90 99 00 Iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009, iз вмiстом жирiв 2 мас. % або бiльше, одержаних iз продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404, що мiстять переробленi продукти тваринного походження, наприклад, питнi йогурти iз зерновими пластiвцями, кавовi або шоколаднi напої, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
2203 00** Пиво iз солоду (солодове)
2204** Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009
2205** Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактiв
2206 00** Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв i сумiшi зброджених напоїв iз безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi
2207** Спирт етиловий, неденатурований, iз концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї
2208** Спирт етиловий, неденатурований iз концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт, крiм тих продуктiв товарної пiдпозицiї 2208 70, що мiстять продукти тваринного походження
2208 70 Лiкери, що мiстять спирти, якi складаються з емульсiй спирту, та продукти тваринного походження, наприклад, яєчний жовток або вершки, крiм композитних продуктiв, якi вiдповiдають умовам, визначеним частиною одинадцятою статтi 41 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
2209 00** Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти
2301 Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, непридатнi для споживання; шкварки
2302** Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових або бобових культур, гранульованi чи негранульованi
2303** Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру, барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння, гранульованi або негранульованi
2304 00 00 00** Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi
2305 00 00 00** Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, що використовуються для годiвлi тварин, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi
2306** Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, що використовуються для годiвлi тварин, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi
2308 00** Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi
2309 Виключно продукти, що використовуються для годiвлi тварин, що мiстять продукти тваринного походження та не належать до товарних категорiй 2309 90 20 i 2309 90 91
2309** Продукти, що використовуються для годiвлi тварин та не мiстять продуктiв тваринного походження
2835 25 00 00 Виключно гiдрогенфосфат кальцiю (фосфат дикальцiю) тваринного походження
2835 26 00 00 Виключно трикальцiйфосфат тваринного походження
2922 49 Виключно iншi амiнокислоти та їх складнi ефiри, що мiстять продукти тваринного походження та використовуються як сировина для виробництва дiєтичних добавок або кормiв, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин
2925 29 00 00 Виключно креатин тваринного походження
2930 90 13 00 Цистеїн i цистин
2930 90 16 00 Похiднi цистеїну або цистину
2932 99 00 00 Виключно iншi сполуки гетероциклiчнi, лише з гетероатомом (атомами) кисню, тваринного походження (наприклад, глюкозамiн, глюкозамiн-6-фосфат та їх сульфати)
2942 00 00 00 Iншi органiчнi сполуки тваринного походження
3001 20 90 00 Екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв (продуктiв їх секрецiї), iншi, нiж людського походження
3001 90 91 00 Гепарин та його солi
3001 90 98 00 Iншi речовини тваринного походження, крiм гепарину та його солей, пiдготовленi для терапевтичного або профiлактичного застосування, в iншому мiсцi не зазначенi
3002 10 10 00 Сироватки iмуннi (антисироватки) виключно тваринного походження
3002 10 91 00 Гемоглобiн, глобулiни кровi i сироватковi глобулiни виключно тваринного походження
3002 10 99 00 Iншi фракцiї кровi та iмунологiчнi продукти, модифiкованi або немодифiкованi, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв, виключно тваринного походження
3002 90 30 00 Кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування
3002 90 50 00 Виключно патогени та культури патогенiв
3002 90 90 00 Iншi патогени та культури патогенiв
3006 92 00 00 Фармацевтичнi вiдходи тваринного походження та непридатнi для використання фармацевтичнi засоби тваринного походження
3101 00 00 00 Виключно добрива тваринного походження в нерозбавленому виглядi, у тому числi гуано, крiм мiнералiзованого гуано, а також призначенi для використання як добриво сумiшi гною з переробленим тваринним бiлком
3105 10 00 00 Виключно товари групи 31 у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг, що мiстять продукти тваринного походження
3204 Виключно дисперсiї кольору на основi молочного жиру, що використовуються для виробництва харчових продуктiв або кормiв
3302 Виключно ароматизатори на основi молочного жиру, що використовуються для виробництва харчових продуктiв i кормiв
3501 Виключно казеїн, призначений для споживання людиною, годування тварин або технiчних цiлей
3502 Виключно альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас. % сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину), отриманi з яєць i молока; альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв, отриманi з яєць i молока
3503 00 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений), крiм того, що не призначений для споживання людиною або для використання в харчовiй промисловостi, та його похiднi; риб'ячий клей; iншi клеї тваринного походження, крiм казеїнових клеїв товарної позицiї 3501
3504 00 Виключно колаген та гiдролiзованi бiлки, призначенi для споживання людиною або для використання в харчовiй промисловостi. Виключно продукти з колагену на основi бiлка, отриманi iз шкiр, шкур, сухожиль та кiсток тварин (свиней, свiйської птицi та риби).
Виключно гiдролiзованi бiлки, що складаються з полiпептидiв, пептидiв, амiнокислот або їх сумiшей, отриманi шляхом гiдролiзу побiчних продуктiв тваринного походження (крiм призначених для використання як добавка до харчових продуктiв (товарна позицiя 2106 згiдно з УКТЗЕД). Виключно молоко та молочнi продукти, призначенi для споживання людиною, що не входять до товарної позицiї 0404 згiдно з УКТЗЕД
3507 10 00 00 Виключно реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко), тваринного походження, призначенi для споживання людиною
3507 90 90 00 Виключно ферменти тваринного походження, що використовуються в харчовiй промисловостi, iншi, нiж реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко), iншi, нiж лiпопротеїнлiпаза, лужна протеаза Aspergillus
3822 00 00 00 Виключно отриманi з продуктiв тваринного походження реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали, отриманi з продуктiв тваринного походження
3825 10 00 00 Вiдходи мiського господарства, що мiстять продукти тваринного походження
3913 90 00 90 Виключно отриманi з продуктiв тваринного походження iншi полiмери природнi та полiмери природнi модифiкованi (наприклад, затвердiлi протеїни (бiлки), не включенi до iнших товарних позицiй, наприклад, хондроїтин сульфат, хiтозан, затвердiлий желатин
3917 10 10 00 Оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв, що отриманнi виключно з продуктiв тваринного походження
3926 90 92,
3926 90 97
Виключно незаповненi капсули затвердiлого желатину, призначенi для використання як корм
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але недубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але недубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1(c) до цiєї групи
4103 Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але недубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1(b) або 1(c) до цiєї групи
4205 00 90 00 Виключно iншi вироби з натуральної або композицiйної шкiри, що використовуються для виробництва жувальних предметiв для домашнiх тварин
4206 00 00 Виключно вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку), синюги, мiхурiв або сухожиль, що використовуються для виробництва жувальних предметiв для домашнiх тварин
4301 Виключно сировина хутрова необроблена (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, придатнi для використання у виробництвi хутряних виробiв), крiм шкiрсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103
5101 Виключно необроблена вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню
5102 Виключно необроблений волос, включаючи грубий волос з бокiв тварин родини бикових i коней
5103 Виключно вiдходи необроблених вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком розскубаної сировини
6701 00 00 00 Виключно шкурки та iншi частини птахiв з пiр'ям або пухом, пiр'я та пух, частини пiр'я, якi не становлять частину готових виробiв, пiдданi процесу, вiдмiнному вiд простої обробки (очищення, дезiнфекцiї або консервацiї). Виключно необробленi або пiдданi простому очищенню вироби зi шкурок, пiр'я, пуху або частини пiр'я, наприклад, окремi пера, стовбури яких зв'язуються дротом або скрiплюються разом для використання, наприклад, у капелюшному виробництвi, а також окремi складенi пера, зiбранi з рiзних компонентiв, прикраси, виготовленi з пiр'я або пуху, наприклад, для капелюхiв, боа, комiрiв, крiм обробленого декоративного пiр'я, а також обробленого пiр'я, не призначеного для промислових цiлей
7101 21 00 00 Виключно устрицi, непридатнi для споживання людиною, що мiстять одну або бiльше культивованих перлин, зберiгаються в соляному середовищi або в iнший спосiб, запакованi в герметичнi металевi контейнери. Виключно перли культивованi необробленi
9602 00 00 00 Виключно незаповненi капсули незатвердiлого желатину, призначенi для використання як харчовий продукт або корм
9705 00 00 00 Колекцiї та предмети колекцiонування iз зоологiї, анатомiї, тваринного походження, крiм мисливських трофеїв, отриманих iз копитних або птахiв, пiдданих повнiй таксидермiчнiй обробцi, що забезпечує їх зберiгання при температурi навколишнього середовища, а також трофеїв, отриманих iз диких тварин, вiдмiнних вiд копитних, i птахiв (оброблених або необроблених)

____________
     * Пiдлягає фiтосанiтарному контролю з урахуванням таких критерiїв вибiрковостi фiтосанiтарного контролю супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу:

Кiлькiсть виявлених порушень фiтосанiтарних вимог України у разi ввезення дерев'яного пакувального матерiалу за рiк Обсяг вантажiв з дерев'яним пакувальним матерiалом, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю пiд час iмпорту, вiдсоткiв Розповсюдження в країнах експорту регульованих шкiдливих органiзмiв та iнформацiя про їх виявлення країнами ЄС (офiцiйнi веб-сайти EPPO та EUROPHYT) Обсяг вантажiв з дерев'яним пакувальним матерiалом, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю пiд час iмпорту, вiдсоткiв
0 - 2 випадки 10 0 видiв 10
3 - 4 випадки 25 1 - 2 види 25
5 - 9 випадкiв 50 3 - 4 види 50
10 i бiльше випадкiв 100 5 i бiльше видiв 100

     У разi ввезення на митну територiю України товарiв у супроводi об'єктiв регулювання - дерев'яного пакувального матерiалу - контроль вiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 15 "Регулювання дерев'яного пакування матерiалу в мiжнароднiй торгiвлi" та фiтосанiтарним заходам здiйснюється в розрiзi країн державними фiтосанiтарними iнспекторами з урахуванням аналiзу та управлiння ризиками на пiдставi критерiїв вибiрковостi контролю дерев'яного пакувального матерiалу.

     У разi невiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту з фiтосанiтарних заходiв N 15 "Регулювання дерев'яного пакувального матерiалу в мiжнароднiй торгiвлi" та фiтосанiтарним заходам обсяг вантажiв (у вiдсотках), якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю, визначається за бiльшим iз критерiїв. Оновлення iнформацiї про виявленi порушення фiтосанiтарних заходiв у разi ввезення дерев'яного пакувального матерiалу проводиться один раз на квартал.

     Єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" автоматично формує вiдмiтку про здiйснення фiтосанiтарного контролю зазначених товарiв на пiдставi аналiзу та управлiння ризиками вiдповiдно до критерiїв вибiрковостi контролю та надсилає пiдприємству повiдомлення про автоматично сформованi рiшення.

     Держпродспоживслужба здiйснює розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi оновленої iнформацiї, яка стосується вибiрковостi фiтосанiтарного контролю супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу.

     ** Пiдлягає державному контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин у разi ввезення на митну територiю України (крiм ввезення з метою транзиту).

     Примiтка. Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися кодом згiдно з УКТЗЕД та описом товару.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 р. N 960

ПЕРЕЛIК
документiв i вiдомостей, що пiдлягають перевiрцi пiд час попереднього документального контролю

Вид контролю Документи i вiдомостi, що пiдлягають перевiрцi пiд час попереднього документального контролю
1. Ветеринарно-санiтарний контроль мiжнародний ветеринарний сертифiкат в оригiналi, що видається країною-експортером
наявнiсть товарiв у перелiку кормових добавок, премiксiв, готових кормiв i ветеринарних препаратiв
2. Фiтосанiтарний контроль фiтосанiтарний сертифiкат в оригiналi, який видається державним органом з карантину i захисту рослин країни-експортера, що засвiдчує фiтосанiтарний стан товару (на товари, крiм дерев'яного пакувального матерiалу як супровiдного матерiалу для товарiв, насiння i садивного матерiалу)
фiтосанiтарний сертифiкат в оригiналi, який видається державним органом з карантину i захисту рослин країни-експортера, що засвiдчує фiтосанiтарний стан товару, та сертифiкат країни-експортера, що засвiдчує якiсть насiння та/або садивного матерiалу, або сертифiкат ОЕСР i сертифiкат ISTA для насiння i садивного матерiалу за умови належностi його до сорту, занесеного до Реєстру сортiв рослин України та/або Перелiку сортiв рослин ОЕСР, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна
3. Контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин мiжнародний сертифiкат в оригiналi (для товарiв, зазначених у Перелiку продуктiв, якi пiдлягають державному контролю на призначених прикордонних iнспекцiйних постах)
транспортнi (перевiзнi) документи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 р. N 960

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2008 р. N 446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 35, ст. 1171).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2009 р. N 492 "Про внесення змiн до Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 38, ст. 1280).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2009 р. N 815 "Про внесення змiн до Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2077).

     4. Пункт 18 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2011 р. N 853 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2439).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1030 "Деякi питання здiйснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 78, ст. 2882).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 78, ст. 2883).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 436 "Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1531).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 449 "Про внесення змiн до Порядку здiйснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1544).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 452 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1547).

     10. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2012 р. N 1099 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 91, ст. 3692).

     11. Пункт 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2012 р. N 1221 "Деякi питання збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив)" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 44, ст. 1575).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2013 р. N 799 "Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 87, ст. 3212).

     13. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2014 р. N 140 "Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031" (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 43, ст. 1126).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2015 р. N 235 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2008 р. N 446" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 35, ст. 1039).

     15. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 липня 2015 р. N 491 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 59, ст. 1936).

     16. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 жовтня 2015 р. N 953 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 94, ст. 3205).

     17. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 i вiд 17 грудня 2012 р. N 1221, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 р. N 1198 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 26, ст. 1019).

     18. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1062 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3524).

     19. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526).

     20. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 72).

     21. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2016 р. N 142 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 436" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 20, ст. 796).

     22. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2016 р. N 383 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2008 р. N 446" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 52, ст. 1828).

     23. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2016 р. N 694 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 82, ст. 2705).

     24. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2016 р. N 762 "Про затвердження Порядку ввезення на територiю України та вивезення за її межi насiння i садивного матерiалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортiв рослин, придатних для поширення в Українi, але внесеного до Перелiку сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 87, ст. 2845).

     25. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 2017 р. N 262 "Деякi питання видачi (вiдмови у видачi, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 33, ст. 1034).

     26. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 i вiд 25 травня 2016 р. N 364, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2018 р. N 44 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 14, ст. 478).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.