МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

26.07.2016 N 3431-05/23362-03

 

Державна фіскальна служба України


Щодо сертифікації колісних транспортних засобів

     Мінекономрозвитку розглянуло лист ДФС від 04.07.2016 N 11260/5/99-99-18-03-01-16 щодо надання роз'яснень стосовно сертифікації колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) і повідомляє.

     На сьогодні в рамках адаптації національного законодавства Україні у сфері забезпечення безпеки експлуатації транспортних засобів до законодавства Європейського Союзу здійснено перехід від процедури обов'язкової сертифікації КТЗ в державній системі сертифікації (Системі УкрСЕПРО) до процедури затвердження їх конструкції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 738 "Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання" (далі - Постанова) та Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 N 521, зареєстрованого в Мін'юсті 14.09.2012 за N 1586/21898 (далі - Наказ Мінінфраструктури).

     Підпунктом 1 пункту 1 Постанови установлено, що пропуск колісного транспортного засобу, який підлягає державній реєстрації в Державній автомобільній інспекції, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені на транспортному засобі та/або використані для його оснащення, на митну територію України з метою вільного обігу, а також перша державна реєстрація транспортного засобу, введення в обіг обладнання здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання.

     Підпунктом 22 пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", який набрав чинності 10.02.2016 (далі - Закон) який визначає правові та організаційні засади розроблення і застосування технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а також основоположні принципи державної політики у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, внесено зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (далі - Декрет), зокрема з 01.01.2016 виключено абзац другий статті 27 Декрету, яким було передбачено, що нові і такі, що були у користуванні, транспортні засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства.

     У зв'язку з цим, Мінекокомрозвитку видало наказ від 06.05.2015 N 451 "Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації", зареєстрований в Мін'юсті 15.05.2015 N 546/26991, яким відмінено з 01.01.2016 обов'язкову сертифікація КТЗ в державній системі сертифікації та визнано таким, що втратив чинність, наказ Держстандарту від 17.01.1997 N 23 "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя", зареєстрований у Мін'юсті 11 лютого 1997 року за N 29/1833 (із змінами).

     Таким чином, з 01.01.2016 втратили чинність нормативно-правові акти, якими встановлювалися обов'язкові вимоги до КТЗ в державній системі сертифікацій

     Разом з цим, відповідно до Закону, Наказ Мінінфраструктури є технічним регламентом, яким встановлено обов'язкові вимоги до КТЗ, їх частини та обладнання, у тому числі щодо відповідності КТЗ екологічним нормам "ЄВРО-2" - "ЄВРО-6", процедури оцінки відповідності цим вимогам, а також правила введення в обіг на території України.

     Так, відповідно до пункту 12.1 Наказу Мінінфраструктури пропуск КТЗ на митну територію України з метою вільного обігу, перша державна реєстрація, введення в обіг обладнання здійснюються за наявності сертифіката відповідності КТЗ або сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження.

     Згідно із зазначеним Наказом Мінінфраструктури рівень екологічних норм, якому відповідає КТЗ, має бути зазначеним у вищевказаних сертифікатах відповідності, виданих згідно з Наказом Мінінфраструктури.

     Одночасно зазначаємо, що відповідно до частини першої статті 11 Закону відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов'язкового.

     Крім того, з метою уникнення використання сертифікатів відповідності, виданих органами з сертифікації в державній системі сертифікації (Системі УкрСЕПРО) для цілей митного оформлення та першої державної реєстрації транспортних засобів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, Національним органом стандартизації внесено зміни до ДСТУ 3498-96 "Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис" (який встановлює правила заповнення бланків сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання відповідності та додатків до них), які набули чинності 22.06.2016, в частині обов'язкового зазначення органами з сертифікації, які призначені на виконання робіт з сертифікації в державній системі сертифікації (Системі УкрСЕПРО), у графі "Додаткова інформація" сертифіката відповідності наступної інформації:

     - для КТЗ: "Добровільна сертифікація. Даний сертифікат не може бути використаний для цілей митного оформлення та першої державної реєстрації транспортних засобів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ";

     - для частин та обладнання до КТЗ: "Добровільна сертифікація. Даний сертифікат не може бути використаний для пропуску на митну територію України з метою вільного обігу".

     Одночасно інформуємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо технічних регламентів та оцінки відповідності)" (реєстр. N 3724 від 28.12.2015), яким передбачається внесення змін до Декрету в частині не поширення його положень на колісні транспортні засоби, їх предмети обладнання і частини.

     У разі прийнятгя зазначеного проекту Закону, в державній системі сертифікації буде припинена також добровільна сертифікація КТЗ після набрання чинності зазначеними змінами.

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України М. Є. Нефьодов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.