Документ скасований: Постанова КМУ № 960 від 24.10.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2014 р. N 140


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 78, ст. 2883; 2012 р., N 40, ст. 1547) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2014 р. N 140

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031

     1. Позицiю

"2304 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0"

     замiнити такою позицiєю:

"2304 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0".

     2. Позицiї

"2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305 згiдно з УКТЗЕД, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, що використовуються для годiвлi тварин, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305 згiдно з УКТЗЕД, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0"

     замiнити такими позицiями:

"2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305 згiдно з УКТЗЕД, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, що використовуються для годiвлi тварин, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305 згiдно з УКТЗЕД, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0".
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.