ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.10.98 N 10/1-2476-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та керiвництва в оперативної роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1297 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882" та постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.98 N 1574 "Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882".

Додатки: 1. Постанова КМУ вiд 17.08.98 N 1297 - на 4 стор.
2. Постанова КМУ вiд 02.10.98 N 1574 - на 1 стор.

 

Заступник Голови Служби О.П. Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.