МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 8 жовтня 2015 року N 1915/5


Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта

     Вiдповiдно до пiдпунктiв "в", "г" пункту 17 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992 року N 731, наказую:

     1. Скасувати рiшення про державну реєстрацiю наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08 вересня 1999 року N 204 "Про затвердження Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15 листопада 1999 року за N 787/4080.

     2. Департаменту реєстрацiї та систематизацiї нормативних актiв, правоосвiтньої дiяльностi забезпечити виконання цього наказу.

Мiнiстр П. Петренко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.