МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 19 квiтня 2019 року N 162


Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв та Класифiкатора характерiв угод

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв та Класифiкатора характерiв угод, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Власова О. С.

Мiнiстр О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
19 квiтня 2019 року N 162

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв та Класифiкатора характерiв угод

     1. Роздiл I "Загальний (Iмпорт)" Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України доповнити позицiєю такого змiсту:

"

115 Товари, якi ввозяться з метою реалiзацiї програм/проектiв у рамках Угоди мiж Урядом України та Управлiнням ООН з обслуговування проектiв (ЮНОПС) про вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi вiд 22.11.2016 188 Угода мiж Урядом України та Управлiнням ООН з обслуговування проектiв (ЮНОПС) про вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi вiд 22.11.2016, Конвенцiя про привiлеї та iмунiтети ООН вiд 13.02.46,
Угода мiж Урядом України та ООН про заснування Представництва ООН вiд 06.10.92
188 Угода мiж Урядом України та Управлiнням ООН з обслуговування проектiв (ЮНОПС) про вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi вiд 22.11.2016, Конвенцiя про привiлеї та iмунiтети ООН вiд 13.02.46,
Угода мiж Урядом України та ООН про заснування Представництва ООН вiд 06.10.92
188 Угода мiж Урядом України та Управлiнням ООН з обслуговування проектiв (ЮНОПС) про вiдкриття Офiсу ЮНОПС в Українi вiд 22.11.2016, Конвенцiя про привiлеї та iмунiтети ООН вiд 13.02.46,
Угода мiж Урядом України та ООН про заснування Представництва ООН вiд 06.10.92

".

     2. У роздiлi 5 "Документи та вiдомостi, що пiдтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України" Класифiкатора документiв:

     позицiї 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5176, 5177, 5178 виключити;

     доповнити позицiями такого змiсту:

"

5516 Банкiвська лiцензiя
5517 Договiр на поставку банкiвських металiв Нацiональному банку
5518 Письмова вiдмова Нацiонального банку вiд купiвлi банкiвських металiв (виготовлених українськими виробниками), що вивозяться

".

     3. Доповнити Класифiкатор характерiв угод позицiєю такого змiсту:

"

61 Операцiї з продуктами переробки, що утворились унаслiдок переробки товарiв, придбаних резидентом за межами митної територiї України та помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України, без їх вивезення за межi митної територiї України

".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.