ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОВIДОМЛЕННЯ

     Державною регуляторною службою України було прийнято рiшення вiд 23.07.2015 N 2 "Про необхiднiсть усунення Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України порушень принципiв державної регуляторної полiтики згiдно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", яким запропоновано Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв України шести змiни до Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08.09.99 N 204, шляхом виключення з його редакцiї положень щодо необхiдностi подання Екологiчної декларацiї щодо суден та товарiв.

     Вiдповiдно до частини першої статтi 28 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" рiшення уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики пiдлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рiшення, у двомiсячний строк з дня прийняття такого рiшення.

     Ураховуючи невиконання Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України рiшення Державної регуляторної служби України у встановлений строк i неоскарження цього рiшення вiдповiдним органом виконавчої влади та виходячи зi змiсту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статтi 28 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", повiдомляємо, що дiю п. п. 5.3.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 9.7 та додатка 6 Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08.09.99 N 204, зупинено в частинi необхiдностi подання Екологiчної декларацiї щодо суден та товарiв з 24 вересня 2015 року.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.