ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до роздiлу XI "Перехiднi положення" Закону України "Про основнi принципи та вимоги до органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пункт 2 роздiлу XI "Перехiднi положення" Закону України "Про основнi принципи та вимоги до органiчного виробництва, обiгу та маркування органiчної продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 36, ст. 275) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Установити, що:

     1) до 1 липня 2024 року суб'єкти господарювання мають право реалiзовувати сiльськогосподарську продукцiю як органiчну та використовувати напис "органiчний продукт" у власних назвах продуктiв та торговельних марках, а також позначення та написи "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", "органiк" та/або будь-якi однокореневi та/або похiднi слова вiд цих слiв з префiксами "бiо-", "еко-", за умови наявностi чинного сертифiката, що засвiдчує виробництво та/або обiг органiчної продукцiї згiдно iз законодавством iншим, нiж законодавство України, виданого органом iноземної сертифiкацiї;

     2) до 1 сiчня 2022 року виробниками органiчної сiльськогосподарської продукцiї для цiлей Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" вважаються оператори та суб'єкти господарювання, зазначенi в пiдпунктi 1 цього пункту".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 липня 2021 року
N 1649-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.