МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 01 вересня 2016 року N СП-359/2016/4411-05

 
Про внесення змiн до деяких рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi

     З метою виконання зобов'язань, прийнятих Україною пiд час вступу в СОТ, та уточнення перелiку країн, до яких не застосовуються спецiальнi заходи, Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вирiшила:

     1. Внести змiни до таких рiшень Комiсiї:

     1) У рiшеннi Комiсiї вiд 04.04.2014 N СП-309/2014/4421-06 "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну посуду та приборiв столових або кухонних з фарфору незалежно вiд країни походження та експорту" п. 2.5. викласти у наступнiй редакцiї:

     "Не пiдлягає застосуванню спецiальних заходiв iмпорт в Україну Товару, опис якого визначено в пунктi 1 цього рiшення походженням з таких країн: Республiка Вiрменiя, Республiка Казахстан, Республiка Молдова, Киргизька Республiка, Росiйська Федерацiя, Республiка Iсландiя, Князiвство Лiхтенштейн, Королiвство Норвегiя, Швейцарська Конфедерацiя, Ангола, Бангладеш, Бенiн, Буркiна-Фасо, Бурундi, Камбоджа, Центральноафриканська Республiка, Чад, Демократична Республiка Конго, Джiбутi, Гамбiя, Гвiнея, Гвiнея-Бiсау, Гаїтi, Лаоська Народно-Демократична Республiка, Лесото, Лiберiя, Мадагаскар, Малавi, Малi, Мавританiя, Мозамбiк, Мянма, Непал, Нiгер, Руанда, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломоновi Острови, Того, Уганда, Танзанiя, Вануату, Ємен, Замбiя."

     2) У рiшеннi Комiсiї вiд 26.05.2016 N СП-356/2016/4411-05 "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту" п. 2.5. викласти у наступнiй редакцiї':

     "Не пiдлягає застосуванню спецiальних заходiв iмпорт в Україну Товару, опис якого визначено в пунктi 1 цього рiшення походженням з таких країн: Республiка Iсландiя, Князiвство Лiхтенштейн, Королiвство Норвегiя, Швейцарська Конфедерацiя, Чорногорiя, Республiка Вiрменiя, Республiка Казахстан, Республiка Азербайджан, Туркменiстан, Республiка Узбекистан, Республiка Таджикистан, Киргизька Республiка, Ангола, Бангладеш, Бенiн, Буркiна-Фасо, Бурундi, Камбоджа, Центральноафриканська Республiка, Чад, Демократична Республiка Конго, Джiбутi, Гамбiя, Гвiнея, Гвiнея-Бiсау, Гаїтi, Лаоська Народно-Демократична Республiка, Лесото, Лiберiя, Мадагаскар, Малавi, Малi, Мавританiя, Мозамбiк, Мянма, Непал, Нiгер, Руанда, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломоновi Острови, Того, Уганда, Танзанiя, Вануату, Ємен, Замбiя."

     2. Доручити:

     2.1. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi України :

     2.1.1. Забезпечити опублiкування повiдомлення про це рiшення у газетi "Урядовий кур'єр".

     2.1.2. Поiнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України та Державну фiскальну службу України про це рiшення Комiсiї.

     2.2. Державнiй фiскальнiй службi України видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення.

     3. Це рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього у газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.