ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.10.2018 N 2493/99-99-18-03-01-18

 

Департамент iнформацiйних технологiй


Про удосконалення формато-логiчного контролю МД

     У зв'язку iз набранням чинностi Закону України вiд 06 вересня 2018 N 2530-VIII "Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законiв України щодо запровадження механiзму "єдиного вiкна" та оптимiзацiї здiйснення контрольних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України" при формато-логiчному контролi митних декларацiй в частинi визначення необхiдностi здiйснення/не здiйснення державних видiв контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України:

     1) Виключити формато-логiчний контроль МД, у т.ч. при застосуваннi механiзму "єдиного вiкна", на предмет необхiдностi здiйснення:

     екологiчного контролю усiх товарiв, при перемiщеннi усiма видами транспорту та у всiх напрямках перемiщення;

     радiологiчного контролю усiх товарiв, при перемiщеннi усiма видами транспорту та у всiх напрямках перемiщенiм;

     санiтарно-епiдемiологiчного контролю усiх товарiв, при перемiщеннi усiма видами транспорту у напрямах перемiщення;

     ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин при вивезеннi усiх товарiв усiма видами транспорту.

     2) У модулi "Журнал пункту пропуску" АСМО "Iнспектор":

     2.1) у позицiї "Ветеринарно-санiтарний контроль" для товарiв, що класифiкуються у товарних позицiях 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 позначку "1, 3" замiнити на позначку "2, 3", виключивши таким чином для цих товарiв здiйснення органами доходiв i зборiв ветеринарно-санiтарного контролю у формi попереднього документального контролю.

     2.2) у позицiї "Фiтосанiтарний контроль" для товарiв, що класифiкуються у товарних позицiях 0603, 0604, 0604 10 та 0604 91 позначку "1, 3" замiнити на позначку "2, 3", виключивши таким чином для цих товарiв здiйснення органами доходiв i зборiв фiтосанiтарного контролю у формi попереднього документального контролю.

     3) В iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi органiв доходiв i зборiв, через яку здiйснюється взаємодiя органiв доходiв i зборiв, контролюючих органiв та пiдприємств, а також обмiн iнформацiєю та документами мiж органами до ходiв i зборiв та державними органами вiдповiдно за принципом "єдиного вiкна", виключити можливiсть приймання заявок вiд пiдприємств на проведення екологiчного, радiологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного контролю товарiв, що автоматично виключить їх проведення вiдповiдно до вимог зазначеного Закону України.

В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення А. СЕРБАЙЛО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.