ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо зовнiшньополiтичного курсу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про основи нацiональної безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351 iз наступними змiнами):

     1) абзац одинадцятий статтi 6 пiсля слiв "в євроатлантичний безпековий простiр" доповнити словами "з метою набуття членства в Органiзацiї Пiвнiчноатлантичного договору";

     2) в абзацi п'ятому частини другої статтi 8 слова "досягнення критерiїв, необхiдних для" виключити.

     2. В абзацi восьмому частини другої статтi 11 Закону України "Про засади внутрiшньої i зовнiшньої полiтики" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 527; 2015 р., N 4, ст. 13) слова "досягнення критерiїв, необхiдних для" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 червня 2017 року
N 2091-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.