МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2014 N 309


Про внесення змiн до наказу Мiнекобезпеки вiд 8 вересня 1999 р. N 204

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
23 жовтня 2014 р. за N 1318/26095


     На виконання рiшення Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва вiд 29 липня 2014 року N 34 "Про необхiднiсть усунення Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України порушень принципiв державної регуляторної полiтики згiдно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" наказую:

     1. Внести до Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08 вересня 1999 року N 204, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15 листопада 1999 року за N 787/4080 (зi змiнами), такi змiни:

     у пунктi 4.3 роздiлу 4:

     абзац п'ятий пiдпункту 4.3.2 виключити;

     абзац другий пiдпункту 4.3.3 виключити.

     У зв'язку з цим абзаци третiй - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами другим - дванадцятим;

     додаток 5 до пiдпункту 4.3.3 виключити.

     2. Державнiй екологiчнiй iнспекцiї України (Казимир М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому законодавством порядку.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра - керiвник апарату О.Г. Настасенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.