КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 грудня 2015 р. N 1184


Про затвердження форми, опису знака вiдповiдностi технiчним регламентам, правил та умов його нанесення

     Вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     форму знака вiдповiдностi технiчним регламентам;

     опис знака вiдповiдностi технiчним регламентам;

     правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Ця постанова набирає чинностi одночасно iз Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 грудня 2015 р. N 1184

ФОРМА
знака вiдповiдностi технiчним регламентам

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 грудня 2015 р. N 1184

ОПИС
знака вiдповiдностi технiчним регламентам

     1. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам (далi - знак вiдповiдностi) має форму незамкненого з правого боку кола, усерединi якого вмiщено стилiзоване зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусiв).

     2. Зображення знака вiдповiдностi може бути плоским або рельєфним i виконується двома контрастними кольорами.

     3. Висота знака вiдповiдностi не може бути менш як 5 мiлiметрiв, якщо iнше не передбачено вiдповiдним технiчним регламентом.

     4. У разi зменшення або збiльшення розмiру знака вiдповiдностi повиннi бути дотриманi пропорцiї його форми.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 грудня 2015 р. N 1184

ПРАВИЛА ТА УМОВИ НАНЕСЕННЯ
знака вiдповiдностi технiчним регламентам

     1. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам (далi - знак вiдповiдностi) наноситься на продукцiю або на її табличку з технiчними даними таким чином, щоб вiн був видимим, розбiрливим i незмивним. У разi коли це є неможливим або невиправданим через характер продукцiї, знак вiдповiдностi наноситься на пакування та на супровiднi документи, якщо такi документи передбаченi вiдповiдним технiчним регламентом.

     2. Знак вiдповiдностi наноситься перед уведенням продукцiї в обiг. Знак вiдповiдностi може супроводжуватися пiктограмою або будь-яким iншим знаком, що вказує на особливий ризик або використання.

     3. Знак вiдповiдностi супроводжується iдентифiкацiйним номером призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, якщо такий орган був залучений на етапi контролю виробництва.

     Iдентифiкацiйний номер призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi наноситься самим органом або за його вказiвкою виробником чи уповноваженим представником.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 грудня 2015 р. N 1184

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 2006 р. N 632 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 20, ст. 1451).

     3. Пункт 6 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань захисту документiв i товарiв голографiчними захисними елементами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 лютого 2011 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 10, ст. 463).

     4. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 червня 2012 р. N 708 "Про затвердження Правил пiдготовки проектiв технiчних регламентiв, розроблених на основi актiв законодавства Європейського Союзу, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 59, ст. 2370).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2014 р. N 312 "Про внесення змiн до правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 64, ст. 1766).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.