ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо включення вiдомостей про дiючих юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв до Єдиного державного реєстру

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законiв України:

     1) пункт 2 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2011 р., N 46, ст. 512) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Усi дiючi юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, створенi та зареєстрованi до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яких не включенi до Єдиного державного реєстру, зобов'язанi подати державному реєстратору вiдповiдно до вимог статтi 19 цього Закону реєстрацiйну картку для включення вiдомостей про них до Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор пiсля отримання вiд юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв реєстрацiйної картки зобов'язаний включити вiдомостi про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i видати їм виписку з Єдиного державного реєстру";

     2) пункти 2 - 4 i 7 - 9 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" щодо спрощення механiзму державної реєстрацiї припинення суб'єктiв господарювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 37, ст. 498; 2011 р., N 46, ст. 512) виключити.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
25 березня 2014 року
N 1155-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.