ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.10.2018 N 2496/99-99-18-03-01-18

 

Департамент iнформацiйних технологiй


Про удосконалення формато-логiчного контролю МД

     На доповнення до листа Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення вiд 04.10.2018 N 2493/99-99-18-03-01 повiдомляємо, що лист доповнюється пунктом 4 такого змiсту:

     4) "В iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi органiв доходiв i зборiв, через яку здiйснюється взаємодiя органiв доходiв i зборiв, контролюючих органiв та пiдприємств, а також обмiн iнформацiєю та документами мiж органами доходiв i зборiв та державними органами вiдповiдно до принципу "єдиного вiкна", виключити можливiсть приймання заявок вiд пiдприємств на проведення ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що автоматично виключить їх проведення при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України вiдповiдно до вимог зазначеного Закону України".

В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення А. СЕРБАЙЛО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.