ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 13 жовтня 2016 року N 391


Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 1, 7, 15, 36, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" i статей 1, 8 та 11 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. У рядку 63 колонки 2 таблицi пункту 2 Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 року N 269), слова "молдовська лея" замiнити словами "молдовський лей".

     2. Затвердити Змiни до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 листопада 2003 року N 496, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27 листопада 2003 року за N 1094/8415 (зi змiнами), що додаються.

     3. Департаменту вiдкритих ринкiв (Пономаренко С. В.) довести змiст цiєї постанови до вiдома банкiв України для використання в роботi.

     4. Постанова набирає чинностi з 01 листопада 2016 року.

Голова В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
13 жовтня 2016 року N 391

Змiни до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв

     1. У пунктi 1 слова "та тимчасових" i "(облiковий)" виключити.

     2. Абзац другий пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "щоденно - для конвертованих валют, якi широко використовуються для здiйснення платежiв за мiжнародними операцiями, валют країн - членiв Європейського Союзу (1 група Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 року N 269), для iноземних валют iнших країн, якi є головними зовнiшньоторговельними партнерами України (додаток 1), i для банкiвських металiв (додаток 3)".

     3. Пункти 3 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв, зазначених у пунктi 2 цього Положення, розраховується:

     1) до долара США - як середньозважене значення курсу гривнi до долара США з його купiвлi та продажу на умовах "тод", "том" i "спот" у день установлення офiцiйного курсу за всiма укладеними угодами мiж суб'єктами ринку, а також мiж суб'єктами ринку та Нацiональним банком за даними Системи пiдтвердження угод на мiжбанкiвському валютному ринку України Нацiонального банку;

     2) до таких валют: австралiйський долар, бат, болгарський лев, бразильський реал, вона, гонконгiвський долар, данська крона, злотий, єна, євро, iндiйська рупiя, канадський долар, куна, малайзiйський ринггiт, мексиканське песо, новий iзраїльський шекель, новозеландський долар, норвезька крона, ренд, румунський лей, рупiя, сiнгапурський долар, турецька лiра, форинт, фунт стерлiнгiв, чеська крона, шведська крона, швейцарський франк, юань Женьмiньбi - на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про щоденний фiксинг курсiв валют до євро Європейського центрального банку.

     Якщо немає щоденного фiксингу курсiв зазначених валют до євро Європейського центрального банку, то офiцiйний курс гривнi до iноземних валют розраховується на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про курси нацiональних валют до долара США, установленi вiдповiдними центральними (нацiональними) банками держав;

     3) до таких валют: азербайджанський манат, бiлоруський рубль, вiрменський драм, єгипетський фунт, iранський рiал, ларi, молдовський лей, росiйський рубль, сом, сомонi, теньге, туркменський новий манат, узбецький сум - на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про курси нацiональних валют до долара США, установленi вiдповiдними центральними (нацiональними) банками держав;

     4) до таких валют: алжирський динар, дирхам ОАЕ, донг, iракський динар, лiванський фунт, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупiя, саудiвський рiял, сербський динар, така, тунiський динар - на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про поточнi крос-курси вiдповiдних валют до долара США на мiжнародних валютних ринках, якi отримуються, у тому числi через торговельно-iнформацiйну систему компанiї THOMSON REUTERS i у газетi "Financial Times";

     5) до СПЗ - на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та про курс СПЗ до долара США, установлений Казначейським управлiнням Мiжнародного валютного фонду (далi - МВФ);

     6) до банкiвських металiв: золота, срiбла, платини та паладiю - на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом 1 пункту 3 цього Положення, та iнформацiї про цiни на дорогоцiннi метали Лондонської асоцiацiї учасникiв ринку дорогоцiнних металiв (LBMA).

     Iнформацiя про цiну золота, срiбла, платини та паладiю для визначення офiцiйних курсiв цих банкiвських металiв отримується, у тому числi через торговельно-iнформацiйну систему компанiї THOMSON REUTERS.

     4. Для розрахунку офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют використовується iнформацiя про курси iноземних валют станом на останню дату.

     Для розрахунку офiцiйного курсу банкiвських металiв використовується iнформацiя про цiну золота, срiбла, платини та паладiю Лондонської асоцiацiї учасникiв ринку дорогоцiнних металiв (LBMA)".

     4. Пункти 5 - 7 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 8 - 13 уважати вiдповiдно пунктами 5 - 10.

     5. Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Якщо вiдповiдно до встановленого регламенту роботи банкiвської системи Система пiдтвердження угод на мiжбанкiвському валютному ринку України Нацiонального банку в робочий день не працює, то офiцiйний курс гривнi до iноземних валют i курс банкiвських металiв на наступний робочий день установлюється на рiвнi попереднього робочого дня".

     6. Пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Iнформацiя про встановлений офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та курс банкiвських металiв оприлюднюється на сторiнцi Офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку та надсилається абонентам системи електронної пошти Нацiонального банку".

     7. Додатки 1 - 3 до Положення викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв
(пункт 2)

Перелiк iноземних валют,
до яких офiцiйний курс гривнi встановлюється Нацiональним банком України щоденно

N
з/п
Код валюти Кiлькiсть одиниць валюти Найменування валюти Довiдково:
країна/емiтент
цифровий лiтерний
1 2 3 4 5 6
1 036 AUD 100 австралiйських доларiв Австралiя
2 764 THB 100 батiв Таїланд
3 933 BYN 10 бiлоруських рублiв Бiлорусь
4 975 BGN 100 болгарських левiв Болгарiя
5 410 KRW 1000 вон Республiка Корея
6 344 HKD 100 гонконгiвських доларiв Гонконг
7 208 DKK 100 данських крон Данiя
8 840 USD 100 доларiв США США
9 985 PLN 100 злотих Польща
10 978 EUR 100 євро Європейський центральний банк
11 818 EGP 100 єгипетських фунтiв Єгипет
12 392 JPY 1000 єн Японiя
13 356 INR 1000 iндiйських рупiй Iндiя
14 364 IRR 1000 iранських рiалiв Iран, Iсламська Республiка
15 124 CAD 100 канадських доларiв Канада
16 191 HRK 100 кун Хорватiя
17 484 MXN 100 мексиканських песо Мексика
18 498 MDL 100 молдовських леїв Молдова
19 376 ILS 100 нових iзраїльських шекелiв Iзраїль
20 554 NZD 100 новозеландських доларiв Нова Зеландiя
21 578 NOK 100 норвезьких крон Норвегiя
22 946 RON 100 румунських леїв Румунiя
23 360 IDR 10000 рупiй Iндонезiя
24 643 RUB 10 росiйських рублiв Росiйська Федерацiя
25 702 SGD 100 сiнгапурських доларiв Сiнгапур
26 398 KZT 100 теньге Казахстан
27 949 TRY 100 турецьких лiр Туреччина
28 348 HUF 1000 форинтiв Угорщина
29 826 GBP 100 фунтiв стерлiнгiв Велика Британiя
30 203 CZK 100 чеських крон Чехiя
31 752 SEK 100 шведських крон Швецiя
32 756 CHF 100 швейцарських франкiв Швейцарiя
33 156 CNY 100 юанiв Женьмiньбi Китай
34 960 XDR 100 СПЗ Мiжнародний валютний фонд

 

Додаток 2
до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв
(пункт 2)

Перелiк iноземних валют,
до яких офiцiйний курс гривнi встановлюється Нацiональним банком України один раз на мiсяць

N
з/п
Код валюти Кiлькiсть одиниць валюти Найменування валюти Довiдково:
країна/емiтент
цифровий лiтерний
1 2 3 4 5 6
1 944 AZN 100 азербайджанських манатiв Азербайджан
2 012 DZD 100 алжирських динарiв Алжир
3 986 BRL 100 бразильських реалiв Бразилiя
4 051 AMD 10000 вiрменських драмiв Вiрменiя
5 784 AED 100 дирхамiв ОАЕ Об'єднанi Арабськi Емiрати
6 704 VND 10000 донгiв В'єтнам
7 368 IQD 100 iракських динарiв Iрак
8 981 GEL 100 ларi Грузiя
9 422 LBP 1000 лiванських фунтiв Лiван
10 458 MYR 100 малайзiйських ринггiтiв Малайзiя
11 504 MAD 100 марокканських дирхамiв Марокко
12 901 TWD 100 нових тайванських доларiв Китай
13 586 PKR 100 пакистанських рупiй Пакистан
14 710 ZAR 100 рендiв Пiвденно-Африканська Республiка
15 682 SAR 100 саудiвських рiялiв Саудiвська Аравiя
16 941 RSD 100 сербських динарiв Сербiя
17 417 KGS 100 сомiв Киргизстан
18 972 TJS 100 сомонi Таджикистан
19 050 BDT 100 так Бангладеш
20 788 TND 100 тунiських динарiв Тунiс
21 934 TMT 100 туркменських нових манатiв Туркменiстан
22 860 UZS 100 узбецьких сумiв Узбекистан

 

Додаток 3
до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв
(пункт 2)

Перелiк банкiвських металiв,
до яких офiцiйний курс гривнi встановлюється Нацiональним банком України щоденно

N
з/п
Код валюти Кiлькiсть тройських унцiй Назва банкiвського металу
цифровий лiтерний
1 2 3 4 5
1 959 XAU 10 золото
2 961 XAG 10 срiбло
3 962 XPT 10 платина
4 964 XPD 10 паладiй

"

Директор Департаменту вiдкритих ринкiв С. В. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Нацiонального банку України О. Є. Чурiй
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.