ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УПРАВЛIННЯ ЗАХОДIВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

02.09.2020 N 28/31

 

Департамент митних iнформацiйних технологiй


Про внесення змiн до Перелiку заборон

     Для використання у роботi митниць пiд час здiйснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України надсилаємо:

     розпорядження Головного державного ветеринарного iнспектора України вiд 31.08.2020 N 54, що надiйшло листом Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв вiд 01.09.2020 N 11.3-12/1/5001 (вх. Держмитслужби N 22831/6 вiд 01.09.2020), у зв'язку iз реєстрацiєю на територiї Республiки Польща випадкiв захворювання на африканську чуму свиней. Вважати такими, що втратили чиннiсть всi попереднi рiшення та розпорядження щодо запровадження обмежень ввезення в Україну з Республiки Польща товарiв (додаток 1).

     З урахуванням цього на доповнення до листа Департаменту органiзацiї митного контролю вiд 23.02.2017 N 463/99-99-18-03-01-18, в редакцiї листа Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання вiд 31.07.2020 N 28-01/1, яким надiслано Перелiк заборон щодо ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю (далi - Перелiк), вносяться такi змiни:

     Перелiк доповнюється iнформацiєю про заборону за формою, наведеною у додатку 2 до цього листа.

     З Перелiк у виключається iнформацiя про заборону за формою, наведеною у додатку 3 до цього листа.

     Зазначену iнформацiю просимо вiдобразити у вказаному Перелiку та внести до вiдповiдних програмних iнформацiйних комплексiв.

     Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Начальник вiддiлу сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi Управлiння заходiв торговельної полiтики Леонiд МУРОМЦЕВ

 

Додаток 2

Перелiк заборон щодо ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю доповнюється iнформацiєю про заборону

Номер документа Дата документа Країна Регiон Пiдстава для заборони Предмет заборони Код товару згiдно з УКТЗЕД
54 31.08.2020 Республiка Польща територiя Пiдкарпатського, Пiдляського, Мазовецького, Люблiнського, Вармiнсько-Мазурського, Любуського та Великопольського та Нижньосiлезького воєводств захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) тварини, що належать до родин свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) та тапiрових (Tapiridae), генетичний матерiал, продукти вiд них (за винятком продуктiв, що пройшли обробку вiдповiдно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки, затверджених наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 16.11.2018 N 553) 0103, 0106, 0203, 0206, 0209 00, 0210, 0410 00 00 00, 0502, 0504, 0506, 0511, 10, 1201, 1501 00, 1601 00, 1602, 2104, 2106, 2301, 3002, 4106, 4206, 9508 10 00 00

 

Додаток 3

Перелiк заборон щодо ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю, що втратили чиннiсть та виключаються

Номер документа Дата документа Країна Регiон Пiдстава для заборони Предмет заборони Код товару згiдно з УКТЗЕД
602-113-18/12703 14.08.2018 Республiка Польща Пiдкарпатське, Пiдляське, Мазовецьке, Люблiнське та Вармiнсько-Мазурське воєводства Африканська чума свиней (АЧС) Сприятливi до АЧС тварини, продукцiя, сировина, генетичний матерiал вiд них та корми (за винятком кормiв тваринного походження для непродуктивних тварин, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника АЧС, кормiв рослинного та хiмiчного походження) 0103, 0106, 0203, 0206, 0209 00, 0210, 0410 00 00 00, 0502, 0504, 0506, 0511, 10, 1201, 1501 00, 1601 00, 1602, 2104, 2106, 2301, 3002, 4106, 4206, 9508 10 00 00
602-113-18/12703 14.08.2018 Польща Пiдкарпатське, Пiдляське, Мазовецьке, Люблiнське та Вармiнсько-Мазурське воєводства Африканська чума свиней сприйнятливих до АЧС тварин, продукцiї, сировини з них та кормiв 0103, 0106, 0203, 0206, 0209 00, 0210, 0410 00 00 00, 0502, 0504, 0506, 0511, 10, 1201, 1501 00, 1601 00, 1602, 2104, 2106, 2301, 3002, 4106, 4206, 9508 10 00 00
106 21.12.2019 Республiка Польща територiя Пiдкарпатського, Пiдляського, Мазовецького, Люблiнського, Вармiнсько-Мазурського, Любуського та Великопольського воєводств захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) Сприятливi до АЧС тварини, що належать до родин свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) та тапiрових (Tapiridae), генетичний матерiал, продукти вiд них (за винятком продуктiв, що пройшли обробку вiдповiдно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки, затверджених наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 16.11.2018 N 553) 0103, 0106, 0203, 0206, 0209 00, 0210, 0410 00 00 00, 0502, 0504, 0506, 0511, 10, 1201, 1501 00, 1601 00, 1602, 2104, 2106, 2301, 3002, 4106, 4206, 9508 10 00 00
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.