МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

05.11.2020 N 671


Про внесення змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Роздiл I "Загальний (Iмпорт)" Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), доповнити пiсля позицiї "118" новою позицiєю "119" такого змiсту:

"

119 Матерiали, товари та обладнання, що ввозяться за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина, або однiєї з органiзацiй-виконавцiв для проектiв i Бюро, звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення на митну територiю України яких звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть та акцизним податком 206 Угода (у форматi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ГмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW) вiд 29 жовтня 2018 року,
стаття 5
206 Угода (у форматi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ГмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW) вiд 29 жовтня 2018 року,
стаття 5
206 Угода (у форматi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ГмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW) вiд 29 жовтня 2018 року,
стаття 5

".

     2. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiну, внесену цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голов у Державної митної служби України.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.