МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2020 N 8


Про затвердження Змiн до Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, та Класифiкатора результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, та Класифiкатора результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй митнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України Нефьодова М. Є.

Мiнiстр Оксана МАРКАРОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
14 сiчня 2020 року N 8

Змiни до Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, та Класифiкатора результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками

     1. У Класифiкаторi митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками:

     1) роздiл "Направлення запитiв до iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених органiв iноземних держав для встановлення автентичностi документiв, поданих митному органу" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

803-2 Направлення службової записки до пiдроздiлу контролю митної вартостi з метою розгляду питання щодо направлення запиту до iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених органiв iноземних держав для встановлення автентичностi документiв, поданих митному органу (пiсля завершення митного оформлення)

";

     2) у роздiлi "Iншi митнi формальностi, передбаченi Митним кодексом України" позицiю "904-1" викласти в такiй редакцiї:

"

904-1 Залучення кiнологiчної команди

".

     2. У Класифiкаторi результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками:

     1) у роздiлi "Для МФ будь-якого напрямку контролю":

     позицiї "20-01", "20-02", "20-03" викласти в такiй редакцiї:

"

20-01 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за письмовим зверненням надано дозвiл на змiну вiдомостей, зазначених у митнiй декларацiї, або вiдкликання митної декларацiї вiдповiдно до статтi 269 Митного кодексу України
20-02 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за результатами уточнено iнформацiю про перемiщення через митний кордон України
20-03 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за результатами вiдмовлено у пропуску через митний кордон України

";

     доповнити роздiл новими позицiями такого змiсту:

"

20-05 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за результатами вiдмовлено у митному оформленнi
20-06 МФ здiйснено. За результатами до правоохоронних органiв направлено повiдомлення про кримiнальне правопорушення

";

     2) роздiл "Для МФ в напрямку iдентифiкацiї товарiв i транспортних засобiв" пiсля позицiї "11-01" доповнити новими позицiями такого змiсту:

"

11-02 МФ здiйснено. Документи надано
11-03 МФ здiйснено. Документiв не надано

";

     3) роздiл "Для МФ в напрямку контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

22-02 МФ здiйснено. За результатами проведеної консультацiї щодо визначення митної вартостi товару надано дозвiл на вiдкликання митної декларацiї або вiдмовлено у митному оформленнi

".

Директор Департаменту митної полiтики Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.