ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.09.2016 N 30528/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницi ДФС


Про вiдображення у МД результатiв державних видiв контролю у разi застосування принципу "єдиного вiкна" вiдповiдно до постанови КМУ вiд 25.05.2016 N 364

     У зв'язку iз впровадженням Порядку iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2016 року N 364 (далi - Порядок) повiдомляємо про таке.

     Пунктом 3 Порядку передбачено, що рiшення про здiйснення державних видiв контролю iз застосуванням положень цього Порядку приймається пiдприємством у разi електронного декларування товарiв шляхом надсилання органу доходiв i зборiв електронного повiдомлення, передбаченого цим Порядком

     Якщо товар пiдлягає декiльком видам контролю i пiдприємством прийнято рiшення, що всi вони мають здiйснюватися iз застосуванням положень Порядку, до внесення змiн до класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 (далi - класифiкатор документiв), з 15.09.2016 при декларуваннi таких товарiв, у графi 44 МД iнформацiя про позитивнi результати проведення державних видiв контролю має зазначатися за єдиним кодом документа "5509" для всiх видiв контролю. При цьому замiсть реквiзитiв документа вказується iдентифiкатор справи, згенерований iнформацiйною системою. Iншi коди роздiлу 5 класифiкатору документiв, за якими у графi 44 МД зазначається iнформацiя про позитивнi результати проведення вiдповiдних видiв контролю, в такому випадку не використовуються.

     Якщо пiдприємством прийнято рiшення про проведення частини видiв контролю iз застосуванням положень Порядку, а частини в звичайний спосiб, з проставленням штампiв на товаросупровiдних документах чи наданням вiдповiдних документiв, iнформацiя про позитивнi результати проведення видiв контролю вiдповiдно до Порядку зазначається за єдиним кодом документа "5509", а про позитивнi результати контролю, засвiдченi штампами на товаросупровiдних документах чи наданими документами, за вiдповiдними кодами, визначеними роздiлом 5 класифiкатора документiв.

     Керiвникам митниць довести положення цього листа до вiдома пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Голова P. M. Насiров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.