ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНА
IНФОРМАЦIЙНО-АНАЛIТИЧНЕ МИТНЕ УПРАВЛIННЯ

вiд 28.01.2000 N 33/22-15-54-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо заповнення графи 44 ВМД

     Iнформую Вас, що з метою забезпечення контролю наявностi iнформацiї в Центральнiй БД Держмитслужби про документи, якi описанi в графi 44 ВМД, при прийомi електронних копiй ВМД до Центральної БД вводяться слiдуючi вимоги до заповнення графи 44:

     1. При оформленнi вантажної митної декларацiї на товари, якi перемiщуватимуться через митний кордон України автотранспортним засобом, власником якого є український суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, вiдповiдно до вимог п.1.11 наказу Держмитслужби вiд 13 травня 1999 р. N 280, у 9 роздiлi графи 44 проставляються код документа "0013", номер i дата ВМД на цей АТЗ. Звертаю Вашу увагу на те, що при цьому в електроннiй копiї ВМД в графi 44 код митної установи, рiк i номер ВМД повиннi роздiлятися знаком "крапка", наприклад: 10000.9.001105.

     2. У 2 роздiлi графи 44 (транспортнi документи) при занесеннi книжки МДП (код документа TIR carnet 2950 згiдно Класифiкатора документiв, додаток 11 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 в електроннiй копiї ВМД серiя i номер книжки МДП повиннi роздiлятися знаком "крапка", наприклад: SX.25678911. При вiдсутностi серiї наявнiсть "крапки" перед номером обов'язкова. Оскiльки найменування документа визначається його кодом вiдповiдно до Класифiкатора, введення якого-небудь тексту, крiм серiї i номера книжки МДП недопустимо.

     При застосуваннi iнших роздiлових знакiв електронна копiя ВМД буде вважатися оформленою з помилкою в графi 44. Прошу довести цю iнформацiю до суб'єктiв ЗЕД.

Начальник управлiння С.А.Копосов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.