ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо перебiгу процесуальних строкiв пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)

     З метою удосконалення норм Господарського процесуального кодексу України, Цивiльного процесуального кодексу України, Кодексу адмiнiстративного судочинства України в частинi перебiгу процесуальних строкiв пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пункт 4 роздiлу X "Прикiнцевi положення" Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) викласти в такiй редакцiї:

     "4. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасникiв справи та осiб, якi не брали участi у справi, якщо суд вирiшив питання про їхнi права, iнтереси та (або) обов'язки (у разi наявностi у них права на вчинення вiдповiдних процесуальних дiй, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальнi строки, встановленi нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними i такими, що зумовленi обмеженнями, впровадженими у зв'язку з карантином. Суд може поновити вiдповiдний строк як до, так i пiсля його закiнчення.

     Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливiсть вчинення вiдповiдної процесуальної дiї у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв'язку з карантином".

     2. Пункт 3 роздiлу XII "Прикiнцевi положення" Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасникiв справи та осiб, якi не брали участi у справi, якщо суд вирiшив питання про їхнi права, iнтереси та (або) обов'язки (у разi наявностi у них права на вчинення вiдповiдних процесуальних дiй, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальнi строки, встановленi нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними i такими, що зумовленi обмеженнями, впровадженими у зв'язку з карантином. Суд може поновити вiдповiдний строк як до, так i пiсля його закiнчення.

     Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливiсть вчинення вiдповiдної процесуальної дiї у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв'язку з карантином".

     3. Пункт 3 роздiлу VI "Прикiнцевi положення" Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пiд час дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасникiв справи та осiб, якi не брали участi у справi, якщо суд вирiшив питання про їхнi права, iнтереси та (або) обов'язки (у разi наявностi у них права на вчинення вiдповiдних процесуальних дiй, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальнi строки, встановленi нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними i такими, що зумовленi обмеженнями, впровадженими у зв'язку з карантином. Суд може поновити вiдповiдний строк як до, так i пiсля його закiнчення.

     Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливiсть вчинення вiдповiдної процесуальної дiї у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв'язку з карантином".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Процесуальнi строки, якi були продовженi вiдповiдно до пункту 4 роздiлу X "Прикiнцевi положення" Господарського процесуального кодексу України, пункту 3 роздiлу XII "Прикiнцевi положення" Цивiльного процесуального кодексу України, пункту 3 роздiлу VI "Прикiнцевi положення" Кодексу адмiнiстративного судочинства України в редакцiї Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)" N 540-IX вiд 30 березня 2020 року, закiнчуються через 20 днiв пiсля набрання чинностi цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, якi не брали участi у справi, якщо суд вирiшив питання про їхнi права, iнтереси та (або) обов'язки (у разi наявностi у них права на вчинення вiдповiдних процесуальних дiй, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строкiв з пiдстав, встановлених цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 червня 2020 року
N 731-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.