ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

01.07.2020 N 16-01-02/570

 

Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики


Про термiн дiї пiльги

     Звертаємо увагу, що звiльнення вiд сплати ввiзного мита, передбачене пунктом 96 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, на товари (в тому числi лiкарськi засоби, медичнi вироби, медичне обладнання), необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 року N 224, дiяло до 30 червня 2020 року.

     З урахуванням зазначеного, з 01 липня 2020 року код пiльги в обкладеннi товарiв ввiзним митом "203", передбачений Класифiкатором звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй", не застосовується.

     Просимо врахувати зазначену iнформацiю в АСМО "Iнспектор".

В. о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв та Митного тарифу Володимир СТОРОЖЧУК
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.