КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 червня 2014 р. N 174


Про внесення змiн до перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1554; 2013 р., N 97, ст. 3578), змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 червня 2014 р. N 174

ЗМIНИ,
що вносяться до перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв

     1. Позицiю

"2707 10 90 00 Бензол сирий кам'яновугiльний"

     замiнити такою позицiєю:

"2707 10 90 00 Бензол для iнших цiлей".

     2. Позицiю

"2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном)"

     замiнити такою позицiєю:

"2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
Скрапленi (зрiдженi) гази (пропан, бутани, етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн, iншi)".

     3. Позицiю

"2905 11 00 00 Метанол технiчний (метиловий спирт)"

     замiнити такою позицiєю:

"2905 11 00 00 Метанол (метиловий спирт)".

     4. Позицiю

"4418 71 00 00*
4418 72 00 00*
4418 79 00 00*
Зiбранi панелi для пiдлоги, виготовленi з деревини"

     замiнити такою позицiєю:

"4418 71 00 00*
4418 72 00 00*
4418 79 00 00*
Зiбранi панелi для пiдлоги".

     5. Позицiю

"6309 00 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися"

     замiнити такою позицiєю:

"6309 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися".

     6. Позицiю

"6908* Плитка та плити для мостiння або покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн керамiчнi, глазурованi; кубики керамiчнi, глазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї"

     замiнити такою позицiєю:

"6908* Плитка для мостiння, облицювальна для пiдлоги, печей, камiнiв чи стiн керамiчна глазурована; кубики керамiчнi глазурованi для мозаїчних робiт та аналогiчнi вироби, на основi або без неї".

     7. Позицiю

"8302* Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у салонах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв"

     замiнити такою позицiєю:

"8302* Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв".

     8. Позицiю

"8409* Частини, призначенi виключно або головним чином для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408"

     замiнити такою позицiєю:

"8409* Частини, призначенi виключно або переважно для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408".

     9. Позицiю

"8443 Обладнання друкарське, яке використовує для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442; iншi принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi; частини та аксесуари до них"

     замiнити такою позицiєю:

"8443 Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442; iншi принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi; частини та аксесуари до них".

     10. Позицiю

"8529* Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525-8528"

     замiнити такою позицiєю:

"8529* Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525-8528".

     11. Позицiю

"8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв"

     замiнити такою позицiєю:

"8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв".

     12. Позицiю

"8716 10 99 00 Причепи та напiвпричепи типу причiпних будиночкiв для тимчасового проживання у кемпiнгах або для автотуристiв понад 3500 кг"

     замiнити такою позицiєю:

"8716 10 98 00 Причепи та напiвпричепи типу причiпних будиночкiв для тимчасового проживання у кемпiнгах або для автотуристiв вагою бiльш як 1600 кг".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.