ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Господарського кодексу України та Цивiльного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцiй за кредитами (позиками) у перiод дiї карантину, встановленого з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби COVID-19

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) роздiл IX "Прикiнцевi положення" Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8. У разi прострочення позичальником у перiод дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк пiсля дня завершення дiї такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, вiдповiдно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або iншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звiльняється вiд обов'язкiв сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення";

     2) роздiл "Прикiнцевi та перехiднi положення" Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15. У разi прострочення позичальником у перiод дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк пiсля дня завершення дiї такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, вiдповiдно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або iншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звiльняється вiд обов'язкiв сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 червня 2020 року
N 691-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.