МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 28 листопада 2013 року N 979


Про визнання таким, що втратив чиннiсть, Класифiкатора митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України

     Вiдповiдно до пiдпункту 64 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, та з метою приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз законодавством наказую:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Класифiкатор митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами).

     2. Абзац сiмнадцятий пункту 1 наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 виключити.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi з 2 грудня 2013 року.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Мярковського А. I.

Мiнiстр Ю. Колобов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.